menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q3/2021 tuloksesta

28.10.2021

Mitkä tekijät vaikuttivat tulokseen? Miten huoltoliiketoimintamme kehittyi? Kokosimme tähän blogiin vastauksia ajankohtaisimpiin kysymyksiin vuoden 2021 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta.

Miksi saadut tilaukset kasvoivat 33 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä 985 miljoonaan euroon?

  • Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja maantieteellisillä alueilla.

  • Vahva kehitys makrotaloudessa.

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto parani neljällä prosentilla 65 miljoonaan euroon?

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Hiabin paremman tuloksen myötä.

Kuinka markkinaympäristö kehittyi?

Markkinan palautuminen pandemiasta sekä vuoden 2020 lopulla alkanut taloudellisen aktiviteetin voimakas vilkastuminen tukivat ratkaisujemme kysyntää kolmannella vuosineljänneksellä. Tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – jatkoivat vahvaa kasvuaan. 

Kuinka paljon globaalit komponentti- ja logistiikkahaasteet vaikuttivat liikevaihtoonne?

Vaikutus liikevaihtoon oli arviolta noin 50 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Suurimman vaikutuksen näimme Kalmarin mobiililaitteissa sekä Hiabissa. Arvioimme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan pitkälti samanlaisina myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, joka toisaalta on kausiluonteisesti vahvempi vuosineljännes verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen.

Miksi henkilöstön määrä laski toiselta vuosineljännekseltä?

Henkilöstön lukumäärän lasku johtui pitkälti Navis-liiketoiminnan myynnistä, jolla oli vaikutus Kalmarin henkilöstön lukumäärään. 

Vaikuttaako Naviksen myynti vertailukelpoiseen liikevoittoonne ja näkymiinne? 

Myyntivoitto raportoidaan vertailtavuuteen vaikuttavana eränä, jonka takia sillä ei ole vaikutusta vertailukelpoiseen liikevoittoon tai taloudellisiin näkymiin vuodelle 2021. Q3:lle kirjattu vertailtavuuteen vaikuttava erä on noin 230 miljoonaa euroa.

Miten huoltoliiketoiminta kehittyi Q3:lla?

Huoltoliiketoiminnan hyvä kehitys jatkui. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset nousivat 18 prosenttia 271 miljoonaan euroon. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 9 prosenttia 264 miljoonaan euroon ja muodosti yhdessä ohjelmistoliiketoiminnan kanssa 34 prosenttia Cargotecin liikevaihdosta. Verkkoyhteydellä varustettujen laitteidemme korkeat käyttöasteet tukevat huoltopalveluiden hyvää kysyntää. 

Miten Kalmarin saadut tilaukset kehittyivät kolmannella vuosineljänneksellä? 

Kalmarin saadut tilaukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 28 prosenttia ja olivat 421 (328) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla.

Kalmarin kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski, miksi?

Vertailukelpoinen liikevoitto laski toimitusketjuhaasteiden tuottamien lisäkustannusten, kohonneiden rahti- ja komponenttikustannusten sekä lisääntyneiden tuotekehityspanostusten seurauksena. 

Hiabin saadut tilaukset kasvoivat 45% vuodentakaiseen vuosineljännekseen verrattuna kolmannella vuosineljänneksellä. Miksi?

Vahvat kysyntäajurit tukevat Hiabia. Rakennus- ja kuljetusaloilla on mennyt hyvin pandemiasta huolimatta. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 10 MEUR vertailukaudesta?

Hiabin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävimpänä 21 prosenttia kasvanut liikevaihto. 

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto laski?

Vertailukelpoinen liikevoitto laski matalamman liikevaihdon seurauksena. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kuitenkin kasvoi, mikä yhdessä kustannussäästötoimenpiteiden kanssa vähensi matalamman liikevaihdon negatiivista vaikutusta. Uskomme kolmannen vuosineljänneksen olleen pohja MacGregorin liikevaihdolle ja odotamme jatkossa liikevaihdon kasvua.

Miksi nettovelkaisuusaste parani 31 prosenttiin?

Nettovelkaisuusaste eli Gearing laski pääosin Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myyntivoiton seurauksena.

Kuinka eko-portfolion liikevaihto kehittyi? 

Kolmannella vuosineljänneksellä ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 22 prosenttia vertailukaudesta ja oli 17 (23) prosenttia konsernin liikevaihdosta. Lasku oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä.

Sähköisten tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan jatkossa vahvasti, esimerkiksi kolmannella neljänneksellä sähkökäyttöiset laitteet muodostivat yli neljänneksen saamistamme haarukkatrukkitilauksista. 

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2021? 

Cargotec toistaa 4. helmikuuta 2021 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227 miljoonaa euroa).

Mitä mieltä olet sivustosta?