menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

28.10.2005

Cargotec Oyj:n optio-oikeuksilla, jotka perustuvat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan, on merkitty yhteensä 78 915 uutta Cargotecin B-osaketta. Osakkeita on merkitty 17 330 B-optio-oikeudella ja 8 975 A-optio-oikeudella. Merkinnät korottavat Cargotecin osakepääomaa 78 915 euroa. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 28.10.2005 ja kaupankäynnin kohteeksi osakkeet tulevat yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.10.2005.
 
Cargotecin osakepääoma on merkinnän jälkeen 63 879 480 euroa. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä merkinnän jälkeen on 54 353 391 kappaletta. A-osakkeiden lukumäärä säilyy ennallaan ja on 9 526 089 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 28.10.2005 lukien.
 
Jokainen Cargotecin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään kolme (3) Cargotecin B-osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 8,59 euroa/osake. Tämän osakepääoman korotuksen jälkeen A- ja B-optio-oikeuksilla voidaan vielä merkitä yhteensä 529 530 B-osaketta ja korottaa osakepääomaa 529 530 eurolla.
Mitä mieltä olet sivustosta?