menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Pääomamarkkinapäivä 2022 – Cargotec on valmis jatkamaan kannattavaa kasvuaan

22.11.2022

Cargotec piti Pääomamarkkinapäivän Helsingissä marraskuun puolivälissä. Noin 30 sijoittajaa ja analyytikkoa osallistui tilaisuuteen paikan päällä ja kuuli yrityksen johdon esityksiä ja näkemyksiä Cargotecin ydinliiketoimintojen Hiabin ja Kalmarin tulevaisuudennäkymistä sekä yhtiön tavoitteista kestävän kehityksen, palvelun, teknologian ja innovaatioiden saralla.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen avasi päivän korostamalla Cargotecin määrätietoisia askeleita strategiansa kehityksessä tuotejohtajuudesta (2013) kestävän kehityksen johtajuuteen itsenäisten liiketoimintojen kautta tulevaisuudessa. Mika antoi myös lisätietoa Cargotecin maaliskuussa julkistamasta päivitetystä strategiasta, osoittaen kuinka yhtiö on jo saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä sen toteutuksessa.

Cargotecin tavoitteissa yhdistyvät taloudelliset ja vastuullisuustavoitteet
Ennen CMD:tä Cargotec oli julkaissut uudet tavoitteet ydinliiketoiminnoilleen Hiabille ja Kalmarille. Neljä tulostavoitetta sisältävät kaksi vastuullisuus- ja kaksi taloudellista tavoitetta:

  • Ekoratkaisujen liikevaihdon kaksinkertainen kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna
  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koko Cargotecin arvoketjussa 25 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä
  • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
  • Vertailukelpoinen liikevoitto 12 % vuonna 2025 ja 15 % vuonna 2030

Pääomamarkkinapäivä antoi lisätietoa kaikista näistä teemoista. Mika toi esiin, että yksi suurimmista kasvun vetureista on Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä, jonka kysyntä on jo kasvussa. Huoltoliiketoiminta ja toistuvaluonteisen liikevaihdon kasvu ovat myös tärkeitä kasvua mahdollistavia tekijöitä. Vastuullisten ratkaisujen saatavuuden ja kehittämisen tärkeys kasvaa, kun Cargotec pyrkii vähentämään Cargotecin arvoketjun hiilidioksidipäästöjä tasaisesti kohti tavoitevuosia 2025 ja 2030.

Hiab ja Kalmar - arvonnousua suorituskyvyllä

Hiabin johtaja Scott Phillips esitteli Hiabin menetelmät kannattavan kasvun edistämiseksi. Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen sekä kasvava bruttokansantuote ja väestönkasvu tukevat Hiabin kysyntävetoista kasvua, ja se voi tukea asiakkaitaan lisäämään tuottavuuttaan esimerkiksi tarjoamalla ratkaisuja kaupunkialueille ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä turvallisuuden parantamiseen. Scott toi myös esiin, että Hiabin liikevaihdon vuosittainen keskimääräinen kasvuprosentti ajalla 2013–Q3/2022 on kuusi prosenttia, ja Hiab on aikaansaanut kaksinumeroisia tuottoja viimeisten kahdeksan vuoden aikana.

Kalmarin johtaja Michel van Roozendaal totesi, että Kalmar on alan ainoa toimija, jolla on tarjota asiakkailleen täysin sähköinen tuotevalikoima, mikä on tulosta Kalmarin jo useita vuosia sitten tekemistä sitoumuksista. Vahvan ratkaisu- ja huoltoliiketoimintatarjoomansa sekä niihin liittyvien ekoratkaisujen tuoteryhmäratkaisujensa ansiosta Kalmarilla on johtava markkina-asema kaikissa ydinsegmenteissään. Kalmar valmistautuu kasvamaan edelleen, ja pienempiin kontinkäsittelylaitteisiin keskittyneen tarjoomansa ansiosta painopiste siirtyy yhä enemmän keskisuuriin ja pieniin terminaaleihin, mikä antaa mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta edelleen.

Keskittyminen ydinliiketoimintoihin nostaa Cargotecin kannattavuuden uudelle tasolle
Cargotecin talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka korosti, että päivitetyn strategian myötä Cargotecilla on koossa keskeiset osatekijät viedä Cargotec uudelle tasolle ja nostaa vertailukelpoinen liikevoittomarginaali yli 10 prosentin tason. Viimeisen 12 kuukauden taloudellisen kehityksen perusteella ydinliiketoiminnot Hiab ja Kalmar ovat muodostaneet yli 80 prosenttia Cargotecin liikevaihdosta, ja ne ovat jo nyt erittäin kannattavia lähes 11 prosentin vertailukelpoisella liikevoittomarginaalilla. Ko. liiketoiminnoilla on tuottoisa huoltoliiketoiminta, joka tarjoaa potentiaalia lisäkasvuun, ja neljännes niiden liikevaihdosta tulee ekoratkaisujen tuoteryhmän ratkaisuista ja palveluista. Tämä on tärkeää, sillä kestävät ratkaisut ovat yksi Cargotecin tärkeimmistä kasvun vetureista tulevaisuudessa.

Mikko antoi myös lisätietoa siitä, miten Cargotec aikoo saavuttaa tavoitellut vertailukelpoiset liikevoittomarginaalit. Suunnitelmaan kuuluvat poistuminen Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnasta - mikä on käytännössä jo toteutunut - sekä MacGregorin divestointi, joka tapahtuu sitten, kun hetki sille on oikea. Myös tuotteiden ja huollon myyntikatteita ja tuottavuutta aiotaan parantaa.

Pienryhmätapaamisissa käytiin läpi huolto-, teknologia ja innovaatio- ja vastuullisuusteemoja
Vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto kävi läpi Cargotecin tapaa saavuttaa yhtiön kestävän kehityksen tavoitteet. Tärkeintä on ensinnäkin muistaa, että Cargotec on asettanut todella kunnianhimoiset tavoitteet kestävälle kehitykselle ja erityisen kunnianhimoiset tavoitteet ilmaston osalle – yhtiö haluaa olla alan johtava toimija ESG-standardeissa. Toiseksi Cargotecilla on saatavilla dataa aiheeseen liittyen, ja yhtiö on myös määrittänyt toimet, joilla se voi parhaiten edetä kohti näitä tavoitteita. Lopuksi, kyseisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppoa - ne ovat todellakin haastavia, ja lopputulos riippuu myös yleisestä maailmantilanteesta ja myös markkinoiden kehittymisestä. "Mutta uskomme vahvasti, että tässä on reittimme kohti kannattavaa kasvua ja tulevaa menestystä", sanoi Päivi.

Hiabin huoltoliiketoimintayksikön johtaja Michaël Bruninx ja Kalmarin huoltoliiketoimintayksikön johtaja Thomas Malmborg esittelivät yleisölle Hiabin ja Kalmarin huoltoliiketoimintaa. Erityisen kiinnostava oli huollon markkinaosuus, mihin liittyen yleisökin esitti useita kysymyksiä. Kalmarilla on 65 000 laitteen asennuskanta noin, sillä on yli 3 700 sopimusta ja noin 1 300 huoltoteknikkoa 35 maassa.

Varaosien markkinaosuuden kasvattaminen on Kalmarille liiketoimintamahdollisuus jatkossa, ja toinen kasvava alue ovat verkkoon liitetyt laitteet. Kalmar tukee asiakkaitaan heidän liiketoiminnassaan, monitoroiden laitteiden toimintaa ja auttaen asiakkaita ennakoivassa laitteiden huoltotoiminnassa. Kalmar auttaa myös asiakkaitaan luomaan uusia liiketoimintamalleja. Arvioitu markkinaosuus vuonna 2025 on 37 prosenttia.

Poislukien takalaitanostimet Hiabin asennuskanta on noin 175 000 laitetta. Näistä noin 24 000 on kytkettynä verkkoon. Hiabin huollon arvioitu markkinaosuus vuonna 2025 on yli 50 prosenttia. Sekä Hiab että Kalmar tarjoavat myös vahvan varaosien jne. verkkokaupan. Sen menestys on hyvä jo nyt, ja kasvun odotetaan jatkuvan edelleen.

Innovaatio- ja teknologiakehitys on tehnyt Cargotecista markkinoiden johtavan toimijan sähköisissä laitteissa. Yhtiö tarjoaakin alan ensimmäisen täyssähköisen lastin- ja kuormankäsittelylaitteiden tuotevalikoiman. Laitteet kiinnostavat myös asiakkaita, esimerkiksi ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta 27 prosenttiin konsernin liikevaihdosta. Verkkoon kytketyt laitteet auttavat asiakkaita myös monitoroimaan kalustoaan ja ylläpitämään niitä ennakoivilla toimenpiteillä.

Kalmarin keskeiset teknologia- ja innovaatioalueet investointien kohteena liittyvät digitalisaatioon, robotiikkaan ja vihreään energiaan, erityisesti sähköistykseen. Kalmarin strategia-, kestävyys- ja teknologiajohtaja Tommi Pettersson kertoi, että markkinakysyntä ja -kypsyys vaihtelevat maantieteellisesti, asiakassegmentin ja tuotesegmentin mukaan. Digitalisaation osalta tilanne on varsin kypsä, robotiikka on pääosin alkuvaiheessa, ja sähköistyminen etenee vahvasti. Tommi tarjosi erilaisia ​​esimerkkejä siitä, miten Kalmar voi tukea asiakkaita, alkaen Cargotecin omasta IPR-IoT-alustasta ja edeten analytiikan kautta sähköisiin ja/tai hybrideihin kontti- ja kuljetuslukkeihin.

Hiabilla on 24 000 verkkoon yhdistettyä laitetta, jotka voivat välittää tietoa toiminnastaan. Kuten Hiabin autonomisista teknologioista vastaava johtaja Pekka Mikkola totesi, tiedot kerätään pilveen ja Hiab voi olla yhteydessä asiakkaaseen, jos tämän on hyvä tietää jostakin laitteen/laitteiden toimintaan liittyvästä seikasta. Etävalvonnan avulla asiakas voi olla varma siitä, että - jos varaosia tarvitaan - sekä osa että tarvittava huoltohenkilöstö ovat paikalla oikeaan aikaan. Kaikki tämä on osa Hiab HiPerform -tarjontaa.

Vierailu Raisiossa Multilift-koukkulaitteiden kokoonpanoyksikössä

Pääomamarkkinapäivän jälkeen seuraavana päivänä 15 osallistujaa matkusti Raisioon katsomaan ja kuulemaan Hiab-liiketoiminta-alueen Multilift-koukkulaitteiden kokoonpanoyksikön toiminnasta. Linkki tarinaan vierailusta tulee tänne piakkoin.

Mitä mieltä olet sivustosta?