menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q2/2020 tuloksesta

17.07.2020

Mitkä ovat odotuksenne kolmannelle vuosineljännekselle ja loppuvuodelle 2020? Millä liiketoiminta-alueellanne on parhaat mahdollisuudet toiminnan normaalistumiseen vuoden toisella puoliskolla? Kokosimme tähän blogiin vastauksia 2020-puolivuosikatsauksemme ajankohtaisimpiin kysymyksiin.

Miten ennustatte kolmannen vuosineljänneksen ja koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton kehittyvän?

Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko. Nykyisissä poikkeusolosuhteissa arvioimme, että emme kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. Toisella vuosipuoliskolla arvioimme liiketoimintamme ja toimintaympäristömme kehittyvän seuraavasti:

  • Markkina-aktiviteetin elpyminen jatkuu,
  • Cargotecin ja sen alihankintaketjun toimituskyky paranee,
  • Tuottavuustoimenpiteet tukevat jatkossakin kannattavuutta

Miksi ette julkaise näkymiä vuodelle 2020?

Näkyvyys loppuvuoteen on heikko.

Oliko toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto parempi kuin mitä odotitte huhtikuussa?

Kun vuosineljännes alkoi, globaali tilanne sai meidät varautumaan vaikeaan kauteen. Organisaatiomme reagoi nopeasti ja päättäväisesti ja sai aikaan positiivisia tuloksia.

Etsittekö lisärahoitusta?

Rahoitusasemamme on vahva. Toisen vuosineljänneksen kuluessa varauduimme rahoitusmarkkinoiden mahdolliseen epätasapainoon nostamalla yhteensä 250 miljoonan euron lainat yhteistyöpankeiltamme. Arvioidemme mukaan tämä on tällä hetkellä riittävä rahoituksen määrä.Kokonaislikviditeettimme kesäkuun lopussa oli 970 miljoonaa euroa.

Millä liiketoiminnoistanne on parhaat mahdollisuudet toiminnan elpymiseen vuoden toisella puoliskolla?

Huoltoliiketoimintamme toiminta on ollut kohtuullisen hyvällä tasolla, ja odotamme sen jatkavan vakaata suoritustaan. Tyypillisesti läpimenoajoiltaan lyhyimmät liiketoiminnan alueet toipuvat nopeimmin. Yleisesti ottaen logistiikkateollisuus elpyy ensimmäisten teollisuuden alojen joukossa.

Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto laski 20 prosenttia, miksi?

Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto matalamman liikevaihdon seurauksena. Kalmarin suhteellinen kannattavuus säilyi kuitenkin vertailukauden tasolla huoltoliiketoiminnan osuuden kasvun, tuottavuuden parannustoimenpiteiden sekä väliaikaisten kustannussäästöjen ansiosta.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski 52 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen?

Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski matalamman liikevaihdon seurauksena. Hiabin suhteellinen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huoltoliiketoiminnan osuuden kasvun, tuottavuuden parannustoimenpiteiden sekä väliaikaisten kustannussäästöjen ansiosta. Myös kevyen taseen toimintamallimme tuki marginaalia.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto nousi?

MacGregorin vertailukelpoisen liikevoiton nousun taustalla olivat uudelleenjärjestelyistä seuranneet säästöt sekä korkeammat toimitukset kauppalaivoihin. Myös projektinhallinnan kehittyminen vaikutti asiaan.

Mitkä ovat oletuksenne Q3:lle ja vuodelle 2020?

Maaliskuun puolivälissä vallinnut haastava tilanne parani vähitellen toisen vuosineljänneksen kuluessa. Tilaukset ja liikevaihto ovat vähitellen alkaneet elpyä. Epävarmuus tulevaisuutta koskien kuitenkin jatkuu sekä kysynnän että toimituskykymme osalta. Toimitusten viivästyttämisiä toivottiin toisella vuosineljänneksellä, näin voi käydä myös kolmannella neljänneksellä.

Drewryn kesäkuun ennusteen mukaan Kalmarin kysyntäajurin, satamissa käsiteltävien konttien määrän, arvioidaan laskevan vuonna 2020 7,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kasvavan 10,0 prosenttia vuonna 2021. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sen ennustetaan laskeneen 9,6 prosenttia. Teollisuudessa käytettävien pienempien lastinkäsittelylaitteiden kysyntä väheni. Automaatioratkaisuille on kysyntää, mutta asiakkaat viivästyttävät päätöksiään epävarmasta markkinatilanteesta johtuen.

Oxford Economics ennustaa yhden Hiabin kysyntäajureista, rakentamisaktiviteetin, hidastuvan Euroopassa noin yhdeksän ja Yhdysvalloissa noin kuusi prosenttia vuonna 2020. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla rakentamisaktiviteetin ennustetaan laskeneen Euroopassa lähes kymmenen ja Yhdysvalloissa noin kuusi prosenttia edellisvuoteen nähden.

Asuin- ja muiden rakennusten osalta Oxford Economics arvioi Yhdysvaltoihin 6,7 ja Eurooppaan 9,4 pudotusta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Trading Economics (TE) arvioi rakennuslupien nousseen Yhdysvalloissa toukokuussa 14,4 prosenttia huhtikuussa todetun viiteen vuoteen alimman tason jälkeen. Yhdysvaltalaisen National Association of Housing Buildersin asuntomarkkinaindeksi nousi toukokuussa 37:een, mikä oli hieman huhtikuun 30:a korkeampi luku. Markkinatunnelma pysyi silti negatiivisena.

Ensi vuodelle TE arvioi Yhdysvaltain rakennuslupien laskevan 12 prosenttia historiallisen keskiarvon alapuolelle. Euroopassa TE arvioi ko. lupien olevan vuonna 2021 historiallisen keskiarvon yläpuolella Itävallassa (+ 37%) ja Saksassa (+15) ja jäävän keskiarvon alapuolelle muissa tutkituissa maissa -17 prosentin (Puola) ja -88 prosentin (Turkki) välillä.

Clarksonin arvion mukaan kauppalaivatilausten määrän ennustetaan laskevan lähelle vuoden 2016 historiallisen matalaa tasoa. Offshore-sektorilla uusien alusten tilausmäärien odotetaan edelleen pysyvän alhaisina. Toisaalta esimerkiksi offshore-tuulivoimaloiden asennuksessa käytettävien alusten tilausmäärien odotetaan kasvavan. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla offshore-alusten tilausmäärät kasvoivat vertailukaudesta, mutta pysyivät edelleen matalalla tasolla.

Mitä mieltä olet sivustosta?