menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuus tarjoaa Cargotecille mahdollisuuksia

05.06.2018

21. toukokuuta Cargotecin sijoittajasuhteet järjesti Helsingissä tapahtuman, jossa vastuullisuusjohtaja Karoliina Loikkanen puhui vastuullisuudesta Cargotecissa. Lisäksi MacGregorin johtaja Michel van Roozendaal piti esityksen MacGregorista.

Cargotecin vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on hallita riskejä ja tukea Cargotecin kasvua. Riskienhallinnan puoli tulee sääntelyn noudattamisesta ja siitä, että pidämme huolta liiketoimintamme eettisestä ja vastuullisesta järjestämisestä. Suurimmat hyödyt saadaan kuitenkin asiakkaiden liiketoimintojen parantamisesta.

 

Cargotec voi hyötyä lastinkäsittelytoimialalla vallitsevasta valtavasta tehottomuudesta

Vaikka voimmekin tehdä osamme vastuullisen maailman luomisessa parantamalla omaa toimintaamme, vaikutamme parhaiten kehittämällä tehokkaampia lastinkäsittelyratkaisuja asiakkaillemme. Cargotecin kädenjälki on nimittäin nähtävissä liki kaikissa toimitusketjun vaiheissa - onhan joka toisessa maailman laivassa MacGregorin laitteita, joka neljäs sataman konttien liikkeistä tehdään Kalmarin laitteella, ja Hiabin ratkaisut palvelevat muun muassa kuljetusyrityksiä ja sekä yksittäisten että monien ajoneuvojen omistajia. Itse asiassa ratkaisumme koskettavat epäsuorasti melkein kaikkia olemassa olevia toimialoja.

Tällä hetkellä lastinkäsittelytoimiala kärsii kuitenkin tehottomuudesta, joka joidenkin eri konsulttiryhmien tekemien tutkimusten mukaan johtaa vuosittain yhteensä noin 17 miljardin euron arvoiseen hukkaan. Noin 19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia pääsee vuosittain ilmakehään pelkästään tyhjien konttien siirtelystä. 2,5 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä tulee meriteollisuudesta, kun taas logistiikan osuus on kuusi prosenttia.

Toisaalta myös lisääntyvä sääntely ajaa toimialamme kasvavaa vastuullisuutta. Esimerkiksi California Clean Air Action Plan tähtää satamien päästöjen vähentämiseen. EU:n toimet puhtaamman kuljetusalan takaamiseksi taas pyrkivät vähentämään logistiikka-alan päästöjä.

Toisin sanoen, parantamalla globaalia toimitusketjua ja takaamalla, että asiakkaamme noudattavat kiristyvää säätelyä, voimme etsiä tulevaisuuden kasvua.

 


Olemme tehneet useita toimia parantaaksemme asiakkaidemme toimintojen kestävyyttä

Asiakkaidemme täytyy siis pystyä noudattamaan kiristyvää sääntelyä, mutta he myös hyötyvät vastuullisemmista liiketoiminnoista. Käyttämällä tarjoamiamme vastuullisempia ratkaisuja asiakkaamme säästävät rahaa sekä tuottavat vähemmän päästöjä, ja laitteet ovat turvallisempia ja terveellisempiä käyttää. Parantaaksemme asiakkaidemme toimintoja olemme esimerkiksi jatkuvasti investoineet digitalisaatioon kuten ohjelmistoratkaisuihin ja yhteisalustoihin, jotka vähentävät hukkaa konttivirroissa. Jos laivojen kiinnittyminen laituriin optimoitaisiin käyttämällä suunnittelemiamme yhteisiä tiedonjakoalustoja, laivat voisivat käyttää vähemmän energiaa ja liikkua siltikin samalla aikataululla, mikä taas vähentäisi päästöjä.

Tällä hetkellä suurin osa konttilaivoista ei käytä hyödyksi koko kapasiteettiaan, ja siksi me tarjoammekin ratkaisuja laivojen käyttöasteen kasvattamiseksi. Optimoimalla huolellisesti konttien paikat laivassa laivojen käyttöastetta voidaan lisätä jopa kymmenellä prosentilla. Optimointi taas auttaa asiakkaita kuljettamaan enemmän lastia vähemmillä päästöillä, tarkoittaen pienempää päästövaikutusta kutakin kuljetettua konttia kohden.

Me toki myönnämme, että lastinkäsittelylaitteiston polttoaineen kulutuksen vähentämisessä on vielä paljon tehtävää, ja olemmekin tehneet systemaattisesti töitä sen eteen. Yli 50 prosenttia Kalmarin lastinkäsittelylaitteista on tällä hetkellä saatavina sähköisinä, ja Kalmarilla on tavoitteena tarjota kaikki tuotteet sähköisinä vuoteen 2021 mennessä. Insinöörimme ja myyjämme ovat onnistuneet varmistamaan, että asiakkaamme ovat voineet korvata olemassaolevaa konekantaansa ekotehokkailla ratkaisuilla. Vuonna 2007 sitouduimme vähentämään tuottamiemme ratkaisuiden polttoaineen kulutusta miljoonalla tynnyrillä tulevien 6-10 vuoden aikana. Vuoteen 2017 mennessä olemme yli kaksinkertaistaneet samaisen lupauksen.

 

Vastuullisuus vähentää riskejä sijoittajien näkökulmasta

Sen lisäksi että tuomme vastuullisuuden osaksi asiakkaidemme liiketoimintaa sekä omaa kasvustrategiaamme, noudattamalla lakeja ja sääntelyä pidämme huolta siitä, että meillä on lupa toimia. Emme pelkästään keskity varmistamaan omien toimiemme vastuullisuutta ja eettisyyttä vaan että myös toimijat vaikutusalueellamme noudattavat korkeita standardeja. Cargotecilla on vielä tehtävää tällä saralla, mutta suunta ja tekemämme toimet ovat oikeilla raiteilla.

Cargotecin vastuullisuusjohtaminen tukee selkeillä toimintatavoilla, prosesseilla ja mittareilla YK:n vastuullisuuskehityksen tavoitteita. Kehitämme jatkuvasti vastuullisuusjohtamistamme ja vuonna 2018 keskitymme arvioimaan Cargotecin toimien ihmisoikeusriskit uudella menetelmällä ja tekemään ehdotukset korjaaville toimille. Olemme jo saavuttaneet asetetun tavoitteen siitä, että kaikki Suomen ja Ruotsin toimipisteet käyttäisivät uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Pyrimme myös implementoimaan tapaturmataajuus 4:n (IIFR) kaikkiin tuotantolaitoksiin sekä varmistamaan, että kaikkien strategisten toimittajien vastuullisuus on arvioitu itsearviointityökalulla.

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten korostamme, että me otamme vastuullisuusasiat vakavasti ja pyrimme olemaan toimialamme esimerkin näyttäjä. Onneksi vaikuttaa siltä, että ponnistelumme vastuullisuusasioissa ovat tuottaneet hedelmää - yksi tilaisuuden osallistujista totesi, että Cargotec on todellakin vastuullisuuden eturintamassa omalla alallaan.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?