menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q4/2022-tuloksesta

03.02.2023

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2023? Miten vertailukelpoinen liikevoittonne kehittyi? Kuinka ekoratkaisuiden tuoteryhmän liikevaihto kehittyi? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin 2022 tilinpäätöstä.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2023?
Cargotec arvioi sen ydinliiketoimintojen(1) vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (384 miljoonaa euroa(2)) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-47 miljoonaa euroa(2))(3).

1) Ydinliiketoiminnat = Cargotec poislukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit. Sisältää kaikki konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut.
2) Cargotec muuttaa vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku sisältää yrityshankintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat ydinliiketoiminnoissa 4 miljoonaa euroa ja MacGregorissa 12 miljoonaa euroa vuonna 2022. Vertailuluvut on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Oikaistut vuoden 2022 luvut julkaistaan ennen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkaisua.
3) Vuoden 2023 näkymät eivät sisällä lopetettavan Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnan vertailukelpoista liikevoittoa.

Miten Cargotecin tilaukset kehittyivät viimeisellä neljänneksellä?
Kysyntä jatkui vakaana ja Cargotecin Q4:n saadut tilaukset nousivat 1 190 (1 051) miljoonaan euroon.

  • MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2021 vahvan kauppalaivamarkkinan ansiosta.
  • Kalmarin tuotteiden kysyntä jatkui korkealla tasolla ja tilaukset kasvoivat hintojen nousun ja valuuttavaikutusten tukemana.
  • Hiabissa kysyntä jatkui korkealla tasolla tilattujen yksiköiden laskusta huolimatta

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 95 prosenttia 89 (45) miljoonaan euroon neljännellä vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi Hiabin ja Kalmarin korkeampien liikevaihtojen seurauksena.

Miksi ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 61 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä?
Neljännellä vuosineljänneksellä ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 61 prosenttia ja oli 268 (166) miljoonaa euroa eli 22 (18) prosenttia Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Kasvu oli seurausta Hiabin ja Kalmarin ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon kasvusta. Ekotehokkaiden tuotteiden kysyntä kasvaa selvästi.

Kuinka paljon komponentti- ja logistiikkahaasteet vaikuttivat liikevaihtoonne?
Komponenttien saatavuusvaikeuksilla oli edelleen selkeä negatiivinen vaikutus liikevaihtoomme, mutta olemme myös oppineet toimimaan tilanteessa paremmin. Komponenttipula vaikuttaa edelleen toimituskykyymme ainakin vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla

Miksi muutitte jälleen vertailukelpoisen liikevoiton määritelmäänne?
Palaamme aiempaan määritelmäämme. Vuonna 2021 muutimme määritelmää Cargotecin ja Konecranesin raportoinnin yhdenmukaistamiseksi johtuen suunnitellusta sulautumisesta, joka sittemmin peruutettiin.

Tavoitteenamme on, että jatkossa vertailukelpoinen liikevoitto ja liikevoitto olisivat lähempänä toisiaan. Yrityshankintojen hankintamenon kohdistamisen (PPA) vaikutuksien sisällyttymisen lisäksi, nostamme myös kynnystä niiden erien osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Meillä ei ole ollut merkittäviä kertaluonteisia eriä ydinliiketoiminnoissa, ja PPA:n määrä oli 4 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oikaistut vuoden 2022 luvut julkaistaan ennen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkaisua.

Mikä olisi ollut Cargotecin ydinliiketoimintojen tulos vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä?
Ydinliiketoimintojemme vertailukelpoinen liikevoitto olisi ollut 124 miljoonaa euroa, ja niiden vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi Q4:lla ollut 11,9 prosenttia.

Julkaisemme ydinliiketoimintojen avainluvut taulukkomuodossa osavuosikatsauksissamme, jotta sijoittajien olisi helpompi seurata edistymistämme kohti tavoitteitamme. Tarkastele taulukkoa klikkaamalla linkkiä Tavoitteet-sivuillemme.

Miksi rationalisoitte MacGregorin tarjoomaa juuri nyt?
MacGregorin strategisen arvioinnin päätelmien jälkeen teimme perusteellisen arvion sen tarjoomasta ja käynnissä olevista projekteista. Testaamme myös sen liiketoiminnan liikearvoa neljännesvuosittain. MacGregor on paremmassa kunnossa myyntiä varten, kun olemme saattaneet loppuun ne suunnitelmat, joista olemme nyt tiedottaneet.

Miten korkojen nousu vaikuttaisi teihin?
Neljännen vuosineljänneksen lopussa velan keskikorko oli 2,1 prosenttia. Tällä hetkellä arvioimme,että keskikorko nousisi noin 0,5 prosenttia vuonna 2023. Noin 60 prosenttia velasta on kiinteäkorkoista. Suhteellisen korkeat kassavaramme kompensoisivat osittain mahdollista koronnousua.

Miksi tuotekehitysmenonne laskivat vuonna 2022?
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot vuonna 2022 laskivat vertailukaudesta ja olivat 100 (102) miljoonaa euroa ja olivat 2,4 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Lasku johtui Navis-liiketoiminnan myynnistä. Ydinliiketoimintojemme Hiabin ja Kalmarin tuotekehityspanostukset kasvoivat 8 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Tämä tukee kunnianhimoisia ilmastotavoitteitamme.

Kuinka suuri oli neljännen vuosineljänneksen rahavirta?
Neljännen vuosineljänneksen rahavirta oli 147 miljoonaa euroa. Varastojen pieneneminen edesauttoi rahavirran kehitystä.

Mikä on hallituksen osinkoesitys?
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?