menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor vuonna 2021 - kauppalaivamarkkina vilkastui, edistystä huoltoliiketoiminnassa

Kauppalaivojen tilausten määrä kasvoi vuonna 2021 voimakkaasti, millä oli myönteinen vaikutus MacGregorin liiketoimintaan. Offshore-sektorilla uusien alusten tilausmäärät pysyivät alhaisella tasolla.

MacGregorin saadut tilaukset vuonna 2021 olivat 652 miljoonaa euroa ja liikevaihto 553 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -15 miljoonaan euroon, mikä johtui kertaluonteisista offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyneistä projektikustannusylityksistä viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Kauppalaivojen tilausten määrä kasvoi vuonna 2021 voimakkaasti, millä oli myönteinen vaikutus MacGregorin liiketoimintaan. Offshore-sektorilla uusien alusten tilausmäärät pysyivät alhaisella tasolla. Uusien tilausten painopiste on siirtynyt tuulivoimaa tukeviin aluksiin.

“Kauppalaivamarkkinassa on tapahtunut käänne. Jos vertaamme vuoden 2021 tilannetta muutaman vuoden takaiseen, olemme nyt lähellä noin 1 600 uutta kauppa-alustilausta vuodessa”, sanoo MacGregorin johtaja Leif Byström.

“Aiempiin vuosiin verrattuna kasvu on merkittävää ja todella positiivista nähtävää. Samaa on tapahtumassa osittain myös merituulivoimasektorilla – vuosi 2021 piti sisällään paljon myönteistä toimintaa offshore-energiamarkkinoilla.”

MacGregorin huoltoliiketoiminta eteni vuonna 2021 kasvaen kolme prosenttia edellisvuodesta 257 miljoonaan euroon. Covid-19-pandemian aikana MacGregor on tehokkaasti yhdistänyt paikallista ja etätukea huoltoliiketoiminnassaan.

”Pandemiatilanteessakin huoltohenkilöstömme on voinut hoitaa toimeksiannot niissäkin tapauksissa, jolloin emme ole voineet matkustaa paikan päälle. Olemme onnistuneet tässä melko hyvin, ja olen todella iloinen siitä."

Lukuisia kohokohtia vuoden aikana
Kauppalaivapuolella MacGregor saavutti useita kestävään kehitykseen liittyviä onnistumisia. Näitä olivat muun muassa uuden sukupolven sähkökäyttöisten nostureiden tuominen markkinoille. Ne lisäävät lastauksen ja lastin purkamisen tehokkuutta sekä vähentävät energiankulutusta.
Muita kestävään kehitykseen liittyviä kehitysaskelia olivat vuoden aikana solmitut uudet Cargo Boost -sopimukset. Ne auttavat konttialusasiakkaita tehostamaan laivan toimintoja ja vähentämään niiden päästöjä:

“Cargo Boost tukee konttialusten omistajia ja operaattoreita parantamaan laivan käyttöastetta ja vähentämään päästöjä.”

Digitaalisissa palveluissa MacGregor jatkoi menestyksekästä matkaansa olosuhteita seuraavan ja huoltotarpeita ennakoivan digitaalisen OnWatch Scout -palvelun kera. OnWatch Scout auttaa asiakkaita maksimoimaan kriittisten laitteiden saatavuuden ja minimoimaan suunnittelemattomat seisokit.

Kuten kaikkeen liiketoimintaan ympäri maailman, myös MacGregorin toimintaan vaikutti vuoden aikana jatkunut Covid-19-pandemia. MacGregorin henkilöstön omistautumisen ja kovan työn ansiosta tavoitteiden mukainen asiakastuen taso kuitenkin saavutettiin.

”Meidän piti sopeutua tilanteeseen ja saada aikaan tarvittavat ja sovitut työsuoritukset. Kun matkustaminen ei ollut mahdollista, paikallinen henkilökunta suoritti tarvittavat työt. Tämä onnistui osaamiskeskustemme tuen sekä etätyön ja esimerkiksi web-kameroiden käytön ansiosta, ja pystyimme täyttämään asiakkaidemme odotukset", Leif Byström kertoo.

Asiakastuki oli keskiössä vuonna 2021
MacGregor pyrkii tukemaan asiakkaitaan saavuttamaan niiden kestävän kehityksen tavoitteet tuomalla tarjolle uusia teknologiavetoisia ratkaisuja. MacGregor auttaa asiakkaitaan lisäämään kannattavuuttaan tarjoamalla mahdollisuuksia kriittisten lastin- ja kuormankäsittelyjärjestelmien suorituskyvyn ja tehokkuuden optimointiin.

”Velvollisuutemme on auttaa asiakkaitamme luomaan toiminnalleen lisäarvoa. Meidän on toimitettava laitteita ja ratkaisuja, jotka voivat tehdä asiakkaidemme toiminnasta kannattavampaa, ei vain rahallisesti vaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Meillä on erittäin hyviä esimerkkejä tästä, kuten esimerkiksi Cargo Boost -palvelumme. Tämä tekee meistä sen, mikä olemme."

Mitä mieltä olet sivustosta?