menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q2/2021 tuloksesta

28.07.2021

Mitkä tekijät vaikuttivat ennätyksellisen korkeisiin tilauksiin? Miten huoltoliiketoimintamme kehittyi? Kokosimme tähän blogiin vastauksia 2021-puolivuosikatsauksemme ajankohtaisimpiin kysymyksiin.

Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat 101%, 1 276 miljoonaan euroon, mitkä tekijät ajoivat kasvua?

  • Ennätykselliset tilaukset Kalmar Mobile Equipment:lla ja Hiabilla
  • Kalmar Automation & Projects, MacGregor ja palvelut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä
  • Makrotalouden vahva kehitys
  • Arvioimme, että asiakkaat ovat varautuneet pitkittyneisiin toimitusaikoihin ja ilmoittamiimme hinnankorotuksiin ennakkotilauksilla

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia 70 miljoonaan euroon?
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi erityisesti Hiabin korkeamman vertailukelpoisen liikevoiton takia. Myös MacGregorin kannattavuus parani.

Miksi rahavirta kasvoi toisella vuosineljänneksellä verrattuna vertailukauteen?
Vuoden 2021 toisen neljänneksen rahavirta oli 13 miljoonaa euroa, joka on 10 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Parempi kannattavuus oli ensisijainen tekijä paremman rahavirran taustalla, joskin nettokäyttöpääoma kasvoi hieman ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna suurempien volyymien ja toimitusketjujen haasteiden takia.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon rahavirta oli 64 miljoonaa euroa, joka oli 38 miljoonaa euroa suurempi vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Parempi kannattavuus tuki rahavirtaa.

Miten huoltoliiketoiminta kehittyi?
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja sen saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia vertailukauteen nähden.

Huoltoliiketoiminnan kysyntä kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueillamme korkeiden käyttöasteiden tukemana.

Kuinka Kalmarin saadut tilaukset kehittyivät toisella vuosineljänneksellä?
Kalmarin saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 105 prosenttia ja olivat 600 miljoonaa euroa. Erityisesti terminaalitraktorien ja muiden pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä kasvoi. Myös projekti- ja huoltoliiketoimintojen saadut tilausten kasvoivat selvästi. Vuosineljännes ei sisältynyt suuria yksittäisiä tilauksia. Kasvaneisiin tilauksiin sisältyi mahdollisesti ennakkotilauksia pidempien toimitusaikojen ja tulevien hinnankorotusten takia.

Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto säilyi aikaisemmalla tasolla 33 miljoonassa eurossa, miksi?
Naviksen matalammasta liikevaihdosta johtuva vertailukautta heikompi tulos, toimitusketjuhaasteiden tuottamat lisäkustannukset, kohonneet rahti- ja komponenttikustannukset sekä lisääntyneet panostukset tutkimukseen ja kehitykseen laskivat Kalmarin vertailukelpoisen liikevoiton osuutta liikevaihdosta.

Hiabin saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä kasvoivat 127 prosenttia vertailukaudesta 508 miljoonaan euroon, miksi?
Vahvat markkina-ajurit sekä ennakkotilaukset johtuen pidentyneistä toimitusajoista ja tulevista hinnankorotuksista vaikuttivat tilausten kasvuun. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa tuotekategorioissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 20 miljoonalla eurolla 45 miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä?
Hiabin vertailukelpoisen liikevoiton kasvuun vaikutti 30 prosenttia korkeampi liikevaihto.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3 miljoonaan euroon?
MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huoltoliiketoiminnan kasvaneen liikevaihdon ja kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2021?
Cargotec arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227 miljoonaa euroa).

Mitä mieltä olet sivustosta?