menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Terveisiä Shanghaista - Kiinan markkinat keskiössä Finnish Industrial Days -tapahtumassa

26.09.2019

Kiina tuntuu säilyttävän asemansa vuosi toisensa yhtenä uutisten vakio-otsikoista. Ulkopoliittinen tilanne, maan ja siten markkinan koko sekä täysin uniikki liiketoimintaympäristö tekevät siitä erittäin kiinnostavan alueen. Pääsimme nyt avaamaan Kiinan markkinaa Cargotecin näkökulmasta yhdessä muiden suomalaisten johtavien yritysten kanssa Shanghaissa järjestetyssä Finnish Industrial Days -tapahtumassa.

Ensiksi haluan kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita analyytikkoja ja sijoittajia erinomaisista kysymyksistä ja keskusteluista. Itselleni jäi vahvasti tunne, että yleisesti ottaen osallistujilla oli hyvä käsitys eri liiketoiminta-alueittemme hyvin eritasoisista markkina-asemista ja maturiteeteista Kiinassa. Päivän aikana Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin edustajat avasivat viimeaikaista kehitystä, markkinaympäristöä sekä tulevaisuuden suunnitelmia omilla liiketoiminta-alueillaan. Halusin jakaa vielä omat päällimmäiset huomioni esityksistä, jotka löytyvät myös verkkosivuiltamme.

Shushu Zhang Kalmarilta aloitti osuutemme Kalmarin eri liiketoimintayksiköitä käsittelevällä kattavalla esityksellä. Vuonna 2018 Kalmarin myynnistä noin 5,3% eli 86,3 miljoonaa euroa tuli Kiinasta. Shushu painotti, että Kiina on samaan aikaan haastava, mutta kasvupotentiaalia omaava markkina. Haastava siksi, että tällä hetkellä esimerkiksi hintapaine, kauppasota ja investointipäätösten lykkääntymiset lisäävät epävarmuutta. Samalla Kiina on edelleen maailman suurin lastinkäsittelyn markkina. Konttiliikenne kasvaa edelleen: esimerkiksi Kiinan vienti ja tuonti lisääntyi 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,9% verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvun nopeus tosin on hidastumaan päin.

Hiabin tilanne Kiinassa poikkeaa merkittävästi muista liiketoiminta-alueistamme, sillä sen 2018 myynnistä vain noin 1% (13 MEUR) tuli Kiinasta. Vaikka Kiinan markkinat kokonaisuutena ovat merkittävät, Hiabilla on pääsy vain pieneen osaan siitä ja odotusarvona on hyvin maltillinen kasvu lähivuosien aikana. Thomas Nothdurft kertoi esityksessään, että sähköisen ohjauksen tai laitteiden älykkään yhdistämisen kaltaisille ominaisuuksille ei ole vielä samanlaista kysyntää, kuin vaikkapa Pohjois-Amerikan ja Euroopan kehittyneemmillä markkinoilla. Toisaalta hintavetoinen Kiinan markkina kehittyy hitaasti koko ajan vaativammaksi teknisten ratkaisujenkin osalta. Kypsemmillä markkina-alueilla, lähinnä Hong Kongissa, kysyntä Hiabin ja Efferin tuotteille on jo nyt vahvempaa.

MacGregorin tilanne puolestaan säilyy erittäin haastavana lähitulevaisuudessa, myös Kiinassa, joka kattoi vuoden 2018 myynnistä yli 16% (86,8 MEUR). Clarkson Research ennustaa kauppalaivojen osalta kysynnän toipumista 2020-2021, mutta Jane Chenin esityksessä kävi selväksi, että kokonaistilanteen odotetaan säilyvän haastavana. Hän kävi läpi myös käynnissä olevan TTS-integraation etenemistä. MacGregor osti TTS:n offshore- ja maritime -liiketoiminnat kesällä, joiden uskomme yhdessä muodostavan entistä vahvemman MacGregorin. Erityisesti TTS:n kiinalaisten yhteisyritysten myötä saamme vahvan position paikallisilla markkinoilla.

Yhteenvetona mielestäni on tärkeää ymmärtää Kiinan markkinoiden erilainen potentiaali, mahdollisuudet ja tämänhetkinen merkitys eri liiketoiminta-alueillemme. Kun MacGregorin vuoden 2018 myynnistä yli 16% tuli Kiinasta, kattoi alue vain 1% Hiabin lukemasta. Kaikilla kolmella on myös erilaiset lähtökohdat siinä, miten suureen osaan markkinasta heillä on pääsy. Yhteistyö paikallisen hallinnon, yhteisyritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ovat Kiinan erityispiirteitä ja avaimia onnistumiseen tässä. Uskomme myös, että pitkällä tähtäimellä vahvistuvat trendit kuten korkeampi turvallisuustietoisuus ja kysyntä kehittyneemmille teknologisille ratkaisuille tulevat tukemaan kasvuamme alueella.

Mitä mieltä olet sivustosta?