menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q3/2020 tuloksesta

22.10.2020

Mitkä ovat odotuksenne neljännelle vuosineljännekselle ja vuodelle 2021? Mitkä ovat Macgregorin tilausnäkymät? Kokosimme tähän blogiin vastauksia tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksemme ajankohtaisimpiin kysymyksiin.

Miten ennustatte neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton kehittyvän?
Arvioimme toisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, jolloin se oli 82,9 miljoonaa euroa.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2021?
Kerromme vuoden 2021 näkymistä aikaisintaan helmikuussa 2021, Q4-tiedotteen yhteydessä.

Mitkä ovat oletuksenne Q4:lle ja vuodelle 2021?
Pandemiakriisin aiheuttama haastava tilanne on vähitellen vuoden kuluessa parantunut. Tilaukset ja liikevaihto ovat pikkuhiljaa paranemassa, mutta ne ovat edelleen alemmalla tasolla kuin ennen COVID19-kriisiä. Tulevaan kysyntään liittyy silti epävarmuuksia, samoin kuin alihankintaketjun toimintaan. Arvioimme toisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, jolloin se oli 82,9 miljoonaa euroa.

Onko MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen liittyvissä riskeissä ollut muutosta?
MacGregorin liikearvon arvonalentumistestaus tehtiin Q3:lla, eikä se viitannut siihen, että liikearvon arvonalentumiseen olisi tarvetta. Liikkumavara on 57 miljoonaa euroa, eli hieman noussut Q2:sta. MacGregor-segmentin liikearvo oli raportointihetkellä 466,9 (31.12.2019: 493,6) miljoonaa euroa. Seuraamme tilanteen kehittymistä edelleen tarkasti.

Liitteen 3 herkkyysanalyysissämme toteamme, että arvonalentumisen määrä voi olla merkittävä, jos kriisi osoittautuu nykyistä pidemmäksi tai pahemmaksi. Seuraamme tilanteen kehittymistä edelleen tarkasti.

Miksi Kalmarin saadut tilaukset laskivat 17 prosenttia?
Kalmarin saadut tilaukset laskivat erityisesti automaatio- ja projektiliiketoiminnassa, kun taas pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa sekä huoltoliiketoiminnassa lasku oli pienempi. Asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita automaatioratkaisuista, mutta suurempia automaatiotilauksia on lykätty COVID-19-tilanteen ja epävarman markkinaympäristön vuoksi.

Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto laski 32 prosenttia, miksi?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto laski matalamman liikevaihdon ja automaatio- ja projektiliiketoiminnan tuotantoketjun uudelleenorganisointista johtuneiden kulujen seurauksena. Vaikutusta vähensivät kuitenkin tuottavuuden parannustoimenpiteet, kustannussäästöt sekä pienempien kontinkäsittelylaitteiden parantuneet myyntikatteet. Myös ohjelmistoliiketoiminnan voitto oli viimevuotiseen verrattuna alempi.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski 9 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski matalamman liikevaihdon seurauksena. Hiabin suhteellinen kannattavuus parani kuitenkin vertailukaudesta tuottavuuden parannustoimenpiteiden ja kustannussäästöjen sekä parempien myyntikatteiden ansiosta.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto nousi?
MacGregorin vertailukelpoisen liikevoiton nousun taustalla olivat uudelleenjärjestelyistä seuranneet säästöt ja parantuneet myyntikatteet. Myös projektinhallinnan kehittyminen vaikutti asiaan.

Mitkä ovat MacGregorin tilausnäkymät?
Tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana. Q3:ssa saimme erityisen suuren tilauksen tuulivoimaloiden perustusten asennuksissa käytettävän järjestelmän toimittamisesta. MacGregorin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään vaikuttavan uusien kauppalaivatilausten määrän ennustetaan laskevan vuonna 2020 ja lähestyvän vuoden 2016 historiallisen matalaa tasoa.

Miten ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmänne liikevaihto kehittyi?

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 2020. Sen osuus Cargotecin kokonaisliikevaihdosta on nyt 24 prosenttia (Q1–Q3 2019: 20) kokonaisliikevaihdosta tammi–syyskuussa.

Mitä mieltä olet sivustosta?