menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Vahva vuosi saaduissa tilauksissa, tulos jäi tavoitteestamme

08.02.2019

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta

Kuinka saadut tilaukset kehittyivät neljännellä vuosineljänneksellä?
Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminta-alueissa: Kalmar +22%, Hiab +24% ja MacGregor +46%. Yhteensä saadut tilaukset kasvoivat +26% vertailukauteen verrattuna (+26% myös vertailukelpoisin valuuttakurssein). Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat +15%. 

Hiabin liikevoitto näyttää heikentyneen. Kuinka aiotte parantaa kannattavuutta jatkossa??
Heikolla Yhdysvaltain dollarilla oli merkittävä, noin 20 miljoonan euron suuruinen negatiivinen vaikutus Hiabin liikevoittoon vuoteen 2017 verrattuna. Valuuttojen suhteen tilanne on kuitenkin hieman parantunut edellisten kvartaalien aikana. Hiabin kannattavuuteen ovat vaikuttaneet myös toimitusketjun ongelmat, ja näiden osalta etsimme ratkaisuja jatkuvasti. Etsimme Hiabissa myös uusia keinoja parantaa tuottavuutta strategisten prioriteettiemme mukaisesti. On myös hyvä huomioida, että Hiabin tilauskanta on nyt 51 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten.

Kuinka aiotte parantaa tuottavuuttanne?
Etsimme kustannussäästöjä kaikilla relevanteilla alueilla kuten kokoonpanotoiminnoissa, hankinnassa sekä tukitoiminnoissa.

Minkälaisiin olettamiin ohjeistuksenne perustuu?
Se perustuu tämänhetkiseen tilauskantaan ja markkinakysyntään, valuuttakursseihin (etenkin Yhdysvaltain dollarin tämänhetkinen kurssi suhteessa euroon) sekä mahdollisuuksiimme parantaa tuottavuutta. 

Minkälainen tilanne on toimitusketjun osalta? Koska on odotettavissa, että ongelmat saadaan ratkaistua?
Toimitusketjussa on edelleen pullonkauloja, muutaman tärkeän tavarantoimittajan toimituskyky on ollut heikko. Lisäksi Hiabin laitteiden asennuskapasiteetissa on pullonkauloja. Lisäksi yksi pullonkaula liittyy osaavan henkilöstön saatavuuteen ja hintaan Puolan kokoonpanolaitoksessamme. Ongelman ratkaisemiseen saattaa mennä vielä aikaa.

Miksi vuoden 2018 kassavirta oli heikko? Odotatteko kassavirran paranevan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, jos saatte toimitusketjuun liittyvät ongelmat ratkaistua?
Kassavirta on heikentynyt, koska pääomaa on sitoutunut varastoihin Kalmarin ja Hiabin toimitusketjun ongelmien vuoksi. Lisäksi myyntisaamiset kasvoivat. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon kassavirtaa rasittavat edelleen komponenttien heikko saatavuus sekä asennuskapasiteetin rajoitteet.

Miten IFRS16 vaikuttaa taloudellisiin lukuihinne?

Alustavien arvioiden mukaan nettovelkaantumisaste nousee noin kymmenen prosenttiyksikköä, operatiiviset kulut laskevat noin viisi miljoonaa euroa ja rahoituskulut nousevat noin 5-10 miljoonaa euroa.

Kuinka ostetut ja myydyt liiketoiminnot vaikuttivat liikevaihtoon saatuihin tilauksiin Q4 2018 aikana?

Saadut tilaukset: 

  • Hankitut liiketoiminnot: Rapp Marine +21,3 MEUR, Inver +2,1 MEUR, Effer +18,0 MEUR
  • Myydyt liiketoiminnot: KRTC -11,4 MEUR, Siwertell -18,6 MEUR

  •  

    Netto +11.5 MEUR
  • Orgaaninen kasvu 26%

Liikevaihto:

  • Hankitut: Rapp Marine +14,1 MEUR, Inver +2,8 MEUR, Effer +16,1 MEUR
  • Myydyt: KRTC -8,5 MEUR, Siwertell -19,5 MEUR
  • Netto +5.0 MEUR
  • Orgaaninen kasvu 2%
Mitä mieltä olet sivustosta?