menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Hyvää kehitystä monella alueella, liikevaihto pettymys

27.10.2017

Kysymyksiä ja vastauksia tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat Hiabissa, MacGregorissa ja huoltoliiketoiminnassa. Ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, ja huoltoliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli positiivinen uutinen meille. Liikevaihto oli odotuksiamme matalampi. Meillä oli kuitenkin vahva rahavirta, joka mahdollistaa investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kasvuun sekä yritysostoihin.

Lue alta vastauksemme kysymyksiin Q3:n tuloksista.


Minkä takia Q3:n liikevaihto laski 13%?

Liikevaihdon laskun taustalla olivat matalat toimitusvolyymit MacGregorissa, Kalmarin projektiliiketoiminnan toimitusten ajoitus sekä toimitusketjun haasteet Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa.

Valuuttakurssivaihteluilla oli 18 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.


Rahavirta vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli erittäin vahva (152 miljoonaa euroa), mikä on tilanne tänä vuonna?

Viime vuonna saimme useita asiakkaiden suorituksia ja pystyimme vapauttamaan varastoihin sitoutunutta pääomaa. Emme välttämättä oleta saavuttavamme samanlaista tasoa tänä vuonna.


Kalmar


Miksi Kalmarin Q3:n saadut tilaukset laskivat 10% viime vuodesta?

Saadut tilaukset laskivat isoissa projekteissa. Emme saaneet yhtään isoa automaatiotilausta tällä vuosineljänneksellä. Asiakkaiden päätöksenteko on hidasta.

Vaikuttaa siltä, että satamilla kestää pitkään, ennen kuin niiden näkyvyys tulevaisuuden volyymeista paranee.Tällä hetkellä asiakkaamme tekevät pienempiä sopimuksia ja keskittyvät enemmän nykyisten terminaalien laajennuksiin ja tehostuksiin.

Myös ohjelmistoliiketoiminnan tilaukset laskivat viime vuoteen verrattuna.


Miksi Kalmarin Q3:n liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 15%?

Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski projektiliiketoiminnan matalamman liikevaihdon seurauksena.


Miksi Kalmarin liikevaihto laski 14% kolmannella vuosineljänneksellä?

Liikevaihdon laskun taustalla olivat toimitusten ajoitus projektiliiketoiminnassa sekä toimitusketjun haasteet pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa, mitkä johtivat toimitusten viivästymiseen.


Minkä takia huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8% Kalmarissa? Millaisia lukuja voi odottaa Q4:ltä ja vuodelta 2018?

Varaosia myytiin enemmän ja modernisointiprojektien toimituksia oli enemmän. Ydinhuoltoliiketoiminta (lukuunottamatta nostureiden modernisointeja) kasvoi 5%, joka on relevantimpi kasvuluku tulevaisuutta ajatellen. Emme anna ohjeistusta huoltoliiketoiminnan liikevaihdosta.


Miksi ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto laski 10% kolmannella vuosineljänneksellä?

Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee kvartaaleittain TOS-tilauksien ajoituksista riippuen. (TOS= terminal operating system, terminaalien ERP-järjestelmä)


Hiab


Millaiset ovat Hiabin markkinanäkymät Yhdysvalloissa?

Rakennusteollisuuden tuotanto on tärkein ajuri Hiabin liiketoiminnalle Yhdysvalloissa, ja sitä kuvaava indikaattori on edelleen vakaa: Oxford Economics odottaa 2,4 % kasvua vuonna 2017 ja 3,6% kasvua vuonna 2018. Ennusteita on kuitenkin alennettu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja Yhdysvalloissa asuntoaloitukset ovat laskeneet viime kuukausien aikana. Syyskuussa asuntoaloitukset olivat vuoden matalimmalla tasolla hurrikaanien takia.


Hiabin Q3:n tilauskertymä kasvoi 18% vertailukauteen verrattuna. Miten näette markkina-aktiviteetin kehittyvän?

Kolmannella vuosineljänneksellä Hiabin tilaukset kasvoivat EMEA:ssa ja APAC:ssa (37% ja 13 %) mutta laskivat Amerikoissa (-2%). Rakennusteollisuuden aktiivisuus on jatkossakin tärkeä markkina-ajuri, ja sen odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti vuonna 2017 ja 2018.


Kuinka paljon Hiabiin vaikutti heikentynyt Yhdysvaltain dollari kolmannen vuosineljänneksen aikana?

Tilauksissa negatiivinen vaikutus oli kahdeksan miljoonaa euroa (kolme prosenttiyksikköä) ja liikevaihdossa seitsemän miljoonaa euroa (kolme prosenttiyksikköä).


MacGregor

 

Miksi huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 10% MacGregorissa?

Asiakkaat säästävät, ja käytöstä poistettujen laivojen osia käytetään yhä enemmän varaosina. Suurin lasku huoltoliiketoiminnassa tulee kuitenkin offshore-markkinasta, kun taas kauppalaivamarkkinan tilanne näyttää jo vakaammalta.


Kuinka suuri osa Q3:n tilauksista liittyi offshore-markkinaan?

Noin 80% saaduista tilauksista liittyi kauppalaivoihin ja noin 20% offshore-aluksiin.
Miten suuri osuus MacGregorin tilauskannasta liittyy kauppalaivoihin ja offshoreen?


Suunnilleen ¾ tilauskannasta liittyy kauppalaivoihin ja ¼ offshore-aluksiin.


Millaiset ovat MacGregorin vuoden 2018 tilauksien näkymät?

Kauppalaivapuolella on nähtävissä hidasta elpymistä, mutta jäämme kuitenkin edelleen merkittävästi historiallisesta tasosta. Clarkson arvioi, että 2018 tilataan 1018 kauppalaivaa (verrattuna 811:een vuonna 2017) ja 114 offshore-alusta (verrattuna 80:een vuonna 2017). Clarksonin syyskuun estimaatissa kauppalaivojen ennustetta oli nostettu ja offshore-alusten ennustetta laskettu.

Katsaus Q3/2017 tuloksesta (englanniksi)

Sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen esittelee Cargotecin vuoden 2017 Q3:n tuloksen.

Mitä mieltä olet sivustosta?