menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2007

31.01.2008

 
 
 • Saadut tilaukset kasvoivat yli 40 prosenttia ja olivat 4 106 (1-12/2006: 2 910) miljoonaa euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 1 214 (10-12/2006: 716) miljoonan euron arvosta.
 • Tilauskanta vahvistui 2 865 (31.12.2006: 1 621) miljoonaan euroon.
 • Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 3 018 (1-12/2006: 2 597) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 868 (10-12/2006: 697) miljoonaa euroa. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella.
 • Huoltotoiminta kasvoi 32 prosenttia vuonna 2007 ollen 25 prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen liikevoitto vuonna 2007 ilman Kalmar-liiketoiminta-alueen konttitarttujien tarkastusohjelmasta johtuvaa 18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua oli 221,1 (1-12/2006: 222,6) miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä 64,3 (10-12/2006: 57,8) miljoonaa euroa.
 • Kertaluonteiset erät sisältävä liikevoitto oli 203,1 (1-12/2006: 240,4) miljoonaa euroa. Vastaava neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 46,3 (10-12/2006: 57,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 235,1 (1-12/2006: 249,8) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 138,4 (1-12/2006: 166,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,17 (1-12/2006: 2,57) euroa, josta neljännen vuosineljänneksen osuus oli 0,45 (10-12/2006: 0,61) euroa.
 • Henkilöstön määrä 31.12.2007 oli 11 187 (31.12.2006: 8 516). Vuoden aikana tehdyt yrityskaupat lisäsivät henkilöstön määrää noin 1 850 henkilöllä.
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,04 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 1,05 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden.
 • Investoinnit Cargotecin strategiseen kehittämiseen jatkuvat ja huoltoliiketoiminnan kasvun arvioidaan pysyvän vahvana. Vuoden alun ennätyksellisen tilauskannan perusteella yhtiön johto arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2008 olevan vuoden 2007 tasolla. Yleisen markkina-aktiviteetin ja Cargotecin saamien tilausten määrän arvioidaan jatkuvan hyvinä, vaikka MacGREGORissa vuoden 2007 ennätyksellisen tilausmäärän saavuttaminen on haastavaa. Vuonna 2008 liikevoittomarginaalin ennakoidaan parantuvan vuoden 2007 tasolta. Yhdysvaltain markkinat ovat yhä heikot, eikä näköpiirissä ole vielä elpymisen merkkejä.
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.
 
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
 
"Vuoteen 2007 sisältyi niin onnistumisen elämyksiä kuin haasteita. Taloudellinen tavoitteemme liikevaihdon kasvusta ylittyi selvästi. Onnistuimme erinomaisesti kahdella keskeiseksi määrittelemällämme alueella, kun sekä huollon että Aasian-toimintojemme liikevaihdot kasvoivat merkittävästi. Lukuisista yritysostoista huolimatta taseemme säilyi vahvana. Emme ole tyytyväisiä liiketoimintamme kannattavuuteen, vaikka osittain sen suuntaa selittävät investoinnit Cargotecin kehittämiseen. Aloitamme tämän vuoden kuitenkin luottavaisena, ja pitkäjänteinen työmme jatkuu."
 
Lehdistölounas
 
Cargotec järjestää lehdistölle lounastilaisuuden tulosjulkistuksen yhteydessä 31.1.2008 klo 11.30 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuudessa on läsnä toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Pyydämme lehdistön edustajia ilmoittautumaan lehdistölounaalle, puh. 0204 55 4284 / Tiina Aaltonen.
 
Analyytikkotilaisuus
 
Analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi järjestetään yhtäaikaisesti samana päivänä klo 13.15 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Kalvot ovat saatavilla Cargotecin internetsivuilta klo 13.15 mennessä.
 
Puhelinnumerot tilaisuuteen ovat:
Soittajat USA: +1 866 966 5335
Soittajat muut: +44 20 3023 4412
 
Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä audio webcast -muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 13.15 alkaen. Tapahtuman taltiointi on saatavilla internetsivuilta myöhemmin samana päivänä.
 
 
Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja
 
Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
 
Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto on kolme miljardia euroa. Konsernilla on yli 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
 
www.cargotec.fi

Toimintaympäristö
 
Hiabin kuormankäsittelylaitteiden markkinat olivat vuoden 2007 aikana Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella vahvat. Kysyntä lisääntyi useissa asiakassegmenteissä erityisesti Itä-Euroopassa, Venäjällä ja monilla Aasian sekä Tyynenmeren markkinoilla. Kuorma-autojen toimitusajat kasvoivat vuoden aikana Euroopassa, mikä pidensi myös kuormausnostureiden ja vaihtolavalaitteiden toimitusaikoja. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa varsinkin ajoneuvotrukeissa ja takalaitanostimissa, mikä johtui rakennusteollisuuden kysynnän putoamisesta loppukeväällä. Myös uusien kuorma-autojen kysyntä oli Yhdysvalloissa laimeaa. Puutavaranostureiden markkinat jatkuivat metsäkoneissa vahvoina.
 
Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden kysyntä oli vuonna 2007 hyvällä tasolla. Erityisesti konttikurottajien kysyntä kasvoi merkittävästi. Konttilukkimarkkinat olivat alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2006. Terminaalitraktoreiden markkinat laimenivat hieman neljännellä vuosineljänneksellä, mutta koko vuosi huomioiden markkinat pysyivät hyvinä. Lähi-idässä markkina-aktiviteetti oli vilkasta. Euroopassa raskaan teollisuuden käyttämien haarukkatrukkien markkinat jatkuivat erittäin vahvoina.
 
MacGREGORin toimittamien laivojen lastinkäsittelyjärjestelmien ja offshore-ratkaisujen kysyntä oli vuonna 2007 ennätyksellisen vilkasta. Uusien laivojen tilausmäärät telakoilla kasvoivat maailmanlaajuisesti. Laivanostureiden kysyntä oli ennätyksellisen korkealla tasolla heijastaen irtolastialusten ja yleislastialusten erittäin vahvaa kysyntää. Ro-ro-laitteiden markkinat olivat vahvat erityisesti ajoneuvojen kuljetusalusten osalta. Offshore-ratkaisujen kysyntä oli erittäin vilkasta koko vuoden ajan, ja MacGREGOR sai useita mittavia tilauksia. Irtolastinkäsittelylaitteissa markkinat olivat vahvat erityisesti Aasiassa ja hyvällä tasolla Lähi-idässä sekä Euroopassa.
 
Cargotecin huoltopalvelujen kysyntä jatkui koko vuoden myönteisenä. Kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä oli vahvaa Euroopassa, kun asennettu laitekanta kasvoi. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä laski johtuen laitteiden vähäisestä käytöstä. Euroopassa ja Aasiassa kontinkäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä pysyi korkealla tasolla koko vuoden. Myös laivojen lastinkäsittelyratkaisujen huoltopalvelujen markkinat pysyivät Aasiassa ja Euroopassa vahvoina. Konversioprojektien kysyntää on lisännyt muun muassa tankkialusten muuntaminen irtolastinkäsittelyaluksiksi.
 
Saadut tilaukset
 
Cargotecin saadut tilaukset vuonna 2007 olivat ennätykselliset 4 106 (1-12/2006: 2 910) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen aikana saadut tilaukset olivat 1 214 (10-12/2006: 716) miljoonaa euroa.
 

 
 
Hiab
 
Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-joulukuussa 2007 oli 985 (1-12/2006: 946) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 254 (10-12/2006: 241) miljoonaa euroa.
 
Lukuisten yksittäisten tilausten lisäksi Hiab sai vuoden aikana runsaasti suurempia tilauksia. Neljännellä vuosineljänneksellä sovittiin 60 ajoneuvotrukin toimituksesta Ison-Britannian rakennusteollisuudelle. Joulukuussa sovittiin 157 koukkulaitteen toimituksista MAN Nutzfahrzeuge AG -kuorma-autovalmistajalle. Koukkulaitteet asennetaan MANin kuorma-autoihin, jotka toimitetaan Saksan puolustusvoimille vuosina 2008-2012.
 
Hiab tekee yhteistyötä BAE Systemsin kanssa, jonka Australian hallitus on valinnut suosituimmaksi partnerikseen Australian puolustusvoimien laajimmassa laiteprojektissa. Hiab odottaa saavansa vuoden 2008 aikana tilausvahvistukset merkittävästä määrästä kuormausnostureita ja koukkulaitteita.
 
Neljännellä vuosineljänneksellä Hiab vahvisti läsnäoloaan Intiassa. Hiabin uusi myyntiyhtiö sopi 43 kuormankäsittelylaitteen toimittamisesta kaupalliselle sektorille sekä jätteenkäsittelyyn.
 
Huolimatta Yhdysvaltojen alentuneesta kysynnästä Hiab sai viimeisellä vuosineljänneksellä 132 ajoneuvotrukin tilauksen sisustus- ja rakennustarvikkeisiin keskittyneeltä yritykseltä. Myös Meksikosta saatiin merkittäviä kuormausnosturitilauksia.
 
Heinäkuussa sovittiin yhdessä Hiabin tanskalaisen maahantuojan SAWOn kanssa 133 koukkulaitteen ja 22 kuormausnosturin toimituksista MANin kuorma-autoihin. SAWO asentaa laitteet Tanskan armeijalle toimitettaviin kuorma-autoihin. Laitteiden toimitukset alkoivat vuonna 2007 ja jatkuvat vuonna 2008.
 
Toisella vuosineljänneksellä Hiab sai China Railway Construction Corporationilta tilauksen 22 raskaasta kuormausnosturista. Laitteet toimitettiin Kiinaan, Wuhanin ja Guangzhoun väliselle rautatietyömaalle. Samalle asiakkaalle toimitettiin myös 48 pienempää nosturia.
 
Hiab sai vuoden aikana 100 vaihtolavalaitteen tilaukset Pakistanista sekä 45 metsänosturin tilaukset Venäjälle toimitettaviin ajoneuvoihin.
 
Kalmar
 
Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-joulukuussa oli 1 429 (1-12/2006: 1 282) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 346 (10-12/2006: 327) miljoonaa euroa.
 
Kalmar sai joulukuussa yli 200 terminaalitraktorin tilauksen PSA Singapore Terminalsilta. Terminaalitraktorit toimitetaan vuonna 2008, ja niiden kokoonpano tehdään Kiinassa, Shanghain kokoonpanoyksikössä.
 
Neljännellä vuosineljänneksellä saatiin myös kahden satamanosturin tilaus MSC Home Terminalsilta. Super post-Panamax -luokan nosturit toimitetaan vuonna 2008. Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) teki yhdeksän automaattisen konttinosturin lisätilauksen Burchardkai-konttiterminaalin toiseen vaiheeseen. Konttinostureiden sekä niiden valvonta- ja automatisointijärjestelmien toimitukset alkavat vuonna 2008.
 
Kalmar sai elokuussa kymmenen E-One-mobiilipukkinosturin tilauksen Vietnamista Saigon Newportilta (SNP). Ympäristöystävälliset E-One-mobiilipukkinosturit toimitetaan syksyllä 2008, ja ne varustetaan Kalmarin kehittämällä Smartpath®-kontinpaikannusjärjestelmällä. Tilaus on jatkoa SNP:n toukokuussa tekemälle tilaukselle kymmenestä E-One-mobiilipukkinosturista. Elokuussa sovittiin myös 30 konttilukin toimituksista italialaiselle Medcenter Container Terminal SpA:lle. Konttilukit toimitetaan vuosina 2007-2008 Gioia Tauron terminaaliin Etelä-Italiaan.
 
Perusta saatiin kahden kesällä markkinoille esitellyn E-One+-mobiilipukkinosturin tilaukset elokuussa. Turkkilainen Gemport tilasi viisi E-One+-mobiilipukkinosturia lokakuussa. Molempien asiakkaiden tilaamat mobiilipukkinosturit varustetaan Smartrail®-navigointi- ja kontinpaikannusjärjestelmällä. Gemportin tilaamiin laitteisiin asennetaan lisäksi Kalmarin etävalvontajärjestelmä.
 
Kesäkuussa Kalmar sai kymmenen konttilukin tilauksen saksalaiselta MSC Bremerhavenilta ja 15 konttilukin tilauksen australialaiselta Patrick Corporationilta. Konttilukit toimitetaan vuosina 2007-2008. Kesäkuussa sovittiin myös 11 E-One-mobiilipukkinosturin toimituksista Marokossa sijaitsevaan Tangier Mediterranean satamaan. Tilatut nosturit varustetaan kaksoistarttujilla sekä Smartrail®-järjestelmällä.
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kalmar sopi 84 terminaalitraktorin toimituksista Dubain kaupungin lähellä sijaitsevaan Jebel Alin satamaan. Tammikuussa Kalmar sai 12 E-One-mobiilipukkinosturin tilauksen Brasiliasta. Nosturit varustetaan Smartrail®-järjestelmällä, ja ne toimitetaan vuoden 2008 vaihteessa Santosin satamaan.
 
MacGREGOR
 
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista tammi-joulukuussa oli 1 696 (1-12/2006: 684) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli ennätykselliset 616 (10-12/2006: 149) miljoonaa euroa.
 
MacGREGOR sai neljännellä vuosineljänneksellä erittäin merkittäviä offshore-laitteiden tilauksia, joihin kuuluu muun muassa joulukuussa saadut 18 Hydramarine-nosturin tilaukset eri varustamoille Eurooppaan ja Intiaan. Kaikki nosturit varustetaan aktiivisella aluksen liikkeen kompensointijärjestelmällä. Offshore-laitteet toimitetaan vuosina 2008-2011.
 
Myös laivanostureiden tilauksia saatiin erittäin runsaasti neljännellä vuosineljänneksellä. Joulukuussa sovittiin 390 laivanosturin toimituksista 101 alukseen, joista suurin osa on irtolastinkäsittelyaluksia. Laivanosturit rakennetaan kiinalaisilla ja korealaisilla telakoilla. Loka- ja marraskuussa saatiin myös korealaisilta ja kiinalaisilta telakoilta 179 laivanosturin tilaukset. Laitteet toimitetaan vuosina 2009-2011.
 
MacGREGOR sai marraskuussa mittavat lastiluukkutilaukset Koreasta. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010 konttialuksiin, joiden tilaajina ovat eri varustamot Kiinassa, Kreikassa, Ranskassa ja Saksassa.
 
Marraskuussa sovittiin autokansien konversioprojektista kuuteen ro-ro-alukseen. Suomalaiselle Finnlinesille toimitettavat alukset rakennetaan Jinlingin telakalla Kiinassa. Alusten valmistumisen jälkeen MacGREGOR asentaa niihin sähkökäyttöiset autokannet ja ajorampit.
 
MacGREGOR sai lokakuussa kaksoislastiluukkujen tilauksen kymmeneen yleislastialukseen, jotka rakennetaan Kiinassa.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä saatiin erittäin runsaasti laivanosturitilauksia. Shanghai Shipyardin, Yangzijiangin ja Wenchongin telakat Kiinassa tilasivat yhteensä 168 laivanosturia, jotka toimitetaan vuosina 2008-2012. Saksalaisen Herman Buss -varustamon Kiinasta tilaamiin kymmeneen yleislastialukseen toimitetaan 40 laivanosturia sekä lastiluukut vuosina 2009-2010.
 
Syyskuussa saatiin ro-ro-laitteiden tilaus korealaiselta Hyundai Mipo -telakalta. Laitteisiin kuuluu muun muassa erilaisia ramppeja, nostettavia autokansia sekä ovia, ja ne toimitetaan vuosina 2009-2011.
 
Elo- ja syyskuussa saatiin mittavia offshore-laitteiden tilauksia Kiinasta, Euroopasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Malesiasta ja Intiasta. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010, ja toimituksiin sisältyy muun muassa kiinnitysvinssejä, nivelpuomillisia offshore-nostureita sekä kansikoneita.
 
Kesäkuussa sovittiin lastiluukkujen sekä 16 laivanosturin toimituksista kiinalaiselle COSCO Dalian -telakalle. Laivanosturit ja lastiluukut toimitetaan vuosina 2008-2009. Toukokuussa puolalais-kiinalainen Chipolbrok-varustamo tilasi neljä maailman suurinta kaksoislaivanosturia, jotka toimitetaan vuonna 2008.
 
Kesäkuussa sovittiin ro-ro-laitteiden tilauksista 15:een Koreassa rakenteilla olevaan alukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010. Ro-ro-laitteiden tilauksia saatiin myös maaliskuussa useilta eri telakoilta Saksasta, Japanista ja Kroatiasta.
 
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saatiin merkittäviä laivanosturitilauksia Kiinasta, Koreasta, Puolasta, Romaniasta, Kroatiasta, Intiasta ja Taiwanista. Laitteet toimitetaan vuosina 2007-2011.
 
Vuoden aikana saatiin myös sementin ja teollisuusmineraalien käsittelyyn tarkoitettujen irtolastinkäsittelyjärjestelmien tilauksia muun muassa Singaporesta, Malesiasta, Kiinasta ja Qatarista.
 
Cargotec Services
 
Cargotec vahvisti vuoden aikana huoltoliiketoimintaansa uudella Cargotec Services -liiketoimintamallilla. Cargotec vauhdittaa uuden mallin avulla huoltoliiketoimintansa kasvua kohdentamalla resurssinsa ja huolto-osaamisensa paremmin kaikkien liiketoiminta-alueiden kesken. Pääosa nykyisestä huoltotoiminnasta jatkaa Hiab-, Kalmar- ja MacGREGOR-liiketoiminta-alueiden alla. Cargotec Services toimii sisäisenä osaamiskeskuksena, jossa yhteistyötä huoltokonseptien kehittämisessä, varaosien myynnissä ja huoltohenkilöstön koulutuksessa tiivistetään matriisiorganisaation avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään kontti- ja irtolastinkäsittelyterminaalien kokonaisvaltaisiin huoltosopimuksiin sekä merkittäviin kunnostus- ja konversioprojekteihin. Cargotec Servicesiä johtaa Cargotecin johtoryhmän jäsen Harald de Graaf.
 
MacGREGOR sopi kolmannella vuosineljänneksellä norjalaisen Fred Olsen Marine Services -varustamon kanssa maailman suurimman tankkilaivan etävalvotun venttiilijärjestelmän uusimisesta ja henkilökunnan kouluttamisesta sen käyttöön. Italialaisen Grimaldi Groupin kanssa sovittiin toisella vuosineljänneksellä kolmevuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa MacGREGORin ro-ro-laitteiden huollon 26:ssa Grimaldin aluksessa. Vuoden aikana tehtiin myös Aasian offshore-laitteiden huoltomarkkinoilla sopimus nestemäisen lastin valvontajärjestelmän huollosta malesialaisen Bumi Armadan aluksessa.
 
Kalmar sopi neljännellä vuosineljänneksellä eteläafrikkalaisen Transnet Port Terminalsin kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa 18 Kalmarin mobiilipukkinosturin ja kahden konttikurottajan huollon. Lisäksi sopimukseen kuuluu muiden toimittajien laitteita, kuten terminaalitraktoreita, trailereita ja tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettuja laitteita.
 
Syksyllä Kalmar sai viisivuotisen huoltosopimuksen yhdessä Stork Industrial Servicesin kanssa. Sopimus kattaa laitteiden ja infrastruktuurin täydellisen ylläpidon Euromaxin terminaalissa Rotterdamissa. Lähes kokonaan automatisoitu terminaali rakennetaan Europe Container Terminalsille, joka on osa HPH Groupia.
 
Kalmar teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsissa pitkäaikaiset sopimukset laitteidensa vuokraamisesta, huollosta ja asiakasrahoituksesta Setra Groupin sekä Wallhamn AB:n kanssa. Kalmar rahoittaa, vuokraa ja huoltaa 31 haarukkatrukkia, jotka toimitettiin Setran 12 sahalle keväällä 2007. Wallhamn AB:n kanssa tehty sopimus käsittää useiden Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden vuokrauksen sekä Kalmarin ja muiden toimittajien laitteiden ylläpidon.
 
Tilauskanta
 
Cargotecin tilauskanta 31.12.2007 oli 2 865 (31.12.2006: 1 621) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 260 (215) miljoonaa euroa, Kalmarin 660 (593) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 1 946 (813) miljoonaa euroa. MacGREGORin saamien ennätyksellisten suurten tilausten toimituksista suuri osa ajoittuu vuosille 2008-2012.
 

 
Liikevaihto
 
Cargotecin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 16 prosenttia ja oli 3 018 (1-12/2006:
2 597) miljoonaa euroa. Vuoden 2007 aikana tehtyjen yrityskauppojen vaikutus liikevaihtoon oli 197 miljoonaa euroa.
 
Cargotecin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 868 (10-12/2006: 697) miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 244 (10-12/2006: 239) miljoonaa euroa, Kalmarin liikevaihto oli 364 (321) miljoonaa euroa, ja MacGREGORin liikevaihto oli 261 (138) miljoonaa euroa.
 

 
 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden aikana 32 prosenttia ja oli 757 (1-12/2006: 572) miljoonaa euroa, mikä vastaa 25:tä (22) prosenttia koko liikevaihdosta. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus sen liikevaihdosta tammi-joulukuussa 2007 oli 17 (1-12/2006: 15) prosenttia, Kalmarissa 30 (26) prosenttia ja MacGREGORissa 25 (27) prosenttia.
 
Tulos
 
Cargotecin liikevoiton 2007 analysoinnissa on huomioitava vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Nämä ovat Kalmar -liiketoiminta-alueen 18,0 miljoonan euron kulu konttitarttujien korjaus- ja tarkastusohjelmasta viimeisellä vuosineljänneksellä, Hiabin Hollannin tehtaan sulkemisesta aiheutunut 3,3 miljoonan euron kulu, sekä lukuisista yrityskaupoista aiheutunut 9,9 (1-12/2006: 3,3) miljoonan euron kirjanpidollinen hankintamenojen kustannusvaikutus. Tarkasteltaessa liikevoittoa ilman edellä mainittua kolmea kulua oli tammi-joulukuun liikevoitto 234,4 (1-12/2006: 225,9) miljoonaa euroa.
 
Cargotecin operatiivinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 221,1 (1-12/2006: 222,6) miljoonaa euroa eli 7,3 (8,6) prosenttia liikevaihdosta ilman kertaluonteista Kalmar-liiketoiminta-alueen 18,0 miljoonan euron kulua konttitarttujien korjaus- ja tarkastusohjelmasta. Vastaava neljännen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoitto oli 64,3 (10-12/2006: 57,8) miljoonaa euroa eli 7,4 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin osuus neljännen vuosineljänneksen operatiivisesta liikevoitosta oli 19,1 (22,7) miljoonaa euroa, Kalmarin 26,9 (28,3) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 22,3 (9,7) miljoonaa euroa.
 
Vuoden 2007 liikevoitto oli 203,1 (1-12/2006: 240,4) miljoonaa euroa. Vertailukauteen 2006 sisältyy 17,8 miljoonaa euroa kiinteistöjen myyntivoittoa. Vuoden 2007 neljännen vuosineljänneksen liikevoitto, johon sisältyy yritysostojen hankintamenojen kustannusvaikutusta 5,3 (10-12/2006: 1,5) miljoonaa euroa, oli 46,3 (10-12/2006: 57,7) miljoonaa euroa.
 
Tilikauden voitto oli 138,4 (1-12/2006: 166,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 2,17 (2,57) euroa.
 
Tase, rahoitus ja rahavirta
 
Cargotecin liiketoiminnan nettokäyttöpääoma 31.12.2007 oli 253 (31.12.2006: 220) miljoonaa euroa. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 254 (218) miljoonaa euroa, ja aineeton käyttöomaisuus oli 751 (581) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-joulukuussa 2007 oli 235,1 (1-12/2006: 249,8) miljoonaa euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä rahavirta vahvistui 96,3 (10-12/2006: 71,0) miljoonaan euroon.
 
Nettovelka 31.12.2007 oli 304 (31.12.2006: 107) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,3 (47,6) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli 33,9 (12,3) prosenttia. Vuoden toisella puoliskolla tehdyt omien osakkeiden ostot, joihin käytettiin lähes 47 miljoonaa euroa, nostivat nettovelkaantumisastetta.
 
Oman pääoman tuotto tammi-joulukuussa 2007 oli 15,6 (1-12/2006: 20,2) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 16,8 (23,1) prosenttia.
 
Cargotecilla oli 31.12.2007 sitovia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa. Limiitit eivät olleet käytössä. Joulukuussa 2006 liikkeeseen laskettu ja yhdysvaltalaisille sijoittajille suunnattu 225 miljoonan euron (300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) joukkovelkakirjalaina (Private Placement) nostettiin helmikuussa 2007. Lainaa merkitsi 14 yhdysvaltalaista sijoittajaa. Laina on suojattu koron- ja valuutanvaihtosopimuksella kiinteäkorkoiseksi euromääräiseksi lainaksi. Korko on 4,525 ja 4,756 prosentin välillä riippuen lainan erääntymisajasta, joka vaihtelee 7 ja 12 vuoden välillä.
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
 
Cargotecin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tammi-joulukuussa 2007 olivat 46,4 (1-12/2006: 31,3) miljoonaa euroa, mikä on 1,5 (1,2) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden aikana tuotekehityksessä panostettiin erityisesti ympäristöystävällisyyteen sekä automaation hyödyntämiseen laitteissa.
 
Hiab toi markkinoille vuoden aikana kaksi uutta kuormausnosturia. HIAB XS 211 -kuormausnosturi täydentää keskisuurten kuormausnostureiden valikoimaa. Kolmannella vuosineljänneksellä markkinoille lanseerattu HIAB XS 1055 on kapasiteetiltaan Hiabin suurin kuormausnosturi, jolla on pisin ulottuvuus ja korkein nostokapasiteetti kaikista Hiabin nostureista. Hiabin tehokkain koukkulaite, XR 30, tuotiin markkinoille neljännellä vuosineljänneksellä, ja se sai hyvän vastaanoton markkinoilla. Markkinoille esiteltiin myös XR 26 -koukkulaite erityisesti jäte- ja kierrätysteollisuuden tarpeisiin. Ajoneuvotrukkien kehitystyötä jatkettiin esittelemällä MOFFETT M4 -ajoneuvotrukkimalli, jota tilattiin vuoden aikana lyhyisiin paikalliskuljetuksiin sekä kaasuteollisuuden käyttöön. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lanseerattiin Ison-Britannian ja Ranskan markkinoille vähemmän lastaustilaa tarvitseva, taittuva takalaitanostinmalli.
 
Kalmar jatkoi vuoden aikana automaattisten ratkaisujen ja ympäristöystävällisten laitteiden kehittämistä. Automaattisten pinoamisnostureiden kontinpaikannus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä kehitettiin vuoden aikana edelleen. Niiden käyttökohde on esimerkiksi HHLA:n Burchardkain automatisointiprojektissa Hampurissa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myytiin ensimmäiset terminaalitraktorit, joissa on Kalmarin kehittämä etävalvontajärjestelmä (Remote Machine Interface, RMI). Aiemmin järjestelmää on käytetty muissa Kalmarin kontinkäsittelylaitteissa. Hybridiratkaisujen kehitystyötä jatkettiin kaksivuotisella terminaalitraktoreiden tuotekehitysprojektilla, jota tehdään yhdessä New Yorkin ja New Jerseyn satamien sekä Yhdysvaltojen Environmental Protection Agencyn kanssa. Uuden sukupolven terminaalitraktori, jossa on laitteiden käyttöä nopeuttava CAN-BUS-valvontajärjestelmä, esiteltiin markkinoille syksyllä. Vuoden toisella neljänneksellä Kalmar esitteli uudistetun E-One+-mobiilipukkinosturin, joka on edeltäjänsä tapaan täysin sähkökäyttöinen ja toimii ilman hydrauliikkaa. Uudessa versiossa on tehty parannuksia huoltoon, käyttöturvallisuuteen sekä laitteen kokoamiseen. Vuoden lopussa Kalmar toi uuden automaatiotuotteen, Smartspotin, markkinoille. Smartspotin avulla optimoidaan kontinkäsittely terminaalitraktorin ja satamanosturin tai mobiilipukkinosturin välillä. Samoin loppuvuonna esiteltiin Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille tarkoitettu uusi konttitarttujamalli. Marraskuussa esiteltiin tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu uusi F-sukupolven malli, joka nostaa kontteja nopeammin ja tehokkaammin. Uudessa mallissa on myös parannettu ympäristötehokkuutta.
 
MacGREGORissa jatkettiin sähkökäyttöisten lastinkäsittelyratkaisujen kehittämistä. Ratkaisuihin kuuluvat laivanosturit, rampit, autokannet ja lastiluukut. Kolmannella vuosineljänneksellä esiteltiin uusi välikannella oleva lastiluukkujen nostolaite. Laitteen avulla lastiluukkuja voidaan nostaa viisi kerrallaan. Vuoden toisella neljänneksellä otettiin käyttöön ensimmäinen sähköllä ohjattava laivanosturi. Markkinoille esiteltiin myös täysin automaattiset kontinkiinnikkeet, jotka otettiin kenttätestauksiin. Lisäksi jatkettiin laivanostureihin tarkoitetun uuden sukupolven valvontajärjestelmän kehittämistä. MacGREGOR toimitti myös ensimmäiset sähkökäyttöiset E-Roll-lastiluukut japanilaiselle telakalle kaikkiaan 12 laivan sarjan ensimmäiseen alukseen. Ympäristöystävällisesti toimivat, sivulle liukuvat lastiluukut nostetaan ensin ylös laivan kannelta sähkökäyttöisillä sylintereillä ja avataan sitten sähkökäyttöisellä moottorilla. Japanilainen Kawasakin telakka on tilannut vastaavat järjestelmät kolmeen alukseensa. Vuoden 2007 aikana MacGREGOR esitteli myös markkinoille kehittämänsä uudenlaisen irtolastin säilytys- ja käsittelyjärjestelmän, joka mahdollistaa jopa 50 prosenttia suuremman rahtimäärän kuljettamisen offshore-aluksessa. Lisäksi lanseerattiin uusi Hydramarine-nosturi, jonka nostokapasiteetti on 400 tonnia ja joka on varustettu aktiivisella aluksen liikkeen kompensointijärjestelmällä.
 
Investoinnit
 
Cargotecin investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta tammi-joulukuussa 2007 olivat 53,2 (1-12/2006: 46,6) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 37,5 (22,2) miljoonaa euroa.
 
Hiab päätti toisella vuosineljänneksellä eurooppalaisen ajoneuvotrukkituotantonsa keskittämisestä Dundalkin yksikköön Irlantiin. Oude Leijen tuotantoyksikkö Hollannissa muutettiin eurooppalaisia asiakkaita palvelevaksi tekniseksi keskukseksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avattiin Raisiossa uusi asennusyksikkö, jossa voidaan tehdä yhtäaikaisesti 12 kuorma-auton päällirakennusta. Tehdyllä investoinnilla halutaan sekä vähentää toimitusaikoja että lisätä asennus- ja huoltokapasiteettia.
 
Hiabin kuormaus- ja puutavaranosturituotelinjat päätettiin vuoden aikana yhdistää. Uusi Nosturi-tuotelinja aloitti toimintansa 1.1.2008. Organisaatiomuutoksella vahvistetaan yhteisten resurssien käyttöä tuotekehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa. Tuotelinja käsittää kuormausnostureiden, metsänostureiden ja kierrätysnostureiden valmistuksen viidessä tuotantoyksikössä Euroopassa ja Aasiassa. Vuoden 2008 alusta Hiab yhdisti myös Suomen myyntitoimintonsa puutavaranostureissa Hiab Oy:n Suomen myyntiin. Muutos on osa Hiabin myyntiyhtiöiden integroimista, joka aloitettiin Saksassa ja Ruotsissa tammikuussa 2007.
 
Yhdysvalloissa ja Irlannissa sopeutettiin vuoden aikana kuormankäsittelylaitteiden tuotantoyksiköiden toimintaa johtuen Yhdysvaltojen markkinoiden heikentymisestä. Vuoden aikana päätettiin investoida myös uuteen maalaamoon Hiabin Korean kokoonpanoyksikössä.
 
Kalmar avasi toukokuussa automaatiokehityskeskuksen uudet tilat Tampereella. Keskuksessa testataan Kalmarin kehittämiä älyratkaisuja ennen laitteiden toimittamista asiakkaalle. Lisäksi siellä koulutetaan laitteiden kuljettajia Kalmarin kehittämien etävalvontalaitteiden käyttöön. Vuoden aikana laajennettiin myös Lidhultissa, Ruotsissa konttikurottajien kokoonpanotiloja. Texasissa, Yhdysvalloissa laajennettiin maastokäyttöisten konttikurottajien tuotantotiloja.
 
MacGREGOR investoi vuoden aikana uuteen offshore-laitteiden tuotantoyksikköön Tianjinissa, Kiinassa. Lisäksi neljännellä vuosineljänneksellä käynnistettiin Aasian markkinoille toimitettavien offshore-nostureiden tuotantoyksikön laajennus Singaporessa. Laivanostureiden osalta MacGREGOR jatkoi uusien yhteistyökumppaneiden tuotantoyksiköiden kapasiteetin lisäämistä, jotta merkittävästi kasvaneeseen tilauskantaan voidaan vastata paremmin. Lisäksi yhtiö lisäsi yhteistyökumppaneiden määrää lastiluukkujen, ro-ro-laitteiden sekä laivanostureiden tuotannossa.
 
Yrityskaupat
 
Cargotec teki vuonna 2007 yhteensä 14 yrityskauppaa. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus 95 prosentin omistusosuuden hankkimisesta intialaisesta Indital Construction Machinery Ltd:stä. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Cargotec sai kaupan myötä valmistuskapasiteettia Intiasta, ja samalla uusi yritys tukee Cargotecin liiketoiminta-alueiden myyntiä alueella. Cargotecin omistusosuus nousi joulukuussa 100 prosenttiin.
 
Osana Cargotecin läsnäolon vahvistamista Intiassa ostettiin loput Kalmar Intia Pvt. Ltd:n osakkeet (49 prosenttia) syyskuussa 2007.
 
Joulukuussa sovittiin 30 prosentin vähemmistöosuuden hankkimisesta Espanjan satamien huoltopalvelujen toimittajayhtiöstä Mareiportista ja Prosasta. Yhtiö on johtava huoltotoimittaja Espanjan merkittävimmissä satamissa.
 
Cargotec sopi joulukuussa 2006 italialaisen CVS Ferrarin ostamisesta. Saksan kilpailuviranomaiset ilmoittivat elokuussa 2007 kieltävänsä yritysoston todeten sen olevan kilpailunvastainen. Cargotec on valittanut päätöksestä.
 
Yrityskaupat Hiabissa
 
Hiab sopi heinäkuussa Yhdysvalloissa, Floridassa sijaitsevan huoltoyhtiön hankkimisesta. Bay Equipment Repairs Inc. on Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja sen asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi Hiabin asiakkaista. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2006 noin miljoona euroa, ja siellä työskentelee 13 henkilöä.
 
Virolaisen teräsrakenteita ja komponentteja valmistavan Balti ES:n ostamisesta sovittiin toukokuussa. Balti ES:ssä työskentelee noin 600 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 14 miljoonaa euroa. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Yritysosto tukee sekä Hiabin että Kalmarin kasvavaa komponenttitarvetta.
 
Hiab teki tammikuussa aiesopimuksen jakelijansa Bergerin myynti-, huolto- ja asennusyksiköiden ostamisesta Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista ja Kroatiasta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa. Ostettujen toimintojen liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa, ja yksiköissä työskentelee noin 75 henkilöä.
 
Tammikuussa sovittiin Hiabin laitteiden australialaisen maahantuojan ja aiemman osakkuusyhtiön BG Crane Pty. Ltd.:n enemmistöosuuden ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Yrityksessä työskentelee noin 100 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 20 miljoonaa euroa.
 
Yrityskaupat Kalmarissa
 
Kalmar sopi elokuussa hollantilaisen automaatio- ja ohjelmistotoimittajan Advanced Cargo Transshipment B.V.:n ostamisesta. Yritysostolla lisätään Kalmarin resursseja automatisoitujen satamaterminaalien tuotekehityksessä. Yritys on erikoistunut kehittämään ja markkinoimaan liikkuvien työkoneiden navigaatiojärjestelmiä sekä terminaalitoimintojen ohjaus- ja valvontaohjelmia.
 
Huhtikuussa sovittiin Kalmar Asia Pacific Ltd:n vähemmistöosuuden hankinnasta. Kalmar omistaa hankinnan jälkeen yhtiön kokonaan.
 
Helmikuussa Kalmar osti yhdysvaltalaisen huoltoyhtiön Port Equipment Service Inc.:n (PES). PES:n palveluksessa työskentelee 56 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin neljä miljoonaa euroa. Yritysosto vahvistaa Kalmarin huoltoliiketoimintaa erityisesti Yhdysvaltojen itärannikon satamissa ja rautatieterminaaleissa.
 
Kalmar osti tammikuussa slovenialaisen huoltoyhtiön Tagros d.o.o.:n. Tagros huoltaa kontinkäsittelylaitteita sekä haarukkatrukkeja. Yritysosto laajentaa Kalmarin huolto- ja myyntitoimintaa Sloveniassa sekä pohjoisella Balkanin niemimaalla. Tagroksessa työskentelee noin 35 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin kaksi miljoonaa euroa.
 
Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Truck och Maskin i Örnsköldsvik AB:n hankkimisesta sovittiin myös tammikuussa. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Yritysosto vahvistaa Kalmarin myynti- ja huoltoverkostoa puunkäsittelyssä toimivien teollisuusasiakkaiden parissa. Truck och Maskin työllistää noin 100 henkilöä, ja sen liikevaihto 30.4.2006 päättyneellä tilikaudella oli noin 14 miljoonaa euroa.
 
Joulukuussa 2006 sovittiin Kalmarin espanjalaisen jakelijan Kalmar Espana, S.A.:n ostosta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa.
 
Yrityskaupat MacGREGORissa
 
MacGREGOR laajensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimintaansa offshore-aluksiin.
 
Maaliskuussa MacGREGOR sopi norjalaisen Hydramarine AS:n sekä singaporelaisen Plimsoll Corporation Pte Ltd:n ostamisesta. Yritysostot saatiin päätökseen huhtikuussa. Hydramarine keskittyy laivan kannelle asennettavien merenalaisten laitteiden, kuten nostureiden kehittämiseen. Vuonna 2006 Hydramarinen liikevaihto oli 63 miljoonaa euroa ja yrityksessä työskenteli 150 henkilöä. Plimsoll Corporation Pte Ltd on Aasian ja Tyynenmeren alueen johtava hydraulisten kansilaitteiden toimittaja öljynporaus- ja kaasualuksille sekä muille laivatyypeille. Vuonna 2006 Plimsollin liikevaihto oli noin 43 miljoonaa euroa ja yrityksessä työskenteli noin 600 henkilöä. Sekä Hydramarinesta että Plimsollista siirtyi MacGREGORin omistukseen 90 prosenttia, ja loppu jäi yhtiöiden työntekijöiden omistukseen.
 
MacGREGOR perusti kesäkuussa uuden divisioonan, MacGREGOR Offshoren. Divisioona muodostuu Hydramarinesta ja Plimsollista, ja se keskittyy synergiaetujen saavuttamiseen yhtiöiden välillä sekä liiketoiminnan kasvattamiseen. Uudessa divisioonassa työskentelee lähes 900 henkilöä.
 
Toukokuussa allekirjoitettiin sopimus norjalaisen Vestnorsk Hydraulikkservice AS:n (VNH) ostamisesta. VNH on erikoistunut hydrauliikkajärjestelmien huoltoon sekä offshore-ratkaisujen kokonaistoimituksiin öljynporauslauttojen huoltoaluksille ja muille laivatyypeille. VNH:n liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 21 henkilöä. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa.
 
Henkilöstö
 
Cargotecissa työskenteli vuonna 2007 keskimäärin 10 276 henkilöä (2006: 8 026). Katsauskauden lopussa Cargotecin palveluksessa työskenteli 11 187 (31.12.2006: 8 516) henkilöä. Hiabissa työskenteli 4 418 (3 647), Kalmarissa 4 459 (3 705) ja MacGREGORissa
2 223 (1 117) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 14 prosenttia työskenteli Suomessa, 22 prosenttia Ruotsissa ja 30 prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 22 prosenttia ja muualla maailmassa 1 prosentti. Naispuolisten työntekijöiden osuus oli 15 prosenttia ja miespuolisten 85 prosenttia. Osa-aikaisen henkilöstön määrä oli 3 prosenttia, ja täysaikaisesti työskenteli 97 prosenttia henkilöstöstä.
 
Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli tilikaudella 356 (1-12/2006: 300) miljoonaa euroa.
 
Cargotecin yritysostot vuonna 2007 kasvattivat henkilöstön määrää voimakkaasti Euroopassa ja Aasiassa. Lisää henkilöstöä rekrytoitiin eri toimintoihin erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Euroopassa. Yhdysvalloissa henkilöstön määrää jouduttiin vähentämään samalla, kun kuormankäsittelylaitteiden tuotantoyksiköiden toimintaa sopeutettiin markkinoiden heikentyneeseen kysyntään.
 
Vuoden aikana henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön uusi yhteinen raportointikäytäntö, jonka avulla päätöksenteon tueksi saadaan entistä laajempaa tietoa henkilöstöstä globaalilla tasolla. Lisäksi Cargotecin henkilöstöstrategian toimintaohjelman painopisteinä olivat vuonna 2007 henkilöstön kehittämis- ja koulutusrakenteen suunnittelu ja käynnistäminen sekä yhtiön henkilöstöhallintoa tukevien yhtenäisten prosessien ja niihin liittyvien työkalujen kehittäminen. Lisäksi panostettiin osaamisen johtamiseen ja rekrytointiin.
 
Ympäristö
 
Ympäristöasioita koskevat toimintaperiaatteet on määritelty Cargotecin
ympäristöpolitiikassa. Cargotecin toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä silloin, kun yhtiön tuotteita käytetään. Tähän verrattuna Cargotecin omien tehtaiden ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä. Ne liittyvät pääasiassa energian ja materiaalien käyttöön, kierrätykseen ja jätteisiin. Tästä johtuen ympäristövaikutusten tarkasteluun keskitytään yhä enemmän tuotekehityksessä ja huoltotoiminnassa.
 
Teräksen suuresta osuudesta johtuen kierrätettävyysaste on useimmissa Cargotecin tuotteissa korkea. Cargotecin tuotteiden etuna on pitkäikäisyys ja hyvä huollettavuus. Huolellinen ja säännöllinen huolto alentaa laitteiden käytöstä ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja pidentää laitteiden käyttöikää. Tuotteiden energiataloudellisuuden parantaminen on tärkeä osa tuotekehitystä.
 
Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät ISO 9001 ja ISO 14001 muodostavat perustan Cargotecin ympäristöasioiden hallinnalle. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ulkoisissa auditoinneissa ja johdon katselmuksissa.
 
Cargotecin tavoitteena on rakentaa sertifioidut ympäristöjärjestelmät kaikille tuotannollisille toimipaikoille. ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä on käytössä kahdeksassa (8/16) Hiabin tuotannollisessa yksikössä ja kahdessa myyntiyhtiössä. Sertifioidut järjestelmät kattavat yli kaksi kolmasosaa Hiabin tuotannollisten yksiköiden myynnistä. Kalmarissa sertifioitu ympäristöjärjestelmä on käytössä viidessä (5/7) tuotannollisessa yksikössä. Sertifioidut järjestelmät kattavat yli puolet Kalmarin tuotannollisten yksiköiden myynnistä. Lisäksi sertifiointi on suunnitteilla vuoden 2008 aikana kahdessa Hiabin ja kahdessa Kalmarin tuotannollisessa yksikössä. MacGREGORissa tuotteet teetetään suurimmaksi osaksi valikoiduilla alihankkijoilla, jotka vastaavat itsenäisesti tuotantoprosessistaan. Ympäristöasioiden hallintaa koskevat toimintaohjeet sisältyvät MacGREGORissa useimpien yksiköiden laatujärjestelmiin.
 
Ympäristöriskien ja -vastuiden läpikäynti on osa yhtiön jatkuvaa toimintaa. Yritysostojen ja -myyntien yhteydessä selvitetään ympäristövastuut osana due diligence -prosessia, ja tunnistetut vastuut hoidetaan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Kaikissa vuoden 2007 aikana toteutetuissa yritysostoissa on tehty ympäristöasioiden arviointi. Lisäksi on laadittu ohjelma, jonka mukaisesti ympäristöarviointi toteutetaan konsernin olemassa olevilla tuotannollisilla toimipaikoilla.
 
Riskit ja riskienhallinta
 
Cargotecin toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle. Yhtiöllä on sisäinen tarkastus, joka vastaa sisäisestä valvonnasta ja liiketoimintariskien tarkastuksesta. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Konsernirahoitus hoitaa keskitetysti konsernin rahoitusriskien hallinnan. Liiketoiminta-alueet ja yksiköt ovat vastuussa omaan toimintaansa liittyvien riskien hallinnasta. Riskienhallintaan liittyviä asioita arvioidaan järjestelmällisesti yksiköiden laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinneissa ja johdon katselmuksissa sekä osana yritysjärjestelyjä.
 
Riskiksi on määritelty mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen uhka tai epävarmuus, joka voi estää tai vaarantaa toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Riskit on luokiteltu strategisiin ja liiketoimintariskeihin, rahoitusriskeihin sekä toiminnallisiin ja vahinkoriskeihin.
 
Cargotecissa on käynnistetty projekti sisäisen valvonnan kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla yrityksen johto voi arvioida, ovatko yhtiön toiminnot tehokkaita ja tavoitteiden mukaisia, raportointi luotettavaa ja toimiiko yhtiö lain ja säännösten mukaisesti. Järjestelmä perustetaan yleisesti hyväksyttyyn COSO-viitekehykseen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Sisäisen valvonnan nykytilan kartoituksen jälkeen eri toiminnot laativat suunnitelmansa toimenpiteiden kehittämiseksi. Tarkastusvaliokunta seuraa kehitysprojektien edistymistä.
 
Strategiset ja liiketoimintariskit liittyvät maailmantalouden ja Cargotecin asiakastoimialojen suhdannevaihteluihin, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintojen kehitykseen, yritysostoihin sekä jälleenmyyjien ja alihankkijoiden toimintaan.
 
Konsernin rahoituspolitiikassa määritellään rahoituksen hoidon ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen. Rahoitusriskeistä raportoidaan säännöllisesti konsernijohdolle. Cargotecin liiketoimintaan liittyviin rahoitusriskeihin luetaan valuuttariskit, korkoriskit, rahoitus- ja maksuvalmiusriskit, vastapuoliriskit sekä operatiiviset luottoriskit. Tavoitteena on suojautua näitä riskejä vastaan niin, että liiketoiminnan kehittämiselle luodaan rahoituksellisesti vakaat edellytykset.
 
Toiminnalliset ja vahinkoriskit liittyvät henkilöihin, omaisuuteen, prosesseihin, tuotteisiin sekä tietotekniikkaan. Niiden toteutuminen voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tuotevastuisiin. Näiden riskien hallinnassa keskeiset toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea tuote- ja tietoturvallisuuden lisäämiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Avainhenkilöriskien osalta päivitetään vuosittain johto- ja avaintehtävien seuraajasuunnitelmat.
 
Vastuu keskeisten toiminnallisten ja vahinkoriskien hallinnasta on erityisesti konsernin riskienhallintatoiminnolla sekä liiketoiminta-alueiden ja yksiköiden johdolla. Cargotecin kannalta merkittävimpiä vahinkoriskejä voivat olla omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen, toiminta- ja tuotevastuisiin sekä logistiikkaan liittyvät riskit. Niitä vastaan suojautumisessa käytetään ennakoivien riskienhallintatoimenpiteiden lisäksi kaikki yksiköt kattavia vakuutuksia.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Cargotecin osakepääoma 31.12.2007 oli 64 220 373 euroa (31.12.2006: 64 046 460 euroa). Osakepääoma kasvoi 173 913 eurolla tilikauden aikana, kun B-sarjan osakkeita merkittiin Cargotecin optio-oikeuksilla.
 
Cargotecin osakepääoma 31.12.2007 koostui OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä noteeratuista 54 694 284 (31.12.2006: 54 520 371) B-sarjan osakkeesta sekä 9 526 089 (9 526 089) noteeraamattomasta A-sarjan osakkeesta. B-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 85,2 (85,1) prosenttia ja äänimäärästä 36,5 (36,4) prosenttia. A-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 14,8 (14,9) prosenttia ja äänimäärästä 63,5 (63,6) prosenttia. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä vuoden lopussa oli 14 994 620 (14 977 375).
 
Markkina-arvo ja kaupankäynti
 
Cargotecin B-sarjan osakkeen päätöskurssi 31.12.2007 oli 31,65 euroa. Tilikauden keskikurssi oli 40,55 euroa. Tilikauden ylin kurssi oli 49,83 euroa ja alin kurssi 29,78 euroa. Cargotecin B-sarjan osakkeen markkina-arvo laski tilikauden aikana 27 prosenttia.
 
Yhtiön B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2007 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 671 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden tilikauden päätöspäivän keskikurssiin, oli tilikauden lopussa 1 971 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuoden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 904 725 omaa B-sarjan osaketta, mikä vastaa 3,0:a prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
 
Tilikauden aikana Cargotecin B-sarjan osakkeita vaihdettiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä noin 70,9 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 2 880 miljoonan euron vaihtoa. B-sarjan osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 283 780 kappaletta eli 11 518 825 euroa. Suhteellinen vaihto tilikauden aikana oli 130,0 prosenttia.
 
Optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät
 
Cargotecin A-sarjan optio-oikeuksia oli tilikauden alussa 37 895 kappaletta ja B-sarjan optio-oikeuksia 82 955 kappaletta. Tilikauden aikana optio-oikeuksilla merkittiin 173 913 B-sarjan osaketta, mikä korotti osakepääomaa 173 913 eurolla.
 
Cargotecin 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksilla voidaan vielä merkitä yhteensä 188 637 B-sarjan osaketta ja korottaa osakepääomaa 188 637 eurolla. Jäljellä olevilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä on 0,3 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,13 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Cargotecin 2005A-optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 31.3.2008. Yhtiöllä ei ole muita liikkeeseen laskettuja optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjalainoja.
 
Cargotecin taloudelliset tavoitteet ja avainhenkilöiden kannusteohjelma
 
Cargotec julkisti tammikuussa 2007 uudet taloudelliset tavoitteet sekä avainhenkilöiden osakepohjaisen kannusteohjelman vuosille 2007-2011. Osakeomistukseen kannustavan ohjelman tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä yrityksen strategiaan sekä taloudellisiin tavoitteisiin ja tehdä heistä yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia. Kannusteohjelman piiriin kuuluu noin 60 avainhenkilöä. Kannusteohjelmassa avainhenkilöillä on mahdollisuus saada palkkiona Cargotecin B-sarjan osakkeita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
 
Cargotecin taloudelliset tavoitteet ovat liikevaihdon vuotuinen kasvu yli 10 prosentin (mukaan lukien yritysostot), liikevoittomarginaalin nostaminen 10 prosenttiin sekä nettovelkaantumisasteen (gearing) pitäminen alle 50 prosentissa. Taloudelliset tavoitteet on asetettu vuosille 2007-2011.
 
Kannusteohjelmassa on neljä ansaintajaksoa, joista ensimmäinen on kaksi vuotta ja seuraavat kolme ansaintajaksoa yhden vuoden mittaisia. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden enimmäispalkkioista kunkin ansaintajakson alkaessa.
 
Kannusteohjelman mahdolliset tuotot vuosilta 2007-2011 perustuvat Cargotecin strategiassa määriteltyihin viiden vuoden liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen. Palkkiot maksetaan vuosina 2009-2012 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus käytetään kokonaispalkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin. Osakkeisiin liittyy viimeistä ansaintajaksoa lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä on korkeintaan 387 500 Cargotecin B-sarjan osaketta, jotka ovat yhtiön hallussa.
 
Muutokset johtoryhmässä
 
Kalmarin toimitusjohtajaksi nimitettiin 1. lokakuuta 2007 alkaen diplomi-insinööri Pekka Vauramo. Vauramo aloitti Cargotecin palveluksessa 1. syyskuuta 2007. Kalmarin aiempi toimitusjohtaja Christer Granskog jäi työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden 2007 lopussa.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.2.2007 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,99 euroa kutakin 9 526 089:ää A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa 53 815 646:ta B-sarjan osaketta kohden. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue.
 
Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
 
Yhtiökokous valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omat osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa tuolloin olleet 704 725 B-sarjan osaketta. Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana sekä Henrik Ehrnroothin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö valittiin jatkamaan hallituksen sihteerinä.
 
Hallitus valitsi keskuudestaan jatkamaan tarkastusvaliokunnan jäseninä Ilkka Herlinin, Peter Immosen ja Karri Kaitueen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä valittiin jatkamaan Carl-Gustaf Bergström, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin. Työvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Tapio Hakakarin, Ilkka Herlinin ja Peter Immosen. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Herlin.
 
Omien osakkeiden osto
 
Cargotec Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä tulee olemaan alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
B-sarjan osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. A-sarjan osakkeet hankitaan pörssin ulkopuolelta samaan hintaan kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Osakeostoista tiedotetaan hankintapäivinä pörssi-ilmoituksella.
 
Vuoden toisella puoliskolla omia osakkeita hankittiin 1 200 000 kappaletta. Yhteensä Cargotecin hallussa on 1 904 725 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Cargotecin lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleiseen talouskehitykseen sekä komponenttien saatavuuteen.
 
Yhdysvalloissa rakennusaktiviteetti on laskenut voimakkaasti, mikä on heijastunut Cargotecin laitteiden kysyntään. Maailmantalouden kehitykseen kohdistuu yleisesti aiempaa suurempaa epävarmuutta, mikä vaikeuttaa lähitulevaisuuden ennustamista. Yhdysvaltojen talouskehityksen laajempi hidastuminen ja heijastuminen muuhun maailmaan voi toteutuessaan vähentää Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuutta.
 
Cargotec on ulkoistanut merkittävän osan komponenttituotannostaan ja osittain myös kokoonpanon. Cargotec pyrkii ennakoimaan komponenttitarvettaan niin, että alihankkijat voivat vastata kysyntään joustavasti. Vilkkaasta kysynnästä johtuen Cargotecin käyttämien komponenttien saatavuustilanne jatkuu kireänä. Lisäksi kuorma-autojen korkea kysyntä Euroopassa voi lykätä Hiabin laitteiden toimitusaikoja alkuvuoden aikana.
 
Cargotec on tehnyt 12 kuukauden aikana mittavan määrän yritysostoja. Vaikka yritysostot ovat kooltaan suhteellisen pieniä ja maantieteellisesti hajautettuja, liittyy uusien yritysten integrointiin aina epävarmuustekijöitä.
 
Hallituksen ehdotus voitonjaosta
 
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2007 on 890 371 965,27 euroa, josta tilikauden voitto on 95 444 925,87 euroa. Hallitus ehdottaa 29. helmikuuta 2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,04 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa
54 694 284 B-sarjan osaketta kohden, eli yhteensä 65 336 169,51 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 825 035 795,76 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
 
Näkymät
 
Investoinnit Cargotecin strategiseen kehittämiseen jatkuvat ja huoltoliiketoiminnan kasvun arvioidaan pysyvän vahvana. Vuoden alun ennätyksellisen tilauskannan perusteella yhtiön johto arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2008 olevan vuoden 2007 tasolla. Yleisen markkina-aktiviteetin ja Cargotecin saamien tilausten määrän arvioidaan jatkuvan hyvinä, vaikka MacGREGORissa vuoden 2007 ennätyksellisen tilausmäärän saavuttaminen on haastavaa. Vuonna 2008 liikevoittomarginaalin ennakoidaan parantuvan vuoden 2007 tasolta. Yhdysvaltain markkinat ovat yhä heikot, eikä näköpiirissä ole vielä elpymisen merkkejä.
 
Varsinainen yhtiökokous
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 29. helmikuuta 2008 alkaen klo 10 Marina Congress Centerissä Helsingissä.
 
Helsingissä 31. tammikuuta 2008
Cargotec Oyj
Hallitus
 
 
 
 
 

 
Cargotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2007
 
 

 
* Kalmar liiketoiminta-alueen konttitarttujien korjaus- ja tarkastusohjelma
** Ilman kiinteistöjen myyntivoittoa verojen jälkeen

 

 
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan

 

 

 
 

  * Netto verojen jälkeen

 

 

 

* Ilman konttitarttujien korjaus- ja tarkastusohjelmasta johtuvaa 18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua
 

 

* Ilman konttitarttujien korjaus- ja tarkastusohjelmasta johtuvaa 18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua
** Ilman kiinteistöjen myyntivoittoa
 

 

 

Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla. Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia velvoitteita.
 

Tilikauden tulokseen sisältyy 13,6 (1.1.-31.12.2006: 11,1) milj. euroa vuokrakuluja.

 

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa.
 
 

 

 
Yrityshankinnat 2007
 
Cargotec teki vuonna 2007 useita strategiaa tukevia yrityshankintoja. Nämä yrityshankinnat eivät yksitellen tarkasteltuina olleet olennaisia.
 
Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus 95 prosentin omistusosuuden hankkimisesta intialaisesta Indital Construction Machinery Ltd:stä. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Cargotecin omistusosuus nousi joulukuussa 100 prosenttiin. Syyskuussa 2007 Cargotec osti loput 49 prosenttia Kalmar Intia Pvt. Ltd:n osakkeista.
 
Hiab sopi tammikuussa laitteidensa australialaisen maahantuojan BG Crane Pty. Ltd:n enemmistöosuuden ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Tammikuussa tehtiin myös aiesopimus Hiabin jakelijan Bergerin myynti-, huolto- ja asennusyksiköiden ostamisesta Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista ja Kroatiasta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa. Hiab sopi toukokuussa virolaisen teräsrakenteita ja komponentteja valmistavan Balti ES:n ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Hiab sopi heinäkuussa Yhdysvalloissa sijaitsevan huoltoyhtiön Bay Equipment Repairs Inc:in hankkimisesta.
 
Kalmar osti tammikuussa slovenialaisen huoltoyhtiön Tagros d.o.o.:n. Tammikuussa allekirjoitettiin myös sopimus ruotsalaisen Truck och Maskin i Örnsköldsvik AB:n hankkimisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa. Kalmar osti helmikuussa yhdysvaltalaisen huoltoyhtiön Port Equipment Service Inc:n (PES) liiketoiminnan. Huhtikuussa sovittiin Kalmar Asia Pacific Ltd:n vähemmistöosuuden hankinnasta. Kalmar omistaa hankinnan jälkeen yhtiön kokonaan. Joulukuussa 2006 sovittiin Kalmarin espanjalaisen jakelijan Kalmar Espana, S.A.:n ostosta. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Elokuussa Kalmar sopi hollantilaisen automaatio- ja ohjelmistotoimittajan Advanced Cargo Transshipment B.V.:n (ACT) ostamisesta.
 
MacGREGOR sopi maaliskuussa norjalaisen Hydramarine AS:n ja singaporelaisen Plimsoll Corporation Pte Ltd:n  90 prosentin omistusosuuksien ostamisesta. Kaupat saatiin päätökseen huhtikuussa.
Molempien hankintojen käsittelyssä on otettu huomioon myös vähemmistön osuus, johon liittyy lunastusvelvollisuus. Näiden hankintojen velaton kauppahinta oli noin 136 miljonaa euroa ja laskelmien mukainen liikearvo 123 miljoonaa euroa. Toukokuussa allekirjoitettiin sopimus norjalaisen Vestnorsk Hydraulikkservice AS:n (VNH) ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto 1.1.-31.12.2007 olisi ollut 3 057 miljoonaa euroa, jos yrityskaupat olisi suoritettu 1.1.2007.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty 1.1.-31.12.2007 yrityshankinnat ilman vähemmistöosuuksien hankintaa. Hydramarine AS:n, Indital Construction Machinery Ltd:n, Bay Equipment Repairs Inc:n sekä Balti ES:n osalta liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana, koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
 

 
Kalmar Intia Pvt. Ltd:n ja Kalmar Asia Pacific Ltd:n vähemmistöosuuksien hankinnasta syntyi liikearvoa 10,2 miljoonaa euroa ja hankintojen rahavirtavaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa.
 
Liikearvon syntymiseen vaikuttivat odotettavissa olevat synergiaedut sekä osaava henkilöstö. Johto arvioi synergiaetuja saavutettavan huoltoliiketoiminnan laajemmasta globaalista läsnäolosta ja mittakaavaetujen hyödyntämisestä sekä uusien tuotteiden osalta hankinta- ja myyntiverkoston integroimisesta.
 
Odotettavissa olevia synergiaetuja syntyy myös mahdollisuudesta laajentaa toimintaa uusille markkina-alueille sekä hyödyntää uutta tuotetietämystä ja uusia teknologioita olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Laatimisperiaatteet
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2007 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
Uusien tai uudistettujen IFRS-standardien ja -tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen
 
Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2006 julkistamia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja:
- IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvonalentuminen
- IFRIC 11, IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
Näiden uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen liitetietoja lukuunottamatta.
 
Tuloserien uudelleenryhmittely
 
Tilinpäätöksessä 2007 esitetään Cargotecin liiketoimintaan liittyvien osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tulososuudet liikevoiton yläpuolella. Vuoden 2006 vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
 
Osakeperusteiset maksut
 
Cargotecin ylimmän johdon osakepohjainen kannustinpalkkiojärjestelmä vuodelta 2005 päättyi maaliskuussa 2007. Järjestelmän piirissä oleville luovutettiin 20 660 kappaletta Cargotec Oyj:n 2005B-optio-oikeutta ja maksettiin käteisellä 65 000 kappaletta synteettisiä optio-oikeuksia. Synteettisen option käypä arvo maksuhetkellä oli 28,22 euroa.
 
Tammikuussa 2007 julkistettiin uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinpalkkiojärjestelmä vuosille 2007-2011. Palkkio maksetaan vuosina 2009-2012 yhtiön B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan verot ja veroluonteiset maksut kokonaispalkkiosta. Järjestelmään liittyy viimeistä ansaintajaksoa lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Osakkeet myös menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen luovutuskiellon päättymistä. Joulukuun 2007 lopussa ansaintajakson 2007-2008 piiriin kuului 66 henkilöä. Mikäli he saisivat ansaintajakson enimmäispalkkion mukaisen määrän yhtiön osakkeita (yhteensä 144 925 kappaletta Cargotecin B-sarjan osaketta), heidän omistukseensa siirtyisi 0,1 prosenttia A- ja B-sarjan osakkeiden äänimäärästä. Kannustinpalkkiojärjestelmä on kirjattu ja arvostettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitetyn Osakeperusteiset maksut -laatimisperiaatteen mukaisesti.
 
Tunnuslukujen laskentakaavat


 
Tunnusluvut vuosineljänneksittäin
 

 
* Ilman Kalmar-liiketoiminta-alueen konttitarttujien tarkastusohjelmasta johtuvaa 18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua.
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?