menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Cargotec suuntaa fokusoituneempana kohti kannattavaa kasvua

30.03.2022

Julkistimme aiemmin tänään, että keskitymme jatkossa kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabin ja Kalmarin mobiililaite -liiketoiminnoissamme. Vaikka Cargotecin visio ja huhtikuussa 2021 julkistetun strategian läpimurtotavoitteet pysyvät ennallaan, on muutos merkittävä.

Mikä muuttuu?

Cargotecin kolme nykyistä liiketoiminta-aluetta, Hiab, Kalmar ja MacGregor ovat kaikki oman alueensa johtavia toimijoita. Näistä liiketoiminta-alueista Hiabin ja Kalmarin liikevaihto koostuu valtaosaltaan standardimuotoisista laitteista ja palveluista, kuten Hiabin kuormausnostureista, Kalmarin terminaalitraktoreista, sekä näihin liittyvistä varaosista tai huoltosopimuksista. MacGregorin ja Kalmarin raskaiden nostureiden liikevaihto koostuu sen sijaan isoista projektitoimituksista, joissa ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Cargotecin kasvu ja kannattavuus ovat viime vuosina olleet merkittävästi parempia standardimuotoisissa laitetoimituksissa, projektiliiketoiminnan ollessa huomattavasti haasteellisempaa, jopa tappiollista. Vuonna 2021 uudistetun strategiamme mukaisesti tulemme keskittymään kannattavaan kasvuun. Tästä syystä alamme suunnittelemaan luopumista projektiliiketoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaisi Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnasta vetäytymistä ja strategisten vaihtoehtojen arviointia MacGregorin osalta.

Kohti vahvaa kasvua

Vaikka näiden ehdotettujen suunnitelmien ja arviointien myötä Cargotecin liikevaihto olisi vuoden 2021 luvuilla mitattuna ollut noin 20 prosenttia nykyistä matalampi, tähtäämme  strategiamme mukaisesti ennen kaikkea kasvuun. Hiab on ollut yksi nopeimmin kasvavista pohjoismaisista teollisuusyrityksistä viime vuosina ja Kalmarin mobiililaiteliiketoiminnan liikevaihtokin kasvoi noin neljän prosentin vuosivauhtia 2013-2019 tarkastelujaksolla. 

Molempien osalta voidaan puhua hyvin kannattavasta kasvusta, sillä molempien liiketoimintojen vertailukelpoiset liikevoittomarginaalit ovat olleet kymmenen prosentin yläpuolella. Tavoitteemme on jatkaa orgaanista kasvua, mutta myös lisätä yritysostoja ydinliiketoimintojemme ympärillä. Esimerkkejä tekemistämme yritysostoista viime vuosina ovat Argos (2017), Effer (2018) ja Galfab (2021) kaupat, joiden myötä Hiab on laajentunut onnistuneesti uusille markkinoille ja tuotealueille.

Olemme edelläkävijöitä sähköistämisessä, automaatiossa ja digitalisaatiossa. Nämä ovat avainasemassa mahdollistamassa kestäviä ja tehokkaita tavaravirtoja, ja tukevat siten orgaanista kasvutavoitettamme. Ilmastonmuutos ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat kasvavia megatrendejä ja näämme, että nykyisellään huomattavia päästöjä aiheuttava logistiikka-ala on murroksen partaalla. Olemme viime vuosina huomanneet ilmastonmuutoksen torjunnan nousseen yhä merkittävämmäksi liiketoiminta-ajuriksi. Meillä on jo nyt tarjota täyssähköinen ratkaisu jokaisessa Cargotecin tuotekategoriassa, mutta keskittymällä vahvuusalueisiimme, pystymme entisestään kasvattamaan tuotekehityspanostuksiamme.

Uudistuva Cargotec on erinomaisessa asemassa. Sen keskeiset liiketoiminnat toimivat kasvavilla ja rakenteellisesti kiinnostavilla markkinoilla, ja tunnetut brändimme sekä kilpailukykyiset ratkaisumme ovat vahvoissa markkina-asemissa jokaisessa tuotesegmentissä. Kannattavaa tulosta tekevät liiketoiminnat ja vahva taseemme tukevat kasvua myös yritysostojen kautta. 

Huoltoliiketoiminta muodostaa jo nykyisellään noin kolmanneksen liikevaihdostamme. Tarjoamamme elinkaaripalvelut tukevat osaltaan tämän hyvää tuottoa tekevän huoltoliiketoimintamme kasvua. 

Tavoitteenamme on kasvaa vastuullisten tavaravirtojen globaaliksi liiketoimintajohtajaksi. Sitoutumisemme Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoiseen 1.5 -tavoitteeseen tarkoittaa osaltamme koko arvoketjumme hiilidioksidipäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. 

Jatkamme luottavaisena työtä kannattavan ja vastuullisen kasvun luomiseksi, entistä vahvemmalta pohjalta. 

Mitä mieltä olet sivustosta?