menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta

25.02.2020

Cargotecin sijoittajasuhdetiimi on saanut useita kysymyksiä koronaviruksesta (COVID-19) ja sen vaikutuksista Cargotecin liiketoimintaan. Alla on listattu yleisimpiä aiheeseen liittyviä kysymyksiä vastauksineen. (Päivitetty 27.3.2020)

Uusi koronavirus, COVID-19, leviää nopeasti Cargotecin tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa ja Amerikoissa. Kiinassa ja eräissä muissa Aasian maissa tilanne ja paikalliset toimintomme ovat normalisoitumassa, kun taas Euroopassa ja Amerikoissa tilanne on muuttumassa erittäin haastavaksi. Koronaviruksen leviäminen ja sen rajoittamiseen tähtäävät viranomaistoimet, kuten valmius- ja hätätilojen julistukset, ovat hidastaneet kaupallista aktiviteettia, asiakkaiden ostopäätöksiä ja aiheuttaneet viivästyksiä toimituksiin. Näkyvyys loppuvuodelle on erittäin heikko. Sekä kysyntään että tuotantoon liittyvät riskit ovat kohonneet ja kuljetuskapasiteetin puute vaikeuttaa toimituksia asiakkaille. Riski talouden laajamittaisesta hidastumisesta on myös kasvanut. Useat toimijat ovat laskeneet maailmantalouden kasvuennusteitaan - esimerkiksi Goldman Sachs arvioi 16.3. USA:n bruttokansantuotteen laskevan 5% vuoden toisella neljännekselle leikaten samalla myös koko vuoden ennustetta.

Tilanne 17.3. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä. 

Tarkkailemme tilannetta ja sen kehittymistä jatkuvasti. Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuus ja terveys on jatkossakin etusijalla. 

27 Maaliskuuta 2020 Cargotec päivitti 6.2.2020 julkistettuja näkymiään vuodelle 2020 koronaviruspandemian ja siihen liittyvien poliittisten päätösten ja hallinnollisten rajoitusten vuoksi. Nykyisissä poikkeusolosuhteissa yhtiö arvioi, että se ei kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. 

Pandemian hillitsemiseen liittyvät viranomaisrajoitukset sekä epävarmuuden lisääntyminen ovat hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa ja vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin tilauksiin ja toimitusaikatauluihin. Nykyisen tilauskannan toimitusten ajoitukseen liittyy riskejä, ja näkyvyys on heikko. 

Aiempi tulosohjeistus (annettu 6.2.2020): Cargotec arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019 (264 miljoonaa euroa). 

Cargotec on aloittanut toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi. Toimenpiteet sisältävät tavoitteen johdon ja toimihenkilöiden siirtymisestä nelipäiväiseen työviikkoon ja sitä vastaavan palkkojen alentamisen paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa, ulkoisten palveluiden vähentämisen ja matkustuksen minimoinnin. Kustannusten sopeuttamista jatketaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Cargotec antaa uuden tulosohjeistuksen myöhemmin. 

Alta löydät vastauksia tyypillisiin vastaanottamiimme kysymyksiin:

Millaisia vaikutuksia koronaviruksella arvioidaan olevan?

On vaikeaa ennustaa koronaviruksen kokonaisvaikutuksia. Se on kuitenkin merkittävä riski Cargotecin taloudelliselle tulokselle 2020, sillä COVID-19 leviää vauhdilla Cargotecin tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa ja Amerikoissa.

Asiakkaat välttävät henkilökohtaisia tapaamisia ja matkustamista rajoitetaan voimakkaasti. Tilauksissa on viivästyksiä osittain tuotantokapasiteettimme vajaakäytöstä ja osittain komponenttien saatavuushaasteista johtuen. Lisäksi kuljetuskapasiteetiin puute tekee laitteiden toimituksista asiakkaille haastavaa. 

Tämänhetkisten arvioiden mukaan Cargotecilla on edelleen edellytyksiä parantaa vertailukelpoista liikevoittoaan vuodesta 2019. Arvio perustuu oletukselle talouden V-muotoisesta toipumisesta, mutta on toistaiseksi on mahdotonta sanoa, mitkä viranomaisten toimet tulevat olemaan ja miten ne tulevat vaikuttamaan liiketoimintaamme.

Tilanne 17.3. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä.

Odotatteko tilanteen vaikuttavan saatuihin tilauksiin? 

Asiakkaat lykkäävät ostopäätöksiä ja tilauksia, mikä vaikuttaa saatuihin tilauksiin negatiivisesti.

Tilanne 17.3. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä. 

Ovatko tuotantolaitoksenne toimineet normaalisti?

On olemassa riski, etteivät kokoonpanolaitoksemme pysty toimimaan viranomaismääräysten vuoksi. Kiinassa laitoksia on jo ylösajettu ja tilanne siellä on palaamassa normaalille tasolle.

Tilanne 17.3. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä. 

Millainen likviditeettitilanne Cargotecilla on?

Cargotecin likviditeettiasema on hyvä. Yhtiön rahavarat sekä nostamattomat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat vuoden 2019 lopussa yhteensä 720 (31.12.2018: 556) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli käytössään yritystodistusohjelma sekä nostamattomia tililimiittejä yhteensä 287 (31.12.2018: 249) miljoonaa euroa.

Cargotecilla on yksi taloudellinen kovenantti lainasopimuksissaan. Sen mukaan gearingin tulisi olla alle 125 % poislukien IFRS16-vaikutus (n. 41 % vuoden 2019 lopulla)

Miksi Cargotec perui yhtiökokouksensa, joka oli tarkoitus järjestää 17.3.2020?

Koronavirustilanteen kehittymisen, sekä 16.3 julkaistun Suomen hallituksen linjausten seurauksena, Cargotecin hallitus on päättänyt perua yhtiökokouksen. Cargotec kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin. Uusi päivämäärä ilmoitetaan pörssitiedotteella.

Tuleeko osingonmaksu myöhästymään?

Cargotecin hallituksen esitys osingonmaksusta tarvitsee yhtiökokouksen hyväksynnän. Koronavirustilanteen kehittymisen sekä 16.3.2020 Suomen hallituksen linjausten seurauksena Cargotecin hallitus päätti perua 17.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen ja siirtää sen myöhempään ajankohtaan. Uusi yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin.

Mitä mieltä olet sivustosta?