menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor vuonna 2020 - menestyksekäs integraatio, kaikkien aikojen suurin kauppa

MacGregor edistyi hyvin vuonna 2019 hankitun TTS:n meri- ja offshore-liiketoimintojen integroinnissa ja pystyi palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Se saavutti myös synergiatavoitteensa ensimmäisen yhdessä toimitun vuoden jälkeen.

Työskentelimme määrätietoisesti vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta, vaikka koronavirustilanne koetteli kauppalaivamarkkinoita ja uusien laivojen tilausmäärät olivat suhteellisen alhaiset. Pystyimmekin varmistamaan merkittäviä tilauksia matkustaja- ja lastinkuljetusaloille sekä Euroopassa että Aasiassa.

Offshore-toimintamme oli yleisesti ottaen positiivista vuoden aikana, ja jatkoimme käytössä olevan öljy- ja kaasuteknologian soveltamista sekä uusien kehittämistä laajentaaksemme toimintaamme edelleen merituulivoimasegmentissä.

Merkittävät tilaukset tukevat muutosta kohti uusiutuvaa energiaa
Toukokuussa saimme laitetilauksia neljään merituulivoiman huoltoalukseen, jotka laajentavat norjalaisen Østensjø-konsernin merituulivoimaliiketoimintaan keskittynyttä Edda Wind -laivastoa.
Elokuussa kirjasimme kaikkien aikojen suurimman yksittäistä alusta koskevan tilauksemme toiminnan kannalta keskeisestä järjestelmästä OHT:n Alfa Lift -alukseen, jota käytetään tuulivoimaloiden perustusten asennuksissa. Alus rakennetaan China Merchants Heavy Industry -telakalla Jiangsussa Kiinassa. Tämä huippuluokan ratkaisu tarjoaa alan tarkimman asennusmenetelmän kaikille perustustyypeille, ja jatkossa se laskee merituulivoiman asennuskustannuksia sekä lisää uusiutuvan energian kilpailukykyä.

Digitaaliset edistysaskeleet lisäävät operationaalista saatavuutta
Vuoden aikana kiinnostus digitaalisiin palveluihimme lisääntyi, ja niiden käyttöönotto kiihtyi. Digitaalisilla palveluilla asiakkaamme pystyvät optimoimaan lastin- ja kuormankäsittelyn toimintojaan, maksimoimaan niiden operationaalista saatavuutta ja parantamaan toiminnan turvallisuutta simulaattoripohjaisella kouluttautumisella.

Edistyimme olosuhteita seuraavan ja huoltotarpeita ennakoivan digitaalisen OnWatch Scout -palvelun pilottiasennuksissa. Moni näistä muuttui kaupallisiksi sopimuksiksi, ja ensimmäinen viiden vuoden huoltosopimus allekirjoitettiin North Sea Shippingin kanssa.

Etua maailmanlaajuisesta läsnäolosta
MacGregorilla on 60 palvelukeskusta yli 30 maassa ympäri maailmaa. Globaali palveluverkostomme ja laajat mahdollisuutemme tukea asiakkaitamme todistivat arvonsa myös vuonna 2020.
Tilanteessa, missä tekniset asiantuntijat eivät pystyneet matkustamaan, paikallisen asiantuntemuksemme sekä etätuen yhdistäminen auttoi asiakkaitamme pysymään projektiensa aikatauluissa, pitämään aluksensa toiminnassa ja rahdin liikkeellä.

Vahvistamme asemaamme meriliikennemarkkinassa
Vuonna 2021 keskitymme edelleen kannattavaan kasvuun vahvistamalla asemaamme niissä merenkulun segmenteissä, joilla toimimme. Tuemme uusiutuvien energialähteiden kehittämistä ja maailmanlaajuisten tavaravirtojen kehittymistä entistä vastuullisemmiksi.

Mitä mieltä olet sivustosta?