menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

26.10.2018

Kysymyksiä ja vastauksia Cargotecin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta

Miksi Kalmarin Q3:n saadut tilaukset kasvoivat 38 prosenttia viime vuodesta?
Kolmannella vuosineljänneksellä Kalmarin saadut tilaukset kasvoivat 38 prosenttia ja olivat yhteensä 486 miljoonaa euroa (351 miljoonaa euroa Q3/17). Vuosineljänneksellä hyvää kehitystä oli automaatio- ja projektiliiketoiminnassa, pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa ja huoltoliiketoiminnassa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset kasvoivat 41 prosenttia.


Cargotecin tammi-syyskuun liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja on 170 miljoonaa euroa, joka on 9% viime vuoden vastaavaa lukua matalampi. Näkymienne mukaan aiotte parantaa liikevoittoa vuodelle 2018 - mistä parannus tulee muodostumaan?
Tilauskanta on tällä hetkellä ennätyskorkea, mikä on hyvä lähtökohta neljättä vuosineljännestä ajatellen. Myös suuri osuus tilauskannasta on sellaisia, joilla on hyvä marginaali ja ne voidaan tulouttaa pian. Vaikka meillä onkin vielä jonkin verran ongelmia toimitusketjujen pullonkaulojen kanssa, parannamme jatkuvasti toimituksiemme varmuutta.

Kuukausittaisia lukuja vertailemalla käy ilmi, että suoriutumisemme on selvästi parantunut kolmannen vuosineljänneksen loppua kohti; syyskuu osoitti jo vankkaa kehitystä verrattuna viime vuoteen.


Miksi Hiabin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 28% kolmannella vuosineljänneksellä?
Hiabin liikevoiton laskun taustalla olivat etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon (vaikutus neljä miljoonaa euroa), tuotejakauma, toimitusketjuun liittyvät ylimääräiset kustannukset sekä panostukset myynti- ja huoltoverkoston kyvykkyyksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.


Millainen vaikutus kauppasodalla ja tuontitulleilla voi olla Cargotecin kannalta?
Tällä hetkellä tavaravirtojen taso on meidän kannalta hyvä. Epävarmuus saattaa lykätä asiakkaidemme investointipäätöksiä. Uskomuksemme mukaan kauppasodassa ei ole voittajia, ja on vaikeaa arvioida tilannetta, sillä se vaihtelee koko ajan. Meillä on joitakin tuotantomahdollisuuksia Yhdysvalloissa ja sen takia mahdollisuus lisätä tuotantovolyymiä ja tuotevalikoimaa siellä. Mahdollisuuksien mukaan voimme myös tarvittaessa säädellä toimitusketjuamme.

Jos kaikki ehdotetut tullitariffit astuisivat voimaan, ne silti vaikuttaisivat vain noin 1,7 prosenttiin globaalista merenkulun kaupasta (4,8 prosenttiin konttimerenkulun kaupasta). Tullit eivät myöskään koske suuria nostureita, kuten automaattisia konttinostureita (ASC) tai mobiilipukkinostureita (RTG).


Kuinka suuri vaikutus heikolla Yhdysvaltain dollarilla oli Hiabin Q3:n ja tammi-syyskuun liikevoittoon?
Vaikutus oli noin neljä miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 16 miljoonaa euroa tammi-syyskuun aikana.


Miksi ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 33% kolmannen vuosineljänneksen aikana?
Suuri osa ohjelmistoliiketoiminnasta on yhä lisenssiperusteista, mikä tekee liiketoiminnasta epätasaista.


Mikä toimitusketjun tilanne on?
Meillä on yhä pieniä haasteita pullonkaulojen kanssa, sillä joidenkin tärkeiden toimittajiemme suoriutuminen on ollut kehnoa. Hiabissa myös alhainen asennuskapasiteetti aiheuttaa pullonkauloja.


Miksi rahavirta oli alhainen Q3:n aikana?
Rahavirtaa heikensivät Hiabin ja Kalmarin tiettyjen tuotealueiden kasvaneen kysynnän ja toimitusketjun pullonkaulojen aiheuttama pääoman sitoutuminen varastoihin sekä pienentyneet saadut ennakkomaksut.


Miksi MacGregorin liikevoitto (ilman uudelleenjärjestelykuluja) laski, vaikka liikevaihto kasvoi?
MacGregorin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni vertailukauteen verrattuna yrityskauppoihin liittyvien noin 1,5 miljoonan euron kustannusten, sekä tietyissä tuoteryhmissä alhaisemman kapasiteetin käyttöasteen seurauksena. 

Katsaus Q3 2018 tuloksesta (englanniksi)

Sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen esittelee Cargotecin tammi-syyskuun 2018 tuloksen.

Lisää IR-blogeja

Mitä mieltä olet sivustosta?