menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q2/2023-tuloksesta

20.07.2023

Miten tilaukset kehittyivät? Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto saavutti ennätyksellisen korkean tason? Miten Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen etenee? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsausta.

Cargotecin saadut tilaukset laskivat 28 prosenttia toisella vuosineljänneksellä 999 miljoonaan euroon. Mistä tämä johtui?
Kalmar sai vertailukaudella poikkeuksellisen suuren 85 konttilukin tilauksen, jonka arvo oli yli 100 miljoonaa euroa. Lisäksi Kalmarissa asiakkaat ovat koko alkaneen vuoden tehneet hitaammin isoja hankintapäätöksiä, kuten konttilukki-investointeja. Huoltoliiketoiminnan saatujen tilausten pysyivät vertailukauden tasolla.

Hiabissa taustalla vaikuttavat kysyntäajurit pysyivät hyvällä tasolla, mutta saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta, jolloin hintojen nousua edeltäneet ennakko-ostot kasvattivat tuotteiden kysyntää. Vertailukaudelle osui myös isoja ajoneuvotrukkitilauksia. Inflaatio, korkea korkotaso ja kuorma-autojen pitkät toimitusajat myös vaikuttivat saatuihin tilauksiin.

MacGregorin asiakkaat tekevät aktiivisesti investointeja, mutta telakoiden täyttyessä alusten toimitusajat ovat pidentyneet, joten asiakkailla ei ole kiire tilausten kanssa. Konttilaiva-, autonkuljetusalus- ja raskaiden taakkojen nostoon kykenevien nosturialusten segmenteissä sekä huoltoliiketoiminnassa asiakasaktiviteetti on edelleen hyvällä tasolla.

Millainen on Cargotecin tilauskanta?
Tilauskanta toisen vuosineljänneksen lopussa oli 3 242 miljoonaa euroa. Tilauskantamme pysyy historiallisen keskiarvon yläpuolella kattaen pitkälti toisen vuosipuoliskon laiteliikevaihdon.

Miksi Cargotecin liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 1 200 miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä?
Tehostunut toimitusketjun hallinta tuki liikevaihdon kasvua, vaikka komponenttien saatavuus vaihteli edelleen.

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 94 prosenttia 158 (82) miljoonaan euroon?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi korkeamman liikevaihdon sekä inflaatiopaineiden ja kulujen menestyksekkään hallinnan myötä.

Kalmarin toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 91 prosenttia 78 (41) miljoonaan euroon, miksi?

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman liikevaihdon, vuosineljänneksen alussa puolivalmiina olleiden tuotteiden toimitusten, inflaatiopaineiden ja komponenttien saatavuuden menestyksekkään hallinnan sekä alasajettavan raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia 81 (62) miljoonaan euroon vertailukaudesta?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman liikevaihdon, inflaatiopaineiden tehokkaan hallinnan ja kulukontrollin seurauksena.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yli 100 prosenttia 10 (-10) miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä?

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huolto- ja kauppalaivaliiketoimintojen korkeampien liikevaihtojen seurauksena.

Mikä olisi ollut Cargotecin ydinliiketoimintojen tulos vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä?
Ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 54 prosenttia ja oli 149 (97) miljoonaa euroa, ja niiden vertailukelpoinen liikevoittoprosentti toisella vuosineljänneksellä oli 14,7 (11,8). Julkaisemme ydinliiketoimintojen tunnusluvut taulukossa vuosineljännesraporteissamme, jotta sijoittajien olisi helpompi seurata edistymistämme kohti taloudellisia tavoitteitamme.

Mikä oli vertailtavuuteen vaikuttavien erien suuruus toisella vuosineljänneksellä, ja mikä oli Cargotecin liikevoitto vuosineljänneksellä?
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 151 (47) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää -8 (-34) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Eristä 0 (-28) miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 0 (0) miljoonaa euroa Hiabiin, -2 (-5) miljoonaa euroa MacGregoriin sekä -6 (-2) miljoonaa euroa konsernihallintoon ja tukitoimintoihin.

Miten Cargotecin huoltoliiketoiminta kehittyi toisella vuosineljänneksellä?
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia ja olivat 326 (309) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 344 (303) miljoonaa euroa eli 29 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Miten Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä kehittyi toisella vuosineljänneksellä?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 26 prosenttia ja oli 362 (286) miljoonaa euroa eli 30 (30) prosenttia Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Tuoteryhmän liikevaihto kasvoi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että kiertotalouteen siirtymisen tavoitteessa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Millainen oli toimitusketjun tilanne vuosineljänneksen kuluessa?
Toimitusketjun tilanne on parantunut, mutta tilanne vaihtelee edelleen. Esimerkiksi mikrosiruja ja elektroniikkaa sisältävien komponenttien, moottorien ja voimalinjojen saatavuudessa on edelleen maailmanlaajuisia ongelmia. Toimitusketjuhaasteiden painopiste muuttuu viikosta toiseen. Seuraamme tilannetta päivittäin ja teemme korjaavia toimenpiteitä.

Kuinka suuri oli valuuttakurssien ja yrityskauppojen vaikutus tilauksiin, liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon?
Raportoimme valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutukset taloudellisissa raporteissamme.

Vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat orgaanisesti kiinteillä valuuttakursseilla 26 prosenttia. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 prosentin negatiivinen vaikutus Cargotecin saatuihin tilauksiin. Rakenteellisilla muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta Cargotecin saatuihin tilauksiin. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti kiinteillä valuuttakursseilla 28 prosenttia. Valuuttakurssien muutoksilla oli 3 prosentin negatiivinen ja rakenteellisilla muutoksilla 1 prosentin positiivinen vaikutus Cargotecin toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Miltä markkinaympäristö näyttää?
Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla markkinaympäristöä leimasi kohonnut epävarmuus, joka johtui korkeista koroista ja inflaatiosta, rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta, taantuman pelosta, edelleen jatkuvista toimitusketjun pullonkauloista, geopoliittisista jännitteistä sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla, ja kysyntämme on ollut vakaata.

Kuinka suuri oli toisen vuosineljänneksen rahavirta?
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 41 (38) miljoonaa euroa.

Minkä suuruisiksi arvioitte uudelleenjärjestelykulut vuonna 2023?
Cargotec arvioi, että se kirjaa 55 miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä vuodelle 2023 sisältäen käynnissä olevien sopeuttamisohjelmien uudelleenjärjestelykuluja sekä Kalmarin ja Hiabin eriyttämisen suunnitteluun liittyviä kuluja. Arvio kuluista voi muuttua.

Miten bruttokate kehittyi vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä?
Cargotecin bruttokateprosentti nousi 25,1 prosenttiin vertailukauden 22,4 prosentista.

Miten Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen etenee?
Sisäinen ja ulkoinen palaute kertovat, että uutinen mahdollisesta osittaisjakautumisesta on otettu hyvin vastaan. Suunnittelu on edennyt aiemmin ilmoitetun aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti, ja olemme iloisia voidessamme kertoa, että yksi avaintehtävistä on täytetty, kun Sakari Ahdekivi on nimitetty Kalmarin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Eriytymisen suunnittelu jatkuu koko vuoden 2023.

Mitä mieltä olet sivustosta?