menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec organisoi uudelleen ja tehostaa Hiabin ja Kalmarin toimintojaan Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa

28.04.2009

Cargotec Oyj               PÖRSSITIEDOTE               28.4.2009 klo 9.30
 
 
Cargotec organisoi uudelleen ja tehostaa Hiabin ja Kalmarin toimintojaan Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa
 
Cargotec suunnittelee toteuttavansa vuoden 2009 aikana merkittävän uudelleenorganisointi- ja tehostamisohjelman, jossa Hiabin ja Kalmarin myyntitoiminnot ja huoltoverkostot yhdistetään Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella. Uusi toimintamalli toteuttaa Cargotecin Yksi yhtiö -periaatetta vahvalla asiakasrajapinnalla ja huolto-organisaatiolla. Näillä toimenpiteillä Cargotec parantaa yhä asiakaslähtöisyyttään ja tehostaa toimintaansa. Uuden toimintamallin lisäksi Cargotec suunnittelee sulkevansa Hollannissa sijaitsevan kuormausnostureita valmistavan tehtaan.
 
Hiabin ja Kalmarin liiketoiminta-alueiden myynti- ja huolto-organisaatiot suunnitellaan muutettaviksi nykyisistä erillisistä maakohtaisista organisaatioista markkina-aluekohtaisiin organisaatioihin ja asiakassegmentteihin perustuvaan toimintamalliin. Uuden organisaation vahvempi asiakasrajapinta, johdon laajemmat vastuualueet ja matalampi organisaatiorakenne lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja vahvistavat läsnäoloa markkina-alueella. Suunniteltu tukitoimintojen yhdistäminen parantaa tehokkuutta, tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa nopeamman päätöksenteon lähempänä asiakasta.
 
Suunniteltu toimintojen uudelleenorganisointi voi johtaa noin 350 henkilön vähennyksiin Hiabin ja Kalmarin nykyisissä toiminnoissa vuoden 2009 aikana kohdistuen pääasiassa johtotehtävissä ja tukitoiminnoissa työskenteleviin. Mahdolliset toimet henkilöstön vähentämiseksi käynnistetään yhteistoimintaneuvotteluilla paikallisesti kussakin maassa. Tavoitteena on, että vuoden 2009 loppuun mennessä ollaan kustannussäästöissä 15 miljoonan euron vauhdissa, ja vuonna 2010 saavutetaan 5 miljoonan lisäsäästöt.
 
Nämä muutokset eivät vaikuta Cargotecin taloudellisiin raportointisegmentteihin.
 
Vallitsevan markkinatilanteen vuoksi suunnitellaan Meppelissä, Hollannissa, sijaitsevan kuormausnostureita valmistavan tehtaan sulkemista vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelma on osa markkinoita lähellä olevan globaalin tuotantorakenteen kehittämistoimia ja aiemmin kerrottuja toimia Hiabin nosturien valmistuskapasiteetin yhdistämisestä ja sopeuttamisesta kysyntään Euroopassa. Cargotec on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut tehtaan noin 100 työntekijän mahdollisista irtisanomisista. Meppelissä sijaitsevat tuotekehitystoiminnot ja tekninen tuki jatkavat osana Hiabin globaalia tuotekehitystä.
 
Aloitetun myynti- ja huoltoverkoston uudelleenorganisoinnin ja tehtaan sulkemisen arvioidaan aiheuttavan 25 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut pääosin vuoden 2009 aikana. 
 
 
 
Lisätietoja lehdistölle:
 
Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja
puh. 0204 55 4262

Pekka Vauramo, varatoimitusjohtaja; toimitusjohtaja, Kalmar
puh. 0204 55 4873
 
Pekka Vartiainen, toimitusjohtaja, Hiab
puh. 0204 55 4401
 
Minna Karhu, viestintäjohtaja
puh. 0204 55 4630
 
 
Lisätietoja sijoittajille:

Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
 
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
 
 
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
www.cargotec.fi
 
 
Mitä mieltä olet sivustosta?