menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Jakautumisessa syntyneiden Cargotecin osakkeiden hankintameno

27.01.2006

Verohallitus on vahvistanut Cargotec Oyj:n osakkeen hankintamenoksi 35,5 prosenttia jakautuneen Kone Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.
 
Keskusverolautakunnan viimevuotisen ennakkoratkaisun mukaan Cargotecin ja uuden KONEen osakkeiden hankintamenoksi katsotaan lähtökohtaisesti se osa Kone Oyj:n osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Mikäli kuitenkin on ilmeistä, että Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtyvien nettovarallisuuksien suhde olennaisesti poikkeaa yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, käytetään hankintamenon jakoperusteena ennakkoratkaisun mukaan osakkeiden käypien arvojen suhdetta.
 
Verohallituksen kannan mukaan nettovarallisuuksien ja osakkeiden käypien arvojen suhteen poikkeamaa on pidettävä sillä tavoin olennaisena, että uusien osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena on käytettävä osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Viiden ensimmäisen pörssipäivän painotetut keskikurssit ovat verohallituksen mukaan olleet hyvin lähellä ensimmäisen noteerauspäivän painotettuja keskikursseja, joten Cargotec Oyj:n ja KONE Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisessä käytetään ensimmäisen noteerauspäivän 1. kesäkuuta 2005 painotettuja keskikursseja. Tällöin jakosuhteeksi muodostuu Verohallituksen ohjeen mukaan 35,5 prosenttia (Cargotec Oyj) ja 64,5 prosenttia (KONE Oyj).
Mitä mieltä olet sivustosta?