menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008

18.04.2008

 
  • Saadut tilaukset vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 1 155 (1-3/2007: 915) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta vahvistui vuoden alusta, ja oli 3 287 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 prosenttia ja oli 727 (1-3/2007: 694) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kasvoi 26 (25) prosenttiin.
  • Liikevoitto oli 44,2 (1-3/2007: 58,0) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 6,1 (8,4) prosenttia liikevaihdosta. Kalmar teki vuosineljänneksellä 4 miljoonan euron projektikuluvarauksen.
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 50,1 (1-3/2007: 52,1) miljoonaa euroa.
  • Tammi-maaliskuun tulos oli 31,5 (1-3/2007: 39,4) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,50 (1-3/2007: 0,62) euroa.
  • Henkilöstön määrä oli 11 524 (31.12.2007: 11 187).
  • Cargotec arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvun olevan edellisvuoden kasvun tasolla vahvan tilauskertymän ja ennätyksellisen korkean tilauskannan ansiosta. Vuoden 2008 tilauskertymän ennakoidaan jatkuvan hyvänä, mutta erittäin vahvaa ensimmäistä vuosineljännestä alhaisempana. Liikevoittomarginaalin arvioidaan parantuvan vuoden 2007 tasolta, ja olevan noin 8 prosenttia koko vuodelta.
 
 
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Vahva tilauskertymä osoittaa, että lastinkäsittelyratkaisujen kysyntä jatkui hyvänä. Tämä tukee arviotamme vuoden 2008 liikevaihdon kasvutavoitteen saavuttamisesta. Vuosineljänneksen tulos on heikko erityisesti Kalmarissa, jossa yhdessä Kalmarin uuden johdon kanssa olemme aloittaneet toimet liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Tämän vuoden painopisteemme Cargotecissa ovat orgaanisen kasvun vahvistaminen ja On the Move -muutosohjelman toteuttaminen. Muutosohjelma on keskeinen saavuttaaksemme 10 prosentin liikevoittomarginaalin."
 
 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samanaikaisesti kansanvälisen puhelinkonferenssin kanssa tänään klo 13.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Osavuosikatsauksen esittelee tilaisuudessa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla klo 13.00 mennessä.
 
Puhelinnumerot ovat:
+1 646 843 4608 (USA:sta soittajat)
+44 20 3023 4412 (muut soittajat)
Osallistumistunnus: Cargotec Corporation
 
Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Tapahtuman tallenne on yhtiön internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 
Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Eeva Mäkelä
CFO
 
Lisätiedot:
Eeva Mäkelä, CFO, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto on kolme miljardia euroa. Konsernilla on yli 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
 

Toimintaympäristö
 
Hiabin kuormankäsittelylaitteiden markkinat olivat vahvat Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kysyntä kasvoi useissa asiakassegmenteissä erityisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Euroopan maista Espanjassa ja Italiassa kysyntä oli selvästi alempi viimevuotiseen verrattuna. Kuorma-autojen toimitusajat ovat pidentyneet merkittävästi Euroopassa, mikä on johtanut kuormausnostureiden ja vaihtolavalaitteiden toimitusten lykkääntymisiin. Yhdysvalloissa viime vuonna tapahtunut rakennusteollisuuden kysynnän merkittävä pudotus näkyi edelleen kuormankäsittelylaitteiden erittäin heikkona kysyntänä.
 
Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden markkinoilla aktiviteetti oli yleisesti vilkasta ja uusia tilauksia saatiin runsaasti. Kysyntä oli vilkkainta Euroopassa ja Aasiassa. Raskaan teollisuuden käyttämien haarukkatrukkien kysyntä oli hyvällä tasolla, joskin eräissä Euroopan maissa nähtiin merkkejä markkinoiden hiljentymisestä. Terminaalitraktorien markkinat Yhdysvalloissa olivat selvästi odotettua paremmat, kun otetaan huomioon maan talouskasvun hidastuminen.
 
MacGREGORin toimittamien laivojen lastinkäsittelyjärjestelmien ja offshore-ratkaisujen markkinat jatkuivat erittäin vilkkaina. Laivanostureiden, lastiluukkujen sekä lastinkiinnitysjärjestelmien kysyntä oli korkealla tasolla heijastaen irtolastialusten ja yleislastialusten erittäin vahvaa kysyntää. Offshore-ratkaisujen kysyntä oli edelleen erittäin vilkasta, ja laitteiden markkinat kasvoivat. Myös ro-ro-laitteiden markkinat olivat vahvat sekä Euroopassa että Aasiassa. Irtolastinkäsittelylaitteiden kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.
 
Huoltopalvelujen kysyntä jatkui myönteisenä. Kuormankäsittelylaitteiden huoltopalvelujen kysyntä oli vahvaa Euroopassa, kun asennetut laitekannat kasvoivat ja käyttöasteet ovat korkealla. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden huoltopalveluiden kysyntä laski laitteiden erittäin vähäisen käytön takia. Kontinkäsittelylaitteiden huoltopalveluiden kysyntä pysyi vahvana sekä Euroopassa että Aasiassa. Laivojen lastinkäsittelyratkaisujen huoltopalveluissa saatiin useita uusia tilauksia. Erityisesti konversioprojektien kysyntä kasvoi.
 
Saadut tilaukset
 
Cargotecin saadut tilaukset tammi-maaliskuussa 2008 olivat 1 155 (1-3/2007: 915) miljoonaa euroa.
 

 
Hiab
 
Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa 2008 oli 228 (1-3/2007: 264) miljoonaa euroa.
 
Hiabin tilauskertymä jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukautta alhaisemmaksi. Hiab sai liiketoiminnalleen tyypillisiä yksittäisiä tilauksia. Tilaukset kasvoivat erityisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Hiabin tuotteiden tilauksia saatiin myös Lähi-idästä, Kiinasta ja Intiasta. Syksyllä 2007 markkinoille esitellyn Hiabin suurimman kuormausnosturin XS 1055:n kysyntä oli vahvaa.
 
Kalmar
 
Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa 2008 oli 490 (1-3/2007: 393) miljoonaa euroa. Useisiin tilauksiin sisältyy Kalmarin kehittämiä navigointi-, kontinpaikannus- ja etävalvontajärjestelmiä.
 
Helmikuussa Kalmar sopi 22 E-One+-mobiilipukkinosturin toimituksista eteläafrikkalaiselle Transnet Limitedille. Laitteet toimitetaan vuosien 2008-2009 aikana uuteen Ngquran satamaan. Helmikuussa sovittiin myös Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitsevan Port of Tacoman kanssa seitsemän konttilukin toimituksista. Konttilukkeja käytetään konttien käsittelyssä rautateillä, ja niihin asennetaan Kalmarin kehittämä, laitteiden käyttöä nopeuttava CAN-BUS-valvontajärjestelmä. Laitteet toimitetaan lokakuussa 2008.
 
Maaliskuussa Kalmar sai 48 EDRIVE®-konttilukin tilauksen Eurogaten Saksan toiminnoilta. 22 lukkia toimitetaan Eurogaten CTB Bremerhavenin konttiterminaaliin ja 13 lukkia Eurogaten CTH Hampurin terminaaliin. Lisäksi 13 lukkia toimitetaan MSC Gate Bremerhavenin terminaaliin, joka on Eurogaten ja Mediterranean Shipping Companyn yhteisyritys. Toimitukset alkavat syksyllä 2008, ja viimeiset yksiköt toimitetaan vuoden 2009 alussa. Lisäksi Kalmar sopi maaliskuussa Steveco Oy:n kanssa kymmenen EDRIVE®-konttilukin toimittamisesta Mussalon konttiterminaaliin Kotkaan. Toimitukset alkavat kesällä 2008 ja ne saadaan päätökseen lokakuussa 2008.
 
E-One+-mobiilipukkinostureiden tilauksia saatiin maaliskuussa muun muassa Thaimaasta, Vietnamista ja Brasiliasta. Kalmar sopi 17 mobiilipukkinosturin toimituksista Vietnam International Container Terminalsin konttiterminaaliin Ho Chi Minhiin. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010. Thaimaalainen LCMT Company Ltd. sopi Kalmarin kanssa kuuden mobiilipukkinosturin toimituksesta LCMT:n terminaaliin Laem Chabangin satamaan. Mobiilipukkinosturit toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Lisäksi Etelä-Amerikan suurimmalta konttiterminaalioperaattorilta Santos Brasil S/A:lta saatiin 12 mobiilipukkinosturin tilaus. Laitteet toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä.
 
MacGREGOR
 
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa 2008 oli 439 (1-3/2007: 259) miljoonaa euroa.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin erittäin runsaasti laivanosturi- ja lastiluukkutilauksia pääasiassa Kiinasta ja Koreasta. Yhteensä 276 irtolastinkäsittelyyn tarkoitettua nosturia toimitetaan varustamoille Saksaan, Singaporeen, Kiinaan ja Koreaan. Vuosineljänneksellä sovittiin lastiluukkutoimituksista 70 konttialukseen, 120 irtolastialukseen sekä 41 yleislastialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2009-2011.
 
MacGREGOR sai tammikuussa tilaukset ro-ro-laitteiden toimittamisesta 12 ajoneuvojen kuljetusalukseen. Tilauksiin sisältyy nostettavat autokannet neljään korealaisella Hyundai Heavy Industries -telakalla rakennettavaan alukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2009-2010. Lisäksi tilauksiin kuului pääkomponenttien suunnittelu ja toimitus kahdeksaan ajoneuvojen kuljetusalukseen, jotka rakennetaan Kiinassa.
 
MacGREGOR sai maaliskuussa Taiwanista merkittävän irtolastinkäsittelylaitteiden tilauksen, kun Taiwan Power Company tilasi kivihiilen käsittelyyn tarkoitettuja laitteita. MacGREGORin Siwertell-mallisessa irtolastinkäsittelylaitteessa on täysin suljettu kuljetuslinja, joka rajoittaa irtolastin käsittelyssä syntyvän pölyn pääsemistä ilmaan.
 
Maaliskuussa saatiin myös laivanosturitilaus 30 tankkeriin kiinalaiselta telakalta. Huolinta- ja letkunkäsittelynosturit toimitetaan vuosina 2008-2010 tankkereihin, joiden tilaajina ovat eri varustamot Turkissa, Norjassa, Venäjällä ja Kyproksella.
 
Offhore-divisioonassa saatiin runsaasti tilauksia erityisesti taaveteista, joiden toimitukset alkavat tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2009. MacGREGOR Offshore on johtava vaativien taavettijärjestelmien toimittaja maailmassa.
 
 
Cargotec Services
 
Huoltomarkkinat jatkuivat aktiivisena heijastuen sekä kunnossapito- ja modernisointisopimusten sekä varaosien tilauksiin.
 
Kalmar sopi maaliskuussa norjalaisen Norsteve Oslon kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa viiden konttilukin ylläpidon, varaosat ja huollon Sjursoyan konttiterminaalissa Oslon satamassa.
 
MacGREGOR sopi ensimmäisellä vuosineljänneksellä useasta lastiluukkujen konversioprojektista, jotka tehdään vuoden 2008 aikana. Kysyntää lisää lainsääntö, joka kieltää yksirunkoisten tankkereiden käytön. Laivat muutetaan usein kuivalastialuksiksi. Lisäksi MacGREGOR sai merkittävän laivojen itsepurkaimien huoltosopimuksen Filippiineiltä.
 
Tilauskanta
 
Cargotecin tilauskanta 31.3.2008 oli 3 287 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 253 (260) miljoonaa euroa, Kalmarin 824 (660) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 2 211 (1 946) miljoonaa euroa. MacGREGORin ennätyssuuren tilauskannan toimituksista suurin osa ajoittuu vuosille 2009-2012.
 
 

 
Liikevaihto
 
Cargotecin liikevaihto kasvoi vuoden 2008 tammi-maaliskuussa 5 prosenttia ja oli 727 (1-3/2007: 694) miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden aikana tehtyjen yrityskauppojen vaikutus liikevaihtoon oli 52 miljoonaa euroa.
 
Hiabin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 230 (1-3/2007: 240) miljoonaa euroa, Kalmarin liikevaihto oli 322 (324) miljoonaa euroa, ja MacGREGORin liikevaihto oli 177 (131) miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihdon jääminen edellisvuoden ensimmäistä vuosineljännestä alhaisemmaksi johtuu merkittävästi pudonneesta Yhdysvaltain kysynnästä. Sinänsä vahva kasvu Euroopassa ja Aasiassa ei pystynyt kompensoimaan Yhdysvaltain liikevaihdon huomattavaa laskua. Euroopassa pula kuorma-autoista viivästytti joitain Hiabin toimituksia, kun laitteita ei pystytty asentamaan. Kalmarin vuosineljänneksen liikevaihto ei kasvanut, mikä heijastaa edellisvuoden alkusyksyn suhteellisen matalaa saatujen tilausten määrää. MacGREGORin liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy aiempaa laajempien kokonaistoimitusten kasvaneella osuudella ja offshore-liiketoiminnan ostolla vertailukauden jälkeen.
 

 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 kasvoi 9 prosenttia ja oli 191 (1-3/2007: 175) miljoonaa euroa, mikä vastaa 26 (25) prosenttia koko liikevaihdosta. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 22 (17) prosenttia, Kalmarissa 31 (29) prosenttia ja MacGREGORissa 23 (32) prosenttia.
 
Tulos
 
Cargotecin liikevoitto tammi-maaliskuussa 2008 oli 44,2 (1-3/2007: 58,0) miljoonaa euroa eli 6,1 (8,4) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin osuus ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitosta oli 17,7 (24,4) miljoonaa euroa, Kalmarin 19,4 (26,7) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 11,9 (10,7) miljoonaa euroa.
 
Liikevoiton jääminen edellisvuotta alhaisemmalle tasolle johtuu useasta eri tekijästä. Hiabissa liikevoiton aleneminen on seurausta Yhdysvaltain markkinan pudotuksen negatiivisesta vaikutuksesta liiketoiminnan kannattavuuteen. Kalmarin liikevoittoa heikensi 4 miljoonan euron projektikuluvaraus.  MacGREGORissa alhainen kannattavuustaso selittyy projektien aikataulutuksella, josta johtuen vuosineljänneksen toimitukset olivat vielä suhteellisen matalalla tasolla ja kaudelle kirjautui kannattavuudeltaan keskimääräistä heikompia projekteja. Cargotecin liikevoittoon sisältyy 1,4 (0,7) miljoonaa euroa yritysostojen hankintamenojen kustannusvaikutusta.
 
Katsauskauden voitto oli 31,5 (1-3/2007: 39,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,50 (0,62) euroa.
 
Tase, rahoitus ja rahavirta
 
Cargotecin liiketoiminnan nettokäyttöpääoma 31.3.2008 oli 263 (31.12.2007: 253) miljoonaa euroa. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 252 (254) miljoonaa euroa, ja aineeton käyttöomaisuus oli 763 (751) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 50,1 (1-3/2007: 52,1) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 61,3 (59,0) miljoonaa euroa. Nettovelka 31.3.2008 oli 331 (31.12.2007: 304) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,5 (38,3) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli 37,8 (33,9) prosenttia.
 
Oman pääoman tuotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 14,2 (1-3/2007: 18,3) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 (19,9) prosenttia.
 
Cargotecilla oli 31.3.2008 sitovia rahoituslimiittejä 635 miljoonaa euroa. Limiitit eivät olleet käytössä.
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
 
Cargotecin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tammi-maaliskuussa 2008 olivat 11,2 (1-3/2007: 11,1) miljoonaa euroa, mikä on 1,5 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hiab avasi alan huippua edustavan nosturien testauskeskuksen Hudiksvallissa, Ruotsissa sijaitsevassa kuormausnosturien valmistusyksikössä. Keskus tarjoaa Hiabille ja muille liiketoiminta-alueille mahdollisuuden testata enemmän ja tarkemmin aiempaa pidempiä nostureita sekä komponentteja.
 
Kalmar toi markkinoille uuden, täysin automaattisen kuljetuslukin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuljetuslukki voi ilman kuljettajaa nostaa, sijoittaa ja siirtää kontteja satamanosturin ja kenttänosturin välillä. Uusi Kalmar Autoshuttle (TM) varmistaa satamien kustannustehokkaan ja tuottavamman toiminnan erityisesti tulevaisuuden erittäin suurissa satamissa.
 
MacGREGORissa jatkettiin sähkökäyttöisten lastinkäsittelyratkaisujen sekä uuden laivanostureiden ohjausjärjestelmän kehittämistä. Offshore-divisioonassa panostettiin kansivarusteiden kehittämiseen, jotka mahdollistavat nostureiden käytön vaikeissa sääolosuhteissa ja silloin kun on tarve operoida syvissä vesissä.
 
Helmikuussa MacGREGOR sopi Yhdysvaltojen laivaston kanssa kuljetusjärjestelmän kehittämisestä ajoneuvojen siirtoon aluksesta toiseen. Järjestelmän avulla suuria ajoneuvoja voidaan siirtää merellä ro-ro-aluksista maihinnousualuksiin. Järjestelmä toimitetaan vuoden 2009 loppuun mennessä.
 
Investoinnit
 
Cargotecin investoinnit ilman yrityskauppoja ja asiakasrahoitusta olivat vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 10,2 (1-3/2007: 9,8) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 7,7 (5,3) miljoonaa euroa.
 
Cargotec ilmoitti tammikuussa aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100 miljoonalla eurolla. On the Move -muutosohjelma koostuu useista projekteista, joiden avulla yhdistetään hajanaisesti toimineita tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinto, IT ja viestintä, sekä vahvistetaan asiakasrajapinnan tehokkuutta yhtenäistämällä toimintoja liiketoiminta-alueiden välillä. Lisäksi luodaan yhteinen toimintatapa globaalin toimitusketjun kehittämiseen. Tältä pohjalta laajennetaan yhtiön valmistus- ja asennuskapasiteettia sekä hankintaverkostoa kehittyvillä alueilla. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden parissa käytettyä aikaa.
 
Ensimmäiset yhteiset toimitusketjun kehittämishankkeet toteutetaan Kiinassa ja Eestissä. Hiabin Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan laajennus tehdään siellä sijaitsevan Kalmarin tehtaan yhteyteen. Vuonna 2007 ostetun Narvassa, Eestissä sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteettia ja tuottavuutta nostetaan vastaamaan kasvaneeseen komponenttien tarpeeseen. Yhtiörakenteen yksinkertaistaminen päätettiin aloittaa Suomesta, jossa Suomen operatiivinen toiminta on tarkoitus siirtää tämän vuoden aikana yhteen yhtiöön.
 
Hiabin kuormaus- ja puutavaranosturituotelinjat yhdistettiin vuoden 2008 alussa. Organisaatiomuutoksella vahvistettiin yhteisten resurssien käyttöä tuotekehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa. Vuoden 2008 alusta yhdistettiin myös Hiabin Suomen myyntitoiminnot puutavaranostureissa Hiab Oy:n Suomen myyntiin. Muutos on osa Hiabin myyntiyhtiöiden integroimista, joka aloitettiin Saksassa ja Ruotsissa tammikuussa 2007.
 
Kalmar laajensi läsnäoloaan Amerikassa, ja avasi uuden myyntiyhtiön Meksikoon. Intermodaalimarkkinoiden kysyntä ja satamien toimintojen kasvanut vilkkaus edellyttää Kalmarilta aiempaa vahvempaa läsnäoloa alueella. Uusi myynti- ja huoltoyhtiö sijaitsee Meksikon toiseksi suurimmassa kaupungissa, Guadajalarassa. Lisäksi Kalmar avasi uuden huoltoyksikön Zeebruggeen, Belgiaan.
 
MacGREGOR avasi maaliskuussa uuden offshore-laitteiden tuotantoyksikön Tianjinissa, Kiinassa. Tehtaan tuotannosta noin puolet toimitetaan eripuolille Kiinaa. Lisäksi uusi yksikkö mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja optimoinnin Norjan ja Singaporen offshore-tuotantoyksiköissä.
 
 
Yrityskaupat
 
Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Cargotec teki neljä yrityskauppaa, joista kolme Hiab-liiketoiminta-alueella.
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Cargotec osti 60 prosenttia Idea Designing & Consulting S.r.l.:stä. Massan kaupungissa Italiassa sijaitseva yhtiö työllistää kymmenen tuotesuunnittelijaa.
 
Maaliskuun lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin hankkimisesta. Yhtiö on Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani alueella. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä. Kauppa edellyttää viranomaishyväksyntiä.
 
Hiab allekirjoitti helmikuussa sopimuksen australialaisen O'Leary's Material Handling Services Pty Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Hiab hankkii yritysostolla yhtiöstä 70 prosenttia. O'Leary's Material Handling Services on Länsi-Australian johtava takalaitanostimia toimittava yritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee 24 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 2,6 miljoonaa euroa. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuun alussa.
 
Helmikuussa Hiab allekirjoitti sopimukset myös englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corp.:in hankkimisesta. Yritykset omistaa Militello Holdings Inc., ja ne valmistavat takalaitanostimia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 23 miljoonaa euroa, ja niiden palveluksessa työskentelee 164 henkilöä. Yrityskaupat saatiin päätökseen maaliskuun lopussa.
 
Henkilöstö
 
Cargotecissa työskenteli 31.3.2008 yhteensä 11 524 (31.3.2007: 9 083) henkilöä. Henkilöstön määrää kasvatti vuoden 2007 ja 2008 aikana tehdyt yritysostot. Hiabissa työskenteli 4 592 (3 780) henkilöä, Kalmarissa 4 555 (4 041) ja MacGREGORissa 2 278 (1 203) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 13 (16) prosenttia työskenteli Suomessa, 22 (26) prosenttia Ruotsissa ja 30 (27) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 12 (15) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 22 (15) prosenttia ja muualla maailmassa 1 (1) prosentti.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
Cargotecin osakepääoma 31.3.2008 oli 64 235 283 euroa (31.12.2007: 64 220 373 euroa). Osakepääoma kasvoi 14 910 eurolla katsauskauden aikana, kun B-sarjan osakkeita merkittiin Cargotecin optio-oikeuksilla. Noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä 31.3.2008 oli 54 709 194, ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä oli 9 526 089. Cargotecin 2005A optio-oikeudet erääntyivät maaliskuussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli rekisteröimättä 31 485 merkittyä 2005A optio-oikeutta. Cargotecin 2005B optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 142 242 B-sarjan osaketta. Yhteensä optio-oikeuksien vaikutuksesta osakepääoma voi kasvaa 173 727 eurolla.
 
Markkina-arvo ja kaupankäynti
 
Cargotecin B-sarjan osakkeen päätöskurssi 31.3.2008 oli 31,09 euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen keskikurssi oli 29,21 euroa. Ylin kurssi tammi-maaliskuussa 2008 oli 36,49 euroa ja alin 22,47 euroa. Cargotecin B-sarjan osakkeita vaihdettiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tammi-maaliskuussa 26,8 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 782 miljoonan euron vaihtoa.
 
Cargotecin B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2008 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 642 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa 1 932 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 905 725 omaa B-sarjan osaketta, mikä vastaa 3 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
 
Muutokset johdossa
 
Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö nimitettiin 1. helmikuuta 2008 vastaamaan On the Move -muutosohjelmasta. Heinistö jatkaa myös Cargotecin johtoryhmän jäsenenä sekä Cargotecin hallituksen sihteerinä. Eeva Mäkelä nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin CFO:ksi. Mäkelän vastuualueisiin kuuluu talous, rahoitus, riskienhallinta sekä sijoittajasuhteet ja viestintä, ja hän kuuluu johtoryhmään. Minna Karhu nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin viestintäjohtajaksi.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. helmikuuta 2008 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,04 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa 52 789 559 B-sarjan osaketta kohden.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos.
 
Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä on 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa yhtiökokousajankohtana olleet vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana sekä Henrik Ehrnroothin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
Hallitus päätti, että sen työtä avustavat edelleen tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä työvaliokunta.
 
Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen ja Antti Lagerroosin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Karri Kaitue. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Työvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin.
 
Omien osakkeiden osto
 
Cargotec Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
 
Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
B-sarjan osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. A-sarjan osakkeet hankitaan pörssin ulkopuolelta samaan hintaan kuin hankintapäivänä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta.
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä omia osakkeita hankittiin 1 000 kappaletta. Yhteensä Cargotecin hallussa 31.3.2008 oli 1 905 725 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Maailmantalouden kehitykseen kohdistuu huomattavaa epävarmuutta, mikä lisää  lähitulevaisuuteen liittyviä riskejä. Cargotecin lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yleiseen talouskehitykseen sekä komponenttien saatavuuteen.
 
Yhdysvaltojen talouskehityksen hidastumisen vaikutukset muuhun maailmaan voivat vähentää Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuutta. Talouden ja rakentamisen mahdollinen hidastuminen myös Euroopassa vaikuttaisi kielteisesti erityisesti Hiabin kuormankäsittelylaitteiden ja Kalmarin raskaan lastin käsittelylaitteiden kysyntään.
 
Cargotec on ulkoistanut merkittävän osan komponenttituotannostaan ja osittain myös kokoonpanon. Vilkkaasta kysynnästä johtuen Cargotecin käyttämien komponenttien saatavuustilanne jatkuu kireänä. Tämä hankaloittaa kokoonpanotehtaiden toiminnan optimointia, ja aiheuttaa riskin ylimääräisistä kustannuksista ja toimitusten viivästymisistä. Lisäksi kuorma-autojen toimitusten ajoittaiset viiveet Euroopassa voivat lykätä Hiabin laitteiden toimituksia kevään 2008 aikana.
 
Cargotec on tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana mittavan määrän yritysostoja. Vaikka yritysostot ovat kooltaan suhteellisen pieniä ja maantieteellisesti hajautettuja, liittyy uusien yritysten integrointiin aina epävarmuustekijöitä.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Services Inc:in (PCS) ostamisesta. PCS:n liikevaihto vuonna 2007 oli 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja yrityksessä työskentelee 105 henkilöä. Yrityskaupan ehtona on due diligence -prosessin loppuunsaattaminen.
 
Näkymät
 
Cargotec arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvun olevan edellisvuoden kasvun tasolla vahvan tilauskertymän ja ennätyksellisen korkean tilauskannan ansiosta. Vuoden 2008 tilauskertymän ennakoidaan jatkuvan hyvänä, mutta erittäin vahvaa ensimmäistä vuosineljännestä alhaisempana. Liikevoittomarginaalin arvioidaan parantuvan vuoden 2007 tasolta, ja olevan noin 8 prosenttia koko vuodelta.
 
 
Helsingissä 18. huhtikuuta 2008
Cargotec Oyj
Hallitus
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 
Yrityshankinnat 2008
 
Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Cargotec teki muutamia strategiaa tukevia yritysostoja. Nämä yritysostot eivät yksittäin tarkasteltuina olleet olennaisia.
 
Helmikuussa Hiab sopi englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corp.:in hankkimisesta. Ne valmistavat takalaitenostimia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kaupat saatiin päätökseen maaliskuun lopussa.
 
Helmikuussa Cargotec osti 60 prosenttia italialaisesta Idea Designing & Consulting S.r.l:stä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Hankinnan käsittelyssä on otettu huomioon myös vähemmistön osuus, johon liittyy lunastusvelvollisuus.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto 1.1.-31.3.2008 olisi ollut 732 miljoonaa euroa, jos yrityskaupat olisi suoritettu 1.1.2008.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty 1.1.-31.3.2008 yritysostot yhteenlaskettuna. Liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana, koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
 

 

 
Laatimisperiaatteet
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2007 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
Uuden IFRS-tulkinnan soveltaminen 1.1.2008 alkaen
 
Konserni on soveltanut 1.1.2008 alkaen seuraavaa IASB:n vuonna 2007 julkistamaa uutta tulkintaa:
 
- IFRIC 14, IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their interaction.
 
Uuden tulkinnan käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
 
 

 

 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?