menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

2019 strategiset tavoitteet ja tulokset

Teksti on poimittu Cargotecin 2019-vuosikatsauksesta. Koko katsaus samoin kuin taloudellinen katsaus löytyvät vasemmalla olevien linkkien kautta.

Strategian kulmakivet 2019–2021

Vuoden 2019 tavoitteet

Vuoden 2019 tulokset

Vuoden 2020 tavoitteet

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen Asiakasymmärryksen tehostaminen. Asiakkuudenhallinta- ja huoltotyökalujen kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen. Tiimien ja esimiesten sitouttaminen asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön. Uudistettu ja hyödynnettävyyttä edistävä CRM-ohjelmisto ja asiakasanalytiikka otettu käyttöön. Huoltotyökalujen käyttöönotto valmistumassa. Myynnin ja johdon asiakaslähtöisyystyöryhmät perustettu edistämään asiakaskeskeistä yhteistyötä. Liiketoiminta-alueiden väliset työryhmät jakavat parhaita käytäntöjä. Asiakastoimitusten korkean tason ylläpitäminen. Asiakkuudenhallinnan ja asiakastiedon laadun kehittäminen. Asiakkaiden kuuntelu- ja vastausmekanismien kehittäminen. Erityyppisiä strategisia markkinointialoitteita liiketoimintojen tarpeiden perusteella, esimerkiksi strategisia asiakkuudenhallintatoimia, asiakaspolun kartoituksia, segmentointeja ja eriytettyjä tarjoomia.
Tuottavuus kasvun vauhdittajana Toimintamallien ja käytäntöjen arviointi asiakasrajapintavalmiuksien vahvistamiseksi ja sisäisen tehokkuuden parantamiseksi. Yhteisten hallinnollisten palvelutoimintojen käyttöönoton jatkaminen. Sisäisten ja ulkoisten liiketoimintaprosessien parantaminen digitaalisten ratkaisujen avulla. Cargotec-kehitystoiminto priorisoimaan ja edistämään sisäisten aloitteiden toimintasuunnitelmia. Toimintamallien tehokkuutta ja suoritukykyä kehitetty. Yhteisö perustettu edistämään ketterän tekemisen mahdollisuuksia. Yhteisten liiketoimintapalvelujen käyttöönotto aikataulussa: toiminta kattaa noin ¾ liiketoiminnasta (liikevaihdon perusteella), läsnä puolessa suunnitelluista maista. Toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisen jatkaminen sisäisen tehokkuuden parantamiseksi. Toimitusketjun kehittämisprojektien toimeenpano Hiabissa ja Kalmarissa. Yhteisten liiketoimintapalvelujen konsolidoinnin ja käyttöönoton jatkaminen. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittäminen hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja.
Eteneminen huoltoliiketoiminnassa Huoltopalvelujen myynnin edistäminen. Palvelutarjooman, ansaintamallien ja sisäisten palveluprosessien tehostaminen digitalisaation ja liitettävyyden avulla. Huoltopalvelujen laadun ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia. Tarjoomaa laajennettiin. Huoltosopimusten määrä myyntivalikoimassamme kasvaa. Uusia huoltoyksiköitä perustettu maihin, joissa käytössä olevien laitteiden määrä on suuri. Uusia suorituskykyyn perustuvia ansaintamalleja otettu käyttöön eräissä liiketoiminta-alueissa. Huoltotyökalujen käyttöönotto meneillään. Huoltoliiketoiminnan liikevaihdon kasvun jatkaminen ja sen kannattavuuden parantaminen hinnoittelukäytäntöjä kehittämällä ja tehokkaalla hankintatoimella. Matalan suorituskyvyn toimintojen tehostaminen. Huoltotyökalujen käyttöönoton jatkaminen.
Digitalisaation kiihdyttäminen Digitaalisen asiakastarjooman laajentaminen laite- ja huoltoliiketoimintojen täydentämiseksi. Uusien datalähtöisten liiketoimintamallien kehittämisen nopeuttaminen. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten prosessien optimoimiseksi. Liitettävyyden edistäminen kaikissa uusissa laitteissa. Olemassa olevia palveluita laajempaan asiakaskäyttöön (esim. Hiab HiConnect ja Kalmar Insight). Esittelyyn uutta tarjoomaa, kuten MacGregor OnWatch Scout. Laitteiden liitettävyys ylitti tavoitteen 10 prosentilla. Perustettu digitaalisten ratkaisujen kehitysyksikkö nopeuttaa ohjelmisto- ja tuotekehitystä. Asiakas- ja sisäisten prosessien digitalisointi jatkui (esim. eCommerce, sisäisesti hankinta- ja henkilöstötoiminnot). Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönoton jatkaminen. Huoltopalveluiden tehostaminen datan käytön ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Uusien datalähtöisten liiketoimintamallien kehittäminen. Data-analytiikkaan panostaminen. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittäminen ja automatisointi hyödyntämällä dataa, automaatiota ja koneoppimista.
Mitä mieltä olet sivustosta?