menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Cargotec – Suomen suurimpia listattuja ohjelmistoyhtiöitä

05.03.2018

Cargotecin ohjelmistojen liikevaihto oli vuonna 2017 159 miljoonaa euroa. Cargotecin tulevaisuuden mahdollisuuksiin kuuluu konttiliikenteen ekosysteemin kehittäminen, sillä tällä hetkellä lastinkäsittelyn arvoketjussa on vuosittain noin 17 miljardin dollarin hukka.

XVELA tarjoaa täysin uudenlaisia, pilvipohjaisia yhteistyöalustoja, jotka tukevat merikuljetusvarustamoiden ja terminaalioperaattoreiden läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Cargotec tunnetaan nostureistaan, ja yhtiön strategiana on kehittyä älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Käytännössä jokainen ajan hermolla oleva yhtiö puhuu digitalisaation mahdollisuudesta, teollisesta internetistä ja connectiviteetistä, ja sijoittajan ei ole aina helppo arvioida, millaista ansaintapotentiaalia esimerkiksi teollinen internet yhtiölle tarjoaa. Harvemmalla yhtiöllä on kuitenkaan varsinaista ohjelmistoliiketoimintaa, ja digitalisaation etenemisen tai taloudellisen vaikutuksen arviointi voi olla sijoittajille vaikeaa. Cargotecin ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2017 159 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on kaksinkertaistaa luku seuraavan 3-5 vuoden aikana. Cargotec onkin liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista listatuista ohjelmistoyhtiöistä. Cargotecin ohjelmistoliiketoiminta on suurempi kuin esimerkiksi koko Basware (liikevaihto noin 149 milj. euroa 2017), ja F-Securen liikevaihto oli vain 11 miljoonaa enemmän, noin 170 miljoonaa euroa vuonna 2017.

McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan lastinkäsittelyn arvoketjussa on noin 17 miljardin Yhdysvaltain dollarin hukka vuositasolla. Suurimpia syitä tähän on tiedon heikko liikkuvuus laivojen ja satamien välillä. Konttilaivoissa voi olla jopa 20 000 konttia, mutta tieto satamassa purettavista konteista voi edelleen liikkua faxilla tai sähköpostilla. Cargotecista tuli purku- ja lastausjärjestelmien markkinajohtaja Interschalt-yritysoston seurauksena 2016. Cargotec on myös selvä markkinajohtaja satamien toiminnanohjausjärjelmissä. On poikkeuksellista, että merkittävä osa asiakkaista edelleen kehittää toiminnanohjausjärjestelmiään itse, eikä välttämättä tulevaisuudessa ole optimaalista toimia omien, suurien IT-osastojen pohjalta.


Kalmarin OneTerminal tarjoaa integroidun, yhden tiimin toimittaman automaatioratkaisun, joka tuo yhteen Kalmarin ja Navisin ohjelmistojärjestelmät, laitteet ja palvelut.

Valuaationäkökulmasta ohjelmistoliiketoiminta tarjoaa merkittävää potentiaalia. Ohjelmistoliiketoiminnasta noin ⅔ on nykyisellään hyvin tasaista. Tulevaisuudessa Cargotecin tavoitteena on siirtyä ns SaaS-malliin, jolloin Cargotecin ansainta perustuisi siihen, että aina kontin liikkuessa Cargotec saisi pienen korvauksen. SaaS-liiketoimintamallin etuna on varsin tasainen ansainta, joskin siihen siirtyminen usein laskee liikevaihtoa lyhyellä aikavälillä. Sijoittajat ovat tyypillisesti arvostaneet SaaS-mallilla toimivia yhtiöitä varsin korkeilla arvostuskertoimilla: Piilaaksossa SaaS-yhtiöitä on arvostettu jopa 10x EV/Sales, kun Cargotecin nykyinen EV/Sales on 1.1x. Täten Cargotecin vertailu suhteessa historiallisiin arvostuskertoimiin ei välttämättä ole relevantti lähestymistapa.

Tulevaisuuden mahdollisuuksiin kuuluu konttiliikenteen ekosysteemin kehittäminen. Merkittävä askel tähän suuntaan on ollut XVELAn kehittäminen ja ensimmäisten kaupallisten sopimusten tekeminen. Voisiko nostureistaan tunnetusta yhtiöstä kehittyä konttiliikenteen Apple tai AirBnB, koko toimialan ekosysteemi?

Mitä mieltä olet sivustosta?