menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q3/2022-tuloksesta

26.10.2022

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2022? Miten vertailukelpoinen liikevoittonne kehittyi? Miten uudistunut strategianne on edistynyt? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsausta.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2022?
Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 88–118 miljoonaa euroa vuodesta 2021 (232 miljoonasta eurosta 320–350 miljoonaan euroon).

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 43 prosenttia 93 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi Hiabin ja Kalmarin korkeampien liikevaihtojen seurauksena.

Mikä olisi ollut Cargotecin ydinliiketoimintojen tulos vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä?
Ydinliiketoimintojemme Hiabin ja Kalmarin (ilman raskaita nostureita) vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi Q3:lla ollut 10,6 prosenttia.

Miksi 1-9/2022 tuotekehityskulut laskivat?
Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuotekehityskulut laskivat vertailukaudesta ja olivat 71 miljoonaa euroa eli 2,5 % kokonaisliikevaihdosta. Lasku oli seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä.

Verrattuna vuoden 2021 kolmeen ensimmäiseen neljännekseen ydinliiketoimintojemme Hiabin ja Kalmarin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat nyt yhteensä noin 5 miljoonaa euroa tätä suuremmat.

Mikä oli valuuttojen vaikutus tulokseenne?
Raportoitu saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat 5-6 prosenttia korkeammat kuin vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.

Miten Kalmarin saadut tilaukset kehittyivät kolmannella vuosineljänneksellä?
Kalmarin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset nousivat 12 prosenttia vertailukaudesta 470 miljoonaan euroon.

  • Pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä jatkui vahvana
  • Kasvu tasaantui tilattujen laitteiden määrällä mitattuna
  • Nyt lopetettujen raskaiden nostureiden tilausten osuus oli vertailukaudella noin 25 miljoonaa euroa

Kalmarin kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 69 prosenttia 51 miljoonaan euroon, miksi?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi korkeamman liikevaihdon seurauksena.

Hiabin saadut tilaukset kolmannella vuosineljänneksellä kasvoivat 7 prosenttia 425 miljoonaan euroon, miksi?
Vahva kysyntä jatkui, ja Hiabin liiketoiminta on kasvava ala. Hiabin liikevaihdon yhdistetty vuosikasvu (CAGR) on ollut 7 prosenttia vuosina 2013–2019.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 20 prosentilla 50 miljoonaan euroon?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman liikevaihdon seurauksena.

Miksi MacGregorin saadut tilaukset nousivat 50 prosenttia 252 miljoonaan euroon?
Kauppalaivojen määrän kasvu vaikutti saatuihin tilauksiin positiivisesti. Tilausten määrä heijastaa myös viime vuoden korkeita uusien alusten tilauksia.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 7 prosenttia 3 miljoonaan euroon?
Liikevaihdon kasvu huoltoliiketoiminnassa ja kauppalaivasegmentissä tuki vertailukelpoista liikevoittoa, kun taas offshore-liiketoiminnan liikevaihdon lasku sekä investoinnit offshore-tuulivoimaan laskivat sitä.

Miksi ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 97 prosenttia?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto lähes kaksinkertaistui ja oli 276 miljoonaa euroa. Kasvu oli seurausta Hiabin ja Kalmarin ekoratkaisujen tuoteryhmän tuotteiden liikevaihdon kasvusta.

Miten uusi täsmennetty strategianne on edistynyt, mitä konkreettisia askeleita olette ottaneet?
Olemme aloittaneet kaikki ilmoitetut täsmennettyyn strategiaan liittyvät toimenpiteet. Kalmarin vetäytymisen raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta osalta Kalmar on siirtänyt raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä Rainbow Industries Co. Ltd. -yhtiölle Kiinassa. Prosessi on loppusuoralla, ja suoritamme parhaillaan viimeisten omaisuuserien siirtoa.

Olemme myös tarkastelleet toimintamalliamme, ja sen perusteella lisäämme liiketoiminta-alueidemme itsenäisyyttä entisestään. Esimerkiksi hankintaan ja tietohallintoon liittyviä tehtäviä suunnitellaan siirtyvän konsernitasolta liiketoimintoihin.

MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin osalta työ on edelleen käynnissä. Arviointi sisältää myös liiketoiminnan mahdollisen myynnin.

Mitä mieltä olet sivustosta?