menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

IR blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q4:n ja vuoden 2021 tuloksesta

04.02.2022

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2022? Miksi vertailukelpoinen liikevoittonne laski? Kokosimme tähän blogiin vastauksia ajankohtaisimpiin kysymyksiin vuoden 2021 tilinpäätösjulkaisusta.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2022?
Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).


Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto laski 35 prosentilla 45 (70) miljoonaan euroon?
Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto laski pääosin offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyvien kertaluonteisten projektikustannusten ylittymisestä johtuen viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevoitto laski myös Hiabin heikomman kannattavuuden myötä, joka johtui toimitusten pitkittymisestä ja kasvun mahdollistavista investoinneista.


Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat 9 % neljännen vuosineljänneksen aikana. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?
Cargotecin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 1 051 miljoonaan euroon.

  • Vahva kasvu kaikissa kysyntäajureissa
  • Korkea käyttöaste verkkoyhteydellä varustetuista laitteissa
  • Kasvua MacGregorissa ja Kalmarissa, vahva kysyntä Hiabissa vaikka laskua vertailukaudesta.

Kuinka paljon komponentti- ja logistiikkahaasteet vaikuttivat liikevaihtoonne?
Vaikutus liikevaihtoon oli arviolta noin 80 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Suurimman, noin 50 miljoonan euron vaikutuksen näimme Hiabissa, sekä noin 30 miljoonan euron vaikutuksen Kalmarissa.


Kuinka suuren vaikutuksen näette toimitus- ja logistiikkaketjuhaasteilla olevan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuonna 2022?
Arvioimme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan vuonna 2022. Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on heikkoa tilanteen vaihdellessa viikoittain.


Miten Kalmarin saadut tilaukset kehittyivät neljännellä vuosineljänneksellä?
Kalmarin saadut tilaukset kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä 15 prosenttia ja olivat 513 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat automaatio- ja projektiliiketoiminnassa, mobiililaitteissa sekä palveluissa.


Kalmarin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto nousi, miksi?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto nousi korkeampien toimitusten ja projektien hyvän toteutuksen vuoksi.


Kuinka paljon Naviksen myynti vaikutti Kalmarin vuoden 2021 vertailukelpoiseen liikevoittoon?
Ilman Navis-divestoinnin vaikutusta Kalmarin tulos olisi hieman parantunut vuodesta 2020. Naviksen liiketoiminta oli kannattavaa.


Hiabin saadut tilaukset laskivat 8 prosentilla vertailukaudesta neljännellä vuosineljänneksellä. Miksi?
Hiabin vahva kysyntä jatkuu, huolimatta tilausten laskusta vertailukauden ennätyslukemista. Saadut tilaukset neljännellä vuosineljänneksellä olivat yhteensä 384 miljoonaa euroa, tarkoittaen Hiabin historian toiseksi vahvinta neljättä vuosineljännestä tilausmäärällä mitattuna.


Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski 2 MEUR vertailukaudesta neljännellä vuosineljänneksellä?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski globaalien komponenttihaasteiden sekä heikomman kannattavuuden myötä, joka johtui toimitusten pitkittymisestä ja kasvun mahdollistavista investoinneista. Investointeja kohdennettiin palveluliiketoiminnan kehittämiseen, yritysostoihin ja uusiin toimitiloihin.

Miksi MacGregorin saadut tilaukset nousivat 53 prosentilla vertailukaudesta neljännellä vuosineljänneksellä?
Tilausten kasvuun vaikutti MacGregorin avainkysyntäajurin, uusien alusten tilausmäärän, vahva kehitys.


Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto laski 29 miljoonalla eurolla vertailukaudesta?
MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto laski kertaluonteisten projektikustannusten ylittymisestä viimeisellä vuosineljänneksellä offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyvistä projekteista johtuen. Kustannusylitysten laajuus oli 27 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä.


Mikä on hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle vuodelta 2021?
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan yhdistymissopimuksen mukaisesti maksimissaan 70 miljoonaa euroa, tarkoittaen maksimissaan 1,08 euroa osinkoa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.


Mikä on arvionne uudelleenjärjestelykustannuksista vuonna 2022?
Vuonna 2022, käynnissä olevista uudelleenjärjestelyohjelmista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 15 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset. Kustannukset Konecranesin kanssa yhdistymisestä eivät sisälly tähän summaan.


Kuinka eko-portfolion liikevaihto kehittyi?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 19 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2021. Lasku oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä sekä Kalmarin vähäisemmistä automaatio- ja projektitoimituksista.


Sähköisten tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan jatkossa vahvasti, esimerkiksi vuonna 2021 sähkökäyttöiset laitteet muodostivat yli neljänneksen saamistamme haarukkatrukkitilauksista.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?