menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Kysymyksiä MacGregorin strategiasta - haastateltavana Jane Chen

02.03.2020

Milloin offshore-markkina toipuu, miten MacGregor aikoo palata kannattavaksi ja mitä on suunnitteilla tuleviksi vuosiksi? Monille Cargotecia seuraaville sijoittajille ja analyytikoille MacGregorin lyhyen ja pitkän aikavälin tulevaisuus on juuri nyt agendalla. Halusimme pureutua aiheeseen tarkemmin ottamalla haastatteluun Jane Chenin, MacGregorin VP, Strategy ja Head of China.

Yksi sijoittajia eniten kiinnostava kysymys on, miten MacGregor aikoo parantaa tulostaan. Voisitko avata, mitä lyhyen aikavälin suunnitelmia tähän liittyy vuodelle 2020?

Tietenkin. Odotamme tulosparannusta useista eri lähteistä. Kahden tärkeimmän potentiaalinen vaikutus liikkuu kummankin osalta euromääräisesti kaksinumeroisissa miljoonissa. Nämä ovat TTS-synergioiden hyödyntäminen ja operatiiviset parannukset. TTS-synergioilla viittaan toimitilojen optimointiin, rooleihin ja vastuisiin, kustannusten karsimiseen, toimitusketjuun sekä huolto- ja varaosamyynnin synergioihin. Yhdessä käynnissäolevien Offshore-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen kanssa odotamme näillä toimilla noin 15 miljoonan euron positiivista vaikutusta vuonna 2020.

Operatiiviset parannukset viittaavat parempaan asiakastyytyväisyyteen tähtääviin toimiin. Nämä liittyvät esimerkiksi toimitusten täsmällisyyden varmistamiseen, projektinhallintaan ja tuotesuunnittelumme jalanjäljen kasvattamiseen Aasiassa, mikä mahdollistaa toimimisen lähempänä aasialaisia asiakkaitamme ja kilpailukykyisemmän tuotekehityksen.

Onko teillä muita tuloksen kohentamiseen tähtääviä suunnitelmia?

Lisäksi meillä on tavoite, että asennettu laitekantamme kasvaa yli 50 %:iin uusista aluksista. Tähän uskomme yltävämme mm. tarjoamalla myös perustasoisia tuotteita, kasvattamalla huoltoliiketoiminnan asiakkaiden osuutta ja kaupallistamalla uusia digitaalisia ratkaisuja.

Mitkä ovat suurimmat riskit MacGregorin tulokselle vuonna 2020?

Voisin korostaa tässä muutamaa sellaista riskiä, joilla on toteutuessaan suurin potentiaalinen vaikutus. Ensinnäkin aina on olemassa riski, että markkinakysyntä osoittautuu odotettuakin heikommaksi, vaikka odotuksemme ovatkin erittäin matalalla (Clarkson ennustaa 1246 kauppalaiva- ja 115 offshore-aluksen tilausta vuodelle 2020). Geopoliittiset häiriöt, kuten Brexit tai USA:n ja Kiinan kauppasota, eivät toistaiseksi ole olennaisesti vaikuttaneet liiketoimintaamme, mutta seuraamme tarkasti tilannetta. TTS-integraatio on alkanut lupaavasti, mutta näin suurissa hankkeissa ei ole poissuljettua, että yllätyksiä ilmaantuu myöhemmin.

Siirtyäksemme positiivisiin puoliin: mitkä ovat vuoden 2020 merkittävimmät mahdollisuudet?

Ensinnäkin korostaisin huoltoliiketoiminnan kasvua varsinkin, kun meillä on nyt myös TTS:n huoltokanta ja laajempi palveluverkosto. Sitten jos miettii äsken mainitsemiani riskejä - kuten odotettua heikompaa markkinakysyntää tai yllätyksiä TTS-integraatiossa - niin on luonnollisesti mahdollista, että näemme myös positiivisia yllätyksiä.

MacGregor on jo melko pitkään ollut vaikeassa markkinatilanteessa. Miten näet markkinan kehittyvän - onko tämä jo "uusi normaali"?

Clarksonin ennusteiden mukaan offshore-markkina (eli öljy ja kaasu) ei tule toipumaan ennen vuotta 2024 ylikapasiteetista johtuen. Offshore-liiketoimintamme uudelleenjärjestelyjen lisäksi olemme vastanneet markkinatilanteeseen kartoittamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia offshore-tuulivoiman saralla. Tämä on kasvava markkina, jossa voimme soveltaa olemassaolevaa teknologiaamme.

Kauppalaivojen osalta Clarkson ennustaa toipumisen tapahtuvan aiemmin, mahdollisesti vuonna 2022. Meidän tulee joka tapauksessa valmistaa itseämme siihen, ettei markkina tule kääntymään lähitulevaisuudessa ja sopeutua toimimaan menestyksekkäämmin vallitsevassa tilanteessa.

Entä jos suuntaammekin katseemme tuonne muutaman vuoden päähän, mitkä ovat MacGregorin keskipitkän aikavälin strategian fokusalueet?

Merkittävimmät mahdollisuutemme vuosille 2020-2022 koostuvat TTS-integraation menestyksekkäästä läpiviennistä ja TTS:n yhteisyritysten hyödyntämisestä, huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan asiakkaiden osuuden kasvattamisesta maailmanlaajuisesti, digitaalisten ratkaisujen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja asiakkaiden odotuksiin vastaamisesta laadun, hinnan, nopeuden ja saatavuuden osalta.

Tähän perustuen olemme valinneet neljä painopistealuetta, joihin olemme sitoutuneet. Nämä ovat asiakaskeskeisyyden rakentaminen, kasvaminen älykkäissä ratkaisuissa, tuottavuuden parantaminen sekä ihmisten sitouttaminen ja osallistaminen. Uskon, että näissä aiheissa edistyminen tulee auttamaan liiketoimintaamme elpymään ja kehittymään tulevien vuosien aikana.

Mitä mieltä olet sivustosta?