menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Hyvää kehitystä Hiabissa ja Kalmarissa

18.07.2019

Kysymyksiä ja vastauksia tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta

Miksi Kalmarin vertailukelpoinen tulos Q2 kasvoi 49%?

Liikevaihdon kasvu oli suurin syy.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 29% viime vuoden Q2 verrattuna?

Hiabin liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun myötä.

Minkä takia Kalmarin saadut tilaukset laskivat 24% prosenttia Q2/18 verrattuna?

Vertailujakso sisälsi suuren automaatiotilauksen (80 meur). Pienempiä kontinkäsittelylaitteita tilattiin myös vähemmän, vertailujakson tilaukset olivat myös poikkeuksellisen korkealla.  

Miksi MacGregorin voitot laskivat merkittävästi?

MacGregorin vertailukelpoisen liikevoiton laskun taustalla olivat alhaisempi liikevaihto, kustannusylitykset tietyissä offshore-projekteissa sekä alhainen kapasiteetin käyttöaste offshore-liiketoiminnassa.  

Onko markkinatilanteessa tapahtunut muutoksia?

Markkinatilanne ei ole muuttunut merkittävästi, toki asiakkaiden tilanteet vaihtelevat. Näkyvyys on heikkoa, ja MacGregorin heikko markkinatilanne jatkuu. 

Miten huoltoliiketoiminta kehittyi Q2 aikana?

Vakaasti: Saadut huoltotilaukset kasvoivat 8%

Q2 2019 huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5%

  • Kalmarilla +2%

    • +6% valuuttakurssit ja divestoinnit korjattuna

  • Hiab +14%

  • MacGregor -1%

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi +6% valuuttakurssit ja yrityskaupat/divestoinnit korjattuna.

Mitä vertailtavuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi?

Q2/19 aikana vertailtavuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Suurimmaksi osaksi nämä koostuivat uudelleenjärjestelykuluista (11M€). Loput 0,3M€ olivat liiketoimintojen hankintaan (TTS) liittyviä kuluja 

Miten toimitusketjun tilanne kehittyy? Koska ongelmien voi odottaa ratkeavan?

Tilanne on parantunut asteittain. Komponenttien saatavuus on parantunut Q2 ajan ja puutteellisten komponenttien määrät ovat pienentyneet Q4/18:sta. Voluumien ollessa korkealla tasolla meillä on edelleen kapasiteettivaikeuksia työvoiman saatavuuden ja tiettyjen kokoonpanoon liittyvien pullonkaulojen - kuten testauskapasiteetin kanssa. Suurin osa vaikeuksista liittyy Puolan toimintaan, missä korkea henkilöstön vaihtuvuus vaikeuttaa asioita. Taustalla on siis useita vaikeuksia joiden korjaaminen vie aikaa. Olemme selkeästi kehittymässä oikeaan suuntaan.

 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?