menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous nimitti yhtiölle uuden hallituksen

12.07.2005

Cargotec Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 12.7.2005 Helsingissä. Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja valitsi jakautuneen KONE Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi Henrik Ehrnroothin, Tapio Hakakarin, Antti Herlinin, Ilkka Herlinin, Peter Immosen ja Karri Kaitueen.
 
Yhtiökokous valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärän tulee olla alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä eli enintään 6 367 000 osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 415 000 kappaletta. Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallitukselle myönnettiin myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 415 000 B-sarjan hankittavaa osaketta. Valtuutus luovuttaa omia osakkeita on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Mitä mieltä olet sivustosta?