menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008

17.07.2008

 • Saadut tilaukset vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 2 168 (1 864) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 1 013 (949) miljoonalla eurolla.
 • Tilauskanta vahvistui edelleen, ja oli 3 360 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13 prosenttia ja oli 1 627 (1 437) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 25 (25) prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 901 (743) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 107,3 (104,3) miljoonaan euroon, josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 63,1 (46,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli tammi-kesäkuussa 6,6 (7,3) prosenttia ja 7,0 (6,2) prosenttia toisella vuosineljänneksellä.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 94,7 (83,4) miljoonaa euroa.
 • Tammi-kesäkuun tulos oli 70,1 (74,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa oli 1,11 (1,17) euroa.
 • Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 12 097 (31.12.2007: 11 187).
 •          Cargotec arvioi edelleen koko vuoden liikevaihdon kasvun olevan edellisvuoden kasvun tasolla vahvan tilauskertymän ja ennätyksellisen korkean tilauskannan ansiosta. Kalmarin ja MacGREGORin kannattavuuden ennakoidaan kehittyvän myönteisesti aikaisempien odotusten mukaisesti. Sen sijaan Hiabin Euroopan markkinanäkymien epävarmuus on lisääntynyt huomattavasti. Cargotecin 2008 liikevoittomarginaalin arvioidaan edelleen parantuvan edellisvuoden 7,3 prosentista, mutta Hiabin näkymien epävarmuuden ja nopeutetun On the Move -muutosohjelman kustannusten ennakoidaan johtavan liikevoittomarginaalin jäämiseen alle 8 prosentin.
 •  
  Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
  "Cargotec kehittyi vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä suunnitelmiemme mukaisesti. Olen erityisen iloinen tuotekehityksemme saavutuksista energiatehokkuuden alueella. Esimerkkinä tästä ovat hybriditeknologiaan perustuvat kontinkäsittelylaitteet. Meillä on kunnianhimoinen kasvutavoite tälle vuodelle, ja etenemme hyvää vauhtia sitä kohden. Viimeaikaiset uutiset Euroopan talouden ja erityisesti rakentamisen osalta antavat meille aiheen varovaisuuteen Hiabin näkymien osalta, vaikkakin saatujen tilausten määrä toistaiseksi on kohtuullisen hyvä. Nopeutamme On the Move -muutosohjelmaa ja globaalin toimitusketjumme kehittämistä."
   
  Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
   
  Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samanaikaisesti kansanvälisen puhelinkonferenssin kanssa 17.7.2008 klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Osavuosikatsauksen esittelee tilaisuudessa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla klo 14.00 mennessä.
   
  Puhelinnumerot ovat:
  +1 646 843 4608 (USA:sta soittajat)
  +44 20 3023 4412 (muut soittajat)
  Osallistumistunnus: Cargotec Corporation
   
  Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Tapahtuman tallenne on yhtiön internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
   
  Lähettäjä:
  Cargotec Oyj
   
  Eeva Mäkelä
  CFO
   
  Lisätiedot:
  Eeva Mäkelä, CFO, puh. 0204 55 4281
  Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
   
  Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
   

   
  Toimintaympäristö
   
  Kuormankäsittelylaitteiden markkinat olivat edelleen vahvat Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Muissa Länsi-Euroopan maissa on nähtävissä markkinoiden hiljentymistä. Etelä-Euroopan maista Espanjassa ja Italiassa kysyntä oli huomattavasti viimevuotista alhaisempi rakennusteollisuuden taantuman takia. Kilpailuympäristö kiristyi Euroopassa markkinaympäristön vaihtelevuuden seurauksena. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kasvu jatkui hyvänä Japania lukuun ottamatta. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden kysyntä jatkui heikkona eikä merkkejä parantumisesta ole vielä näkyvissä.
   
  Kontinkäsittelylaitteiden markkinoilla aktiviteetti oli vilkasta. Euroopassa ja Aasiassa markkinatilanne pysyi ennallaan ja kysyntä oli korkea. Yhdysvalloissa aktiviteetti oli hyvä, vaikkakin investointipäätösten teossa oli havaittavissa merkkejä varovaisuuden lisääntymisestä. Konttikurottajien ja mobiilipukkinosturien markkinat olivat erityisen vilkkaat. Satamaoperaattoreiden kiinnostus automaatioon on lisääntynyt, mikä näkyy tarjouspyyntöjen kasvaneena määränä.
   
  Laivojen lastikäsittelyjärjestelmien ja offshore-ratkaisujen markkinat jatkuvat erittäin vahvoina. Laivanostureiden, lastiluukkujen sekä lastinkiinnitysjärjestelmien kysyntä jatkui korkealla tasolla heijastaen irtolastialusten ja yleislastialusten vahvaa kysyntää. Lastinkäsittelyjärjestelmien tilaukset seuraavat viipeellä laivatilauksia. Laivatilausten asteittaisen vähenemisen arvioidaan vähitellen hidastavan laivojen lastinkäsittelyjärjestelmien tilauskertymää loppuvuotta kohden. Offshore-ratkaisujen kysyntä oli edelleen vilkasta, ja laivanomistajat ovat erittäin kiinnostuneita investoimaan järjestelmiin, jotka kompensoivat aaltojen vaikutusta nosturin liikkeeseen.
   
  Huoltopalvelujen kysyntä jatkui myönteisenä. Kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä oli vahvaa Euroopassa, kun asennetut laitekannat kasvoivat ja käyttöasteet olivat korkealla. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä oli laimeaa laitteiden erittäin vähäisen käytön takia. Kontinkäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä jatkui vahvana sekä Euroopassa että Aasiassa. Laivojen lastinkäsittelyratkaisujen huoltopalveluissa saatiin useita uusia tilauksia. Erityisesti konversioprojektien kysyntä kasvoi.
   
   
  Saadut tilaukset
   
  Cargotecin saadut tilaukset vuoden ensimmäisellä puoliskolla olivat 2 168 (1 864) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 1 013 (949) miljoonaa euroa.
   
   
   
   
  Hiab
   
  Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-kesäkuussa oli 467 (508) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 238 (244) miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä olivat merkittävästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.
   
  Hiab sai liiketoiminnalleen tyypillisiä lukuisia yksittäisiä tilauksia. Vaihtolavalaitteiden kysyntä oli vahvaa. Hiab kirjasi Yhdistyneiden kuningaskuntien (UK) puolustusministeriölle toimitettavien 90 vaihtolavalaitteen tilauksen. Lisäksi Hiab toimittaa vaihtolavalaitteita ja jätteenkeräysyksikköjä Pekingin olympiakylään Kiinassa. Myös puutavaranosturien kysyntä oli hyvää.
   
  Kalmar
   
  Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-kesäkuussa oli 853 (760) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 363 (367) miljoonaa euroa. Kalmarin saamien isojen tilausten toimituksista merkittävä osa ajoittuu vuodelle 2009. Useisiin tilauksiin sisältyy Kalmarin kehittämiä navigointi-, kontinpaikannus- ja etävalvontajärjestelmiä.
   
  Kesäkuussa Kalmar sai 30 terminaalitraktorin, seitsemän E-One+-mobiilipukkinosturin ja viiden konttikurottajan tilaukset Sociedad Portuaria Regional de Cartagena:lta (SPRC) Kolumbiasta. Laitteet tulevat SPRC:n uuteen Contecar-terminaaliin Cartagenaan. Pienempien laitteiden on määrä olla perillä marraskuuhun mennessä, ja mobiilipukkinosturit ovat käytössä toukokuussa 2009.
   
  Toukokuussa Kalmar sai 30 konttilukin tilauksen eteläafrikkalaiselta Transnet Port Terminalsilta (TPT). Laitteet toimitetaan TPT:n Durbanin konttiterminaaliin. Toimitukset alkavat heinäkuussa 2008 ja jatkuvat tammikuulle 2009.
   
  Maaliskuussa Kalmar sai 48 EDRIVE®-konttilukin tilauksen Eurogaten Saksan toiminnoilta. 22 lukkia toimitetaan Eurogaten CTB Bremerhavenin konttiterminaaliin ja 13 lukkia Eurogaten CTH Hampurin terminaaliin. Lisäksi 13 lukkia toimitetaan MSC Gate Bremerhavenin terminaaliin, joka on Eurogaten ja Mediterranean Shipping Companyn yhteisyritys. Toimitukset alkavat syksyllä 2008, ja viimeiset yksiköt toimitetaan vuoden 2009 alussa. Lisäksi Kalmar sopi maaliskuussa Steveco Oy:n kanssa kymmenen EDRIVE®-konttilukin toimittamisesta Mussalon konttiterminaaliin Kotkaan. Toimitukset alkavat kesällä ja ne saadaan päätökseen lokakuussa 2008.
   
  E-One+-mobiilipukkinostureiden tilauksia saatiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa Vietnamista, Thaimaasta, Brasiliasta ja Marokosta. Kalmar sopi 17 mobiilipukkinosturin toimituksista Vietnam International Container Terminalsin konttiterminaaliin Ho Chi Minhiin. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010. Thaimaalainen LCMT Company Ltd. sopi Kalmarin kanssa kuuden mobiilipukkinosturin toimituksesta Laem Chabangin satamaan. Mobiilipukkinosturit toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Etelä-Amerikan suurimmalta konttiterminaalioperaattorilta Santos Brasil S/A:lta saatiin 12 mobiilipukkinosturin tilaus. Laitteet toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Lisäksi Casablancaan Somaportin terminaaliin toimitetaan kymmenen mobiilipukkinosturia vuoden 2009 alussa.
   
  Helmikuussa Kalmar sopi 22 E-One+-mobiilipukkinosturin toimituksista eteläafrikkalaiselle Transnet Limitedille. Laitteet toimitetaan vuosien 2008-2009 aikana uuteen Ngquran satamaan. Helmikuussa sovittiin myös Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitsevan Port of Tacoman kanssa seitsemän konttilukin toimituksista. Konttilukkeja käytetään konttien käsittelyssä rautatiellä, ja niihin asennetaan Kalmarin kehittämä, laitteiden käyttöä nopeuttava valvontajärjestelmä. Laitteet toimitetaan lokakuussa 2008.
   
  MacGREGOR
   
  MacGREGORin osuus saaduista tilauksista oli katsauskaudella 854 (597) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 415 (338) miljoonaa euroa.
   
  MacGREGOR sai toisella vuosineljänneksellä mittavia lastiluukku- ja ro-ro-laitteiden tilauksia pääasiassa Koreasta ja Japanista. Lastiluukkuja toimitetaan lukuisiin konttilaivoihin ja irtolastialuksiin vuosina 2009-2012. Ro-ro-laitteiden tilauksiin sisältyy laitteiden suunnittelu ja valmistaminen sekä nostettavat autokannet neljään avomerikontti/ro-ro-alukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
   
  Kesäkuussa MacGREGOR allekirjoitti sopimuksen itse lastaavien ja purkavien sementinkäsittelylaitteiden toimittamisesta kolmeen sementinkuljetusalukseen. Toimitukset alkavat kesällä 2009.
   
  Toukokuussa Offshore-divisioona sai kolmannen nosturitilauksen yhdysvaltalaiselta Edison Chouest Offshorelta 18 kuukauden sisällä. Nosturit toimitetaan vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Lisäksi Offshore-divisioonassa saatiin lukuisia tilauksia erityisesti taaveteista, joiden toimitukset alkavat tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2009. MacGREGOR Offshore on johtava vaativien taavettijärjestelmien toimittaja maailmassa.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin runsaasti laivanosturi- ja lastiluukkutilauksia pääasiassa Kiinasta ja Koreasta. Yhteensä 276 irtolastinkäsittelyyn tarkoitettua nosturia toimitetaan varustamoille Saksaan, Singaporeen, Kiinaan ja Koreaan. Lastiluukkuja tilattiin 70 konttialukseen, 120 irtolastialukseen sekä 41 yleislastialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2009-2011.
   
  MacGREGOR sai maaliskuussa Taiwanista merkittävän irtolastinkäsittelylaitteiden tilauksen, kun Taiwan Power Company tilasi kivihiilen käsittelyyn tarkoitettuja laitteita. MacGREGORin Siwertell-mallisessa irtolastinkäsittelylaitteessa on täysin suljettu kuljetuslinja, joka rajoittaa irtolastin käsittelyssä syntyvän pölyn pääsemistä ilmaan.
   
  Maaliskuussa saatiin myös laivanosturitilaus 30 tankkeriin kiinalaiselta telakalta. Huolinta- ja letkunkäsittelynosturit toimitetaan vuosina 2008-2010 tankkereihin, joiden tilaajina ovat eri varustamot Turkissa, Norjassa, Venäjällä ja Kyproksella.
   
  MacGREGOR sai tammikuussa tilaukset ro-ro-laitteiden toimittamisesta 12 ajoneuvojen kuljetusalukseen. Tilauksiin sisältyy nostettavat autokannet neljään korealaisella Hyundai Heavy Industries -telakalla rakennettavaan alukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2009-2010. Lisäksi tilauksiin kuului pääkomponenttien suunnittelu ja toimitus kahdeksaan ajoneuvojen kuljetusalukseen, jotka rakennetaan Kiinassa.
   
  Cargotec Services
   
  Huoltomarkkinat jatkuivat aktiivisina heijastuen sekä kunnossapito- ja modernisointisopimusten että varaosien tilauksiin.
   
  Toukokuussa sovittiin Arshiya Internationalin kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa mobiilipukkinosturien ja konttikurottajien ylläpidon Mumbain satamassa Intiassa. Toukokuussa tehtiin myös kolmevuotinen täyshuoltosopimus konttikurottajien ylläpidosta Göteborgin satamassa Ruotsissa.
   
  Vuosaaren satamaan tulevien neljän satamanosturin ylläpidosta tehtiin huhtikuussa viisivuotinen täyshuoltosopimus. Lisäksi sovittiin konttilukkien, terminaalitraktorien ja konttikurottajien ylläpidosta samassa satamassa.
   
  Maaliskuussa sovittiin norjalaisen Norsteve Oslon kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa viiden konttilukin ylläpidon, varaosat ja huollon Sjursoyan konttiterminaalissa Oslon satamassa.
   
  Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saatiin useita konversioprojekteja, jotka toimitetaan vuosina 2008-2009. Toukokuun tilaukset käsittävät sähköisesti nostettavien autokansien toimittamisen kahteen Finnlinesin ro-ro-alukseen. Lisäksi solmittiin sopimus aluksen ohjausjärjestelmän konversiosta. Lastiluukkujen konversioprojektien kysyntää lisää lainsäädäntö, joka kieltää yksirunkoisten tankkereiden käytön. Laivat muutetaan usein kuivalastialuksiksi. Lisäksi saatiin merkittävä laivojen itsepurkaimien huoltosopimus Filippiineiltä.
   
  Tilauskanta
   
  Cargotecin tilauskanta 30.6.2008 oli 3 360 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 238 (260) miljoonaa euroa, Kalmarin 790 (660) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 2 334 (1 946) miljoonaa euroa. MacGREGORissa noin 80 prosenttia tilauskannasta arvioidaan toimitettavan vuoden 2010 loppuun mennessä.
   
   
  Liikevaihto
   
  Cargotecin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 13 prosenttia ja oli 1 627
  (1 437) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 9 prosenttia.
   
  Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 901 (743) miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihto oli 253 (245) miljoonaa euroa, Kalmarin liikevaihto oli 396 (330) miljoonaa euroa ja MacGREGORin liikevaihto oli 254 (169) miljoonaa euroa.
   
  Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi lisääntyneiden toimitusten ansiosta kaikissa liiketoiminta-alueissa ensimmäisestä vuosineljänneksestä, mikä heijastaa vahvaa tilauskantaa. MacGREGORin Offshore-ratkaisujen toimituksissa oli pieniä viivästymisiä vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tilausten suuren määrän sekä telakoiden kireiden aikataulujen takia. Offshore-ratkaisujen toimitusten määrän arvioidaan kasvavan toisella vuosipuoliskolla.
   
   
  Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 15 prosenttia ja oli 414 (359) miljoonaa euroa, mikä vastaa 25 (25) prosenttia koko liikevaihdosta. Varaosien ja huoltosopimusten vahva kysyntä vauhditti kasvua. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 22 (17) prosenttia, Kalmarissa 29 (30) prosenttia ja MacGREGORissa 22 (28) prosenttia.
   
  Tulos
   
  Cargotecin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 107,3 (104,3) miljoonaa euroa eli 6,6 (7,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 3,1 (2,4) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja kolme miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja. Kalmarin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta heikensi neljän miljoonan euron projektikuluvaraus.
   
  Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 63,1 (46,3) miljoonaa euroa eli 7,0 (6,2) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin osuus toisen vuosineljänneksen liikevoitosta oli 18,5 (16,6) miljoonaa euroa, Kalmarin 32,3 (24,1) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 21,9 (11,3) miljoonaa euroa.
   
  Sekä Kalmarin että MacGREGORin toisen vuosineljänneksen kannattavuus parani huomattavasti ensimmäisen vuosineljänneksen tasosta heijastaen kasvaneita toimitusmääriä ja tasapainoisempaa tuotevalikoimaa. Hiabin liikevoittomarginaali heikkeni. Raaka-aineiden ja komponenttien kohonneiden hintojen siirtäminen lopputuotteiden hintoihin on haastavaa.
   
  Ensimmäisen vuosipuoliskon voitto oli 70,1 (74,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,11 (1,17) euroa.
   
  Tase, rahoitus ja rahavirta
   
  Cargotecin liiketoiminnan nettokäyttöpääoma kasvoi ja 30.6.2008 se oli 298 (31.12.2007: 253) miljoonaa euroa. Pääomaa sitoutui komponentteihin ja keskeneräiseen tuotantoon aiempaa enemmän johtuen komponenttien saatavuuden varmistamiseksi kasvatetuista varastomääristä. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 266 (254) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 778 (751) miljoonaa euroa.
   
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-kesäkuussa oli 94,7 (83,4) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 65,7 (64,1) miljoonaa euroa. Yritysostoista maksettiin 34,2 (163,6) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 370 (31.12.2007: 304) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 36,9 (38,3) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste nousi 41,0 (33,9) prosenttiin.
   
  Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2011 alkaen. Yhtiöllä oli kesäkuun lopussa käyttämättömiä rahoituslimiittejä 635 miljoonaa euroa.
   
  Oman pääoman tuotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 15,6 (17,0) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 15,7 (17,7) prosenttia.
   
  Uudet tuotteet ja tuotekehitys
   
  Cargotecin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tammi-kesäkuussa olivat 22,8 (23,1) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.
   
  Cargotec avasi huhtikuussa suunnittelutoimiston Puneen, Intiaan. Kehittyvillä markkinoilla olevilla suunnitteluresursseilla saadaan tuotekehitys vastaamaan paremmin paikallisia tarpeita. Suunnittelukeskuksen resursseja hyödyntävät Cargotecin tuotekehityskeskukset, jotka toimivat eri puolilla maailmaa. Toiminta kattaa erilaista suunnittelua luonnoksista rakenneanalyyseihin sekä järjestelmäsuunnittelua. Keskuksessa arvioidaan työskentelevän yli 50 henkilöä vuoden loppuun mennessä.
   
  Hiab toi markkinoille uuden automaattisen lastinsuojauslaitteen, jota voidaan käyttää vaihtolavalaitteen kanssa jätteiden ja kierrätysmateriaalien kuljetuksessa.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hiab avasi alan huippua edustavan nosturien testauskeskuksen, joka sijaitsee kuormausnosturien valmistusyksikössä Hudiksvallissa, Ruotsissa. Keskus tarjoaa Hiabille ja muille liiketoiminta-alueille mahdollisuuden testata enemmän ja tarkemmin aiempaa pidempiä nostureita ja komponentteja.
   
  Kalmar lanseerasi toukokuussa Pro Future(TM) -konseptin, joka käsittää kaikki Kalmarin ympäristöystävälliset laitteet. Laitteet arvioidaan viiden ekologisen päätöksentekokriteerin mukaan: energialähde, energiatehokkuus, päästöt, meluhaitat ja kierrätettävyys.
   
  Toisen vuosineljänneksen aikana tuotiin markkinoille kaksi Pro Future(TM) -laitetta: tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu vaihtovirtahaarukkatrukki ja hybridikonttilukki. Hybridilukki on markkinoiden ensimmäinen itselataava lukki, jonka polttoaineen kulutus ja hiilidioksipäästöt ovat jopa 25-30 prosenttia alhaisemmat standardilukkiin verrattuna nopeuden säädön, energian varastoinnin ja kierrätysteknologian ansiosta.
   
  Kalmar toi markkinoille uuden, täysin automaattisen kuljetuslukin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuljetuslukki voi nostaa, sijoittaa ja siirtää kontteja satamanosturin ja kenttänosturin välillä ilman kuljettajaa. Uusi Kalmar Autoshuttle(TM) varmistaa satamien kustannustehokkaan ja tuottavamman toiminnan erityisesti tulevaisuudessa erittäin suurissa satamissa.
   
  MacGREGORissa jatkettiin sähkökäyttöisten lastinkäsittelyratkaisujen sekä uuden laivanostureiden ohjausjärjestelmän kehittämistä. Offshore-divisioonassa panostettiin kansivarusteiden kehittämiseen. Ne mahdollistavat nostureiden käytön vaikeissa sääolosuhteissa, ja silloin kun on tarve operoida syvissä vesissä.
   
  Helmikuussa MacGREGOR sopi Yhdysvaltojen laivaston kanssa kuljetusjärjestelmän kehittämisestä ajoneuvojen siirtoon. Järjestelmän avulla suuria ajoneuvoja voidaan siirtää liikkuvasta aluksesta toiseen. Järjestelmän prototyyppi toimitetaan vuoden 2009 loppuun mennessä.
   
  Investoinnit
   
  Cargotecin investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 29,1 (20,7) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 20,2 (15,4) miljoonaa euroa.
   
  Cargotec perusti huhtikuussa Cargotec Port Security -nimisen tytäryhtiön kehittämään vaativia konttiliikenteen turvallisuusratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan konttienkäsittelyn satamissa. Cargotec on viimeisen kahden vuoden aikana tutkinut turvallisuusratkaisuja konttien radioaktiivisuuden mittaamiseen. Cargotec on solminut yksinoikeudella maailmanlaajuisen teknologian lisenssisopimuksen yhdysvaltalaisen Innovative American Technology -yhtiön kanssa ja kenttätestaukset tarttujiin asennetuilla säteilynmittausratkaisuilla on aloitettu.
   
  Hiab aloitti toisella vuosineljänneksellä takalaitanostimia valmistavan tuotantolaitoksen laajennuksen Obornikissä, Puolassa. Projekti saadaan päätökseen vuoden 2008 aikana. Koreassa Hiab investoi nosturitehtaan uuteen maalaamoon. Raisiossa saatiin päätökseen projekti, jonka tuloksena vaihtolavalaitteita valmistavan tuotantolaitoksen kapasiteetti nousi huomattavasti kilpailukykyisemmän tuotantoprosessin ansiosta.
   
  Kalmar aloitti toisella vuosineljänneksellä maastokelpoisten kontinkäsittelylaitteiden tuotantoyksikön laajentamisen Cibolossa, Teksasissa Yhdysvalloissa, ja käynnisti konttitarttujien valmistuksen kapasiteetin laajentamisen Ipohissa, Malesiassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksella Kalmar laajensi verkostoaan Amerikassa avaamalla uuden myyntiyhtiön Meksikoon. Lisäksi Zeebruggeen, Belgiaan, avattiin uusi huoltoyksikkö.
   
  MacGREGOR avasi maaliskuussa uuden offshore-laitteiden tuotantoyksikön Tianjinissa, Kiinassa. Tehtaan tuotannosta noin puolet toimitetaan eri puolille Kiinaa. Uusi yksikkö mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja optimoinnin Norjan ja Singaporen offshore-tuotantoyksiköissä. Osa Offshore-nosturituotannosta on siirretty Norjasta Singaporeen, minkä johdosta isompia nostureita voidaan valmistaa enemmän Norjassa. Cargotecin omien ja MacGREGORin yhteistyökumppaneiden investointien tarjoama lisäkapasiteetti on tärkeä osa tälle vuodelle suunniteltua merkittävää toimitusten kasvua.
   
  On the Move -muutosohjelma
   
  Cargotec ilmoitti tammikuussa aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100 miljoonalla eurolla. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle. Alkuvaiheen projektit ovat keskittyneet tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Suomessa aloitettua yhtiörakenteen yksinkertaistamista on laajennettu useisiin maihin kevään aikana. Suomessa ja Ruotsissa kaikki liiketoiminnat siirretään yhteen maayhtiöön vuoden vaihteessa. Näistä projekteista arvioidaan nopeutetun aikataulun johdosta syntyvän noin 10 miljoonan euron kustannukset vuodelle 2008, mikä on selvästi enemmän kuin alkuvuonna ennakoitiin.  
   
  Jatkossa pääpaino on globaalin toimitusketjun kehittämisessä sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä.
   
  Ensimmäiset yhteiset toimitusketjun kehittämishankkeet etenivät kevään aikana Kiinassa ja Eestissä. Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan tuotantokapasiteetti päätettiin kaksinkertaistaa, minkä osana Hiabin kokoonpanoyksikkö siirretään siellä sijaitsevan Kalmarin tehtaan yhteyteen. Vuonna 2007 ostetun Narvassa, Eestissä sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteettia ja tuottavuutta nostetaan vastaamaan kasvaneeseen komponenttien tarpeeseen. Jo käynnissä olevien toimitusketjun laajentamiseen tähtäävien investointointien arvioidaan nousevan vajaaseen 50 miljoonaan euroon vuonna 2008.
   
  Yrityskaupat
   
  Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Cargotec teki kuusi yrityskauppaa, joista neljä Hiab-liiketoiminta-alueella.
   
  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Cargotec osti 60 prosenttia Idea Designing & Consulting S.r.l.:stä. Massan kaupungissa Italiassa sijaitseva yhtiö työllistää kymmenen tuotesuunnittelijaa.
   
  Kesäkuussa Hiab allekirjoitti sopimuksen pitkäaikaisen takalaitanostimien jälleenmyyjänsä  liiketoiminnan ostamisesta Uudessa-Seelannissa. Takalaitanostimien myynnin lisäksi yhtiön liiketoiminta koostuu niiden asennuksista, korjauksista, huollosta ja varaosamyynnistä.
   
  Maaliskuun lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin liiketoiminnan hankkimisesta. Yhtiö on Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani alueella. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuun lopussa.
   
  Hiab allekirjoitti helmikuussa sopimuksen australialaisen O'Leary's Material Handling Services Pty Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Hiab hankkii yritysostolla yhtiöstä 70 prosenttia. O'Leary's Material Handling Services on Länsi-Australian johtava takalaitanostimia toimittava yritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee 24 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 2,6 miljoonaa euroa.
   
  Helmikuussa Hiab allekirjoitti sopimukset takalaitanostimia Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa valmistavien englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corp.:in hankkimisesta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 23 miljoonaa euroa, ja niiden palveluksessa työskentelee 164 henkilöä.
   
  MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Service Inc:in (PCS) ostamisesta. PCS:n liikevaihto vuonna 2007 oli 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja yrityksessä työskentelee 105 henkilöä. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa.
   
  Henkilöstö
   
  Cargotecin palveluksessa työskenteli katsauskauden lopussa 12 097 (30.6.2007: 10 962) henkilöä. Henkilöstön määrää kasvatti vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla ja vuoden 2008 aikana tehdyt yritysostot. Hiabissa työskenteli 4 685 (4 483), Kalmarissa 4 737 (4 341) ja MacGREGORissa 2 527 (2 066) henkilöä. Hiab ennakoi hiljentyvää kysyntää valmistelemalla tuotannonsopeuttamistoimenpiteitä nosturien valmistuksessa Euroopassa ja ajoneuvotrukkien valmistuksessa Yhdysvalloissa.
   
  Konsernin henkilöstöstä 14 (14) prosenttia työskenteli Suomessa, 20 (22) prosenttia Ruotsissa ja 30 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (12) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 23 (21) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (1) prosenttia.
   
  Osakkeet, osakepääoma ja optiot
   
  Cargotecin osakepääoma 30.6.2008 oli 64 269 120 euroa. Osakepääoma kasvoi 48 747 eurolla katsauskauden aikana, kun B-sarjan osakkeita merkittiin Cargotecin optio-oikeuksilla. Noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä 30.6.2008 oli 54 743 031, ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä oli 9 526 089. Ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 990 725 yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 3 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä. Cargotecin 2005A optio-oikeudet erääntyivät maaliskuussa. 2005B optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 139 890 B-sarjan osaketta, joiden vaikutuksesta osakepääoma voi kasvaa 139 890 eurolla.
   
  Markkina-arvo ja kaupankäynti
   
  Cargotecin B-sarjan osakkeen päätöskurssi 30.6.2008 oli 22,11 euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon keskikurssi oli 28,16 euroa. Ylin kurssi tammi-kesäkuussa oli 36,49 euroa ja alin 21,54 euroa. Cargotecin B-sarjan osakkeita vaihdettiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tammi-kesäkuussa noin 45 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 1 266 miljoonan euron vaihtoa.
   
  Cargotecin B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2008 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 166 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa 1 378 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita.
   
  Muutokset johdossa
   
  Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö nimitettiin 1. helmikuuta 2008 vastaamaan On the Move -muutosohjelmasta. Heinistö jatkaa Cargotecin johtoryhmän jäsenenä sekä Cargotecin hallituksen sihteerinä. Eeva Mäkelä nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin CFO:ksi. Mäkelän vastuualueisiin kuuluu talous, rahoitus, riskienhallinta sekä sijoittajasuhteet ja viestintä, ja hän kuuluu johtoryhmään. Minna Karhu nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin viestintäjohtajaksi.
   
  Yhtiökokouksen päätökset
   
  Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. helmikuuta Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
   
  Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,04 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa 52 789 559 B-sarjan osaketta kohden.
   
  Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos.
   
  Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
   
  Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.
   
  Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6§:n mukaisesti suunnatusti. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä on 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa yhtiökokousajankohtana olleet vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   
  Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   
  Hallituksen järjestäytyminen
   
  Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana sekä Henrik Ehrnroothin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
   
  Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä työvaliokunta.
   
  Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen ja Antti Lagerroosin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Karri Kaitue. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Työvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin.
   
  Omien osakkeiden osto
   
  Cargotec Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
   
  Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
   
  B-sarjan osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. A-sarjan osakkeet hankitaan pörssin ulkopuolelta samaan hintaan kuin hankintapäivänä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta.
   
  Yhtiökokouksesta kesäkuun loppuun saakka omia osakkeita hankittiin 86 000 kappaletta 26,25 euron keskihintaan. Cargotecin hallussa oli yhteensä 1 990 725 yhtiön B-sarjan osaketta katsauskauden lopussa.
   
  Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
   
  Maailmantalouden kehitykseen kohdistuu huomattavaa epävarmuutta, mikä lisää lähitulevaisuuteen liittyviä riskejä. Cargotecin lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yleiseen talouskehitykseen sekä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintakehitykseen.
   
  Kiihtyvä inflaatio, korkea öljyn hinta sekä kohonneet rahoituskustannukset Yhdysvaltojen talouden taantuman lisäksi voivat vähentää Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuutta eripuolilla maailmaa. Riski Euroopan talouden ja erityisesti rakennusteollisuuden hidastumisesta on kasvanut. Yhdysvaltojen heikko taloustilanne on näkynyt toistaiseksi Hiabin tuotteiden alentuneena kysyntänä. Riski varovaisuuden leviämisestä yleiseen investointikäyttäytymiseen on kasvanut, mikä voi vähentää Cargotecin muiden laitteiden kysyntää.
   
  Cargotec on ulkoistanut merkittävän osan komponenttituotannostaan ja osittain myös kokoonpanon. Vilkkaasta kysynnästä johtuen Cargotecin käyttämien komponenttien saatavuustilanne jatkuu kireänä. Tämä hankaloittaa kokoonpanotehtaiden toiminnan optimointia, ja aiheuttaa riskin ylimääräisistä kustannuksista ja toimitusten viivästymisistä. Raaka-aineiden ja komponenttien hinnat ovat nousseet merkittävästi, ja niiden osalta on edelleen paineita ylöspäin.
   
  Näkymät
   
  Cargotec arvioi edelleen koko vuoden liikevaihdon kasvun olevan edellisvuoden kasvun tasolla vahvan tilauskertymän ja ennätyksellisen korkean tilauskannan ansiosta. Kalmarin ja MacGREGORin kannattavuuden ennakoidaan kehittyvän myönteisesti aikaisempien odotusten mukaisesti. Sen sijaan Hiabin Euroopan markkinanäkymien epävarmuus on lisääntynyt huomattavasti. Cargotecin 2008 liikevoittomarginaalin arvioidaan edelleen parantuvan edellisvuoden 7,3 prosentista, mutta Hiabin näkymien epävarmuuden ja nopeutetun On the Move -muutosohjelman kustannusten ennakoidaan johtavan liikevoittomarginaalin jäämiseen alle 8 prosentin.
   
  Vuoden 2008 kalenteri
   
  Tammi-syyskuun osavuosikatsaus maanantaina 20.10.2008
  Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 maanantaina 2.2.2009
   
   
   
   
  Helsingissä, 17. heinäkuuta 2008
  Cargotec Oyj
  Hallitus
   
   
  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   

   
   
  Cargotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008
   
  Lyhennetty konsernituloslaskelma
   
  * Kalmar liiketoiminta-alueen konttitarttujientarkastus- ja korjausohjelma
   
  Lyhennetty konsernitase
   

   
   
  * Nettoverojen jälkeen
  Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
   
   
  Tunnusluvut
   

   
   
  Segmenttikohtaiset tiedot
  * Ilman konttitarttujien tarkastus- ja korjausohjelmasta johtuvaa 18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua
  * Ilman konttitarttujien tarkastus- ja korjausohjelmasta johtuvaa 18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua

   
   
  Liitetiedot
   
  Johdannaissopimusten käyvät arvot
   

  Yrityshankinnat 2008
   
  Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla Cargotec teki kuusi yritysostoa, joista neljä Hiabin
  liiketoiminta-alueella.
   
  Helmikuussa Cargotec osti 60 % italialaisesta Idea Designing & Consulting S.r.l. yhtiöstä tutkimus- ja
  kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Hankinnan käsittelyssä on otettu huomioon myös vähemmistön
  osuus, johon liittyy lunastusvelvollisuus. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa.
   
  Helmikuussa Hiab sopi englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift
  Corporationin hankkimisesta. Ne valmistavat takalaitanostimia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
  Kaupat saatiin päätökseen maaliskuun lopussa.
   
  Hiab allekirjoitti helmikuussa myös sopimuksen australialaisen O'Leary Material Handling Services Pty
  Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Yhtiö on Länsi-Australian johtava takalaitanostimia toimittava yritys.
  Hiabin osuus hankitusta yhtiöstä on 70 %. Kauppa on saatu päätökseen huhtikuussa. Maaliskuun
  lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin liiketoiminnan
  enemmistön hankkimisesta. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin.
  Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa.
   
  Kesäkuussa Hiab allekirjoitti sopimuksen uusiseelantilaisen Zepro Tailgate Limitedin
  liiketoiminnan ostamisesta. Takalaitanostimien myynnin lisäksi yhtiön liiketoiminta koostuu niiden
  asennuksista, korjauksista, huollosta ja varaosamyynnistä.
   
  MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Service, Inc:in
  ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa.
   
  Johto arvioi, että konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2008 olisi ollut 1 648 miljoonaa euroa, jos
  yrityskaupat olisi suoritettu 1.1.2008.
   
  Alla olevassa taulukossa on esitetty 1.1.-30.6.2008 yritysostot yhteen laskettuna. Liiketoimintojen
  yhdistely on tehty alustavana koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen
  on vielä kesken.
   
  Hydramarine AS:n, Indital Construction Machinery Ltd:n, Bay Equipment Repairs Inc:in ja Balti ES:n liiketoimintojen yhdistely
  esitettiin tilinpäätöksessä 2007 alustavana, koska käypien arvojen määrittely oli kesken. Katsauskaudella niiden laskenta on
  saatu päätökseen. Laskennalla ei ole vaikutusta vuoden 2007 vertailulukuihin.
   
  Laatimisperiaatteet
   
  Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen
  vuositilinpäätöksessä 2007 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä
  vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
  Uuden IFRS-tulkinnan soveltaminen 1.1.2008 alkaen
   
  Konserni on soveltanut 1.1.2008 alkaen seuraavaa IASB:n vuonna 2007 julkistamaa uutta tulkintaa:
   
  - IFRIC 14, IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their
  interaction.
   
  Uuden tulkinnan käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
   
  Tunnuslukujen laskentakaavat
   

   
   
  Tunnusluvut vuosineljänneksittäin
  * Ilman Kalmar-liiketoiminta-alueen konttitarttujien tarkastus- ja korjausohjelmasta johtuvaa
  18,0 miljoonan euron kertaluonteista kulua

  Liite:

  Mitä mieltä olet sivustosta?