menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Hyvä kysyntä jatkui Hiabissa

24.04.2018

Kysymyksiä ja vastauksia tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta

Saadut tilaukset kasvoivat yhden prosentin vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein saadut tilaukset kasvoivat seitsemän prosenttia.

 

Mikä oli viimeisimpien yritysostojen Argosin, Rapp Marinen ja Inverin vaikutus liikevaihtoon ja saatuihin tilauksiin Q1/18 osalta?

Vaikutus oli noin 10 miljoonaa euroa sekä saatuihin tilauksiin että liikevaihtoon.

Mikä vaikutus valuuttakursseilla oli saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon Q1:ssa?

Valuuttakurssivaihteluilla oli kuuden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus saatujen tilausten arvoon vertailukauteen verrattuna (+1% raportoiduin ja +7% vertailukelpoisin valuuttakurssein) ja kuuden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus liikevaihtoon (-2% raportoiduin ja +4% vertailukelpoisin valuuttakurssein). Negatiivinen vaikutus johtuu pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä suhteessa euroon. Keskiarvoinen EUR/USD-vaihtokurssi oli 15% korkeampi Q1/18:ssa kuin Q1/17:ssa (1,225 vs 1,065).


Miksi ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto laski 10% Q1:ssa?

Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee kvartaaleittain TOS-tilauksien ajoituksista riippuen (TOS= terminal operating system, terminaalien ERP-järjestelmä). Vertailukelpoisin valuuttakurssein ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ohjelmistoliiketoimintamme kehittyi hyvin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana strategisesta näkökulmasta, vaikka liikevaihto jäikin edellisvuoden tasolle vertailukelpoisin valuuttakurssein. XVELAn kaupallistaminen etenee hyvin, ja se on tällä hetkellä käytössä jo kuudella varustamolla. Hyvänä esimerkkinä ohjelmistoliiketoiminnan kehityksestä oli Cosco Shipping Ports Ltd:n kanssa solmittu sopimus Navis N4 -terminaalioperaatiojärjestelmän käyttöönotosta.


Miksi 2018 ensimmäisen kvartaalin rahavirta oli negatiivinen?

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -3,7 (12,5) miljoonaa euroa. Rahavirtaa heikensivät Hiabin ja Kalmarin tiettyjen tuotealueiden kasvaneen kysynnän ja alihankintaketjun pullonkaulojen aiheuttama pääoman sitoutuminen puolivalmiiden tuotteiden varastoihin.


Miksi Kalmarin ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 3% vertailukauden tasolta?

Kalmarin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä alenivat kolme prosenttia ja olivat 432 (448) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein saadut tilaukset kasvoivat kolme prosenttia. Asiakkaat harkitsevat projekti- ja automaatioratkaisujaan huolellisesti suhteessa konttiliikenteen volyymeihin, olemassa olevan laitekannan käyttöasteisiin sekä automaatioteknologian tehokkuuteen. Asiakkaiden investoinnit kohdistuivat pienempiin osaprojekteihin sekä nykyisten terminaalien toiminnan tehostamiseen uusien terminaalien rakentamisen sijaan. Asiakkaat ostavat myös aktiivisesti pienempiä kontinkäsittelylaitteita ja huoltopalveluja.


Mikä on pääsyy sille, että Kalmarin asiakkaat siirtävät päätöksiään myöhemmäksi?

Asiakkaat harkitsevat projekti- ja automaatioratkaisujaan huolellisesti suhteessa konttiliikenteen volyymeihin, olemassa olevan laitekannan käyttöasteisiin sekä automaatioteknologian tehokkuuteen


Millaiset näkymät MacGregorin tilauksista ovat vuonna 2018?

Kauppalaivapuolella on nähtävissä hidasta elpymistä, mutta olemme kuitenkin edelleen merkittävästi historiallisten tasojen alapuolella. Clarkson arvioi, että 2018 tilataan 1097 kauppalaivaa (verrattuna 916:een vuonna 2017) ja 119 offshore-alusta (verrattuna 81:een vuonna 2017).


Miten huoltoliiketoiminta kehittyi Q1/18 aikana?

Raportoidun huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1% ja se vastasi 29% Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Vertailukelpoisin valuutoin huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7%: Kalmarissa +9%, Hiabissa +10% ja MacGregorissa +0%.

 

Hiabin Q1:n tilauskertymä kasvoi 7% vertailukauteen verrattuna. Miten näette markkina-aktiviteetin kehittyvän?

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hiabin saadut tilaukset kasvoivat EMEA- ja APAC-alueilla (16% ja 2%) mutta laskivat Amerikoissa heikomman dollarin takia. Rakennusteollisuuden aktiivisuus on jatkossakin tärkeä markkina-ajuri, ja sen odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti vuonna 2018.

Katsaus Q1 2018 tuloksesta (englanniksi)

Sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen esittelee Cargotecin tammi-maaliskuun 2018 tuloksen.

Mitä mieltä olet sivustosta?