menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Usein kysytyt kysymykset Cargotecin 2019 tuloksesta

06.02.2020

Cargotecin 2019 tuloksen kohokohtia olivat merkittävästi parantunut kassavirta, Hiabin ja Kalmarin erinomainen vuosi, hyvä kehitys palveluliiketoiminnassa ja vahva tilauskirja. Mutta millaisia kysymyksiä tulos on kirvoittanut IR-tiimillemme? Listasimme kuumimpia puheenaiheita tulokseemme liittyen, sekä tietenkin vastauksia niihin.

Miksi Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 214bps, vaikka liikevaihto kasvoi 6%?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto laski liikevaihdonmatalakattaisemman tuotejakauman seurauksena, mikä johtui pienempien kontinkäsittelylaitteiden heikommasta kysynnästä ja pienemmistä myyntimääristä. Markkinakysyntä on pehmentynyt hieman.

Mitä odotatte vuoden 2020 tulokseksi?
Cargotec arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019 (264 miljoonaa euroa).

Mihin oletuksiin ohjeistus perustuu?
Ohjeistuksemme perustuu mm. MacGregorin korkeampaan vertailukelpoiseen liikevoittoon, MacGregorin kustannussäästöihin (joiden odotamme olevan noin 15 MEUR), konsernitason kustannussäästöihin (9 MEUR) ja palveluliiketoiminnan kasvuun. Näkyvyys markkinaan ja varsinkin vuoden jälkimmäiselle puoliskolle on kuitenkin rajallinen. Vuodelle 2020 arvioidut toiminnan uudelleenjärjestelykulut käynnissä olevista sopeuttamisohjelmista ovat noin 60 miljoonaa euroa. Olemme lisäksi aloittaneet selvityksiä, joiden seurauksena esitetty arvio saattaa nousta tai laskea.

Miksi osakekohtainen tulos laski?
Tilikauden tuloksen ja osakekohtaisen tuloksen laskun taustalla olivat merkittävät toiminnan uudelleenjärjestelykulut erityisesti MacGregorissa sekä keskimääräistä korkeammat verokulut johtuen MacGregorin liiketoiminnan tappiollisuudesta, jolloin laskennallisen verosaamisen kirjaamisen kriteerit eivät täyttyneet pääosin Saksassa ja Norjassa

Miksi osinkoehdotuksenne on korkeampi kuin osinkotavoitteenne?
Uudelleenjärjestelykulut painoivat osakekohtaista tulostamme ja vahva rahavirta tukee osinkoehdotustamme. Merkittävällä osa uudelleenjärjestelykuluistamme ei ollut vaikutusta rahavirtaamme. Osingon osuus osakekohtaisesta tuloksesta ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä oli 55%.

Voiko koronavirus vaikuttaa liiketoimintaanne?
Koronavirus, kuten muilla poikkeuksellisilla kansainvälisillä terveyteen liittyvillä uhkilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia maailmankauppaan ja siten Cargotecin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään ja toimituksiin. Tällä hetkellä Kiina on verrattain pieni osa Cargotecia. Kiina kattoi 5% vuoden 2019 liikevaihdosta (6% vuonna 2018) ja meillä on noin 600 henkilöä töissä siellä (koko henkilöstö noin 12 500). Mikäli tilanne pitkittyy, sillä voi kuitenkin olla vaikutuksia globaaleihin toimitusketjuihimme.

Kuinka monta automaatiotilausta tuli Q4:n aikana? Oletteko edelleen vakuuttuneita automaation potentiaalista?
Neljännellä vuosineljänneksellä saimme yhden merkittävän kokoisen automaatiotilauksen. Pitkän aikavälin potentiaali on olemassa, mutta tulevien yksittäisten tilausten aikataulun ennustaminen on haastavaa. Tällä hetkellä aktiivisuustaso on melko hyvä ja meillä on mielenkiintoisia projekteja käynnissä. Keskustelu asiakkaiden kanssa on siirtynyt automaation ajoitukseen sen sijaan, kannattaako heidän ylipäätään harkita automaatioinvestoinnin tekemistä.

Miksi arvioitte Naviksen liiketoiminnan strategisia vaihtoehtoja?
Olemme päättäneet arvioida Navis-liiketoiminnan strategisia vaihtoehtoja tunnistaaksemme parhaat mahdollisuudet Naviksen tulevan kehityksen tukemiseksi. Arvioimme kaikkia vaihtoehtoja, joihin kuuluvat uudet omistusratkaisut ja Naviksen ohjelmistoliiketoiminnan myynti. Naviksella on mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa suuntaan, joka olisi vähemmän linjassa Cargotecin ydinliiketoiminnan kanssa. Cargotecin muu ohjelmistoliiketoiminta ei kuulu kyseisen arvioinnin piiriin.

Mitä Naviksen liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi vaikuttaa Cargotecin strategiaan?
Jatkamme strategiamme mukaisia toimia ja muutumme tuotejohtajasta palvelu- ja ohjelmistoyritykseksi. Visiomme on edelleen olla älykkään lastinkäsittelyn johtaja.

Mitä mieltä olet sivustosta?