menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

03.05.2006

Cargotec Oyj:n optio-oikeuksilla, jotka perustuvat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan, on merkitty yhteensä 38 535 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkitsemiseen on käytetty 4 520 A-sarjan optio-oikeutta ja 8 325 B-sarjan optio-oikeutta. Merkinnät korottavat Cargotecin osakepääomaa 38 535 euroa. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 3.5.2006 ja kaupankäynnin kohteeksi osakkeet tulevat yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 4.5.2006.
 
Cargotecin osakepääoma on merkinnän jälkeen 63 959 490 euroa. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä merkinnän jälkeen on 54 433 401 kappaletta.
A-osakkeiden lukumäärä säilyy ennallaan ja on 9 526 089 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 3.5.2006 lukien.
 
Jokainen Cargotecin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään kolme (3) Cargotecin B-osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 8,59 euroa/osake. Tämän osakepääoman korotuksen jälkeen A- ja B-sarjojen optio-oikeuksilla voidaan vielä merkitä yhteensä 449 520 B-osaketta ja korottaa osakepääomaa 449 520 eurolla.
Mitä mieltä olet sivustosta?