menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q1/2022-tuloksesta

Miten vertailukelpoinen liikevoittonne kehittyi? Odotatteko toimitus- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan? Miten uudistunut strategianne on edistynyt? Kokosimme tähän blogiin vastauksia tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksemme ajankohtaisimpiin kysymyksiin.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2022?
Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa)

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 26 prosenttia 65 miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi Hiabin ja Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden korkeampien liikevaihtojen myötä.

Cargotecin saadut tilaukset nousivat kaksi prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?
Kysyntä pysyi vahvana ja Cargotecin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousivat 1 135 miljoonaan euroon.

  • verkkoyhteydellä varustettujen laitteiden käyttöasteet pysyivät korkealla, mikä kertoo hyvästä kysynnästä
  • Hiabille vuosineljännes oli kaikkien aikojen toiseksi paras. Kysyntä oli vahvaa, mutta vuosineljännekseen sisältyi myös isoja kertaluonteisia tilauksia
  • Kalmarin ydinliiketoiminnan laitteiston liikevaihto pysyi vahvalla tasolla, ja sen huoltoliiketoiminnan tilaukset kasvoivat
  • Kalmarin raskaiden nostureiden tilaukset laskivat, Naviksen myynnillä oli negatiivinen vaikutus
  • MacGregorin tilaukset laskivat hieman

Odotatteko toimitus- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan toisella vuosineljänneksellä ja vuonna 2022?
Odotamme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan suuren osan vuodesta 2022. Näkyvyys on heikko, koska saatavuushaasteet vaihtelevat viikoittain. Sota Ukrainassa ja Kiinan koronapandemiarajoitukset eivät auta tilannetta.

Mikä on tilanteenne liittyen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan?
Cargotecin toiminta Venäjällä ja Ukrainassa on vähäistä Vuonna 2021 Venäjän osuus kokonaisliikevaihdosta oli alle yhden prosentin, Ukrainan osuus oli tätäkin pienempi.

Myyntimme Venäjälle ja Valko-Venäjälle on pysäytetty. Ajamme parhaillaan alas Venäjän toimintojamme. Olemme kirjanneet 10 miljoonan euron arvonalentumisvarauksen koskien Cargotecin Venäjän liiketoimintaan liittyviä varoja. Teemme aktiivisesti yhteistyötä toimittajiemme kanssa löytääksemme uusia teräs- jne. lähteitä tuotannon turvaamiseksi. Varaudumme tekemään lisää hinnankorotuksia.

Cargotecilla on Venäjällä noin 50 työntekijää. Ukrainassa meillä ei ole omia työntekijöitä. Meillä ei ole kokoonpanoyksiköitä Venäjällä eikä Ukrainassa. Jotkut toimittajistamme ovat kuitenkin käyttäneet ukrainalaista tai venäläistä terästä.

Jos tilanne jatkuu, odotamme inflaatioon, toimitus- ja logistiikkahaasteisiin sekä yleisen taloudelliseen tilanteeseen liittyvän epävarmuuden lisääntyvän.

Miten Kalmarin saadut tilaukset kehittyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Kalmarin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat kuusi prosenttia 499 miljoonaan euroon.

  • lasku oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä
  • raskaiden satamanostureiden tilaukset laskivat
  • huoltoliiketoiminnan tilaukset kasvoivat
  • ydinliiketoiminnan laitteiden saadut tilaukset pysyivät vertailukauden vahvalla tasolla

Kalmarin ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia 28 miljoonaan euroon, miksi?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi pienempien kontinkäsittelylaitteiden korkeamman liikevaihdon seurauksena

Hiabin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoivat 13 prosenttia vertailukaudesta 482 miljoonaan euroon, miksi?
Vahva kysyntä jatkui, ja ensimmäinen vuosineljännes oli saatujen tilausten valossa Hiabin toiseksi paras Q2 2021:n jälkeen. Kysyntä oli vahvaa, ja vuosineljännekseen sisältyi myös isoja kertaluonteisia tilauksia. Esimerkiksi yhdysvaltalainen asiakas teki merkittävän 24,5 miljoonan euron tilauksen MOFFETT-ajoneuvotrukeista.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 25 prosentilla vertailukauteen nähden 49 miljoonaan euroon?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman liikevaihdon seurauksena.

Miksi MacGregorin saadut tilaukset laskivat viisi prosenttia 154 miljoonaan euroon?
Tilaukset jäivät odotuksistamme, mutta toisella vuosineljänneksellä odotettavissa olevien tilausten määrä on hyvällä tasolla.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto laski kolmella miljoonalla eurolla ja oli 0 miljoonaa euroa?
MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto laski offshore-liiketoiminnan projektien heikon kannattavuuden takia. Tulos parani huolto- ja kauppalaivaliiketoiminnassa.

Miksi nettovelkaantumisaste (gearing) nousi 27:stä 38 prosenttiin?
Noin puolet noususta liittyy osinkojen maksuun ja toinen puoli varastojen kasvuun.

Miksi ekoratkaisujen tuoteryhmänne liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 202 miljoonaan euroon?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminta-alueissa, erityisesti Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa ja Hiabissa. Kasvu oli merkittävää, sillä vertailukaudella ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto sisälsi 23 miljoonaa euroa Naviksen liikevaihtoa (Navis-myynti saatiin päätökseen heinäkuussa 2021). Asiakkaiden kiinnostus ekoratkaisuja kohtaan on selvästi kasvussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen esimerkkejä tältä alueelta ovat Hiabin ennätyssuuri sähköisten ajoneuvotrukkien tilaus ja Kalmarin ensimmäiset tilaukset täysin sähköisistä konttikurottajista. Jatkossa pystymme vastaamaan ekoratkaisujen kysyntään entistä paremmin, kun tuoteryhmään lisättiin kaikkiaan 28 uutta tuotetta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja Hiab esitteli kolmannen täyssähköisen ajoneuvotrukkimallin.

Miten uudistunut strategianne on edistynyt, mitä konkreettisia askeleita olette ottaneet?
Olemme aloittaneet ne toimenpiteet, joista kerroimme 30. maaliskuuta, kun tiedotimme asiasta (ks. esitysmateriaali). Tämän mukaisesti MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arviointi on alkanut kuten myös Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta vetäytymisen suunnittelu. Olemme myös aloittaneet toimintamallimme tarkastelun. Pidämme teidät ajan tasalla asian etenemisestä.

Mitä mieltä olet sivustosta?