menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Stefan Lampa: "Robotiikka ja sähköistäminen ovat Kalmar Mobile Solutionsin tulevaisuus"

03.03.2020

Kalmar, Cargotecin liikevaihdoltaan suurin liiketoiminta-alue jaettiin kolmeen strategiseen liiketoimintayksikköön vuoden 2019 huhtikuussa ja Kalmar Mobile Solutionsin johtoon palkattiin Stefan Lampa, jolla on yli 25 vuoden kokemus robotiikasta. Helmikuun 26. päivä hän pääsi ensimmäistä kertaa tapaamaan sijoittajia ja analyytikkoja Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. 

Vasemmalta oikealle: Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtajaStefan Lampa, johtaja, Kalmar Mobile Solutions ja Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö 26.2.2020 järjestetyssä Kalmar Mobile Solutions -sijoittajatapahtumassa.

 

Kalmar, Cargotecin liikevaihdoltaan suurin liiketoiminta-alue jaettiin kolmeen strategiseen liiketoimintayksikköön vuoden 2019 huhtikuussa ja Kalmar Mobile Solutionsin johtoon palkattiin Stefan Lampa, jolla on yli 25 vuoden kokemus robotiikasta. Helmikuun 26. päivä hän pääsi ensimmäistä kertaa tapaamaan sijoittajia ja analyytikkoja Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. 

Kalmar Mobile Solutionsin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 1,3 miljardia euroa ja kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli hyvällä tasolla “matala kaksinumeroinen prosenttiluku”. Ei ollutkaan yllättävää, että tapahtumaan osallistui 20 analyytikkoa ja sijoittajaa, joita kiinnosti kuulla lisää Kalmar Mobile Solutionsista ja sen tulevaisuuden suunnitelmista robotiikan, sähköistämisen ja huoltoliiketoiminnan saralla. Aktiivinen ja ammattitaitoinen yleisö alkoikin pommittaa Stefania kysymyksillä heti esityksen alettua, ja keskustelu jatkui vilkkaana yli 2,5 tuntia. 

Stefan aloitti esityksensä käymällä läpi Kalmar Mobile Solutionsin vahvan perustan, joka rakentuu tunnetusta brändista, omistautuneista työntekijöistä, globaalista toimintaverkosta, paikallisista markkinajohjuuksista, premium-luokan tuotteista, kattavista huoltopalveluista sekä asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä, jossa hyödynnetään Kalmarin yli 10 000:n liitettävyysominaisuuksilla varustetun laiteen keräämää dataa. 

Pienten kontinkäsittelylaitteiden markkinoiden odotetaan jatkavan kasvamista tulevaisuudessa megatrendien, kuten väestön ikääntymisen, ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja globalisaation, tukemana. Asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen vaatii kuitenkin investointeja laitteiden digitalisoimiseksi, automatisoimiseksi ja sähköistämiseksi, minkä seurauksen Kalmarin kaltaisten alan teknologiajohtajien  markkina-asema tulee vahvistumaan entisestään. 

Kalmarin pienemmistä kontinkäsittelylaitteista käytetään esimerkiksi satamissa, jakelukeskuksissa ja raskaassa teollisuudessa. Tulevaisuudessa ne tulevat kehittymään älykkäiksi roboteiksi, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti myös haastavissa ympäristöissä ja koordinoimaan ja optimoimaan tavaravirtoja keskenään. Joustavuutensa ansiosta tulevaisuuden laitteet voidaan myös uudelleenohjelmoida helposti toimimaan erilaisissa ympäristöissä ja kohteissa, mikä tulee lisäämään merkittävästi Kalmarin ratkaisun skaalautuvuutta ja modulaarisuutta. Tämän lisäksi automatisoiduilla ratkaisuilla pystytään parantamaan huomattavasti vaarallisena alana tunnetun raskaan logistiikan turvallisuutta. Myös väestön vanheneminen tukee automaatioratkaisuiden yleistymistä ja työvoimapulasta kärsitään jo esimerkiksi Yhdysvaltojen jakelukeskuksissa. 

Automatisoinnin lisäksi kontinkäsittelylaitteet tullaan jatkossa sähköistämään ja aihe keräsikin suurimman huomion tilaisuudessa. Kalmarilla on pitkä historia sähkökäyttöisten laitteiden valmistajana, ja Stefan Lampa lupasi, että koko Kalmar Mobile Solutionsin tuotevalikoima tullaan tarjoamaan sähkökäyttöisinä versioina vuonna 2021. Tänä päivänä vastuullisuus ajaa voimakkaasti sähkökäyttöisten laitteiden kysyntää, mutta myös niiden elinkaarikustannukset ovat jo monesti polttomoottorilaitteita matalammat suuremmassa hankintahinnasta huolimatta. 

Siirtyminen sähkökäyttöisiin laitteisiin tarjoaa Kalmarille myös mahdollisuuden lisätä huoltopalveluidensa myyntiä. Vaikka sähköistettyjen laitteiden kokonaishuoltotarve on matalampi, niiden huolto on monimutkaisempaa, minkä seurauksena suurempi osa asiakkaista tulee jatkossa ulkoistamaan huoltonsa Kalmarille. Tämä, ja varaosatoimittajien kanssa tehtävä tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa suuremman markkinaosuuden varaosamarkkinoilla sekä paremmat katteet. 

Pienemmistä kontinkäsittelylaitteiden myynnistä saatu tulovirta on ollut luonteeltaan melko tasaista, koska kysyntä on perustunut laitteiden 6-8 vuoden mittaiseen vaihtoväliin. Pidemmällä tähtäimellä osa tuloista voi tulla myös uusista tilausperusteisista hinnoittelumalleista. Asiakkaan kanssa tehtävä sopimus voisi sisältyä laitteet ja huoltopalvelut sekä mahdollisesti laitteen vaihdon uuteen sen elinkaaren päättyessä. Kasvava huoltoliiketoiminta, uudet sopimusmallit ja kasvava jakelukeskussegmentti tulevatkin jatkossa avittamaan Kalmar Mobile Solutionsin entistä tasaisempaan tulokseen. Loppuyhteenvetona voidaankin todeta, että yhdessä tekemisen avulla Kalmar Mobile Solutionsin on tulevaisuudessa jopa nykyistä turvallisempi, vastuullisempi ja tuottavampi.

Mitä mieltä olet sivustosta?