menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

05.03.2009


Cargotec Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu Tapio Hakakari. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.

Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen ja Anja Silvennoisen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Karri Kaitue. Hallitus arvioi, että kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia suurista osakkeenomistajista. Hallitus katsoo, että Ilkka Herlinin jäsenyys valiokunnassa hänen ollessa merkittävä osakkeenomistaja on perusteltu.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Antti Lagerroos. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ilkka Herlin.

Lisätiedot:

Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 55 4256

Eeva Sipilä, CFO, puh. 0204 55 4281

Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?