menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Cargotecin sijoittajatarina kesätyöntekijän näkökulmasta

19.08.2021

Useat megatrendit tukevat Cargotecin liiketoimintaa ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Miten kyseiset Cargotecin kasvua tukevat trendit ovat läsnä kesätyöntekijän päivittäisessä työssä?

Työskentelin kuluneen kesän aikana traineena Cargotecin sijoittajasuhdetiimissä. Trainee-jaksoni on pian lähestymässä loppuaan, joten halusin jakaa ajatuksiani siitä, miten Cargotecin kasvua tukevat trendit ovat olleet läsnä päivittäisessä työssäni. Tutustuessani uuteen työnantajaani ensimmäisten päivien aikana, minulle selvisi, että useat megatrendit tukevat Cargotecin kasvumahdollisuuksia, ja että vastuullisuus on keskeinen osa Cargotecin strategiaa. Sekä yrityksen kasvupotentiaali että vastuullisuus ovat tärkeitä tekijöitä minulle sekä sijoittajana että työntekijänä.

Digitalisaatio, sähköistäminen ja automaatio tukemassa kestävää kehitystä

Työsuhteen aloittaminen toukokuun alussa osui mielenkiintoiseen ajanjaksoon, sillä Cargotecin strategia oli juuri päivitetty läpimurtotavoitteinaan kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus, sillä myös asiakkaamme joutuvat ratkomaan erilaisia vastuullisuuteen liittyviä haasteita. On ollut esimerkiksi vaikuttavaa nähdä Cargotecin pystyvän seuraamaan verkkoon liitettyjä laitteitaan, joita on jo yli 10 000, ja auttamaan asiakkaitaan optimoimaan niiden käyttöä. Laitteista saatavan datan hyödyntäminen tarjoaa asiakkaille muun muassa merkittäviä polttoainesäästöjä ja auttaa vähentämään päästöjä.

Toukokuussa tuli myös kuluneeksi vuosi Cargotecin sitoumuksesta YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Cargotec on asettanut konkreettiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet koko arvoketjulleen ja yksi tapa saavuttaa ne on myydä asiakkaille ekotehokkaita ratkaisuja, sillä voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen eniten juuri tuotevalikoimamme kautta. Esimerkiksi Kalmarin terminaalitraktori ja vuoden 2021 lopussa koko Kalmarin tuotevalikoima on saavana sähkökäyttöisinä versioina. Cargotec raportoi näiden tuotteiden, niin kutsutun ekoportfolion, liikevaihdon osana osavuosikatsausten avainlukuja.

Sain ensikäden kokemusta Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmästä vieraillessani Tampereella Kalmarin teknologia- ja osaamiskeskuksessa. Yksi kohokohdista oli vierailu toimialan suurimman satama-automaation testialueen ohjauskeskuksessa ja mahdollisuus kokeilla laitteiden etäohjausta sieltä käsin. Vierailu konkretisoi Cargotecin asemaa niin lastinkäsittelyn johtajana kuin alansa teknologiakehityksen edelläkävijänä.

Tampereella vieraillessani näin konkreettisesti miten automatisoidut terminaalit parantavat tehokkuutta, vähentävät energiankulutusta ja päästöjä sekä mahdollistavat turvallisemman työympäristön, joka on erittäin keskeinen vastuullisuuden osa-alue Cargotecilla. Turvallisuuden merkitys työympäristössä on kasvanut entisestään koronapandemian johdosta, joten on hienoa nähdä, että Cargotecin automaatioratkaisut ovat auttaneet edistämään myös tätä puolta vastuullisuudesta.

Kalmarin teknologia- ja osaamiskeskusTampereella satama-automaation testialueen ohjauskeskuksessa

Globaali kasvu & taloudellinen kehitys

Suhdanteiden muutokset heijastuvat Cargotecin osakkeeseen ja ovat täten läsnä päivittäisessä sijoittajasuhdetyössä. Yksi keskeisimmistä Cargotecin kasvua tukevista megatrendeistä on globaali taloudellinen kehitys, joka osaltaan kiihdyttää maailmankauppaa sekä kysyntää rahdinkuljetukselle.

Satamissa käsiteltävien konttien määrän odotetaan jatkavan kasvuaan maailmanlaajuisesti tulevien vuosien aikana, mikä korostaa satamien tehokkuuden tärkeyttä. Vaikka rahdinkuljetuksen kysyntä kasvaa, koronaviruspandemia, kauppasodat sekä esimerkiksi Suezin kanavan onnettomuus ovat aiheuttaneet logistiikkaketjun häiriöitä, mikä puolestaan lisää entisestään vaatimuksia satamien tehokkuudelle. Lisääntynyt konttiliikenne ja tehokkuuden korostuminen tukevat myös Cargotecin kasvua, sillä tällä hetkellä maailman 1 200:sta terminaalista ainoastaan 40 ovat automatisoituja.

Markkinoiden elpyminen pandemian myrskyisen alun jälkeen on ollut voimakasta Cargotecin tärkeimmillä markkina-alueilla. Tämän seurauksena Cargotecin saadut tilaukset saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksen kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Vaikka talouden kasvua ajavat tekijät, kuten lisääntynyt kulutus ja väestönkasvu luovat haasteita kestävälle kehitykselle, on ollut helpottavaa huomata, miten Cargotecin tuotteet ja teknologiset ratkaisut edesauttavat kasvihuonepäästöjen vähentämistä tavaravirroissa.

Lopuksi

Kesäni Cargotecilla tullessa loppuun, on ollut mukavaa pohtia kuluneita kuukausia. Kesän aikana olen päässyt perehtymään perinpohjaisesti Cargotecin toimintaan sekä koko toimialaan, ja olenkin ilokseni huomannut työskenteleväni yrityksessä, joka on alansa teknologiajohtaja ja jossa vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintaa. Olenkin erittäin optimistinen Cargotecin potentiaalista edistää vähähiilistä taloutta ja auttaa vähentämään logistiikka-alan hiilijalanjälkeä kestävien tavaravirtojen johtajana. 

Kirjoittaja: Julia Klemola, Viestintä- ja sijoittajasuhdeharjoittelija

Mitä mieltä olet sivustosta?