menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab vuonna 2021 - vahva kysyntä, ennätykselliset tilaukset, hyvä kannattavuus, investointeja kasvuun

Hiabin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2021. Tilauskertymä ylitti edellisen ennätystason 31 prosentilla, ja tilauskanta lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Vuonna 2021 Hiabin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja sen vertailukelpoinen liikevoitto oli 166 miljoonaa euroa eli 29 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

"Suoritus oli mielestäni varsin hyvällä tasolla ja strategisen suunnitelmamme mukainen. Kuljimme kohti strategista tavoitettamme ja toteutimme strategista suunnitelmaamme. Tämän mahdollistivat kaikki Hiab-kollegamme ja erityisesti asiakkaamme, tavarantoimittajamme ja kumppanimme, jotka tukivat meitä varsin haastavan vuoden aikana”, sanoo Hiabin johtaja Scott Phillips.

Hiabin huoltoliiketoiminta jatkoi kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiansa toteuttamista tarjoamalla alan parhaan asiakaskokemuksen. Hiabin huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 351 miljoonaan euroon, mikä on 28 prosenttia Hiabin kokonaisliikevaihdosta. Hiabin Net Promotion Score (NPS) on noussut 20 prosenttia vuoteen 2019 nähden, ja Hiabin jälleenmyyjä-NPS kasvoi edellisvuodesta 37 prosenttia.

”Lähdemme vuoteen 2022 tilanteessa, jossa laitteistamme yli 20 000 on varustettu verkkoyhteydellä. Laitteista saatavaa dataa hyväksikäyttäen voimme olla hyödyksi asiakkaillemme tavoilla, joita emme ole aiemmin voineet tarjota. Datan avulla voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan toimintansa turvallisuutta, vastuullisuutta ja tuottavuutta”, Scott Phillips jatkaa.

Hiabin ajoneuvotrukki-, kevyet ja keskikokoiset kuormausnosturi-, raskaat ja superraskaat kuormausnosturi- sekä vaihtolavalaite-, puutavara- ja kierrätysnosturiyksiköiden tilaukset olivat ennätystasolla. Vaihtolavalaite- ja raskaat nosturityksiköt hallitsivat toimitusketjuhaasteensa ja tuottivat ennätysmäisen liikevaihdon. Viimeisellä vuosineljänneksellä Hiab esitteli Hiab business system -järjestelmän, mikä on keskeinen osa Hiabin toimintatapaa ja tulevaisuuden arvonluonnin mahdollistamista.

"Kaiken kaikkiaan sanoisin, että tulos syntyi kaikkien Hiabin portfolion osien summana, mikä oli mukava nähdä."

Kasvua kilpailutilanteessa
Rakentamisaktiviteetti on yksi Hiabin kysyntäajureista, ja se kasvoi Hiabin vahvimmilla markkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yleisesti ottaen Hiabin kysyntä pysyi varsin vahvana, mitä tukivat Hiabin strategian toteuttaminen, suotuisat makrotaloudelliset trendit sekä Hiabin palvelemia teollisuussegmenttejä tukevien megatrendien suotuisa kehitys. Hiabin markkinaympäristö oli koko vuoden poikkeuksellisen kilpailullinen ja haastava.

”Vastasimme kilpailutilanteeseen luomalla aktiivisesti kasvua niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta. Ostimme kolme yritystä, joista kaksi laajensi mahdollisuuksiamme kasvattaa huoltoliiketoimintaamme. Lisäksi ostimme yhdysvaltalaisen vaihtolavalaitteita valmistavan Galfabin," Scott Phillips sanoo.

Hiab loi orgaanista kasvua tuomalla markkinoille 18 uutta laite- ja palveluratkaisua. Eräillä tuotelanseerauksillaan Hiab voitti Euroopassa kestävän kehityksen ja innovaatiopalkintoja.

"Uusien tuotteiden tarjooma on kohdistettu avainsegmentteihimme sekä sellaisiin tiettyihin tehtäviin tarkasti määritettyihin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat asiakkaillemme erityyppiset turvallisuutta, kestävyyttä ja tuottavuutta edistävät työn tulokset."

"Olenkin todella ylpeitä siitä tavasta, jolla hallitsimme ennakoivasti markkinaympäristöä ja valmistauduimme saamaan aikaan myös tulevaa kasvua."

Uudet Hiab-ratkaisut tehostavat asiakasyhteistyötä ja vastuullisuutta
Hiabin asiakkaat ovat arvostaneet Hiabin kykyä auttaa heitä jatkamaan toimintaansa, sillä suurin osa tai lähes kaikki Hiabin asiakkaat ovat yhteiskunnan kannalta keskeisiä ​​toimialoja.

”Asiakastietojen sekä keskustelujen ja kokemusten kautta saamme tietää, miten hyvin ja tehokkaasti heidän laitteensa ja järjestelmänsä ovat toimineet turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa tai pitämisessä sovitulla tasoilla. Samalla olemme pystyneet seuraamaan, miten olemme voineet auttaa asiakkaitamme toimimaan kestävämmällä tavalla pienentämällä polttoaineenkulutustaan, nopeuttamalla tavaroiden kiertonopeutta, kasvattamalla nostojen painoa samalla kulutuksella sekä vähentämällä melua", kertoo Scott Phillips.

"Olemme onnistuneet auttamaan asiakkaitamme alentamaan kokonaiskustannuksiaan, jolloin he voivat siirtyä liikkuvista nostolaitteista meidän tarjoamiimme laitteisiin. Niiden avulla he voivat nostaa samankokoisia kuormia mutta paljon pienemmässä tilassa ja toimia tehokkaammin kaupunkiympäristössä."

”Olemme joko esitelleet tai esittelemme pian valikoiman vaihtoehtoisilla energialähteillä toimivia laitteita, jotka mahdollistavat päästöjen merkittävän vähentämisen tai poistamisen. Olemme tästä varsin ylpeitä. Olemme myös tehneet yhteistyösopimuksen suuren terästoimittajan (SSAB) kanssa auttaaksemme kehittämään fossiilivapaan teräksen tuotantoa. Teräs on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista, kun tarkastelemme koko hiilijalanjälkeämme."

"Olen todella innoissani tästä. Asiakkaamme arvostavat pyrkimyksiämme auttaa heitä pienentämään hiilijalanjälkeään, ja he arvostavat kumppanuutta sellaisen toimijan kanssa, joka on sitoutunut olemaan edelläkävijä, kun pyritään tieteellisesti perusteltuihin CO2-vähennystavoitteisiin."

Mitä mieltä olet sivustosta?