menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

05.09.2005

Cargotec Oyj:n optio-oikeuksilla, jotka perustuvat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan, on merkitty yhteensä 28 650 uutta Cargotecin B-osaketta. Osakkeita on merkitty 7 100 B-optio-oikeudella ja 2 450 A-optio-oikeudella. Merkinnät korottavat Cargotecin osakepääomaa 28 650 euroa. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 5.9.2005 ja kaupankäynnin kohteeksi osakkeet tulevat yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 6.9.2005.
 
Cargotecin osakepääoma on merkinnän jälkeen 63 800 565 euroa. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä merkinnän jälkeen on 54 274 476 kappaletta. A-osakkeiden lukumäärä säilyy ennallaan ja on 9 526 089 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 5.9.2005 lukien.
 
Jokainen Cargotecin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään kolme (3) Cargotecin B-osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 8,59 euroa/osake. Tämän osakepääoman korotuksen jälkeen A- ja B-optio-oikeuksilla voidaan vielä merkitä yhteensä 608 445 B-osaketta ja korottaa osakepääomaa 608 445 eurolla.
 
 
Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Kari Heinistö                Eeva Mäkelä
varatoimitusjohtaja          sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
 
Lisätiedot:
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 727 6766
 
Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja laivoissa, satamissa, terminaaleissa ja paikallisjakelussa. Cargotecin kolme liiketoiminta-aluetta, Kalmar, Hiab ja MacGREGOR, toimivat materiaalinkäsittelyn solmukohdissa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,9 miljardia euroa. Yhtiöllä on noin 7 300 työntekijää ja se toimii yli 140 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.
 
Mitä mieltä olet sivustosta?