menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec kehittää konttien säteilyarvoja mittaavaa teknologiaa

09.10.2008

Cargotec on kehittänyt konttien säteilyn mittaamiseen tehokkaan menetelmän, joka täyttää Yhdysvaltojen maahantuloviranomaisten vaatimukset kaikkien maahan tulevien konttien tarkastamisesta satamissa vuoteen 2012 mennessä.
 
Cargotecin ratkaisun avulla konttien säteilyarvot voidaan mitata niitä nostettaessa, joten jokaisen kontin tarkastus ei haittaa terminaalin tuottavuutta.
 
"Satamat tarvitsevat konttiliikenteen turvallisuusratkaisuja, jotka noudattavat viranomaisten vaatimuksia konttien turvallisuudesta, mutta eivät haittaa kauppatavaroiden kulkua terminaalissa. Cargotecin konttitarttujiin asennettava järjestelmä mittaa säteilyä normaalin laivasta satamalaiturille tai laiturilta laivaan tapahtuvan noston yhteydessä, joten mittaus ei haittaa terminaalin tuottavuutta ja näin se on oikea ratkaisu maailmanlaajuiseen kontinkäsittelyn tämänhetkisiin tarpeisiin", sanoo Troy Thompson, toimitusjohtaja, Cargotec Port Security.
 
USA:n maahantuloviranomaiset (U.S. Customs and Border Protection Service) ovat testanneet Cargotecin järjestelmää Charlestonin satamassa Etelä-Carolinan osavaltiossa. Charlestonin satamassa suoritetussa kenttätestissä järjestelmä havaitsi ja tunnisti radioaktiivisen materiaalin kaikkialta kontista, jopa silloin kun materiaali oli sijoitettu seitsemän suojaavan kerroksen alle.
 
Charlestonin satamassa tehdyn kenttätestin tulokset tukevat aiempia testejä, jotka Yhdysvaltain energiaministeriö (U.S. Department of Energy) suoritti Oak Ridgen tutkimuskeskuksessa. Cargotecin järjestelmä suoriutui testeistä 100 %:n tarkkuudella, minkä seurauksena Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeriö (U.S. Department of Homeland Security) myönsi järjestelmälle tunnustuksen terrorismin vastaisesta teknologiasta (QATT; Qualified Anti-Terrorism Technology).
 
Cargotec Port Security kehittää vaativia konttiliikenteen turvallisuusratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan konttienkäsittelyn satamissa. Markkinajohtajana Cargotec haluaa vastata asiakkaidensa odotuksiin proaktiivisesta toiminnasta tuotekehityksessä ja edelläkävijyydestä toimialalle keskeisten yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.  
 
 
Lisätietoja lehdistölle:
Per-Anders Holmström, hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Port Security,
puh. +46 8 620 0900
Troy Thompson, toimitusjohtaja, Cargotec Port Security, puh. +1 919 620 1763
Aija Kalander, johtaja, ulkoinen viestintä, puh. +358 (0)40 555 1637
 
Lisätietoja sijoittajille:
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 (0)204 55 4634
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi
 
Mitä mieltä olet sivustosta?