menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec tehostaa toimintaansa ja vahvistaa kilpailukykyään käynnistämällä sopeuttamistoimensa Suomessa

20.10.2008

Kysynnän ja kannattavuuden alenemisen takia Cargotec ilmoitti syyskuussa aloittavansa pääosin Länsi-Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa koskevat tehostamistoimet, joiden arvioitu henkilöstön sopeuttamistarve on noin 700 henkilöä. Tehostamistoimien tavoitteena on Hiabin kapasiteetin sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä Hiabin ja Kalmarin kannattavuuden parantaminen.
 
Henkilöstön suunnitellun sopeuttamistarpeen on todettu olevan suurin Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa. Muiden maiden osalta suunnitelmista kerrotaan maakohtaisesti suunnitelmien valmistuttua. Suomen osuuden arvioidaan olevan vajaa 300 henkilöä. Osana suunniteltuja sopeuttamistoimia Cargotec käynnistää yhteistoimintaneuvottelut neljällä paikkakunnalla Suomessa: Helsingissä, Raisiossa, Salossa ja Tampereella.  
 
Edellä mainituilla säästötoimilla pyritään kapasiteetin sopeuttamisen lisäksi noin 25 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Säästötoimista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.
 
Nosturimarkkinoiden heikentymisen myötä Hiabin kapasiteetti on vajaakäytössä. Tämä vaatii suunnitelmia kapasiteetin sopeuttamisesta kysyntää vastaavaksi ja toiminnan kehittämisestä kilpailukyvyn takaamiseksi. Tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi Hiabissa on laadittu suunnitelma nostureiden valmistuskapasiteetin vähentämiseksi keskittämällä tuotanto Euroopassa kolmeen tehtaaseen. Hiab suunnittelee Salossa sijaitsevan tehtaan tuotannosta luopumista. Hiab aloittaa Salon tehtaalla kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yt-neuvottelut. Suomeen suunnitellaan jäävän tuotelinjan tutkimus ja tuotekehitys sekä johto-, myynnin tuki- sekä huolto- ja varaosatoiminnot. Salon tehtaan toiminnalle etsitään myös vaihtoehtoisia ratkaisuja.  Lisäksi Hiab aloittaa kustannussäästöihin ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät yt-neuvottelut Raision yksikössään. Sopeuttamistoimilla ei ole vaikutusta Hiabin Suomen myynti- ja huoltotoimintoihin.
 
Kalmarin tulos ei ole kehittynyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kalmarin liiketoiminta-alueen sopeuttamistoimet liittyvät toiminnan tehostamiseen sekä kiinteiden ja lähinnä välillisten kustannusten alentamiseen. Kalmar aloittaa Tampereen yksikössään yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä, ja toimien kohdistumista eri henkilöstöryhmiin tarkennetaan neuvottelujen kuluessa. Kalmarin koko vuoden ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä on hyvä.
 
Cargotecin emoyhtiössä ja Hiab Oy:n sekä Kalmar Industries Oy:n Helsingin Sörnäisten henkilöstön osalta aloitetaan niin ikään kustannussäästöihin ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät yt-neuvottelut, jotka kohdistuvat kaikkiin henkilöstöryhmiin.
 
Cargotecin sopeuttamistoimet eivät koske liiketoiminta-alue MacGREGORia. MacGREGORin voimakkaasti kasvanut tilauskanta tarvitsee resursseja, ja myös liiketoiminta-alueen kannattavuuskehitys on myönteinen.
 
Cargotec työllistää Suomessa lähes 1700 työntekijää.
 
Edellä mainittujen Suomen sopeuttamistoimien lisäksi tehostamistoimia on käynnissä ja käynnistetään useissa muissa maissa lähinnä Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tehostamistoimet kattavat sekä kapasiteetin sopeuttamistoimet tuotantoyksiköissä että muut toiminnan tehostamistoimet. Toimenpiteitä on käynnistetty esimerkiksi Hiabin yksiköissä Dundalkissa Irlannissa, Bispgårdenissa Ruotsissa ja Tallmadgessa, Ohiossa. Lisäksi Hiabin ajoneuvotrukkien valmistus Ohiossa, Yhdysvalloissa on päätetty lopettaa ja keskittää valmistus Kansasissa sijaitsevaan Cargotecin yhteiseen valmistusyksikköön.
 
Näiden toimenpiteiden lisäksi Cargotec jatkaa aiemmin ilmoitetun mukaisesti toimintatapojen ja tuotantorakenteen kehittämiseen tähtäävää On the Move -muutosohjelmaa, jonka toimenpiteet tähtäävät yhtiön kannattavuustavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2011 mennessä.
 
Lisätietoja lehdistölle:
 
Pekka Vartiainen, toimitusjohtaja, Hiab
puh: 0204 55 4401
 
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja, Kalmar
puh: 0204 55 4873
 
Minna Karhu, viestintäjohtaja, Cargotec
puh: 0204 55 4630
gsm: 040 532 0007

Lisätietoja sijoittajille:
 
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec
puh: 0204 55 4281
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?