menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Navis toimittaa terminaalioperaattorijärjestelmiä (TOS), joiden operatiiviset tekniikat ja palvelut tehostavat sen asiakkaiden toimintaa. Naviksen joustava ja skaalautuva TOS-ohjelmisto on alan markkinajohtaja, ja niitä käytetään esimerkiksi satamaterminaaleissa, rautateiden toiminnanohjauksessa ja jakelukeskuksissa.

Navis-järjestelmät auttavat asiakkaita koordinoimaan ja automatisoimaan konttien ja laitteiden liikkeitä terminaaleissa ja jakelualueilla. Navis-järjestelmien avulla asiakkaamme voi keskitetysti ohjata joko yksittäisen terminaalin toimintaa tai useita terminaaleja eri puolilla maailmaa.

Navis-järjestelmiä on käytössä yli 50 maassa. Navis on perustettu vuonna 1988 ja sen päätoimipiste on Yhdysvalloissa Kaliforniassa.

 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?