menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008

20.10.2008

 
 
  • Cargotecin syyskuussa ilmoitetun sopeuttamisohjelman säästötoimilla pyritään kapasiteetin sopeuttamisen lisäksi noin 25 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Ohjelma koskettaa noin 700 henkilöä. Säästötoimista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.
  • Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 3 136 (2 892) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 967 (1 028) miljoonalla eurolla.
  • Tilauskanta vahvistui edelleen, ja katsauskauden lopussa se oli 3 486 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 15 prosenttia ja oli 2 476 (2 151) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 26 (25) prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 848 (713) miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli tammi-syyskuussa 156,9 (156,8) miljoonaa euroa, josta kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 49,6 (52,5) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli tammi-syyskuussa 6,3 (7,3) prosenttia ja 5,8 (7,4) prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä.
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 158,1 (138,8) miljoonaa euroa.
  • Tammi-syyskuun tulos oli 111,9 (109,5) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos tammi-syyskuussa oli 1,77 (1,72) euroa.
  • Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 12 000 (31.12.2007: 11 187).
  • Markkinatilanne kontinkäsittelyssä suurten projektien osalta on hyvä, ja tarjouskanta on korkealla tasolla. Toisaalta erityisesti rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuormankäsittelyn markkinatilanne on syyskuusta edelleen heikentynyt. Laivanrakennusmarkkinat ovat tasaantumassa aikaisemmin ennakoidun mukaisesti. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saatavien tilausten arvioidaan jäävän alle edellisten vuosineljännesten korkean tason. Cargotecin liikevaihdon kasvun vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 13 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen kasvun arvioidaan jäävän tammi-syyskuun vauhdista johtuen talouden epävarmuudesta ja projektitoimitusten mahdollisista viivästymisistä. Vuoden 2008 operatiivisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan tammi-syyskuun marginaalin tasolla. Marginaaliennuste ei sisällä sopeuttamisohjelmassa ennakoituja kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteisarvoltaan noin 35 miljoonaa euroa.
 
 
 
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Markkinaympäristöön liittyy tällä hetkellä huomattavaa epävarmuutta. Hiabin saadut tilaukset ovat selvästi vähentyneet, mikä pakottaa meidät voimakkaaseen toimintamme sopeuttamiseen. Muissa liiketoiminnoissa saatujen tilausten määrä ylitti edelleen odotuksemme. Kalmarin kannattavuus ei kuitenkaan ole parantunut toivomallamme vauhdilla, ja pyrimme nyt sielläkin sopeuttamaan toimintaamme kilpailukykyisemmäksi. Vahva rahoitusrakenteemme antaa meille edellytykset tehdä pitkän tähtäimen kannattavuuden parantamisen mahdollistavat ratkaisut tässä haastavassa markkinatilanteessa."
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa 20.10.2008 klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Osavuosikatsauksen esittelee tilaisuudessa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla klo 14.00 mennessä.
 
Puhelinnumerot ovat:
+1 646 843 4608 (USA:sta soittajat)
+44 20 3023 4412 (muut soittajat)
Osallistumistunnus: Cargotec Corporation
 
Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Tapahtuman tallenne on yhtiön internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 
 
Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 

 
Toimintaympäristö
 
Kuormankäsittelylaitteiden markkinat heikkenivät kolmannen vuosineljänneksen aikana Länsi-Euroopassa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtävissä ollut rakennusteollisuuden hiljeneminen Etelä-Euroopassa laajeni muualle Länsi-Eurooppaan talouden epävarman tilanteen seurauksena alentaen kysyntää kolmannella vuosineljänneksellä. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kasvu jatkui hyvänä Japania lukuun ottamatta. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden kysyntä jatkui heikkona.
 
Kontinkäsittelylaitteiden markkinoilla aktiviteetti jatkui hyvänä. Konttikurottajien, konttilukkien ja mobiilipukkinosturien markkinat olivat erityisen vilkkaat. Talouden epävarmuuden takia kevyiden haarukkatrukkien sekä terminaalitraktorien markkinat heikkenivät kehittyneillä markkinoilla kolmannen vuosineljänneksen loppua kohti. Satamaoperaattoreiden kiinnostus automaatioon jatkui vahvana. Useita automaatioprojekteja on simulointi- ja suunnitteluvaiheessa.
 
Laivojen lastikäsittelyjärjestelmien ja offshore-ratkaisujen markkinat jatkuvat vahvoina. Laivanostureiden, lastiluukkujen sekä lastinkiinnitysjärjestelmien kysyntä jatkui korkealla tasolla heijastaen irtolastialusten ja yleislastialusten vahvaa kysyntää. Finanssikriisin ennakoidaan hidastavan uusien laivojen tilauksia loppuvuonna. Konttilaivojen markkinat ovat heikentyneet kolmannen vuosineljänneksen aikana. Offshore-ratkaisujen kysyntä oli edelleen vilkasta.
 
Huoltopalvelujen kysyntä jatkui myönteisenä kolmannella vuosineljänneksellä. Asiakkaat ovat kiinnostuneita entistä joustavammista toimintamalleista. Laitteiden korkeat käyttöasteet kehittyvillä markkinoilla lisäsivät huoltopalvelujen kysyntää. Euroopassa huoltopalvelujen kysyntä jatkui hyvänä. Yhdysvalloissa yhä heikentynyt taloustilanne vaikutti huoltopalvelujen kysyntään. Laivojen lastinkäsittelyratkaisujen huoltopalvelujen kysyntää vahvisti korjaustelakoiden vilkas toiminta.
 
Saadut tilaukset
 
Cargotecin saadut tilaukset vuoden tammi-syyskuussa olivat 3 136 (2 892) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 967 (1 028) miljoonaa euroa.
 
 
 
Hiab
 
Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa oli 661 (731) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 194 (223) miljoonaa euroa. Tilausten heikentyminen on seurausta rakentamiseen liittyvien asiakassegmenttien kysynnän alenemisesta Yhdysvaltojen lisäksi myös Länsi-Euroopassa kolmannen vuosineljänneksen aikana.
 
Hiab sai lukuisia liiketoiminnalleen tyypillisiä pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Vaihtolavalaitteiden kysyntä oli hyvä. Toisella vuosineljänneksellä Hiab kirjasi Yhdistyneiden kuningaskuntien (UK) puolustusministeriölle toimitettavien 90 vaihtolavalaitteen tilauksen. Lisäksi Hiab toimitti vaihtolavalaitteita ja jätteenkeräysyksikköjä Pekingin olympiakylään Kiinassa.
 
Hiab sai syyskuussa merkittävän tilauksen yhdysvaltalaiselta BAE Systems Inc:lta, joka on erikoistunut modernien puolustus- ja ilmailujärjestelmien kehittämiseen, toimittamiseen ja ylläpitoon. Kauppa käsittää 428 kuormausnosturia ja 32 koukkulaitetta ja kirjattiin pääasiassa kolmannelle vuosineljännekselle. Laitteiden toimitus alkaa vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana, ja suurin osa toimituksista tapahtuu vuonna 2009.
 
Kalmar
 
Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa oli 1 217 (1 083) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 365 (324) miljoonaa euroa. Isojen tilausten toimituksista merkittävä osa ajoittuu vuodelle 2009. Useisiin tilauksiin sisältyy Kalmarin kehittämiä navigointi-, kontinpaikannus- ja etävalvontajärjestelmiä. Konttikurottajatilaukset olivat ennätystasolla kolmannella vuosineljänneksellä.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä Kalmar sai mittavan E-One+-mobiilipukkinosturitilauksen Etelä-Afrikasta. 32 mobiilipukkinosturia toimitetaan Transnet Port Terminalsin Kapkaupungin terminaaliin. Toimitukset alkavat vuoden 2009 kesällä ja päättyvät syksyllä 2010.
 
Katsauskauden aikana saatiin myös seitsemän E-One+-mobiilipukkinosturin ja 10 konttikurottajan tilaus intialaiselta Arshiya Internationalilta. Toimitukset alkavat vuoden 2008 lopussa.
 
Kesäkuussa Kalmar sai 30 terminaalitraktorin, seitsemän E-One+-mobiilipukkinosturin ja viiden konttikurottajan tilaukset Sociedad Portuaria Regional de Cartagena:lta (SPRC) Kolumbiasta. Laitteet tulevat SPRC:n uuteen Contecar-terminaaliin Cartagenaan. Pienempien laitteiden on määrä olla perillä marraskuuhun mennessä, ja mobiilipukkinosturit ovat käytössä toukokuussa 2009.
 
Toukokuussa Kalmar sai 30 konttilukin tilauksen eteläafrikkalaiselta Transnet Port Terminalsilta (TPT). Laitteiden toimitukset TPT:n Durbanin konttiterminaaliin alkoivat kesällä ja jatkuvat tammikuulle 2009.
 
Maaliskuussa Kalmar sai 48 EDRIVE®-konttilukin tilauksen Eurogaten Saksan toiminnoilta. 22 lukkia toimitetaan Eurogaten CTB Bremerhavenin konttiterminaaliin ja 13 lukkia Eurogaten CTH Hampurin terminaaliin. Lisäksi 13 lukkia toimitetaan MSC Gate Bremerhavenin terminaaliin, joka on Eurogaten ja Mediterranean Shipping Companyn yhteisyritys. Toimitukset alkoivat syksyllä ja viimeiset yksiköt toimitetaan vuoden 2009 alussa. Lisäksi Kalmar toimitti Steveco Oy:lle kymmenen EDRIVE®-konttilukkia Mussalon konttiterminaaliin Kotkaan.
 
E-One+-mobiilipukkinostureiden tilauksia saatiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa Vietnamista, Thaimaasta, Intiasta, Brasiliasta ja Marokosta. Kalmar sopi 17 mobiilipukkinosturin toimituksista Vietnam International Container Terminalsin konttiterminaaliin Ho Chi Minhiin. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010. Thaimaalainen LCMT Company Ltd. sopi Kalmarin kanssa kuuden mobiilipukkinosturin toimituksesta Laem Chabangin satamaan. Mobiilipukkinosturit toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Kalmar toimittaa myös 11 mobiilipukkinosturia Gateway Terminals Indian Nhava Shevan satamaan tammikuun 2009 aikana. Etelä-Amerikan suurimmalta konttiterminaalioperaattorilta Santos Brasil S/A:lta saatiin 12 mobiilipukkinosturin tilaus. Laitteet toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Lisäksi Casablancaan Somaportin terminaaliin toimitetaan kymmenen mobiilipukkinosturia vuoden 2009 alussa.
 
Helmikuussa Kalmar sopi 22 E-One+-mobiilipukkinosturin toimituksista eteläafrikkalaiselle Transnet Limitedille. Laitteet toimitetaan vuosien 2008-2009 aikana uuteen Ngquran satamaan. Helmikuussa sovittiin myös Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitsevan Port of Tacoman kanssa seitsemän konttilukin toimituksista. Konttilukkeja käytetään konttien käsittelyssä rautatiellä, ja niihin asennetaan Kalmarin kehittämä, laitteiden käyttöä nopeuttava valvontajärjestelmä. Laitteet toimitetaan syksyllä 2008.
 
MacGREGOR
 
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista oli katsauskaudella 1 264 (1 080) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 411 (483) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrä oli edelleen vahva, mikä on seurausta alkuvuoden korkeasta laivatilausten määrästä.
 
MacGREGOR sai kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä lastiluukku-, laivanosturi- ja ro-ro-laitteiden tilauksia Koreasta, Singaporesta, Kiinasta ja Japanista. Lastiluukkuja toimitetaan 39 konttilaivaan. Singaporesta saatiin tilaus uusista laivanostureista ja lastiluukuista neljään raskaskuljetusalukseen. Ro-ro-laitteet ja nostettavat autokannet toimitetaan 16:een ajoneuvojen kuljetusalukseen vuosina 2009-2011.
 
Elokuussa Offshore-divisioona sai merkittävän kahden offshore-nosturin tilauksen suomalaiselta Finstashipiltä. Nosturit varustetaan aktiivisella aluksen liikkeen kompensointijärjestelmällä ja ne toimitetaan vuoden 2010 loppupuoliskolla.
 
Toisella vuosineljänneksellä saatiin mittavia lastiluukku- ja ro-ro-laitteiden tilauksia pääasiassa Koreasta ja Japanista. Lastiluukkuja toimitetaan lukuisiin konttilaivoihin ja irtolastialuksiin vuosina 2009-2012. Ro-ro-laitteiden tilauksiin sisältyy laitteiden suunnittelu ja valmistaminen sekä nostettavat autokannet neljään avomerikontti/ro-ro-alukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
 
Kesäkuussa MacGREGOR allekirjoitti sopimuksen itse lastaavien ja purkavien sementinkäsittelylaitteiden toimittamisesta kolmeen sementinkuljetusalukseen. Toimitukset alkavat kesällä 2009.
 
Toukokuussa Offshore-divisioona sai kolmannen nosturitilauksen yhdysvaltalaiselta Edison Chouest Offshorelta 18 kuukauden sisällä. Nosturit toimitetaan vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Lisäksi Offshore-divisioonassa saatiin lukuisia tilauksia erityisesti taaveteista, joiden toimitukset alkavat tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2009.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin runsaasti laivanosturi- ja lastiluukkutilauksia pääasiassa Kiinasta ja Koreasta. Yhteensä 276 irtolastinkäsittelyyn tarkoitettua nosturia toimitetaan varustamoille Saksaan, Singaporeen, Kiinaan ja Koreaan. Lastiluukkuja tilattiin 70 konttialukseen, 120 irtolastialukseen sekä 41 yleislastialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2009-2011.
 
MacGREGOR sai maaliskuussa Taiwanista merkittävän irtolastinkäsittelylaitteiden tilauksen, kun Taiwan Power Company tilasi kivihiilen käsittelyyn tarkoitettuja laitteita. MacGREGORin Siwertell-mallisessa irtolastinkäsittelylaitteessa on täysin suljettu kuljetuslinja, joka rajoittaa irtolastin käsittelyssä syntyvän pölyn pääsemistä ilmaan.
 
Maaliskuussa saatiin myös laivanosturitilaus 30 tankkeriin kiinalaiselta telakalta. Huolto- ja letkunkäsittelynosturit toimitetaan vuosina 2008-2010 tankkereihin, joiden tilaajina ovat eri varustamot Turkissa, Norjassa, Venäjällä ja Kyproksella.
 
MacGREGOR sai tammikuussa tilaukset ro-ro-laitteiden toimittamisesta 12 ajoneuvojen kuljetusalukseen. Tilauksiin sisältyy nostettavat autokannet neljään korealaisella Hyundai Heavy Industries -telakalla rakennettavaan alukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2009-2010. Lisäksi tilauksiin kuului pääkomponenttien suunnittelu ja toimitus kahdeksaan ajoneuvojen kuljetusalukseen, jotka rakennetaan Kiinassa.
 
Cargotec Services
 
Huoltomarkkinat jatkuivat aktiivisina heijastuen sekä kunnossapito- ja modernisointisopimuksien että varaosien tilauksiin. Ylläpitosopimuksia solmittiin asiakkaiden kanssa niin Euroopassa kuin kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Venäjällä ja Afrikassa. Cargotec jatkoi huoltoverkostonsa kasvattamista.
 
Laivojen konversioprojektien kysyntä oli erittäin vilkasta, joka heijastui useisiin tilauksiin. Tilaukset toimitetaan vuosina 2008-2009. Taloustilanteen epävarmuus on kuitenkin hidastanut kysyntää viimeaikoina. Syyskuussa saatiin kreikkalaiselta Everlast Shipping S.A.:lta lastiluukkujen konversiotilauksia neljään tankkeriin, jotka muutetaan irtolastialuksiksi. Uudet tilaukset ovat jatkoa viime vuoden lopulla saadulle konversiotilaukselle samalta varustamolta. Toukokuun tilaukset käsittävät sähköisesti nostettavien autokansien toimittamisen kahteen Finnlinesin ro-ro-alukseen. Lisäksi solmittiin sopimus aluksen ohjausjärjestelmän konversiosta.
 
Toukokuussa sovittiin Arshiya Internationalin kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa mobiilipukkinosturien ja konttikurottajien ylläpidon Mumbain satamassa Intiassa. Toukokuussa tehtiin myös kolmevuotinen täyshuoltosopimus konttikurottajien ylläpidosta Göteborgin satamassa Ruotsissa.
 
Vuosaaren satamaan tulevien neljän satamanosturin ylläpidosta tehtiin huhtikuussa viisivuotinen täyshuoltosopimus. Lisäksi sovittiin konttilukkien, terminaalitraktorien ja konttikurottajien ylläpidosta samassa satamassa.
 
Maaliskuussa sovittiin norjalaisen Norsteve Oslon kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa viiden konttilukin ylläpidon, varaosat ja huollon Sjursoyan konttiterminaalissa Oslon satamassa.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin merkittävä laivojen itsepurkaimien huoltosopimus Filippiineiltä.
 
Tilauskanta
 
Cargotecin tilauskanta 30.9.2008 oli 3 486 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 229 (260) miljoonaa euroa, Kalmarin 778 (660) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 2 480 (1 946) miljoonaa euroa. MacGREGORissa yli 80 prosenttia tilauskannasta arvioidaan toimitettavan vuoden 2010 loppuun mennessä.
 
 
Liikevaihto
 
Cargotecin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 15 prosenttia ja oli 2 476 (2 151) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 12 prosenttia. Kasvu on seurausta nousseista toimitusmääristä Kalmarissa ja MacGREGORissa.
 
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 848 (713) miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihto oli 209 (202) miljoonaa euroa, Kalmarin 386 (326) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 256 (187) miljoonaa euroa.
 
 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 17 prosenttia ja oli 639 (546) miljoonaa euroa, mikä on 26 (25) prosenttia koko liikevaihdosta. Varaosien ja huoltosopimusten vahva kysyntä vauhditti kasvua. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 23 (17) prosenttia, Kalmarissa 29 (30) prosenttia ja MacGREGORissa 23 (27) prosenttia.
 
Tulos
 
Cargotecin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 156,9 (156,8) miljoonaa euroa eli 6,3 (7,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 4,9 (4,6) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 5 miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja.
 
Hiabin tammi-syyskuun kannattavuutta heikensivät alhainen kysyntä erityisesti Yhdysvalloissa mutta myös osassa Euroopan maista, kohonneet raaka-aine- ja materiaalikustannukset sekä Narvassa, Virossa laajennettavan komponenttitehtaan ennakoitua hitaampi ja kalliimpi ylösajo. Kalmarin tulosta alensivat projektikuluvaraukset, joita kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle neljä miljoonaa euroa ja kolmannelle vuosineljännekselle viisi miljoonaa euroa. MacGREGORin kannattavuuskehitys oli ennakoidun mukaista.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä heikentynyt markkinatilanne näkyi tuloksessa. Tämän johdosta syyskuussa käynnistettiin sopeuttamisohjelman suunnittelu, joka kohdistuu noin 700 henkilöön. Tehostamistoimien tavoitteena on Hiabin kapasiteetin sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä Hiabin ja Kalmarin kannattavuuden parantaminen.
 
Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 49,6 (52,5) miljoonaa euroa eli 5,8 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin osuus kolmannen vuosineljänneksen liikevoitosta oli 9,5 (13,7) miljoonaa euroa, Kalmarin 25,8 (27,8) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 19,1 (15,0) miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden voitto oli 111,9 (109,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,77 (1,72) euroa.
 
Tase, rahoitus ja rahavirta
 
Cargotecin liiketoiminnan nettokäyttöpääoma kasvoi ja 30.9.2008 se oli 285 (31.12.2007: 253) miljoonaa euroa. Pääomaa sitoutui edelleen komponentteihin ja keskeneräiseen tuotantoon. Toisaalta nettokäyttöpääomaa pienensi edelleen kasvanut saatujen ennakoiden määrä. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 273 (254) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 777 (751) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-syyskuussa oli 158,1 (138,8) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 65,9 (63,9) miljoonaa euroa. Yritysostoista maksettiin 40,4 (169,3) miljoonaa euroa. Nettovelka 30.9.2008 oli 389 (31.12.2007: 304) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 35,3 (38,3) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste nousi 44,1 (33,9) prosenttiin.
 
Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä rahoituslimiittejä 635 miljoonaa euroa.
 
Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 16,8 (16,7) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 15,1 (17,6) prosenttia.
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
 
Cargotecin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tammi-syyskuussa olivat 33,3 (33,2) miljoonaa euroa, mikä on 1,3 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.
 
Cargotec avasi huhtikuussa suunnittelutoimiston Puneen, Intiaan. Kehittyvillä markkinoilla olevilla suunnitteluresursseilla saadaan tuotekehitys vastaamaan paremmin paikallisia tarpeita. Suunnittelukeskuksen resursseja hyödyntävät Cargotecin tuotekehityskeskukset, jotka toimivat eri puolilla maailmaa. Toiminta kattaa erilaista suunnittelua luonnoksista rakenneanalyyseihin ja järjestelmäsuunnitteluun. Keskuksessa arvioidaan työskentelevän yli 50 henkilöä vuoden loppuun mennessä.
 
Syyskuussa Hiab laajensi nosturitarjontaansa ratkaisulla, joka täyttää uudet EU-määräykset kuormausnosturien käytöstä henkilönostimina.
 
Hiab toi markkinoille uuden automaattisen lastinsuojauslaitteen, jota voidaan käyttää vaihtolavalaitteen kanssa jätteiden ja kierrätysmateriaalien kuljetuksessa.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hiab avasi alan huippua edustavan nosturien testauskeskuksen, joka sijaitsee kuormausnosturien valmistusyksikössä Hudiksvallissa, Ruotsissa. Keskus tarjoaa Hiabille ja muille liiketoiminta-alueille mahdollisuuden testata enemmän ja tarkemmin aiempaa pidempiä nostureita ja komponentteja.
 
Kalmar lanseerasi ensimmäisellä vuosipuoliskolla Pro Future(TM) -konseptin, joka käsittää kaikki Kalmarin ympäristöystävälliset laitteet. Laitteet arvioidaan viiden ekologisen päätöksentekokriteerin mukaan: energialähde, energiatehokkuus, päästöt, meluhaitat ja kierrätettävyys.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä Kalmar toi markkinoille kaksi uutta Pro Future(TM) -laitetta: vaihtuvanopeuksinen mobiilipukkinosturi ja sähkökonttilukki. Nopeudensäätöteknologian avulla moottorin ja generaattorin nopeutta voidaan optimoida, mikä mahdollistaa polttoaineen säästön ja jopa 10-15 prosenttia alemmat hiilidioksidipäästöt perinteiseen sähkökäyttöiseen laitteeseen verrattuna. Uudet laitteet vastaavat asiakkaiden odotuksiin, koska alemman polttoainekulutuksen lisäksi myös melutaso on alempi, laitteen käyttöikä pidempi ja lisäkustannukset alemmat verrattuna hybridiratkaisuihin. Lisäksi markkinoille tuotiin sähkökäyttöinen keskiraskaan kokoluokan haarukkatrukki.
 
Aikaisemmin tänä vuonna tuotiin markkinoille kaksi Pro Future(TM) -laitetta: tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu vaihtovirtahaarukkatrukki ja hybridikonttilukki. Hybridilukki on markkinoiden ensimmäinen itselataava lukki, jonka polttoaineen kulutus ja hiilidioksipäästöt ovat jopa 25-30 prosenttia alhaisemmat standardilukkiin verrattuna nopeuden säädön, energian varastoinnin ja kierrätysteknologian ansiosta. Kalmar sai ensimmäisen hybridikonttilukin tilauksen kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden aikana Kalmar toi markkinoille myös uuden keskiraskaan kokoluokan terminaalitraktorin, jossa on panostettu ergonomiaan ja ajomukavuuteen ja jonka melutaso on aikaisempia malleja alhaisempi.
 
Kalmar toi markkinoille uuden, täysin automaattisen kuljetuslukin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuljetuslukki voi nostaa, sijoittaa ja siirtää kontteja satamanosturin ja kenttänosturin välillä ilman kuljettajaa. Uusi Kalmar Autoshuttle(TM) varmistaa satamien kustannustehokkaan, tuottavan ja joustavan toiminnan erityisesti tulevaisuudessa erittäin suurissa satamissa.
 
MacGREGORissa jatkettiin sähkökäyttöisten lastinkäsittelyratkaisujen sekä uuden laivanostureiden ohjausjärjestelmän kehittämistä. Offshore-divisioonassa panostettiin kansivarusteiden kehittämiseen. Ne mahdollistavat nostureiden käytön vaikeissa sääolosuhteissa, ja silloin kun on tarve operoida syvissä vesissä. Syyskuussa MacGREGOR allekirjoitti ensimmäisen sopimuksen täysin sähkökäyttöisten ro-ro-laitteiden toimittamisesta kahteen ajoneuvojen kuljetusalukseen.
 
Helmikuussa MacGREGOR sopi Yhdysvaltojen laivaston kanssa kuljetusjärjestelmän kehittämisestä ajoneuvojen siirtoon. Järjestelmän avulla suuria ajoneuvoja voidaan siirtää liikkuvasta aluksesta toiseen. Järjestelmän prototyyppi toimitetaan vuoden 2009 loppuun mennessä.
 
Investoinnit
 
Cargotecin investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat katsauskaudella 47,1 (38,0) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 26,0 (23,5) miljoonaa euroa.
 
Cargotec perusti huhtikuussa Cargotec Port Security -nimisen tytäryhtiön kehittämään vaativia konttiliikenteen turvallisuusratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan konttienkäsittelyn satamissa. Cargotec on viimeisen kahden vuoden aikana tutkinut turvallisuusratkaisuja konttien radioaktiivisuuden mittaamiseen. Cargotec on solminut yksinoikeudella maailmanlaajuisen teknologian lisenssisopimuksen yhdysvaltalaisen Innovative American Technology -yhtiön kanssa ja menestyksellä kenttätestannut tarttujiin asennettuja säteilynmittausratkaisuja.
 
Hiab aloitti toisella vuosineljänneksellä takalaitanostimia valmistavan tuotantolaitoksen laajennuksen Obornikissä, Puolassa. Projekti saadaan päätökseen vuoden 2008 aikana. Koreassa Hiab investoi nosturitehtaan uuteen maalaamoon. Raisiossa saatiin päätökseen projekti, jonka tuloksena vaihtolavalaitteita valmistavan tuotantolaitoksen kapasiteetti nousi huomattavasti kilpailukykyisemmän tuotantoprosessin ansiosta.
 
Kalmar aloitti toisella vuosineljänneksellä maastokelpoisten kontinkäsittelylaitteiden tuotantoyksikön laajentamisen Cibolossa, Teksasissa Yhdysvalloissa, ja käynnisti konttitarttujien valmistuksen kapasiteetin laajentamisen Ipohissa, Malesiassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksella Kalmar laajensi verkostoaan Amerikassa avaamalla uuden myyntiyhtiön Meksikoon. Lisäksi Zeebruggeen, Belgiaan, avattiin uusi huoltoyksikkö.
 
MacGREGOR avasi maaliskuussa uuden offshore-laitteiden tuotantoyksikön Tianjinissa, Kiinassa. Tehtaan tuotannosta noin puolet toimitetaan eri puolille Kiinaa. Uusi yksikkö mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja optimoinnin Norjan ja Singaporen offshore-tuotantoyksiköissä. Osa Offshore-nosturituotannosta on siirretty Norjasta Singaporeen, minkä johdosta isompia nostureita voidaan valmistaa enemmän Norjassa. Cargotecin omien ja MacGREGORin yhteistyökumppaneiden investointien tarjoama lisäkapasiteetti on tärkeä osa käynnissä olevaa merkittävää toimitusten kasvua.
 
 
On the Move -muutosohjelma
 
Cargotec ilmoitti tammikuussa aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100 miljoonalla eurolla. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle. Alkuvaiheen projektit ovat keskittyneet tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Suomessa aloitettua yhtiörakenteen yksinkertaistamista on laajennettu useisiin maihin. Suomessa ja Ruotsissa kaikki liiketoiminnat siirretään yhteen maayhtiöön vuoden vaihteessa. Näistä projekteista arvioidaan nopeutetun aikataulun johdosta syntyvän noin 10 miljoonan euron kustannukset vuodelle 2008, mikä on selvästi enemmän kuin alkuvuonna ennakoitiin.  
 
Katsauskauden aikana Hiab, Kalmar ja MacGREGOR ovat muuttaneet organisaatioitaan kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä pääpaino oli globaalin toimitusketjun kehittämisessä sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä. Osana toimitusketjun kehittämistä Puolaan suunnitellaan lähinnä Kalmarin laitteiden kokoonpanoon keskittyvää tehdasta.
 
Ensimmäiset yhteiset toimitusketjun kehittämishankkeet etenevät Kiinassa ja Virossa. Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan tuotantokapasiteettia kaksinkertaistetaan, minkä osana Hiabin kokoonpanoyksikkö siirretään siellä sijaitsevan Kalmarin tehtaan yhteyteen. Vuonna 2007 ostetun Narvassa, Virossa sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteettia ja tuottavuutta nostetaan vastaamaan kasvaneeseen komponenttien tarpeeseen. Jo käynnissä olevien toimitusketjun laajentamiseen tähtäävien investointien arvioidaan nousevan vajaaseen 50 miljoonaan euroon vuonna 2008.
 
Yrityskaupat
 
Tammi-syyskuussa Cargotec teki seitsemän yrityskauppaa, joista neljä Hiab-liiketoiminta-alueella.
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Cargotec osti 60 prosenttia Idea Designing & Consulting S.r.l.:stä. Massan kaupungissa Italiassa sijaitseva yhtiö työllistää kymmenen tuotesuunnittelijaa.
 
Kalmar allekirjoitti elokuussa sopimuksen argentiinalaisen Equipos y Servicios para Terminales y Puertos SRL:n ostamisesta. Yhtiö on toiminut Kalmarin jälleenmyyjänä Argentiinassa, Uruguayssa ja Paraguayssa. Uusien laitteiden myynnin lisäksi yhtiö tarjoaa laitteiden loppukokoonpanoa, teknistä tukea ja varaosia sekä laitteiden korjausta ja kunnostusta Etelä-Amerikassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli lähes miljoona euroa ja se työllistää 17 henkilöä.
 
Kesäkuussa Hiab allekirjoitti sopimuksen pitkäaikaisen takalaitanostimien jälleenmyyjänsä  liiketoiminnan ostamisesta Uudessa-Seelannissa. Takalaitanostimien myynnin lisäksi yhtiön liiketoiminta koostuu niiden asennuksista, korjauksista, huollosta ja varaosamyynnistä. Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa.
 
Maaliskuun lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin liiketoiminnan hankkimisesta. Yhtiö on Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani alueella. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä.
 
Hiab allekirjoitti helmikuussa sopimuksen australialaisen O'Leary's Material Handling Services Pty Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Hiab hankki yritysostolla yhtiöstä 70 prosenttia. O'Leary's Material Handling Services on Länsi-Australian johtava takalaitanostimia toimittava yritys. Yhtiön palveluksessa työskentelee 24 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 2,6 miljoonaa euroa.
 
Helmikuussa Hiab allekirjoitti sopimukset takalaitanostimia Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa valmistavien englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corp.:in hankkimisesta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 23 miljoonaa euroa, ja niiden palveluksessa työskentelee 164 henkilöä.
 
MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Service Inc:in (PCS) ostamisesta. PCS:n liikevaihto vuonna 2007 oli 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja yrityksessä työskentelee 105 henkilöä.
 
Henkilöstö
 
Cargotecin palveluksessa työskenteli katsauskauden lopussa 12 000 (30.9.2007: 11 081) henkilöä. Henkilöstön määrää kasvatti tehdyt yritysostot. Hiabissa työskenteli 4 508 (4 405), Kalmarissa 4 777 (4 431) ja MacGREGORissa 2 548 (2 162) henkilöä.
 
Konsernin henkilöstöstä 13 (14) prosenttia työskenteli Suomessa, 20 (22) prosenttia Ruotsissa ja 30 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 24 (22) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (1) prosenttia.
 
Osakkeet, osakepääoma ja optiot
 
Cargotecin osakepääoma 30.9.2008 oli 64 272 120 euroa. Osakepääoma kasvoi 51 747 eurolla katsauskauden aikana, kun B-sarjan osakkeita merkittiin Cargotecin optio-oikeuksilla. Noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä 30.9.2008 oli 54 746 031, ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä oli 9 526 089. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 2 990 725 yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 4,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä. Cargotecin 2005A optio-oikeudet erääntyivät maaliskuussa. 2005B optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 136 890 B-sarjan osaketta, joiden vaikutuksesta osakepääoma voi kasvaa 136 890 eurolla.
 
Markkina-arvo ja kaupankäynti
 
Cargotecin B-sarjan osakkeen päätöskurssi 30.9.2008 oli 14,22 euroa. Tammi-syyskuun keskikurssi oli 25,47 euroa. Ylin kurssi tammi-syyskuussa oli 36,49 euroa ja alin 14,05 euroa. Cargotecin B-sarjan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-syyskuussa noin 65 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 1 665 miljoonan euron vaihtoa.
 
Cargotecin B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2008 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 736 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa 889 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita.
 
Muutokset johdossa
 
Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö nimitettiin 1. helmikuuta 2008 vastaamaan On the Move -muutosohjelmasta. Heinistö jatkaa Cargotecin johtoryhmän jäsenenä sekä Cargotecin hallituksen sihteerinä. Eeva Sipilä (o.s. Mäkelä) nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Sipilän vastuualueisiin kuuluu talous, rahoitus, riskienhallinta sekä sijoittajasuhteet ja viestintä, ja hän kuuluu johtoryhmään. Minna Karhu nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin viestintäjohtajaksi.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. helmikuuta Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,04 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa 52 789 559 B-sarjan osaketta kohden.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos.
 
Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6§:n mukaisesti suunnatusti. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä on 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa yhtiökokousajankohtana olleet vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana sekä Henrik Ehrnroothin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
 
Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä työvaliokunta.
 
Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen ja Antti Lagerroosin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Karri Kaitue. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Työvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin.
 
Omien osakkeiden osto
 
Cargotec Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
 
Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
B-sarjan osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä. A-sarjan osakkeet hankitaan pörssin ulkopuolelta samaan hintaan kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsingissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta.
 
Yhtiökokouksesta syyskuun loppuun saakka omia osakkeita hankittiin 1 086 000 kappaletta 21,73 euron keskihintaan. Cargotecin hallussa oli yhteensä 2 990 725 yhtiön B-sarjan osaketta katsauskauden lopussa.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Maailmantalouden kehitykseen kohdistuu huomattavaa epävarmuutta. Finanssikriisi on lisännyt lähiajan riskejä ja sen vaikutusta investointiaktiviteettiin on vaikea ennustaa. Cargotecin lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutukseen asiakkaiden kysyntään.
 
Lisääntynyt riski talouden epävarmuuden leviämisestä yleiseen investointihalukkuuteen voi vaikuttaa Cargotecin laitteiden kysyntään. Rahoitusvaikeudet saattavat siirtää asiakkaiden investointipäätöksiä tai johtaa tilausten peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden ja toimittajien rahoitustilanteella on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään.
 
Alentunut kysyntä lisää yhtiön tuotannonsopeuttamistarpeita. Mikäli kysynnän aleneminen on nopeampaa kuin tuotannonsopeuttamistoimenpiteiden toimeenpano, on sillä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.
 
Komponenttien saatavuus on hieman parantunut ja hintapaine lieventynyt, mutta tästä huolimatta on yhä riski, että näistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia tai toimitusten viivästymisiä.
 
Sopeuttamisohjelma
 
Kysynnän ja kannattavuuden alenemisen takia Cargotec ilmoitti syyskuussa aloittavansa pääosin Länsi-Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa koskevat tehostamistoimet, joiden arvioitu henkilöstön sopeuttamistarve on noin 700 henkilöä. Tehostamistoimien tavoitteena on Hiabin kapasiteetin sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä Hiabin ja Kalmarin kannattavuuden parantaminen. Henkilöstön suunnitellun sopeuttamistarpeen on todettu olevan suurin Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa. Suomen osuuden arvioidaan olevan vajaa 300 henkilöä.
 
Tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi Hiabissa on laadittu suunnitelma nostureiden valmistuskapasiteetin vähentämiseksi keskittämällä tuotanto Euroopassa kolmeen tehtaaseen. Hiab suunnittelee Salossa sijaitsevan tehtaan tuotannosta luopumista. Salon tehtaan toiminnalle etsitään myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Lisäksi Hiabin ajoneuvotrukkien valmistus Ohiossa, Yhdysvalloissa on päätetty lopettaa ja keskittää valmistus Kansasissa sijaitsevaan Cargotecin yhteiseen valmistusyksikköön.
 
Säästötoimilla pyritään kapasiteetin sopeuttamisen lisäksi noin 25 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Säästötoimista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.
 
Näkymät
 
Markkinatilanne kontinkäsittelyssä suurten projektien osalta on hyvä, ja tarjouskanta on korkealla tasolla. Toisaalta erityisesti rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuormankäsittelyn markkinatilanne on syyskuusta edelleen heikentynyt. Laivanrakennusmarkkinat ovat tasaantumassa aikaisemmin ennakoidun mukaisesti. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saatavien tilausten arvioidaan jäävän alle edellisten vuosineljännesten korkean tason.
 
Cargotecin liikevaihdon kasvun vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 13 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen kasvun arvioidaan jäävän tammi-syyskuun vauhdista johtuen talouden epävarmuudesta ja projektitoimitusten mahdollisista viivästymisistä.
 
Vuoden 2008 operatiivisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan tammi-syyskuun marginaalin tasolla. Marginaaliennuste ei sisällä sopeuttamisohjelmassa ennakoituja kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteisarvoltaan noin 35 miljoonaa euroa.
 
Vuoden 2008 kalenteri
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 julkaistaan maanantaina 2.2.2009
 
Helsingissä, 20. lokakuuta 2008
Cargotec Oyj
Hallitus
 
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Yrityshankinnat
 
Tammi-syyskuussa 2008 Cargotec teki seitsemän yritysostoa, joista neljä Hiabin liiketoiminta-alueella.
 
Helmikuussa Cargotec osti 60 % italialaisesta Idea Designing & Consulting S.r.l. yhtiöstä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Hankinnan käsittelyssä on otettu huomioon myös vähemmistön osuus, johon liittyy lunastusvelvollisuus. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa.
 
Helmikuussa Hiab sopi englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corporationin hankkimisesta. Yhtiöt valmistavat takalaitanostimia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kaupat saatiin päätökseen maaliskuun lopussa. Hiab allekirjoitti helmikuussa myös sopimuksen australialaisen O'Leary Material Handling Services Pty Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Yhtiö on Länsi-Australian johtava  takalaitanostimia toimittava yritys. Hiabin osuus hankitusta yhtiöstä on 70 %. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Maaliskuun lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin liiketoiminnan enemmistön hankkimisesta. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Kesäkuussa Hiab allekirjoitti sopimuksen uusiseelantilaisen Zepro Tailgate (1987) Limitedin liiketoiminnan ostamisesta. Takalaitanostimien  myynnin lisäksi yhtiön liiketoiminta koostuu niiden asennuksista, korjauksista, huollosta ja varaosamyynnistä. Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa.
 
MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Service, Inc:in ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa.
 
Kalmar hankki elokuussa allekirjoitetulla sopimuksella argentiinalaisen Equipos y Servicios Terminales y Puertos SRL (ESTP) -yhtiön. Uusien laitteiden myynnin lisäksi yhtiö tarjoaa laitteiden loppukokoonpanoa, teknistä tukea ja varaosia sekä laitteiden korjausta ja kunnostusta Etelä-Amerikassa.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto 1.1.-30.9.2008 olisi ollut 2 494 miljoonaa euroa, jos yrityskaupat olisi suoritettu 1.1.2008.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty 1.1.-30 .9.2008 yritysostot yhteen laskettuna. Liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana, koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
 
 
Hydramarine AS:n,  Indital Construction Machinery Ltd:n, Bay Equipment Repairs Inc:in ja Balti ES:n liiiketoimintojen yhdistely on tilinpäätöksessä  2007 esitetty alustavana, koska käypien arvojen määrittely oli kesken. Katsauskaudella niiden laskenta on saatu päätökseen. Laskennalla ei ole vaikutusta vuoden 2007 vertailulukuihin.
 

 
 
 
 
 
 
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?