menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vuoden 2020 strategiset tavoitteet ja tulokset

 

Strategian kulmakivet 2019–2021

Vuoden 2020 tavoitteet

Vuoden 2020 tulokset

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa kehittämällä tarjoomaamme ja toimintatapojamme palvellaksemme heitä entistä paremmin

Asiakastoimitusten korkean tason ylläpitäminen. Asiakkuudenhallinnan ja asiakastiedon laadun kehittäminen.
Asiakkaiden kuuntelu- ja vastausmekanismien kehittäminen. Erityyppisiä strategisia markkinointialoitteita liiketoimintojen tarpeiden perusteella, esimerkiksi strategisia asiakkuudenhallintatoimia, asiakaspolun kartoituksia, segmentointeja ja eriytettyjä tarjoomia.
COVID-19-pandemian aiheuttamista haastavista olosuhteista huolimatta asiakastoimitusten ja palveluoperaatioiden ylläpito kyettiin varmistamaan. Asiakasrajapintavalmiuksia vahvistettiin strategisten liiketoimintayksiköiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ja päätöksentekoa nopeutettiin, jotta asiakkaita voitaisiin palvella entistäkin paremmin. Strategiset markkinointialoitteet etenivät suunnitelmien mukaisesti, ja niitä kehitettiin säännöllisesti.

Tuottavuus kasvun vauhdittajana

Keskitymme toimiin, jotka lisäävät arvoa ja hyödyttävät sekä asiakkaitamme että meitä kehittämällä yhteisiä toimintatapojamme ja -alustojamme

Toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisen jatkaminen sisäisen tehokkuuden parantamiseksi. Toimitusketjun kehittämisprojektien toimeenpano Hiabissa ja Kalmarissa. Yhteisten liiketoimintapalvelujen konsolidoinnin ja käyttöönoton jatkaminen. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittäminen hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Toimitusketjun kehittämisprojektit toteutettiin aikataulun mukaisesti Hiabissa ja Kalmarissa. Yhteisten liiketoimintapalveluiden käyttöönotto jatkui menestyksekkäästi COVID-19-kriisin aiheuttamista haasteista huolimatta. Tällä hetkellä 78 prosenttia henkilöstöstämme on yhteisten liiketoimintapalveluiden piirissä. Organisaatiomme omaksui virtuaaliset työtavat nopeasti, mikä lievensi pandemian aiheuttamia haasteita ja mahdollisti tarvittavien säästötoimenpiteiden joustavan käyttöönoton.

Eteneminen huoltoliiketoiminnassa

Laajennamme tarjoomaamme älykkäisiin ratkaisuihin, joilla voimme palvella asiakkaitamme koko heidän elinkaarensa ajan.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihdon kasvun jatkaminen ja sen kannattavuuden parantaminen hinnoittelukäytäntöjä kehittämällä ja tehokkaalla hankintatoimella. Matalan suorituskyvyn toimintojen tehostaminen. Huoltotyökalujen käyttöönoton jatkaminen. Huollon maailmanlaajuinen läsnäolo mahdollisti asiakkaiden oikea-aikaisen tuen. Huoltoliiketoiminnan tarjooman digitalisaatio jatkui, ja kenttähuollon työkalujen käyttöönotto eteni.

Digitalisaation kiihdyttäminen

Kehitämme ja laajennamme digitaalisia ratkaisujamme tarjotaksemme hyvän asiakaskokemuksen ja entistä tehokkaampia liiketoimintaprosesseja.

Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönoton jatkaminen. Huoltopalveluiden tehostaminen datan käytön ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Uusien datalähtöisten liiketoimintamallien kehittäminen. Data-analytiikkaan panostaminen. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittäminen ja automatisointi hyödyntämällä dataa, automaatiota ja koneoppimista. Datalähtöisten ratkaisujen kehitys jatkui kaikissa liiketoiminta-alueissamme. Digitaalisten ratkaisujen yksikkö (Digital Solutions Hub, DiSH) osallistui useaan asiakasrajapinnassa olevaan projektiin, joissa pyrittiin asiakaskokemuksen parantamiseen palvelumuotoilun ja datalähtöisten ratkaisujen avulla. Kehittyvän liiketoiminnan kiihdytys -osasto (EBA) jatkoi liiketoimintojen uusien liiketoimintamallien ja -ratkaisujen innovoinnin edistämistä, joilla jatkossakin voidaan tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.
Mitä mieltä olet sivustosta?