menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin vuoden 2020 tuloksesta

04.02.2021

Cargotecin vuoden 2020 tuloksen kohokohtiin kuuluivat mm. myönteisen kehityksen jatkuminen saaduissa tilauksissa, liikevaihdossa ja vertailukelpoisessa liikevoitossa viimeisellä vuosineljänneksellä. Mutta millaisia kysymyksiä IR-tiimi on saanut? Listasimme kuumimpia puheenaiheita tulokseemme liittyen ja vastauksia niihin.

Näkymät vuodelle 2021?
Cargotec arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (228 miljoonaa euroa*).

*Cargotec muuttaa vaihtoehtoisen tunnusluvun vertailukelpoinen liikevoitto määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi yrityshankintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 24 miljoonaa euroa vuonna 2020. Vertailuluku on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Oikaistut vuoden 2020 luvut julkaistaan ennen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkaisua.

Odotukset ensimmäiselle vuosineljännekselle?
Tyypillistä kausiluonteisuutta on nähtävissä, ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti yksi alhaisimmista vuosineljänneksistä. Odotamme tuotejakauman pysyvän ennallaan Kalmarissa vuosineljänneksen aikana. On hyvä muistaa, että sekä Kalmarin pienemmissä nostolaitteissa että Hiabissa saatiin muutama suurempi yksittäinen tilaus viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. MacGregorin odotetaan parantavan vertailukauteen nähden.

Neljäs vuosineljännes lyhyesti?
Kun vuosineljännes alkoi, näkyvyys oli edelleen heikko. Toimintaympäristö kuitenkin elpyi arvioidemme mukaisesti. Emme kohdanneet merkittäviä toimitusketjuhaasteita kvartaalin aikana. Myös neljännen vuosineljänneksen toimitukset sujuivat suunnitellusti, samoin kuin tuottavuuden parannustoimenpiteet.

Kuinka Kalmarin saadut tilaukset kehittyivät neljännellä vuosineljänneksellä?
Kalmarin Q4:n saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 445 miljoonaa euroa. Kalmar sai mittavan terminaalitraktoritilauksen viimeisellä vuosineljänneksellä. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla. Asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita automaatioratkaisuista, mutta suurempia automaatiotilauksia on lykätty vallitsevan koronavirustilanteen ja epävarman markkinatilanteen takia.

Miksi Kalmarin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 36 prosenttia?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto laski alhaisemman liikevaihdon ja projektiliiketoiminnan kasvaneen osuuden seurauksena. Vaikutusta vähensivät kuitenkin tuottavuuden parannustoimenpiteet ja kustannussäästöt.

Miksi Hiabin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 21 prosenttia?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski matalamman liikevaihdon seurauksena. Hiabin suhteellinen kannattavuus pysyi lähes vertailukauden tasolla tuottavuuden parannustoimenpiteiden ja kustannussäästöjen sekä parempien myyntikatteiden ansiosta.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto nousi?
MacGregorin vertailukelpoisen liikevoiton nousun taustalla olivat uudelleenjärjestelyistä seuranneet säästöt ja parantuneet myyntikatteet.

Mitä sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin?
Liikevoittoon sisältyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -47 (-56) miljoonaa euroa. Niistä -9 (-3) miljoonaa euroa liittyy Kalmariin, -16 (-3) Hiabiin, -16 (-47) MacGregoriin ja -6 (-3) miljoonaa euroa konsernihallintoon ja tukitoimintoihin.

Osinkoehdotus?
Hallitus ehdottaa 23.3.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 1.4.2021.

Miten ekoratkaisujen tuoteryhmänne liikevaihto kehittyi?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus liikevaihdostamme kasvoi vuonna 2020. Sen osuus koko liikevaihdostamme oli 24 prosenttia (2019:21).

Mikä on Cargotec-Konecranes-sulautumisen tilanne?
Tiedotimme lokakuussa Cargotecin ja Konecranesin sulautumissuunnitelmasta. Molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen 18. joulukuuta järjestetyissä yhtiökokouksissa, mikä oli molempien yhtiöiden hallitusten yksimielinen suositus. Työ sulautumisen loppuunsaattamiseksi jatkuu vuonna 2021. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 tammikuussa, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Mitä mieltä olet sivustosta?