menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2007

18.10.2007

 
  • Saadut tilaukset tammi-syyskuussa 2007 olivat 2 892 (1-9/2006: 2 194) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset olivat ennätykselliset 1 028 (7-9/2006: 603) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta kasvoi edelleen, ja 30.9.2007 se oli 2 552 (31.12.2006: 1 621) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 13 prosenttia ja oli 2 151 (1-9/2006: 1 900) miljoonaa euroa. Kasvusta puolet oli orgaanista. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 713 (7-9/2006: 625) miljoonaa euroa.
  • Tammi-syyskuussa tehtiin 14 yrityskauppaa.
  • Liikevoitto oli 156,6 (1-9/2006: 181,9) miljoonaa euroa. Vertailukauteen sisältyy 17,9 miljoonaa euroa kiinteistöjen myyntivoittoa. Kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoitto oli 52,5 (7-9/2006: 52,1) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 138,8 (1-9/2006: 178,8) miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden voitto oli 109,5 (1-9/2006: 126,8) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,72 (1-9/2006: 1,97) euroa, josta kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 0,55 (7-9/2006: 0,81) euroa.
  • Henkilöstön määrä 30.9.2007 oli 11 081 (30.9.2006: 8 313). Katsauskauden aikana tehdyt yrityskaupat lisäsivät henkilöstön määrää lähes 1 900 henkilöllä.
  • Yleisen markkina-aktiviteetin ennakoidaan jatkuvan hyvänä lukuun ottamatta kuormankäsittelylaitteiden markkinoita Yhdysvalloissa. Cargotec jatkaa suunnitelmiensa mukaisesti kasvuun ja toiminnan tehostamiseen liittyviä investointeja, jotka rasittavat tulosta vuonna 2007. Tähän mennessä saatujen tilausten ennätyksellisen runsaan määrän ansiosta saatujen tilausten kasvuarviota vuodelle 2007 on nostettu lähes 30 prosenttiin. Liikevaihdon kasvuennuste vuodelle 2007 on edelleen noin 15 prosenttia, mikä tarkoittaa vahvaa kasvua viimeisellä vuosineljänneksellä. Kasvun myötä euromääräinen liikevoitto paranee aiemmista vuosineljänneksistä. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentin arvioidaan olevan kolmannen neljänneksen tasolla.
 
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
 
"Saatujen tilausten arvo kolmannella vuosineljänneksellä ylitti ennätykselliset miljardi euroa. Se on osoitus paitsi markkina-aktiviteetin vilkkaudesta myös onnistuneesta työstämme niin tuotekehityksessä kuin globaalin läsnäolon laajentamisessa. Jatkamme investointeja Cargotecin läsnäolon ja markkina-aseman vahvistamiseksi myös loppuvuonna. Erityisen ilahduttavaa on Aasian liikevaihdon vahva kasvu sekä keväällä ostetun offshore-divisioonan hyvä tilauskertymä. Huolimatta nykyisestä kuormankäsittelylaitteiden heikosta kysynnästä Yhdysvalloissa, uskomme myös näiden markkinoiden tarjoavan meille pidemmällä aikavälillä merkittäviä kasvumahdollisuuksia."
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus sekä puhelinkonferenssi järjestetään yhtäaikaisesti 18. lokakuuta 2007 klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Kalvot ovat saatavilla Cargotecin internetsivuilta klo 14.00 mennessä.
 
Puhelinnumerot tilaisuuteen ovat:
+1 866 966 5335 (soittajat USA)
+44 20 3023 4412 (muut soittajat)
 
Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä audio webcast -muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 alkaen. Tapahtuman taltiointi on saatavilla internetsivuilta myöhemmin samana päivänä.
 
Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja
 
Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
 
Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281
 
Cargotec on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka tuotteita käytetään tavaravirran eri vaiheissa laivoissa, satamissa, terminaaleissa, jakelukeskuksissa ja lähikuljetuksissa. Konsernin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on markkinajohtajan asema, ja ne tunnetaan asiakkaiden keskuudessa kaikkialla maailmassa. Cargotecin liikevaihto on 2,8 miljardia euroa. Konsernilla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa lähes 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä.
 
www.cargotec.fi

Toimintaympäristö
 
Hiabin kuormankäsittelylaitteiden kysyntä jatkui heinä-syyskuussa erittäin vilkkaana Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Markkinat kasvoivat erityisesti Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa, kun rakennusteollisuuden, teollisuustuotteiden kuljetusten sekä kierrätysteollisuuden käyttämien laitteiden kysyntä lisääntyi. Yhdysvalloissa markkinat olivat edelleen heikot, sillä uusien kuorma-autojen rekisteröintien määrä on selvästi viime vuotta alempi eikä loppukeväällä pudonnut rakennusteollisuuden kysyntä osoittanut elpymisen merkkejä. Tämä heijastui erityisesti Hiabin ajoneuvotrukkien, takalaitanostimien ja kuormausnostureiden kysyntään.
 
Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Erityisesti konttikurottajien, mobiilipukkinosturien sekä tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden kysyntä jatkui selvästi vilkkaampana verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan. Kalmar on pystynyt parantamaan merkittävästi markkina-asemaansa mobiilipukkinostureissa maailmanlaajuisesti. Konttilukkien kysyntä jatkui hyvänä, vaikka markkinat kokonaisuudessaan eivät yllä edellisvuoden vahvalle tasolle. Euroopassa raskaan teollisuuden käyttämien laitteiden kysyntä oli vilkasta ja muualla vakaata.
 
MacGREGORin toimittamien laivojen lastinkäsittelyjärjestelmien ja offshore-ratkaisujen kysyntä jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä erittäin vilkkaana. Uusien laivojen tilausmäärät kasvoivat telakoilla maailmanlaajuisesti, mikä lisäsi MacGREGORin ratkaisujen kysyntää. Laivanostureiden, lastiluukkujen sekä offshore-ratkaisujen markkinat olivat vahvat. Ro-ro-laitteiden osalta markkinat jatkuivat suotuisina ajoneuvojen kuljetusaluksissa. Irtolastinkäsittelylaitteiden markkinat vahvistuivat Aasian ja Tyynenmeren alueella.
 
Huoltopalvelujen kysyntä kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä oli vahvaa Euroopassa, mikä johtui asennettujen laitteiden määrän kasvusta ja korkeasta käyttöasteesta. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä laski edellisvuodesta. Kontinkäsittelylaitteiden huoltopalvelujen markkinat olivat Euroopassa hyvällä tasolla, muualla maailmassa markkinat jatkuivat vakaina. Laivojen huoltopalvelujen kysyntä jatkui sekä Aasiassa että Euroopassa hyvänä. Toimitettavien alusten määrän lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti myös huoltopalvelujen markkinoihin.
 
Saadut tilaukset
 
Cargotecin saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 2 892 (1-9/2006: 2 194) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana saadut tilaukset olivat ennätykselliset 1 028
(7-9/2006: 603) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten runsas määrä johtui erityisesti MacGREGORissa saaduista pitkien laivasarjojen tilauksista, joiden toimitukset ulottuvat usean vuoden ajanjaksolle.
 

 
 
Hiab
 
Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa 2007 oli 731 (1-9/2006: 706) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 223 (7-9/2006: 207) miljoonaa euroa.
 
Hiab sai runsaasti yksittäisiä tilauksia vuoden kolmannella neljänneksellä. Katsauskaudella saatiin muun muassa puolustusvoimien käyttöön soveltuvien nostureiden tilaukset Kiinasta ja Yhdysvalloista. Lisäksi Hiab sai merkittävän tilauksen 45 kuormausnosturista, jotka toimitetaan Meksikoon.
 
Heinäkuussa Hiab sopi yhdessä tanskalaisen maahantuojansa SAWOn kanssa 133 koukkulaitteen ja 22 kuormausnosturin toimituksista MAN-kuorma-autovalmistajalle. SAWO asentaa Tanskan armeijalle toimitettavat koukkulaitteet ja kuormausnosturit. Laitteiden toimitukset alkavat vuonna 2007 ja jatkuvat vuoteen 2008 asti. Tilaus kirjataan sopimuksen keston aikana vuosittain Hiabin tilauskantaan.
 
Kalmar
 
Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa 2007 oli 1 083 (1-9/2006: 955) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 324 (7-9/2006: 258) miljoonaa euroa.
 
Kalmar sai elokuussa kymmenen E-One-mobiilipukkinosturin tilauksen Vietnamista Saigon Newportilta (SNP). Ympäristöystävälliset E-One-mobiilipukkinosturit toimitetaan SNP:n konttiterminaaliin syksyllä 2008, ja ne varustetaan Smartpath®-kontinpaikannusjärjestelmällä. Tilaus on jatkoa SNP:n toukokuussa tekemälle tilaukselle kymmenestä E-One-mobiilipukkinosturista.
 
Elokuussa saatiin myös 30 konttilukin tilaus italialaiselta Medcenter Container Terminal SpA:lta. Konttilukit toimitetaan vuosina 2007-2008 Gioia Tauron terminaaliin Etelä-Italiaan.
 
Kesäkuussa Kalmar sai merkittävät konttilukkitilaukset saksalaiselta MSC Bremerhavenilta ja australialaiselta Patrick Corporationilta. MSC Bremerhavenille toimitetaan kymmenen konttilukkia vuosina 2007-2008. Patrick Corporationille toimitetaan 15 konttilukkia Melbournen ja Sydneyn satamiin vuosina 2007-2008.
 
Tangier Medgate S.A. tilasi Kalmarilta kesäkuussa 11 E-One-mobiilipukkinosturia. Laitteet toimitetaan vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla Marokossa sijaitsevaan Tangier Mediterranean satamaan. E-One-mobiilipukkinosturit varustetaan kaksoistarttujilla sekä Smartrail®-navigointi- ja kontinpaikannusjärjestelmällä.
 
Maaliskuussa Kalmar sai DP World -satamaoperaattorilta 84 terminaalitraktorin tilauksen. Laitteet toimitetaan Dubain kaupungin lähellä sijaitsevaan Jebel Alin satamaan.
 
Kalmar sopi tammikuussa 12 E-One-mobiilipukkinosturin toimituksesta brasilialaisen Santos Brasil S/A:n kanssa. Mobiilipukkinosturit varustetaan Kalmarin Smartrail®-navigointi- ja kontinpaikannusjärjestelmällä. Laitteet toimitetaan Santosin satamaan vuoden 2008 vaihteessa.
 
MacGREGOR
 
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa 2007 oli 1 080 (1-9/2006: 535) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli ennätykselliset 483 (7-9/2006: 139) miljoonaa euroa.
 
MacGREGOR sai runsaasti laivanosturitilauksia kolmannella vuosineljänneksellä Kiinasta. Shanghai Shipyard tilasi 32 laivanosturia, jotka toimitetaan telakalle vuosina 2009-2011. Yangzijiangin telakka tilasi 88 laivanosturia irtolastialuksiin, yleislastialuksiin sekä konttialuksiin. Lisäksi sovittiin 48 laivanosturin toimituksista Wenchongin telakalle vuosina 2008-2012. Saksalaisen Herman Buss -varustamon Kiinasta tilaamiin kymmeneen yleislastialukseen toimitetaan 40 laivanosturia sekä lastiluukut vuosina 2009-2010.
 
Syyskuussa saatiin ro-ro-laitteiden tilaus korealaiselta Hyundai Mipo -telakalta. Laitteisiin kuuluu muun muassa erilaisia ramppeja, nostettavia autokansia sekä ovia, ja ne toimitetaan vuosina 2009-2011.
 
Elo- ja syyskuussa saatiin mittavia offshore-laitteiden tilauksia Kiinasta, Euroopasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Malesiasta ja Intiasta. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010, ja toimituksiin sisältyy muun muassa kiinnitysvinssejä, nivelpuomillisia offshore-nostureita sekä kansikoneita.
 
Myös toisella vuosineljänneksellä laivanosturitilaukset olivat vilkkaat. Kiinasta, Intiasta ja Taiwanista saatiin yhteensä 318 laivanosturin tilaukset. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2011. Kesäkuussa sovittiin lastiluukkujen sekä 16 laivanosturin toimituksista kiinalaiselle COSCO Dalian -telakalle. Laivanosturit ja lastiluukut toimitetaan vuosina 2008-2009. Toukokuussa puolalais-kiinalainen Chipolbrok-varustamo tilasi neljä maailman suurinta kaksoislaivanosturia, jotka toimitetaan vuosina 2007-2008.
 
Kesäkuussa sovittiin ro-ro-laitteiden tilauksista 15:een Koreassa rakenteilla olevaan alukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010. Ro-ro-laitteiden tilauksia saatiin myös maaliskuussa useilta eri telakoilta Saksasta, Japanista ja Kroatiasta.
 
Huoltoliiketoiminta
 
Cargotec vahvisti katsauskaudella huoltoliiketoimintaansa uudella Cargotec Services
-liiketoimintamallilla. Tavoitteena on vauhdittaa huoltoliiketoiminnan kasvua kohdentamalla resurssit ja huolto-osaaminen paremmin Cargotecin liiketoiminta-alueiden kesken. Pääosa nykyisestä huoltotoiminnasta jatkaa Hiab-, Kalmar- ja MacGREGOR -liiketoiminta-alueiden alla. Yhteistyötä huoltokonseptien kehittämisessä, varaosien myynnissä ja huoltohenkilöstön koulutuksessa tiivistetään matriisiorganisaatiolla, jossa Cargotec Services toimii sisäisenä osaamiskeskuksena. Liiketoimintamallissa erityistä huomiota kiinnitetään kontti- ja irtolastinkäsittelyterminaalien kokonaisvaltaisiin huoltosopimuksiin sekä merkittäviin kunnostus- ja konversioprojekteihin. Cargotec Servicesiä johtaa Cargotecin johtoryhmän jäsen Harald de Graaf.
 
MacGREGOR sopi syyskuussa norjalaisen Fred Olsen Marine Services -varustamon kanssa maailman suurimman tankkilaivan venttiilijärjestelmän uusimisesta. MacGREGORin huoltodivisioona uusii etävalvotun venttiilijärjestelmän sekä kouluttaa laivan henkilökunnan järjestelmän käyttämiseen.
Toisella vuosineljänneksellä MacGREGOR solmi italialaisen Grimaldi Groupin kanssa kolmevuotisen huoltosopimuksen, joka kattaa MacGREGORin ro-ro-laitteiden huollon 26:ssa Grimaldin ro-ro-aluksessa.
 
Kalmar teki vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä pitkäaikaiset sopimukset Ruotsissa laitteidensa vuokraamisesta, huollosta ja asiakasrahoituksesta Setra Groupin sekä Ruotsin suurimman yksityisomisteisen sataman, Wallhamn AB:n, kanssa. Kalmar rahoittaa, vuokraa ja huoltaa 31 haarukkatrukkia, jotka toimitettiin Setran 12 sahalle keväällä 2007. Wallhamn AB:n kanssa tehty sopimus käsittää useiden Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden vuokrauksen sekä Kalmarin ja muiden toimittajien laitteiden ylläpidon.
 
Tilauskanta
 
Cargotecin tilauskanta 30.9.2007 oli 2 552 (31.12.2006: 1 621) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 255 (215) miljoonaa euroa, Kalmarin 684 (593) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 1 614 (813) miljoonaa euroa. MacGREGORin saamien tilausten toimituksista suuri osa ajoittuu vuosille 2008-2012.
 

 
Liikevaihto
 
Cargotecin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 13 prosenttia ja oli 2 151 (1-9/2006: 1 900) miljoonaa euroa. Puolet kasvusta oli orgaanista. Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehtyjen yritysostojen vaikutus liikevaihtoon oli tammi-syyskuussa noin 130 miljoonaa euroa.
 
Kireänä jatkuneesta komponenttitilanteesta huolimatta liiketoiminta-alueet ovat onnistuneet ylläpitämään tavoiteltua kasvua laitteiden kokoonpanokapasiteetissa. Kuorma-autojen vahva kysyntä Euroopassa on pidentänyt niiden toimitusaikoja merkittävästi, mikä puolestaan on viivästyttänyt päällirakennuksen aikatauluja. Tämä pidentää Hiabin laitteiden toimitusaikoja ja rajoittaa Hiabin liikevaihdon kasvua.
 
Cargotecin heinä-syyskuun 2007 liikevaihto oli 713 (7-9/2006: 625) miljoonaa euroa.
Hiabin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 202 (7-9/2006: 208) miljoonaa euroa, Kalmarin liikevaihto oli 326 (290) miljoonaa euroa ja MacGREGORin liikevaihto oli 187 (127) miljoonaa euroa.
 

 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 537 (1-9/2006: 418) miljoonaa euroa, mikä vastaa 25:tä (22) prosenttia koko liikevaihdosta. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus sen liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2007 oli 16 (1-9/2006: 15) prosenttia, Kalmarissa 30 (26) prosenttia ja MacGREGORissa 27 (27) prosenttia.
 
Tulos
 
Cargotecin operatiivinen liikevoitto tammi-syyskuussa 2007 oli 156,6 (1-9/2006: 164,0) miljoonaa euroa, eli 7,3 (8,6) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoitto oli 52,5 (7-9/2006: 52,1) miljoonaa euroa eli 7,4 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin osuus kolmannen vuosineljänneksen operatiivisesta liikevoitosta oli 13,7 (17,4) miljoonaa euroa, Kalmarin 27,8 (27,5) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 15,0 (9,9) miljoonaa euroa.
 
Hiabin tulosta heikensi Yhdysvaltojen heikon kysyntätilanteen aiheuttama merkittävä kapasiteetin vajaakäyttö. Tuloskehitys on vuoden aikana ollut myönteistä Euroopassa, mutta lomakausi heijastui kolmanteen vuosineljännekseen. Kalmarissa jatkettiin suunnitelmien mukaisesti panostuksia tuotekehitykseen, mikä rasitti vuosineljänneksen tulosta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos parani kuitenkin selvästi edellisestä neljänneksestä. Hankintamenolaskelmien kustannusvaikutus rasitti MacGREGORin kolmannen vuosineljänneksen tulosta ennakoitua vähemmän.
 
Tammi-syyskuun liikevoittoon sisältyy 4,6 (1-9/2006: 1,8) miljoonaa euroa yritysostojen hankintamenolaskelmien kustannusvaikutusta, josta kolmannen vuosineljänneksen osuus on 2,2 (7-9/2006: 0,9) miljoonaa euroa. Koko vuoden arvio hankintamenolaskelmien kustannusvaikutuksesta Cargotecin liikevoittoon on edelleen noin 10 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden liikevoitto oli 156,6 (1-9/2006: 181,9) miljoonaa euroa. Vertailukauteen sisältyy 17,9 miljoonaa euroa kiinteistöjen myyntivoittoa.
 
Katsauskauden voitto oli 109,5 (1-9/2006: 126,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,72 (1,97) euroa.
 
Tase, rahoitus ja rahavirta
 
Cargotecin liiketoiminnan nettokäyttöpääoma 30.9.2007 oli 249 (31.12.2006: 209) miljoonaa euroa. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 255 (218) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 755 (581) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-syyskuussa 2007 oli 138,8
(1-9/2006: 178,8) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 55,5 (7-9/2006: 65,8) miljoonaa euroa.
 
Nettovelka 30.9.2007 oli 365 (31.12.2006: 107) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 40,2 (47,6) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli 41,6 (12,3) prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä tehdyt omien osakkeiden ostot, joihin käytettiin lähes 40 miljoonaa euroa, nostivat nettovelkaantumisastetta.
 
Cargotecilla oli 30.9.2007 sitovia rahoituslimiittejä 467 miljoonaa euroa. Limiitit eivät olleet käytössä. Joulukuussa 2006 liikkeeseen laskettu ja yhdysvaltalaisille sijoittajille suunnattu 225 miljoonan euron (300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) joukkovelkakirjalaina (Private Placement) nostettiin helmikuussa 2007. Lainaa merkitsi 14 yhdysvaltalaista sijoittajaa. Laina on suojattu koron- ja valuutanvaihtosopimuksella kiinteäkorkoiseksi euromääräiseksi lainaksi. Korko on 4,525 ja 4,756 prosentin välillä riippuen lainan erääntymisajasta, joka vaihtelee 7 ja 12 vuoden välillä.
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
 
Cargotecin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tammi-syyskuussa 2007 olivat 33,2 (1-9/2006: 22,1) miljoonaa euroa, mikä on 1,5 (1,2) prosenttia liikevaihdosta.
 
Hiab toi katsauskaudella markkinoille kaksi uutta kuormausnosturimallia. HIAB XS 211
-kuormausnosturi täydentää keskisuurien kuormausnostureiden valikoimaa, missä kysyntä on suurinta useimmilla markkina-alueilla. Markkinoille esiteltiin myös kapasiteetiltaan Hiabin suurin kuormausnosturi HIAB XS 1055, joka tarjoaa pisimmän ulottuvuuden ja korkeimman nostokapasiteetin kaikista HIAB-nostureista.
 
Kalmarissa jatkettiin suurten nostureiden ja automaatioratkaisujen kehittämistä. Hollantilaisen ACT B.V.:n hankinta vahvisti Kalmarin ohjelmisto-osaamista, teknologiapohjaa ja resursseja merkittävästi. Ympäristöystävällisten hybridiratkaisujen kehittämistä on jatkettu toisella kaksivuotisella terminaalitraktoreiden kehitysprojektilla, jota tehdään New Yorkin ja New Jerseyn satamissa yhdessä Yhdysvaltojen Environmental Protection Agencyn kanssa.
 
MacGREGOR esitteli kolmannella vuosineljänneksellä uuden välikannella olevien lastiluukkujen nostolaitteen. Laitteen ansiosta lastiluukkuja ei tarvitse nostaa enää yksitellen vaan luukkuja voidaan nostaa viisi kerrallaan ja pinota laivan kannelle. Lisäksi MacGREGORissa on jatkettu ro-ro- ja offshore-ratkaisujen yhteistä tuotekehitystä.
 
Investoinnit
 
Cargotecin investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat tammi-syyskuussa 38,0 (1-9/2006: 30,8) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 23,5 (14,5) miljoonaa euroa.
 
Hiab on päättänyt yhdistää kuormaus- ja metsänosturituotelinjat tammikuusta 2008 alkaen. Organisaatiomuutos parantaa ja vahvistaa yhteisten resurssien käyttöä nostureiden tuotekehityksessä, valmistuksessa sekä markkinoinnissa. Nosturi-tuotelinja käsittää kuormausnostureiden, metsänostureiden ja kierrätysnostureiden valmistuksen viidessä tuotantoyksikössä Euroopassa ja Aasiassa.
 
Hiab on sopeuttanut kuormankäsittelylaitteiden tuotantoyksiköiden toimintaa Yhdysvalloissa ja Irlannissa, mikä johtuu Yhdysvaltojen markkinoiden heikentyneestä kysynnästä.
 
MacGREGOR jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä uusien yhteistyökumppaneiden hankkimista vastatakseen merkittävästi kasvaneeseen laivanostureiden tilauskantaan. Nantongiin Kiinaan rakennetaan parhaillaan lastiluukkujen tuotantoyksikköä yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.
 
 
 
 
Yrityskaupat
 
Cargotec toteutti tammi-syyskuussa 14 yrityskauppaa. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus intialaisen Indital Construction Machineryn hankkimisesta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Cargotec sai kaupan myötä valmistuskapasiteettia Intiasta, ja samalla uusi yritys tukee Cargotecin kolmen liiketoiminta-alueen myyntiä alueella. Cargotecin omistusosuus Inditalissa on 95 prosenttia.
 
Osana Cargotecin läsnäolon vahvistamista Intiassa Kalmar osti loput Kalmar Intian osakkeet (49 prosenttia) syyskuussa 2007.
 
Cargotec sopi joulukuussa 2006 italialaisen CVS Ferrarin ostamisesta. Saksan kilpailuviranomaiset ilmoittivat elokuussa 2007 kieltävänsä yritysoston todeten sen olevan kilpailunvastainen. Cargotec tutkii mahdollisuutta valittaa päätöksestä.
 
Yrityskaupat Hiabissa
 
Hiab sopi heinäkuussa Yhdysvalloissa, Floridassa sijaitsevan huoltoyhtiön hankkimisesta. Bay Equipment Repairs Inc. on Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja sen asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi Hiabin asiakkaista. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2006 noin miljoona euroa, ja siellä työskentelee 13 henkilöä.
 
Virolaisen teräsrakenteita ja komponentteja valmistavan Balti ES:n ostamisesta sovittiin toukokuussa. Balti ES:ssä työskentelee noin 600 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 14 miljoonaa euroa. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Yritysosto tukee sekä Hiabin että Kalmarin kasvavaa komponenttitarvetta.
 
Hiab teki tammikuussa aiesopimuksen nykyisen jakelijansa Bergerin myynti-, huolto- ja asennusyksiköiden ostamisesta Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista ja Kroatiasta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa. Ostettujen toimintojen liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa, ja niissä työskentelee noin 75 henkilöä.
 
Tammikuussa sovittiin Hiabin laitteiden australialaisen maahantuojan ja aiemman osakkuusyhtiön BG Crane Pty. Ltd.:n enemmistöosuuden ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Yrityksessä työskentelee noin 100 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 20 miljoonaa euroa.
 
Yrityskaupat Kalmarissa
 
Kalmar sopi elokuussa hollantilaisen automaatio- ja ohjelmistotoimittajan Advanced Cargo Transshipment B.V.:n ostamisesta. Yritysostolla lisätään Kalmarin resursseja automatisoitujen satamaterminaalien tuotekehityksessä. Yritys on erikoistunut kehittämään ja markkinoimaan liikkuvien työkoneiden navigaatiojärjestelmiä sekä terminaalitoimintojen ohjaus- ja valvontaohjelmia.
 
Huhtikuussa sovittiin Kalmar Asia Pacific Ltd:n vähemmistöosuuden hankinnasta. Kalmar omistaa hankinnan jälkeen yhtiön kokonaan.
 
Helmikuussa Kalmar osti yhdysvaltalaisen huoltoyhtiön Port Equipment Service Inc.:n (PES). PES:n palveluksessa työskentelee 56 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin neljä miljoonaa euroa. Yritysosto vahvistaa Kalmarin huoltoliiketoimintaa erityisesti Yhdysvaltojen itärannikon satamissa ja rautatieterminaaleissa.
 
Kalmar osti tammikuussa slovenialaisen huoltoyhtiön Tagros d.o.o.:n. Tagros huoltaa kontinkäsittelylaitteita sekä haarukkatrukkeja. Yritysosto laajentaa Kalmarin huolto- ja myyntitoimintaa Sloveniassa sekä pohjoisella Balkanin niemimaalla. Tagroksessa työskentelee noin 35 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin kaksi miljoonaa euroa.
 
Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Truck och Maskin i Örnsköldsvik AB:n hankkimisesta sovittiin myös tammikuussa. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Yritysosto vahvistaa Kalmarin myynti- ja huoltoverkostoa puunkäsittelyssä toimivien teollisuusasiakkaiden parissa. Truck och Maskin työllistää noin 100 henkilöä, ja sen liikevaihto 30.4.2006 päättyneellä tilikaudella oli noin 14 miljoonaa euroa.
 
Joulukuussa 2006 sovittiin Kalmarin espanjalaisen jakelijan Kalmar Espanan ostosta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa.
 
Yrityskaupat MacGREGORissa
 
MacGREGOR laajensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimintaansa offshore-segmenttiin.
 
Maaliskuussa MacGREGOR sopi norjalaisen Hydramarine AS:n sekä singaporelaisen Plimsoll Corporation Pte Ltd:n ostamisesta. Yritysostot saatiin päätökseen huhtikuussa. Hydramarine keskittyy laivan kannelle asennettavien merenalaisten laitteiden, kuten nostureiden kehittämiseen. Hydramarinen liikevaihto vuonna 2006 oli 63 miljoonaa euroa, ja yrityksessä työskentelee 150 henkilöä. Plimsoll Corporation Pte Ltd on Aasian ja Tyynenmeren alueen johtava laitetoimittaja öljynporaus- ja kaasualuksille sekä muille laivatyypeille. Plimsollin liikevaihto oli vuonna 2006 noin 43 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee noin 600 henkilöä. Sekä Hydramarinesta että Plimsollista siirtyi MacGREGORin omistukseen 90 prosenttia, ja loppu jäi yhtiöiden työntekijöiden omistukseen.
 
MacGREGOR perusti kesäkuussa uuden divisioonan, MacGREGOR Offshoren. Divisioona muodostuu Hydramarinesta ja Plimsollista, ja se keskittyy synergiaetujen saavuttamiseen sekä liiketoiminnan kasvattamiseen. Uudessa divisioonassa työskentelee yli 700 henkilöä.
 
Toukokuussa allekirjoitettiin sopimus norjalaisen Vestnorsk Hydraulikkservice AS:n (VNH) ostamisesta. VNH on erikoistunut hydrauliikkajärjestelmien huoltoon sekä offshore-ratkaisujen kokonaistoimituksiin öljynporauslauttojen huoltoaluksille ja muille laivatyypeille. VNH:n liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 21 henkilöä. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa.
 
Henkilöstö
 
Cargotecin palveluksessa työskenteli katsauskauden lopussa 11 081 (30.9.2006: 8 313) henkilöä. Katsauskaudella tehdyt yrityskaupat lisäsivät henkilöstön määrää lähes 1 900 henkilöllä. Hiabissa työskenteli 4 405 (3 615), Kalmarissa 4 431 (3 543) ja MacGREGORissa 2 162 (1 109) henkilöä.
 
Konsernin henkilöstöstä 14 prosenttia työskenteli Suomessa, 22 prosenttia Ruotsissa ja 30 prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 22 prosenttia ja muualla maailmassa 1 prosentti.
 
Osakkeet ja optiot
 
Cargotecin osakepääoma 30.9.2007 oli 64 137 138 (31.12.2006: 64 046 460) euroa. Osakepääomaa on korotettu katsauskaudella optio-oikeuksilla. Noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä 30.9.2007 oli 54 611 049, ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä oli 9 526 089. Cargotecin 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 271 872 B-sarjan osaketta, joiden vaikutuksesta osakepääoma voi kasvaa 271 872 eurolla. Määrästä on syyskuussa 2007 merkitty yhteensä 2 850 Cargotecin B-sarjan osaketta, jotka merkitään kaupparekisteriin 31. lokakuuta 2007 mennessä.
 
Cargotecin B-sarjan osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa noin 51 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 2 167 miljoonan euron vaihtoa. B-sarjan osakkeen päätöskurssi 30.9.2007 oli 34,46 euroa. Ylin noteeraus tammi-syyskuussa oli 49,83 euroa ja alin 33,15 euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden kauden päätöspäivän keskikurssiin, oli 2 151 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia B-sarjan osakkeita.
 
Yhtiön johtoryhmän jäsenten suoraan tai välillisesti omistamien osakkeiden määrä on vuoden aikana kasvanut. Yhtiön johtoryhmän omistuksessa 30.9.2007 oli 136 314 Cargotecin B-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,2:ta prosenttia yhtiön osakkeista.
 
Cargotecin taloudelliset tavoitteet ja avainhenkilöiden kannusteohjelma
 
Cargotec julkisti tammikuussa 2007 uudet taloudelliset tavoitteet sekä avainhenkilöiden osakepohjaisen kannusteohjelman vuosille 2007-2011. Osakeomistukseen kannustavan ohjelman tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä yrityksen strategiaan sekä taloudellisiin tavoitteisiin ja tehdä heistä yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia. Kannusteohjelman piiriin kuuluu noin 60 avainhenkilöä. Kannusteohjelmassa avainhenkilöillä on mahdollisuus saada palkkiona Cargotecin B-sarjan osakkeita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
 
Cargotecin taloudelliset tavoitteet ovat liikevaihdon vuotuinen kasvu yli 10 prosentin (mukaan lukien yritysostot), liikevoittomarginaalin nostaminen 10 prosenttiin sekä nettovelkaantumisasteen (gearing) pitäminen alle 50 prosentissa. Taloudelliset tavoitteet on asetettu vuosille 2007-2011.
 
Kannusteohjelmassa on neljä ansaintajaksoa, joista ensimmäinen on kaksi vuotta ja seuraavat kolme ansaintajaksoa yhden vuoden mittaisia. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden enimmäispalkkioista kunkin ansaintajakson alkaessa.
 
Kannusteohjelman mahdolliset tuotot vuosilta 2007-2011 perustuvat Cargotecin strategiassa määriteltyihin viiden vuoden liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen. Palkkiot maksetaan vuosina 2009-2012 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus käytetään kokonaispalkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin. Osakkeisiin liittyy viimeistä ansaintajaksoa lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä on korkeintaan 387 500 Cargotecin B-sarjan osaketta, jotka ovat yhtiön hallussa.
 
Muutokset johtoryhmässä
 
Kalmarin toimitusjohtajaksi nimitettiin 1. lokakuuta 2007 alkaen diplomi-insinööri Pekka Vauramo. Vauramo aloitti Cargotecin palveluksessa 1. syyskuuta 2007. Kalmarin aiempi toimitusjohtaja Christer Granskog jää työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden 2007 loppuun mennessä.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.2.2007 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,99 euroa kutakin 9 526 089:ää A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa 53 815 646:ta B-sarjan osaketta kohden. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue.
 
Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
 
Yhtiökokous valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omat osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa jo olevat 704 725 B-sarjan osaketta. Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana sekä Henrik Ehrnroothin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö valittiin jatkamaan hallituksen sihteerinä.
 
Hallitus valitsi keskuudestaan jatkamaan tarkastusvaliokunnan jäseninä Ilkka Herlinin, Peter Immosen ja Karri Kaitueen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä valittiin jatkamaan Carl-Gustaf Bergström, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin. Työvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Tapio Hakakarin, Ilkka Herlinin ja Peter Immosen. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Herlin.
 
Omien osakkeiden osto
 
Cargotec Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä tulee olemaan alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
B-sarjan osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. A-sarjan osakkeet hankitaan pörssin ulkopuolelta samaan hintaan kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Osakeostoista tiedotetaan hankintapäivinä pörssi-ilmoituksella.
 
Vuoden kolmannella neljänneksellä omia osakkeita hankittiin miljoona kappaletta. Yhteensä Cargotecin hallussa on 1 704 725 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Cargotecin lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät Yhdysvaltojen taloudelliseen kehitykseen ja komponenttien saatavuuteen.
 
Yhdysvaltojen tämänhetkinen taloudellinen epävarmuus ja rakennusaktiviteetin voimakas lasku heijastuu Cargotecin kuormankäsittelylaitteiden kysyntään. Jatkuessaan taloudellinen epävarmuus saattaa heijastua laajemmin Yhdysvaltojen talouteen, millä voi olla vaikutusta myös muihin Cargotecin asiakassegmentteihin.
 
Cargotecin tuotannossa merkittävä osa komponenttituotannosta ja osin myös kokoonpano on ulkoistettu. Cargotec pyrkii ennakoimaan komponenttitarvettaan niin, että alihankkijat voivat vastata kysyntään joustavasti. Vilkkaasta kysynnästä johtuen Cargotecin käyttämien komponenttien saatavuustilanne jatkuu kireänä. Lisäksi kuorma-autojen korkea kysyntä Euroopassa voi lykätä Hiabin laitteiden toimitusaikoja loppuvuoden aikana.
 
Cargotec on tehnyt 12 kuukauden aikana mittavan määrän yritysostoja. Vaikka yritysostot ovat kooltaan suhteellisen pieniä ja maantieteellisesti hajautettuja, liittyy uusien yritysten integrointiin aina epävarmuustekijöitä.
 
Näkymät
 
Yleisen markkina-aktiviteetin ennakoidaan jatkuvan hyvänä lukuun ottamatta kuormankäsittelylaitteiden markkinoita Yhdysvalloissa. Cargotec jatkaa suunnitelmiensa mukaisesti kasvuun ja toiminnan tehostamiseen liittyviä investointeja, jotka rasittavat tulosta vuonna 2007.
 
Tähän mennessä saatujen tilausten ennätyksellisen runsaan määrän ansiosta saatujen tilausten kasvuarviota vuodelle 2007 on nostettu lähes 30 prosenttiin. Liikevaihdon kasvuennuste vuodelle 2007 on edelleen noin 15 prosenttia, mikä tarkoittaa vahvaa kasvua viimeisellä vuosineljänneksellä. Kasvun myötä euromääräinen liikevoitto paranee aiemmista vuosineljänneksistä. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentin arvioidaan olevan kolmannen neljänneksen tasolla.
 
 
Helsingissä, 18. lokakuuta 2007
Cargotec Oyj
Hallitus
 
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

CARGOTECIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007
 
LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA

 
* Ilman kiinteistöjen myyntivoittoa verojen jälkeen

LYHENNETTY KONSERNITASE

 
OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

 
TUNNUSLUVUT

 

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITETIEDOT

 

 
Johdannaissopimusten käyvät arvot

 

 

YRITYSHANKINNAT 2007
 
Cargotec teki strategiansa mukaisesti tammi-syyskuussa 2007 useita yrityshankintoja. Nämä yrityshankinnat eivät yksitellen tarkasteltuina olleet olennaisia.
 
Hiab sopi tammikuussa laitteidensa australialaisen maahantuojan BG Crane Pty. Ltd:n enemmistöosuuden hankkimisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Tammikuussa tehtiin myös aiesopimus Hiabin nykyisen laitejakelijan Bergerin myynti-, huolto- ja asennusyksiköiden ostamisesta Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista ja Kroatiasta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa. Hiab sopi toukokuussa virolaisen Balti ES:n ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Hiab sopi heinäkuussa Yhdysvalloissa, Floridassa sijaitsevan huoltoyhtiön Bay Equipment Repairs Inc:in hankkimisesta.
 
Kalmar osti tammikuussa slovenialaisen huoltoyhtiön Tagros d.o.o.:n. Tammikuussa allekirjoitettiin myös sopimus ruotsalaisen Truck och Maskin i Örnsköldsvik AB:n hankkimisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Kalmar osti helmikuussa yhdysvaltalaisen huoltoyhtiön Port Equipment Service Inc:n liiketoiminnan. Intialaisen Indital Construction Machinery Ltd:n ostamisesta allekirjoitettiin sopimus helmikuussa. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Kalmar sopi huhtikuussa Kalmar Asia Pacific Ltd:n vähemmistöosuuden hankinnasta. Joulukuussa 2006 sovittiin Kalmarin espanjalaisen jakelijan Kalmar Espanan ostosta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Kalmar sopi elokuussa hollantilaisen automaatio- ja ohjelmistotoimittajan Advanced Cargo Transshipment B.V.:n ostamisesta. Syyskuussa 2007 Kalmar osti loput Kalmar India Pvt. Ltd:n osakkeista (49 prosenttia).
 
MacGREGOR sopi maaliskuussa norjalaisen Hydramarine AS:n 90 prosentin osuuden ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Maaliskuussa allekirjoitettiin myös sopimus singaporelaisen Plimsoll Corporation Pte Ltd:n 90 prosentin osuuden hankinnasta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Molempien hankintojen käsittelyssä on otettu huomioon myös vähemmistön osuus, johon liittyy lunastusvelvollisuus. Näiden hankintojen velaton kauppahinta oli noin 122 miljoonaa euroa ja alustavien laskelmien mukainen liikearvo 115 miljoonaa euroa. MacGREGOR allekirjoitti toukokuussa sopimuksen norjalaisen Vestnorsk Hydraulikkservice AS:n ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto 1.1.-30.9.2007 olisi ollut noin 2 190 miljoonaa euroa, jos yrityskaupat olisi suoritettu 1.1.2007.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty 1.1.-30.9.2007 yrityshankinnat yhteenlaskettuna. Liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana, koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
 

 

LAATIMISPERIAATTEET
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2006 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
Uusien tai uudistettujen IFRS-standardien ja -tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen
 
Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2006 julkistamia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja:
 
- IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
- IFRIC 11, IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
 
Näiden uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
 
Tase-erien uudelleenryhmittely
 
Vuositilinpäätöksessä 2006 on otettu käyttöön johdannaisinstrumenttien esittämistapa, jossa suojauslaskennan piirissä olevat johdannaisinstrumentit, joiden suojattavan kohteen maturiteetti on yli 12 kuukautta, kirjataan taseen pitkäaikaisiin varoihin ja velkoihin ja muut johdannaisinstrumentit lyhytaikaisiin varoihin ja velkoihin. Aikaisemmin kaikki johdannaisinstrumentit esitettiin lyhytaikaisissa varoissa ja veloissa. Vertailutiedot 30.9.2006 on oikaistu vastaavasti.
 
Yrityshankintojen lopullisten kirjanpitokäsittelyjen takautuva oikaisu
 
Vuositilinpäätöksessä 2006 huomioitiin vuoden 2005 yrityshankintojen lopullisen kirjanpitokäsittelyn vaikutus tilikauden 1.1.-31.12.2006 lukuihin takautuvasti. Vertailutiedot 30.9.2006 on oikaistu vastaavasti.
 
Osakeperusteiset maksut
 
Cargotecin ylimmän johdon osakepohjainen kannustinpalkkiojärjestelmä vuodelta 2005 päättyi maaliskuussa 2007. Järjestelmän piirissä oleville luovutettiin 20 660 kappaletta Cargotec Oyj:n 2005B-optio-oikeuksia ja maksettiin käteisellä 65 000 kappaletta synteettisiä optio-oikeuksia. Synteettisen option käypä arvo maksuhetkellä oli 28,22 euroa.
 
Tammikuussa 2007 julkistettiin uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinpalkkiojärjestelmä vuosille 2007-2011. Palkkio maksetaan vuosina 2009-2012 yhtiön B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan verot ja veroluonteiset maksut kokonaispalkkiosta. Järjestelmään liittyy viimeistä ansaintajaksoa lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Osakkeet myös menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen luovutuskiellon päättymistä. Syyskuun 2007 lopussa ansaintajakson 2007-2008 piiriin kuului 67 henkilöä. Mikäli he saisivat ansaintajakson enimmäispalkkion mukaisen määrän yhtiön osakkeita (yhteensä 148 925 kappaletta Cargotecin B-sarjan osakkeita), heidän omistukseensa siirtyisi 0,1 prosenttia A- ja B-sarjan osakkeiden äänimäärästä. Kannustinpalkkiojärjestelmä on kirjattu ja arvostettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitetyn Osakeperusteiset maksut -laatimisperiaatteen mukaisesti.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 
* Ilman kiinteistöjen myyntivoittoa
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?