menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Jakautuneen Kone Oyj:n osakkeenomistajien kokouksen päätökset, jakautumisessa syntyneiden Cargotec Oyj:n ja KONE Oyj:n osakkeiden hankintamenon määräytyminen ja Cargotec Oyj:n osavuosikatsauksen julkistaminen

07.09.2005

Jakautumisessa purkautuneen Kone Oyj:n (0110139-9) osakkeenomistajien kokous pidettiin Helsingissä 7. syyskuuta 2005. Kokous hyväksyi jakautumisen lopputilityksen sekä sen sisältämät tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta 1.4.2005-31.5.2005. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus ajalta 1.4.2005-31.5.2005.
 
Kone Oyj:n osakkeenomistajien kokouksen hyväksymän lopputilityksen mukaan Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtyneiden nettovarallisuuksien suhde on seuraava:
Cargotec Oyj: 54,92 prosenttia
KONE Oyj: 45,08 prosenttia
 
Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan se osa Kone Oyj:n osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta, katsotaan Cargotecin ja uuden KONEen osakkeiden hankintamenoksi. Mikäli Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtyvien nettovarallisuuksien suhde poikkeaa olennaisesti yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Käypien arvojen suhteet tiedotettiin 9. kesäkuuta 2005, ja ne ovat:
 
Hankintameno laskettuna ensimmäisen noteerauspäivän painotetun keskikurssin perusteella
Cargotec Oyj: 35,51 prosenttia
KONE Oyj: 64,49 prosenttia
 
Hankintameno laskettuna viiden ensimmäisen noteerauspäivän vastaavan keskikurssin perusteella
Cargotec Oyj: 35,34 prosenttia
KONE Oyj: 64,66 prosenttia
 
Käytettävän arvon ratkaisee osakkeenomistajan verotusta toimittava veroviranomainen.
 
Jakautumisen voimaantuloajankohdasta 1. kesäkuuta 2005 johtuen Cargotec Oyj:n ensimmäinen tilikausi on 1.6.2005-31.12.2005. Tästä johtuen yhtiön olisi tullut laatia osavuosikatsaukset elokuun ja marraskuun lopussa päättyviltä katsauskausilta. Rahoitustarkastus on myöntänyt Cargotec Oyj:lle poikkeusluvan, jonka mukaan Cargotec voi julkistaa osavuosikatsauksen kesä-syyskuulta 2005 siten, että siihen sisältyy osavuositiedot myös kolmen kuukauden jaksolta eli heinä-syyskuulta 2005. Aiemmin julkaistujen suunnitelmien mukaisesti Cargotec julkistaa osavuosikatsauksen kesä-syyskuulta 2005 ja pro forma -muotoisen katsauksen tammi-syyskuulta 2005 maanantaina 24. lokakuuta 2005.
Mitä mieltä olet sivustosta?