menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab vuonna 2022 – ennätysvuosi haasteista huolimatta

Hiabin liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuonna 2022. Hiabin liikevaihto ja saadut tilaukset olivat ennätystasolla, ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli yli 14. Toimitusketjun haasteet jatkuivat.

Hiabin vuoden 2022 saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia vertailukaudesta yli 1,8 miljardiin euroon. Sen liikevaihto kasvoi 26 prosenttia noin 1,6 miljardiin euroon, mikä sekin oli ennätys. Vertailukelpoinen liikevoitto parani 35 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 224 miljoonaa euroa. Tukeva noin 1,2 miljardin euron tilauskanta luo hyvät lähtökohdat vuodelle 2023.

“Suorituksemme vuonna 2022 oli edellistä vuotta parempi. Net Promoter Score -pisteemme nousivat merkittävästi. Pystyimme vähentämään turvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita merkittävästi, yli 30 prosenttia. Ja toki on mainittava meidän varsin hyvät liikevaihtomme ja tuloksemme. Olen siis todella tyytyväinen vuoden 2022 lopputulemaan”, sanoo Scott Phillips, Hiabin johtaja.

Asiakas- ja kumppaniyhteistyö loi varmuutta epävakaassa markkinaympäristössä
Hiabin kysyntään vaikuttaa maailman bruttokansantuotteen kehitys. Maailmanpankin (World Bank) tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan maailmantalous kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2022, ja ns. kehittyneiden talouksien ryhmässä (advanced economies, sisältää useita keskeisiä markkina-alueita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa) Maailmanpankin kasvuarvio oli 2,5 prosenttia vuodelle 2022. Kasvuennusteet ovat Maailmanpankin aiempia arvioita alhaisempia.

”Inflaatio oli odotettua korkeampi ja toimitusketjun tilanne odotettua haastavampi. Vuoden kuluessa oli siis varsin haastavaa saada ratkaisumme asennettua kuorma-autojen alustoihin ja pitää kiinni asiakkaiden kanssa sovituista toimitusajoista.”

"Näistä seikoista huolimatta meillä liikevaihtomme oli ennätystasolla ja tilauskertymämme kaikkien aikojen toiseksi paras. Kaiken kaikkiaan tilanteen epävarmuudesta ja vaihteluista huolimatta markkinakysyntä oli edelleen voimakasta”, Scott Phillips sanoo.

Hiab toi markkinoille useita vastuullisia ratkaisuja vuonna 2022
Hiab toi markkinoille ennätysmäärän uusia tuotteita vuonna 2022. Lähes kaikki niistä sisältävät vastuullista toimintaa edistäviä elementtejä, joiden avulla Hiabin asiakkaat pystyvät toteuttamaan omia vastuullisuustavoitteitaan pienentyneiden päästöjen, vähemmän melua tuottavien ratkaisujen ympäristöystävällisempien raaka-aineiden myötä. Hiab on esimerkiksi ensimmäisen ajoneuvotrukkien valmistaja, joka tarjoaa asiakkailleen sähköisen version kaikista malleistaan. Tämä luo Hiabille vuosien etumatkan kilpailijoihin nähden.

”Meillä oli tosiaankin ennätysvuosi uusien tuotteiden lanseerausten suhteen. Kaikki ne ovat yhteydessä tavoitteeseemme erottua turvallisuuden, tuottavuuden ja vastuullisuuden saralla ja tarjota asiakkaillemme parasta tukea laitteiden koko elinkaaren ajalle”, Scott Phillips toteaa.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän tuotteet ja palvelut parantavat asiakkaiden toiminnan vastuullisuutta konkreettisilla ympäristöhyödyillä. Vuonna 2022 tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 54 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Hiabin ekoratkaisujen kasvanut liikevaihto osaltaan edesauttoi tuoteryhmän kokonaismenestystä.

”Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän Hiab-tuotteiden liikevaihto kasvoi 2,5-kertaiseksi Hiabin kokonaisliikevaihdon kasvuun verrattuna, joka on linjassa pyrkimyksemme kanssa saavuttaa kestävän kehityksen tieteeseen perustuvat tavoitteet vuosiin 2025 ja 2030 mennessä."

Hiab jatkaa missionsa toteuttamista
Hiab on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa toiminnalla. Näin se aikoo jatkaa myös tulevaisuudessa.

”Pyrimme siihen, että asiakkaidemme henkilöstön, laitteiden ja ympäristörajapintojen turvallisuus on alan korkeinta luokkaa. Tätä varten tarjoomaamme kuuluukin joustavia, helppokäyttöisiä ja tuottavuutta parantavia laitteita”, Scott Phillips sanoo.

"Haluamme myös tarjota asiakkaillemme laitteita ja kokonaisratkaisuja, jotka auttavat heitä pienentämään heidän hiilijalanjälkeään."

”Haluamme myös tarjota alan johtavat elinkaaripalvelut, jotta voimme yhteistyössä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa hallita tehokkaasti asiakkaidemme käytössä olevien laiteratkaisujen saatavillaoloa ja käytettävyyttä”, Scott Phillips päättää.

Mitä mieltä olet sivustosta?