menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Kohokohdat toimitusjohtaja Mika Vehviläisen isännöimästä virtuaalisesta analyytikkotapaamisesta

15.06.2020

Cargotec järjesti virtuaalisen analyytikkotapaamisen 9. kesäkuuta. Tunnin mittainen kokous sisälsi toimitusjohtaja Mika Vehviläisen alustuksen, jonka jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tapahtumaan osallistui runsaasti analyytikkoja ja keskustelu esityksen jälkeen kävi vilkkaana.

Toimitusjohtaja Vehviläinen aloitti esityksensä painottamalla, että turvallisuus on etusijalla Cargotecissa ja koronavirustartuntojen määrä yhtiössä on pysynyt pienenä. Kriisi on kuitenkin vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan, ja kuten jo aikaisemmin ennakoitiin, toinen vuosineljännes on ollut monestakin syystä haastava. Kaikki Cargotecin tehtaat ovat käynnistäneet toimintonsa, mutta niiden käyttöasteet vaihtelevat 70:n ja sadan prosentin välillä turvallisuustoimenpiteiden ja toimitusketjun haasteiden seurauksena. Komponenttien saatavuus paranee kuitenkin jatkuvasti, ja Cargotec on yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa sopinut, miten paluu normaaleihin tuotantomääriin toteutetaan.

Kysyntätilanne on puolestaan jakautunut. Kokonaiskuvassa kysyntä ei ole vielä palautunut maalis-huhtikuussa tapahtuneesta laskusta, ja asiakkaiden pitkittynyt päätöksenteko näkyy erityisesti suurissa tilauksissa, kuten Kalmarin satama-automaatioprojekteissa ja MacGregorissa, Mika Vehviläinen huomautti. Korkeakatteisten Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden ja Hiabin kysyntätilanne ei puolestaan ole yhtä dramaattinen.

Vehviläinen nosti esiin myös väliaikaiset säästötoimenpiteet, joiden vaikutus on ollut 10 miljoonaa euroa kuukausitasolla. Toimenpiteet pitävät sisällään yhtiön toimistotyöntekijöiden sekä johdon siirtymisen nelipäiväiseen työviikkoon ja/tai vastaavan suuruiset palkanalennukset. Myös matkustaminen ja ulkoisten palveluiden käyttö on minimoitu. Vehviläinen painotti, että vaikka nopeasti asetetut toimenpiteet ovat olleet tehokkaita, pysyvät ne kuitenkin vain väliaikaisina. Tilanteen venyessä tarvittaisiin sen sijaan pitkän aikavälin kustannussäästötoimenpiteitä.

Cargotecin tase ja likviditeettiasema ovat vahvoja. Toukokuussa likviditeettireservi oli 950 miljoonaa euroa. Haastavasta tilanteesta huolimatta Vehviläinen oli tyytyväinen yhtiön nettokäyttöpääoman kehitykseen. Varastot ovat pysyneet vakaalla tasolla, ja myyntisaamiset ovat hallinnassa. Suurista automaatiotilauksista saatavien ennakkamaksujen puute on kuitenkin heikentänyt kassavirran kehitystä.

Esitys sisälsi myös yhteenvedon viimeisimmistä julkaisuista markkinaindikaattoreista. Drewry päivitti toukokuussa ensimmäisen vuosineljänneksen ennustettaan satamissa maailmanlaajuisesti käsiteltävien konttien määrästä. Nykyisen ennusteen mukaan niiden määrä tulee tänä vuonna laskemaan kahdeksan prosenttia, mutta nousevan yli vuoden 2019 tason jo vuonna 2021. Toimitusjohtaja Vehviläinen yhtyy tähän, ja huomauttaa logistiikan olevan yleensä ensimmäisiä toimialoja, jotka toipuvat kriisistä. Cargotecin oma data verkkoyhteydellä varustetuista pienemmistä kontinkäsittelylaitteista puolestaan kertoo, että niiden käyttötunnit eivät ole vielä palanneet kriisiä edeltäneelle tasolle, joskin pientä parannusta huhtikuun lopun tilanteeseen on havaittavissa. Maantieteellisesti Aasia ja Eurooppa ovat jokseenkin toipuneet tilanteen ollessa edelleen heikko Amerikoissa.

Kriisi tulee vahvistamaan Cargotecin strategiaa ja visiota tulla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Digitalisaatio, esimerkiksi etähuolto ja -valvonta, on tarjonnut Cargotecille paljon mahdollisuuksia viime aikoina eikä asiakkaille tarvitse enää kertoa datan ja laitteiden verkkoyhteyksien tärkeydestä. Turvallisuus- ja luotettavuusseikat tulevat myös vahvistamaan automaatio- ja robotisaatiotrendejä. Huoltoliiketoiminta on pitänyt pintansa hyvin kriisin aikana, mikä on osoittanut siihen kohdistuneet strategiset panostukset oikeiksi.

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitteli analyytikkotapaamisen osallistujille myös Cargotecin ilmastotavoitteen tulla 1,5 asteen yhtiöksi. Toukokuun 27. julkaistun tiedotteen mukaisesti Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi yritys pyrkii saamaan omat toimintonsa hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Olemme selvästi kilpailijoitamme edellä sähkökäyttöisissa laitteissa, mikä tarjoaa meillä loistavia liiketoimintamahdollisuuksia, Mika Vehviläinen kiteytti.

Esityksen jälkeen toimitusjohtaja Vehviläinen vastasi analyytikoiden esittämiin kysymyksiin. Kysymysosuuden kiinnostavimmiksi aiheiksi nousivat Cargotecin hiljattain julkaisema tiedote RCI-yhteisyrityksensä omistusrakenteen muuttamisesta, toimitusketjun tilanne sekä kysyntätilanne.

Mitä mieltä olet sivustosta?