menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q4/2023-tuloksesta

01.02.2024

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2024? Miksi Cargotecin saadut tilaukset laskivat 18 prosenttia? Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 62 prosenttia? Mikä on hallituksen osinkoesitys? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin 2023 tilinpäätöstiedotetta.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2024?
Cargotec arvioi Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia, Kalmarin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 11 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

Cargotecin vuoden 2023 viimeisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 15 prosenttia 1 015 miljoonaan euroon. Mistä tämä johtui?
Kaikkien liiketoiminta-alueiden saadut tilaukset laskivat. Kalmarissa pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä pysyi hyvänä, suuremmissa laitteissa ja jakelusegmentissä asiakkaiden päätöksenteko oli edelleen hidasta. Hiabissa inflaatio ja korkotaso vaikuttivat negatiivisesti saatuihin tilauksiin. Kuorma-autojen tilausajat ovat kuitenkin paranemassa. MacGregorissa kauppalaiva- ja huoltoliiketoiminnassa kysyntä oli hyvällä tasolla, samalla kun uusia offshore-tilauksia otettiin vain valikoivasti.

Millainen on Cargotecin tilauskanta?
Vuoden lopussa tilauskanta oli 2 812 miljoonaa euroa.

Miksi Cargotecin liikevaihto laski 4 prosenttia 1 193 miljoonaan euroon neljännellä  vuosineljänneksellä?
Kalmarilla vuoden 2023 ennätysvuotta 2022 matalammat tilausmäärät vaikuttivat liikevaihtoon. Hiabin liikevaihto laski vain hieman. MacGregorin liikevaihto kasvoi 42 prosenttia, liikevaihto kasvoi kauppalaiva- ja huoltoliiketoiminnassa.

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia 111 (85) miljoonaan euroon neljännellä vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi MacGregorin kannattavuuskäänteen hyvän etenemisen myötä.

MIksi Kalmarin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ja oli 279 (189) miljoonaa euroa?
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti kasvoi inflaatiopaineiden menestyksekkään hallinnan, hyvän liikevaihtojakauman sekä alasajettavan raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Miksi Hiabin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 48 (62) miljoonaan euroon?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski lokakuussa 2023 julkistettuihin kustannussäästötoimenpiteisiin liittyvän kertaluonteisen 10 miljoonan euron kustannuksen sekä kasvuun liittyvien 6 miljoonan euron investointien seurauksena.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi -34 miljoonasta eurosta 13 miljoonaan euroon neljännellä vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huolto- ja kauppalaivaliiketoimintojen korkeampien liikevaihtojen, offshore-liiketoiminnan pienempien tappioiden ja kustannussäästöjen seurauksena.

Mikä olisi ollut Cargotecin ydinliiketoimintojen tulos vuoden neljännellä vuosineljänneksellä?
Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä Cargotecin ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 10,4. Julkaisemme ydinliiketoimintojen tunnusluvut vuosineljännesraporteissamme, jotta sijoittajien olisi helpompi seurata edistymistämme kohti taloudellisia tavoitteitamme. Ydinliiketoiminnat = Cargotec pois lukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit (sisältää konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut).

Miten Cargotecin huoltoliiketoiminta kehittyi neljännellä vuosineljänneksellä?
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 4 prosenttia ja olivat 331 (345) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hieman ja oli 355 (354) miljoonaa euroa eli 30 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Miten Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä kehittyi neljännellä vuosineljänneksellä?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 3 prosenttia ja oli 404 (392) miljoonaa euroa eli 34 (32) prosenttia Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Tuoteryhmän liikevaihto kasvoi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteessa ja laski kiertotalouteen siirtymisen tavoitteessa. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi Hiabissa ja MacGregorissa ja laski Kalmarissa.

Miten raskaiden nostureiden liiketoiminnan lopettaminen etenee?
Raskaiden nostureiden liiketoiminnan lopettaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Kalmarin raskaiden nostureiden tilauskanta oli vuoden 2023 lopussa 3 miljoonaa euroa.

Kuinka suuri oli valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutus saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon?
Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat orgaanisesti kiinteillä valuuttakursseilla 13 prosenttia. Valuuttakurssimuutoksilla oli 3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus Cargotecin saatuihin tilauksiin. Rakenteellisilla muutoksilla ei ollut vaikutusta Cargotecin saatuihin tilauksiin. Liikevaihto laski orgaanisesti kiinteillä valuuttakursseilla 1 prosenttia. Valuuttakurssien muutoksilla oli 3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus Cargotecin liikevaihtoon, ja rakenteellisten muutosten vaikutus liikevaihtoon oli 0 prosenttiyksikköä.

Raportoimme valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutukset taloudellisissa raporteissamme

Miltä markkinaympäristö näyttää?
Cargotecin liiketoimintaympäristö on monimutkainen. Tämä johtuu korkeista koroista ja inflaatiosta, mahdollisista toimitusketjukeskeytyksistä, geopoliittisten jännitteiden kasvusta sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kuinka suuri oli rahavirtanne vuonna 2023?
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli vuonna 2023 544 (231) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi hyvän kannattavuuden seurauksena.

Millaiset olivat neljännen vuosineljänneksen uudelleenjärjestelykulut?
Liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut neljännellä vuosineljänneksellä olivat 7 (36) miljoonaa euroa ja vuonna 2023 15 (91) miljoonaa euroa. Vuoden 2023 uudelleenjärjestelykulut liittyivät pääosin MacGregorin sopeuttamisohjelmaan, jossa vähennettiin vaiheittain noin 350 toimenkuvaa tavoitteena 23 miljoonan euron kustannussäästöt vuoteen 2022 verrattuna. Kustannussäästöistä noin 14 miljoonaa euroa toteutui vuonna 2023. Uudelleenjärjestelyjen ja tehostetun projektinhallinnan tavoitteena on offshore-liiketoiminnan suunnanmuutos.

Miten bruttokatteenne kehittyi vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä?
Cargotecin bruttokateprosentti nousi 23,8 prosenttiin vertailukauden 19,5 prosentista.

Miten Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen etenee?
Ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi etenee aiemmin ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Tiedotimme 1.2.2024, että Cargotecin hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30.5.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Cargotec suunnittelee julkistavansa jakautumis- ja listalleottoesitteen toukokuussa 2024 ennen jakautumisesta päättävää varsinaista yhtiökokousta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja jakautumisesta ja Kalmarista. Jakautumissuunnitelma on Cargotecin 1.2.2024 julkistaman pörssitiedotteen liitteenä.

Kuinka paljon olette kirjanneet eriyttämiseen liittyviä kuluja tähän mennessä? Mikä on arvionne vuoden 2024 kuluista?
Suunniteltuun Kalmarin ja Hiabin eriyttämiseen liittyvät suunnittelukustannukset olivat vuoden lopussa 28 miljoonaa euroa. Kuluista 14 miljoonaa euroa kirjattiin Kalmariin ja 14 miljoonaa euroa konsernihallintoon ja tukitoimintoihin. Vuodelle 2024 arvioidut vertailtavuuteen vaikuttavat erät liittyen Kalmarin ja Hiabin suunniteltuun eriyttämiseen ovat noin -60 miljoonaa euroa. Arvio kuluista voi muuttua.

Mikä on hallituksen osinkoesitys?
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

Mitä mieltä olet sivustosta?