menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

02.02.2009

 
 
 • Saadut tilaukset olivat 3 769 (4 106) miljoonaa euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 633 (1 214) miljoonalla eurolla.
 • Tilauskanta oli 3 054 (2 865) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 3 399 (3 018) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 924 (868) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto nousi 871 (757) miljoonaan euroon, mikä on 26 (25) prosenttia koko liikevaihdosta.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 192,8 (203,1) miljoonaa euroa, josta neljännen vuosineljänneksen osuus oli 35,9 (46,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 5,7 (6,7) prosenttia ja 3,9 (5,3) neljännellä vuosineljänneksellä.
 • Liikevoitto oli 173,7 (203,1) miljoonaa euroa, josta neljännen vuosineljänneksen osuus oli 16,8 (46,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 19 miljoonaa euroa syyskuussa ilmoitettuja uudelleenjärjestelykuluja.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 133,8 (235,1) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 120,8 (138,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,91 (2,17) euroa, josta neljännen vuosineljänneksen osuus oli 0,14 (0,45) euroa.
 • Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 11 826 (11 187).
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 0,60 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden.
 • Cargotecin tuotteiden kysyntää on vaikea ennakoida nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Haastavuutta lisäävät mahdolliset tilausten peruutukset ja siirtymät. Edellytyksiä liikevaihdon kasvulle on huoltoliiketoiminnassa ja MacGREGORissa. Hiabin ja Kalmarin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2008 päätettiin merkittävistä, kustannuksiltaan 35 miljoonan euron uudelleenjärjestelytoimista uuden tuotantorakenteen luomiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Cargotecissa. Painopiste on toimien nopeassa läpiviennissä. Noin 16 miljoonaa euroa näistä kustannuksista toteutuu vuonna 2009.
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
 
"Reagoimme viime vuonna taloustilanteen heikkenemisen laajentumiseen Eurooppaan ja käynnistimme isot uudelleenjärjestelytoimet. Heikkenemisen nopeus oli kuitenkin yllätys. Tämän seurauksena kannattavuutemme kärsi vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. On selvää, että odottamattomat ongelmat Kalmarissa olivat pettymys. Huolimatta näistä lyhyen tähtäimen asioista jatkamme toimia tehokkuutemme ja globaalin läsnäolomme parantamiseksi luodaksemme Cargotecista vahvemman ja kilpailukykyisemmän", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa 2.2.2009 klo 13.30 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Tilinpäätöksen esittelee tilaisuudessa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla klo 13.30 mennessä.
 
Puhelinnumerot ovat:
+1 646 843 4608 (USA:sta soittajat)
+44 20 3023 4412 (muut soittajat)
Osallistumistunnus: Cargotec Corporation
 
Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Tapahtuman tallenne on yhtiön internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 
 
Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
www.cargotec.fi

 
Toimintaympäristö
 
Kuormankäsittelylaitteiden markkinat olivat vahvat Euroopassa ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, mutta heikkenivät merkittävästi yleisen rakennusteollisuuden hiljenemisen seurauksena toisen vuosipuoliskon aikana. Yhdysvalloissa kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa koko vuoden. Julkisella sektorilla on kuitenkin nähtävissä mahdollisuuksia, kun eri maat etsivät keinoja vahvistaakseen talouskasvua. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kasvu oli hyvää Japania lukuun ottamatta.
 
Kontinkäsittelylaitteiden markkinoilla aktiviteetti jatkui hyvänä viimeiseen vuosineljännekseen asti, jonka aikana talouden epävarmuus alkoi heijastua asiakkaiden investointipäätöksiin. Konttikurottajien, konttilukkien ja mobiilipukkinosturien markkinat olivat vilkkaat. Kevyiden haarukkatrukkien sekä terminaalitraktorien markkinat heikkenivät kehittyneillä markkinoilla vuoden loppua kohti. Satamaoperaattoreiden kiinnostus automaatioon jatkui, mikä näkyi useina simulointi- ja suunnitteluvaiheessa olevina automaatioprojekteina.
 
Laivojen lastikäsittelyjärjestelmien ja offshore-ratkaisujen markkinat olivat vahvat koko vuoden, mikä näkyy lukuisina saatuina tilauksina. Finanssikriisi ja laivojen käyttöasteiden aleneminen hidastivat kuitenkin uusien laivojen tilauksia loppuvuotta kohti. Markkinoiden epävarmuutta lisäsivät myös spekulaatiot jo tilattujen laivojen peruutuksista.
 
Huoltopalvelujen kysyntä jatkui myönteisenä eikä heikentynyt taloustilanne vaikuttanut merkittävästi aktiviteettiin. Asiakkaat ovat kiinnostuneita entistä joustavammista toimintamalleista. Laitteiden korkeat käyttöasteet kehittyvillä markkinoilla lisäsivät huoltopalvelujen kysyntää. Euroopassa huoltopalvelujen kysyntä oli hyvää. Yhdysvalloissa heikko taloustilanne vaikutti huoltopalvelujen kysyntään.
 
Saadut tilaukset
 
Cargotecin saadut tilaukset vuonna 2008 olivat 3 769 (4 106) miljoonaa euroa. Erityisesti laivanrakennuksen korkeasuhdanne heijastui MacGREGORin saamiin tilauksiin tammi-syyskuussa. Neljännen vuosineljänneksen aikana Cargotecin saatujen tilausten määrä aleni 633 (1 214) miljoonaan euroon, mikä on seurausta jyrkästi lisääntyneestä talouden epävarmuudesta.
 
 
 
Hiab
 
Hiabin osuus saaduista tilauksista oli 818 (985) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 157 (254) miljoonaa euroa. Pääosa Hiabin saamista tilauksista oli liiketoiminnalle tyypillisiä pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Tilausten heikentyminen on seurausta rakentamiseen liittyvien asiakassegmenttien kysynnän alenemisesta Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa toisen vuosipuoliskon aikana.
 
Neljännellä vuosineljänneksellä Hiab sai yli 16 miljoonan euron tilauksen Irakin sähköministeriöltä. Tilaukseen sisältyy 95 kuormausnosturia asennuksineen sekä alustoina toimivat kuorma-autot. Ratkaisut toimitetaan pääosin vuoden 2009 aikana. Lisäksi saatiin 21 koukkulaitteen ja 9 kuormausnosturin tilaus Suomen puolustusvoimilta sekä 100 vaihtolavalaitteen ja 20 kuormausnosturin tilaus asennuksineen Alankomaiden pelastuslaitokselta ja liikkuvalta poliisilta.
 
Syyskuussa Hiab sai merkittävän 428 kuormausnosturin ja 32 koukkulaitteen tilauksen yhdysvaltalaiselta BAE Systems Inc:lta. Laitteiden toimitus alkoi vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana, ja suurin osa toimituksista tapahtuu vuonna 2009.
 
Toisella vuosineljänneksellä Hiab kirjasi Yhdistyneiden kuningaskuntien (UK) puolustusministeriölle toimitettavien 90 vaihtolavalaitteen tilauksen. Lisäksi Hiab toimitti vaihtolavalaitteita ja jätteenkeräysyksikköjä Pekingin olympiakylään Kiinassa.
 
Kalmar
 
Kalmarin osuus saaduista tilauksista oli 1 566 (1 429) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 348 (346) miljoonaa euroa. Useisiin tilauksiin sisältyy Kalmarin kehittämiä navigointi-, kontinpaikannus- ja etävalvontajärjestelmiä. Konttikurottajatilaukset olivat ennätykselliset koko vuoden tasolla.
 
Neljännellä vuosineljänneksellä Kalmar sai viisivuotisen sopimuksen maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien toimittamisesta Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiselle TACOMille (Tank Automotive Armament Command). Sopimus on jaettu osiin, joista ensimmäisen osan laitteiden arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Laitteet toimitetaan vuosina 2009-2010. Viisivuotisen tilauksen kokonaisarvo on arvioilta yli 300 miljoonaa euroa.
 
Toisella vuosipuoliskolla Kalmar sai lisäksi useita E-One+-mobiilipukkinosturi-, konttilukki- ja terminaalitraktoritilauksia. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimitetaan neljä mobiilipukkinosturia Evyapin satamaan Turkkiin ja vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä kaksi mobiilipukkinosturia Koperin satamaan Sloveniaan, kahdeksan mobiilipukkinosturia Kumportin satamaan Turkkiin sekä 4 mobiilipukkinosturia Livornon satamaan Italiaan.
 
Konttilukkitilauksia saatiin Iso-Britanniasta, Kreikasta ja Australiasta. Iso-Britanniaan vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla DP World Southamptonille toimitettavista 15 konttilukista kaksi ja Tilbury Container Servicesille toimitettavista kuudesta konttilukista yksi on hybridilukki. Muihin laitteisiin hybridipaketti voidaan asentaa jälkikäteen lisävarusteena. Vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla toimitetaan myös 10 konttilukkia Piraeus Port Authoritylle Kreikkaan. Neljä uutta automaattilukkia otetaan käyttöön Fisherman Islandin konttiterminaalissa Brisbanessa, Australiassa syyskuuhun 2009 mennessä. Lisäksi 42 terminaalitraktoria toimitettiin Salalahin konttiterminaaliin Omaniin vuoden 2008 loppuun mennessä.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä Kalmar sai mittavan E-One+-mobiilipukkinosturitilauksen Etelä-Afrikasta. 32 mobiilipukkinosturia toimitetaan Transnet Port Terminalsin Kapkaupungin terminaaliin. Toimitukset alkavat vuoden 2009 kesällä ja päättyvät syksyllä 2010.
 
Tilikauden aikana saatiin myös seitsemän E-One+-mobiilipukkinosturin ja 10 konttikurottajan tilaus intialaiselta Arshiya Internationalilta. Laitteiden toimitukset alkoivat vuoden 2008 lopussa.
 
Kesäkuussa Kalmar sai 30 terminaalitraktorin, seitsemän E-One+-mobiilipukkinosturin ja viiden konttikurottajan tilaukset Sociedad Portuaria Regional de Cartagenalta (SPRC) Kolumbiasta. Laitteet tulevat SPRC:n uuteen Contecar-terminaaliin Cartagenaan. Pienimmät laitteet on toimitettu, ja mobiilipukkinosturit ovat käytössä toukokuuhun 2009 mennessä.
 
Toukokuussa Kalmar sai 30 konttilukin tilauksen eteläafrikkalaiselta Transnet Port Terminalsilta (TPT). Laitteiden toimitukset TPT:n Durbanin konttiterminaaliin alkoivat kesällä 2008 ja jatkuvat tammikuulle 2009.
 
Maaliskuussa Kalmar sai 48 EDRIVE®-konttilukin tilauksen Eurogaten Saksan toiminnoilta. 22 lukkia toimitetaan Eurogaten CTB Bremerhavenin konttiterminaaliin ja 13 lukkia Eurogaten CTH Hampurin terminaaliin. Lisäksi 13 lukkia toimitetaan MSC Gate Bremerhavenin terminaaliin, joka on Eurogaten ja Mediterranean Shipping Companyn yhteisyritys. Toimitukset alkoivat syksyllä 2008 ja viimeiset yksiköt toimitetaan vuoden 2009 alussa. Lisäksi Kalmar toimitti Steveco Oy:lle kymmenen EDRIVE®-konttilukkia Mussalon konttiterminaaliin Kotkaan.
 
E-One+-mobiilipukkinostureiden tilauksia saatiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa Vietnamista, Thaimaasta, Intiasta, Brasiliasta ja Marokosta. Kalmar sopi 17 mobiilipukkinosturin toimituksista Vietnam International Container Terminalsin konttiterminaaliin Ho Chi Minhiin. Laitteet toimitetaan vuosina 2008-2010. Thaimaalainen LCMT Company Ltd. sopi Kalmarin kanssa kuuden mobiilipukkinosturin toimituksesta Laem Chabangin satamaan. Mobiilipukkinosturit toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Kalmar toimittaa myös 11 mobiilipukkinosturia Gateway Terminals Indian Nhava Shevan satamaan tammikuun 2009 aikana. Etelä-Amerikan suurimmalta konttiterminaalioperaattorilta Santos Brasil S/A:lta saatiin 12 mobiilipukkinosturin tilaus. Laitteet toimitetaan maaliskuuhun 2009 mennessä. Lisäksi Casablancaan Somaportin terminaaliin toimitetaan kymmenen mobiilipukkinosturia vuoden 2009 alussa.
 
Helmikuussa Kalmar sopi 22 E-One+-mobiilipukkinosturin toimituksista eteläafrikkalaiselle Transnet Limitedille. Laitteet toimitetaan vuosien 2008-2009 aikana uuteen Ngquran satamaan. Helmikuussa sovittiin myös Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitsevan Port of Tacoman kanssa seitsemän konttilukin toimituksista. Konttilukkeja käytetään konttien käsittelyssä rautatiellä, ja niihin asennetaan Kalmarin kehittämä, laitteiden käyttöä nopeuttava valvontajärjestelmä. Laitteet toimitettiin vuoden 2008 toisella puoliskolla.
 
MacGREGOR
 
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista oli 1 393 (1 696) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 129 (616) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrän pudotus neljännellä vuosineljänneksellä on seurausta muutaman viime vuoden kestäneen poikkeuksellisen laivanrakennuksen korkeasuhdanteen selkeästä hiljentymisestä. Lisäksi maailmanlaajuinen talouden hiljentyminen vuoden lopussa johti ylikapasiteettiin useissa laivatyypeissä, minkä takia varustamot harkitsevat uudelleen investointejaan.
 
MacGREGOR sai neljännellä vuosineljänneksellä noin 30 miljoonan euron arvosta tilauksia Kiinasta. Tilaukset sisältävät nostureiden, lastiluukkujen ja kiinteiden kontinkäsittelylaitteiden toimitukset kymmeneen laivaan vuosina 2010-2011.
 
MacGREGOR sai kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä lastiluukku-, laivanosturi- ja ro-ro-laitteiden tilauksia Koreasta, Singaporesta, Kiinasta ja Japanista. Lastiluukkuja toimitetaan 39 konttilaivaan. Singaporesta saatiin tilaus uusista laivanostureista ja lastiluukuista neljään raskaskuljetusalukseen. Ro-ro-laitteet ja nostettavat autokannet toimitetaan 16 ajoneuvojen kuljetusalukseen vuosina 2009-2011.
 
Elokuussa Offshore-divisioona sai merkittävän kahden offshore-nosturin tilauksen suomalaiselta Finstashipiltä. Nosturit varustetaan aktiivisella aallon korkeuden kompensointijärjestelmällä ja ne toimitetaan vuoden 2010 loppupuoliskolla.
 
Toisella vuosineljänneksellä saatiin mittavia lastiluukku- ja ro-ro-laitteiden tilauksia pääasiassa Koreasta ja Japanista. Lastiluukkuja toimitetaan lukuisiin konttilaivoihin ja irtolastialuksiin vuosina 2009-2012. Ro-ro-laitteiden tilauksiin sisältyy laitteiden suunnittelu ja valmistaminen sekä nostettavat autokannet neljään avomerikontti/ro-ro-alukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
 
Kesäkuussa MacGREGOR allekirjoitti sopimuksen itse lastaavien ja purkavien sementinkäsittelylaitteiden toimittamisesta kolmeen sementinkuljetusalukseen. Toimitukset alkavat kesällä 2009.
 
Toukokuussa Offshore-divisioona sai nosturitilauksen yhdysvaltalaiselta Edison Chouest Offshorelta. Nosturit toimitetaan vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Lisäksi Offshore-divisioonassa saatiin lukuisia tilauksia erityisesti taaveteista, jotka toimitetaan vuosina 2008-2009.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin runsaasti laivanosturi- ja lastiluukkutilauksia pääasiassa Kiinasta ja Koreasta. Yhteensä 276 irtolastinkäsittelyyn tarkoitettua nosturia toimitetaan varustamoille Saksaan, Singaporeen, Kiinaan ja Koreaan. Lastiluukkuja tilattiin 70 konttialukseen, 120 irtolastialukseen sekä 41 yleislastialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2009-2011.
 
MacGREGOR sai maaliskuussa Taiwanista merkittävän irtolastinkäsittelylaitteiden tilauksen, kun Taiwan Power Company tilasi kivihiilen käsittelyyn tarkoitettuja laitteita. MacGREGORin Siwertell-mallisessa irtolastinkäsittelylaitteessa on täysin suljettu kuljetuslinja, joka rajoittaa irtolastin käsittelyssä syntyvän pölyn pääsemistä ilmaan.
 
Maaliskuussa saatiin myös laivanosturitilaus 30 tankkeriin kiinalaiselta telakalta. Huolto- ja letkunkäsittelynosturit toimitetaan vuosina 2008-2010 tankkereihin, joiden tilaajina ovat eri varustamot Turkissa, Norjassa, Venäjällä ja Kyproksella.
 
MacGREGOR sai tammikuussa tilaukset ro-ro-laitteiden toimittamisesta 12 ajoneuvojen kuljetusalukseen. Tilauksiin sisältyy nostettavat autokannet neljään korealaisella Hyundai Heavy Industries -telakalla rakennettavaan alukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2009-2010. Lisäksi tilauksiin kuului pääkomponenttien suunnittelu ja toimitus kahdeksaan ajoneuvojen kuljetusalukseen, jotka rakennetaan Kiinassa.
 
Cargotec Services
 
Huoltomarkkinat jatkuivat aktiivisina heijastuen sekä kunnossapito- ja modernisointisopimuksien että varaosien kysyntään. Ylläpitosopimuksia solmittiin asiakkaiden kanssa niin Euroopassa kuin kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Venäjällä ja Afrikassa. Cargotec jatkoi huoltoverkostonsa kasvattamista.
 
Ranskalaiselta Electricité Réseau Distribution Francelta saatiin vuotuinen noin 600 kuormausnosturin ylläpitosopimus.
 
Laivojen konversioprojektien kysyntä oli vilkasta, joka heijastui useisiin tilauksiin. Tilaukset toimitetaan vuosina 2008-2009. Taloustilanteen epävarmuus kuitenkin hidasti kysyntää toisella vuosipuoliskolla. Syyskuussa kreikkalaiselta Everlast Shipping S.A:lta saatu tilaus lastiluukkujen konversioista peruttiin. Toukokuun tilaukset käsittävät sähköisesti nostettavien autokansien toimittamisen kahteen Finnlinesin ro-ro-alukseen. Lisäksi solmittiin sopimus aluksen ohjausjärjestelmän konversiosta.
 
Toukokuussa sovittiin Arshiya Internationalin kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa mobiilipukkinosturien ja konttikurottajien ylläpidon Mumbain satamassa Intiassa. Toukokuussa tehtiin myös kolmevuotinen täyshuoltosopimus konttikurottajien ylläpidosta Göteborgin satamassa Ruotsissa.
 
Vuosaaren satamaan toimitettujen neljän satamanosturin ylläpidosta tehtiin huhtikuussa viisivuotinen täyshuoltosopimus. Lisäksi sovittiin konttilukkien, terminaalitraktorien ja konttikurottajien ylläpidosta samassa satamassa.
 
Maaliskuussa sovittiin norjalaisen Norsteve Oslon kanssa viisivuotisesta huoltosopimuksesta, joka kattaa viiden konttilukin ylläpidon, varaosat ja huollon Sjursoyan konttiterminaalissa Oslon satamassa.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin merkittävä laivojen itsepurkaimien huoltosopimus Filippiineiltä.
 
Tilauskanta
 
Cargotecin tilauskanta 31.12.2008 oli 3 054 (2 865) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 164 (260) miljoonaa euroa, Kalmarin 704 (660) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 2 187 (1 946) miljoonaa euroa. Tilausten peruutuksia kirjattiin MacGREGORissa neljännellä vuosineljänneksellä 119 miljoonaa euroa.
 
 
 
Liikevaihto
 
Cargotecin liikevaihto kasvoi tilikauden aikana 13 prosenttia ja oli 3 399 (3 018) miljoonaa euroa. Vuoden 2008 yritysostoista kertyi liikevaihtoa 32 miljoonaa euroa. Kasvu on seurausta nousseista toimitusmääristä Kalmarissa ja MacGREGORissa sekä huollon kasvusta. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.
 
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 924 (868) miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihto oli 216 (244) miljoonaa euroa, Kalmarin 413 (364) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 298 (261) miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihdon aleneminen johtui markkinatilanteen heikkenemisestä Euroopassa toisen vuosipuoliskon aikana. Kalmarin ja MacGREGORin liikevaihto kasvoi vahvan tilauskertymän ja nousseiden toimitusten ansiosta.
 
 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tilikauden aikana 15 prosenttia ja oli 871 (757) miljoonaa euroa, mikä on 26 (25) prosenttia koko liikevaihdosta. Varaosien ja huoltosopimusten vahva kysyntä vauhditti kasvua. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli tammi-joulukuussa 23 (17) prosenttia, Kalmarissa 29 (30) prosenttia ja MacGREGORissa 23 (25) prosenttia.
 
Tulos
 
Cargotecin tulos heijastaa kahtiajakoista vuotta, jossa vuoden ensimmäisen puoliskon pääosin erinomainen kysyntä kääntyi selvään laskuun maailmanlaajuisen finanssikriisin ja markkinoiden hiljenemisen myötä erityisesti Hiabissa.
 
Cargotecin tilikauden liikevoitto oli 173,7 (203,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 19 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia syyskuussa aloitetuista toimista. Uudelleenjärjestelykulut kirjattiin neljännelle vuosineljännekselle. Vertailutilikauden liikevoitto sisältää neljännelle vuosineljännekselle kirjatun Kalmar liiketoiminta-alueen 18 miljoonan euron kulun konttitarttujien tarkastus- ja korjausohjelmasta.
 
Ilman uudelleenjärjestelykuluja tilikauden liikevoitto oli 192,8 (203,1) miljoonaa euroa eli 5,7 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 8,3 (9,9) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 9 miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja.
 
Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman 19 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia oli 35,9 (46,3) miljoonaa euroa eli 3,9 (5,3) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin osuus neljännen vuosineljänneksen liikevoitosta oli 3,7 (19,1) miljoonaa euroa, Kalmarin 12,1 (26,9) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 30,7 (22,3) miljoonaa euroa.
 
Konsernin liiketoiminta-alueista MacGREGOR paransi kannattavuuttaan edellisestä vuodesta tehden viimeisellä vuosineljänneksellä ennätystuloksen. Liiketoimintaa on onnistuttu kasvattamaan voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana samalla kannattavuutta parantaen.
 
Kalmarin liikevoitto sisältää huomattavan määrän kustannuksia, jotka aiheutuivat kustannusylityksistä projekteissa. Kalmarin liikevoittoon kirjattiin vuoden aikana 16 miljoonaa euroa projektikuluvarauksia: ensimmäiselle vuosineljännekselle neljä miljoonaa euroa, kolmannelle vuosineljännekselle viisi miljoonaa euroa ja neljännelle vuosineljännekselle seitsemän miljoonaa euroa.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä voimakkaasti heikentynyt markkinatilanne Euroopassa alensi kapasiteetin käyttöastetta ja näkyi kannattavuuden selvänä putoamisena Hiabissa toisella vuosipuoliskolla. Hiabin liikevoittoa rasitti myös Hiabin Narvassa, Virossa laajennettavan komponenttitehtaan ennakoitua hitaampi ja kalliimpi ylösajo.
 
Sekä Hiabissa että Kalmarissa raaka-aine- ja materiaalikustannukset nousivat vielä toisella vuosipuoliskolla. Kun samaan aikaan kysyntä hidastui, oli tällä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Vasta aivan vuoden lopulla näkyi selviä merkkejä kustannustason laskusta raaka-aineiden hinnanpudotusten ja alihankkijoiden kapasiteetin käyttöasteen alenemisen seurauksena.
 
Markkinatilanteen heikkenemisen takia käynnistettiin syyskuussa sopeuttamisohjelma. Alun perin arvioitu 700 henkilön vähennystarve kasvoi lähes tuhanteen. Tehostamistoimien tavoitteena on Hiabin kapasiteetin sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä Hiabin ja Kalmarin kannattavuuden parantaminen. Säästötoimilla pyritään kapasiteetin sopeuttamisen lisäksi noin 25 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Säästötoimista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Näistä 19 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä sisältää 3 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden alaskirjauksia. Loppujen kustannusten arvioidaan toteutuvan vuoden 2009 alkupuolella.
 
Tilikauden voitto oli 120,8 (138,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,91 (2,17) euroa.
 
Tase, rahoitus ja rahavirta
 
Cargotecin liiketoiminnan nettokäyttöpääoma kasvoi ja 31.12.2008 se oli 324 (253) miljoonaa euroa. Pääomaa sitoutui edelleen komponentteihin ja keskeneräiseen tuotantoon. Toisaalta MacGREGORin asiakkailtaan tilausvahvistuksina saamilla ennakoilla oli positiivinen vaikutus nettokäyttöpääomaan. Saadut ennakot tilikauden lopussa olivat 420 (244) miljoonaa euroa. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 284 (254) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 754 (751) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-joulukuussa oli 133,8 (235,1) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 66,6 (63,8) miljoonaa euroa. Yritysostoista maksettiin 46,5 (172,5) miljoonaa euroa. Nettovelka 31.12.2008 oli 478 (326) miljoonaa euroa, johon sisältyy 555 (488) miljoonaa euroa korollista velkaa. Omavaraisuusaste oli 33,0 (38,3) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste nousi 55,3 (36,3) prosenttiin.
 
Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli tilikauden lopussa käyttämättömiä rahoituslimiittejä 635 miljoonaa euroa.
 
Oman pääoman tuotto tammi-joulukuussa oli 13,7 (15,6) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 12,7 (16,8) prosenttia.
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
 
Cargotecin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikaudella olivat 47,0 (46,4) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.
 
Cargotec avasi huhtikuussa suunnittelutoimiston Puneen, Intiaan. Kehittyvillä markkinoilla olevilla suunnitteluresursseilla saadaan tuotekehitys vastaamaan paremmin paikallisia tarpeita. Suunnittelukeskuksen resursseja hyödyntävät Cargotecin tuotekehityskeskukset, jotka toimivat eri puolilla maailmaa. Toiminta kattaa erilaista suunnittelua luonnoksista rakenneanalyyseihin ja järjestelmäsuunnitteluun. Keskuksessa työskenteli katsauskauden lopussa lähes 40 insinööriä.
 
Syyskuussa Hiab laajensi nosturitarjontaansa ratkaisulla, joka täyttää uudet EU-määräykset kuormausnosturien käytöstä henkilönostimina.
 
Hiab toi markkinoille uuden automaattisen lastinsuojauslaitteen, jota voidaan käyttää vaihtolavalaitteen kanssa jätteiden ja kierrätysmateriaalien kuljetuksessa.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hiab avasi alan huippua edustavan nosturien testauskeskuksen, joka sijaitsee kuormausnosturien valmistusyksikössä Hudiksvallissa, Ruotsissa. Keskus tarjoaa Hiabille ja muille liiketoiminta-alueille mahdollisuuden testata enemmän ja tarkemmin aiempaa pidempiä nostureita ja komponentteja.
 
Kalmar lanseerasi vuonna 2008 Pro Future(TM) -konseptin, joka käsittää kaikki Kalmarin ympäristöystävälliset laitteet. Laitteet arvioidaan viiden ekologisen päätöksentekokriteerin mukaan: energialähde, energiatehokkuus, päästöt, meluhaitat ja kierrätettävyys.
 
Kaksi ensimmäistä markkinoille tuotua Pro Future(TM) -laitetta olivat tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu vaihtovirtahaarukkatrukki ja hybridikonttilukki. Kalmar sai ensimmäisen hybridikonttilukin tilauksen kolmannella vuosineljänneksellä. Näitä Pro Future(TM) -laitteita seurasivat kolmannella vuosineljänneksellä markkinoille tuodut vaihtuvakierroksinen mobiilipukkinosturi ja vaihtuvakierroksinen sähkökonttilukki. Neljännellä vuosineljänneksellä Kalmar esitteli lisäksi kaksi uutta Pro Future(TM) -laitetta: automaattinen konttikenttänosturi sekä satamanosturi, jossa on regeneroiva energialiityntä.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kalmar toi markkinoille uuden, täysin automaattisen kuljetuslukin. Kuljetuslukki voi nostaa, sijoittaa ja siirtää kontteja satamanosturin ja kenttänosturin välillä ilman kuljettajaa. Uusi Kalmar Autoshuttle(TM) varmistaa satamien kustannustehokkaan, tuottavan ja joustavan toiminnan erityisesti tulevaisuudessa erittäin suurissa satamissa.
 
Vuoden 2008 aikana Kalmar toi markkinoille uuden keskiraskaan kokoluokan terminaalitraktorin, jossa on panostettu ergonomiaan ja ajomukavuuteen ja jonka melutaso on aikaisempia malleja alhaisempi. Lisäksi markkinoille tuotiin sähkökäyttöinen keskiraskaan kokoluokan haarukkatrukki.
 
MacGREGORissa jatkettiin sähkökäyttöisten lastinkäsittelyratkaisujen sekä uuden laivanostureiden ohjausjärjestelmän kehittämistä. Offshore-divisioonassa panostettiin kansivarusteiden kehittämiseen. Ne mahdollistavat nostureiden käytön vaikeissa sääolosuhteissa, ja silloin kun on tarve operoida syvissä vesissä. Syyskuussa MacGREGOR allekirjoitti ensimmäisen sopimuksen täysin sähkökäyttöisten ro-ro-laitteiden toimittamisesta kahteen ajoneuvojen kuljetusalukseen.
 
Helmikuussa MacGREGOR sopi Yhdysvaltojen laivaston kanssa kuljetusjärjestelmän kehittämisestä ajoneuvojen siirtoon. Järjestelmän avulla suuria ajoneuvoja voidaan siirtää liikkuvasta aluksesta toiseen. Järjestelmän prototyyppi toimitetaan vuoden 2009 loppuun mennessä.
 
Investoinnit
 
Cargotecin investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat tilikaudella 76,8 (53,2) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 35,9 (37,5) miljoonaa euroa.
 
Hiabin nostureiden tuotanto päätettiin keskittää Euroopassa kolmeen tehtaaseen, mikä tarkoittaa Salon tehtaan tuotannosta luopumista. Ajoneuvotrukkien valmistus Ohiossa, Yhdysvalloissa päätettiin lopettaa ja keskittää valmistus Kansasissa sijaitsevaan Cargotecin yhteiseen valmistusyksikköön.
 
Cargotec perusti huhtikuussa Cargotec Port Security -nimisen tytäryhtiön kehittämään vaativia konttiliikenteen turvallisuusratkaisuja. Cargotec on viimeisen kahden vuoden aikana tutkinut turvallisuusratkaisuja konttien radioaktiivisuuden mittaamiseen. Cargotec on solminut yksinoikeudella maailmanlaajuisen teknologian lisenssisopimuksen yhdysvaltalaisen Innovative American Technology -yhtiön kanssa ja menestyksellä kenttätestannut tarttujiin asennettuja säteilynmittausratkaisuja.
 
Hiab aloitti toisella vuosineljänneksellä takalaitanostimia valmistavan tuotantolaitoksen laajennuksen Obornikissä, Puolassa. Projekti saatiin päätökseen vuoden 2008 aikana. Koreassa Hiab investoi nosturitehtaan uuteen maalaamoon. Raisiossa saatiin päätökseen projekti, jonka tuloksena vaihtolavalaitteita valmistavan tuotantolaitoksen kapasiteetti nousi huomattavasti kilpailukykyisemmän tuotantoprosessin ansiosta.
 
Kalmar aloitti toisella vuosineljänneksellä maastokelpoisten kontinkäsittelylaitteiden tuotantoyksikön laajentamisen Cibolossa, Teksasissa Yhdysvalloissa, ja käynnisti konttitarttujien valmistuksen kapasiteetin laajentamisen Ipohissa, Malesiassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kalmar laajensi verkostoaan Amerikassa avaamalla uuden myyntiyhtiön Meksikoon. Lisäksi Zeebruggeen, Belgiaan, avattiin uusi huoltoyksikkö.
 
MacGREGOR avasi maaliskuussa uuden offshore-laitteiden tuotantoyksikön Tianjinissa, Kiinassa. Uusi yksikkö mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja optimoinnin Norjan ja Singaporen offshore-tuotantoyksiköissä. Osa Offshore-nosturituotannosta siirrettiin Norjasta Singaporeen, minkä johdosta isompia nostureita voidaan valmistaa enemmän Norjassa.
 
On the Move -muutosohjelma
 
Cargotec ilmoitti tammikuussa aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100 miljoonalla eurolla. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle. Alkuvaiheen projektit ovat keskittyneet tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Suomessa, Ruotsissa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa kaikki liiketoiminnat aloittivat Cargotec-maayhtiöissä.
 
Katsauskauden aikana Hiab, Kalmar ja MacGREGOR muuttivat organisaatioitaan kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa.
 
Toisella vuosipuoliskolla pääpaino oli globaalin toimitusketjun kehittämisessä sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä. Tätä toteuttamaan perustettiin yhteinen konsernitason tuotanto-organisaatio, joka vastaa liiketoiminta-alueiden hankinnoista ja tuotannosta.
 
Ensimmäiset yhteiset toimitusketjun kehittämishankkeet etenevät Kiinassa ja Virossa. Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan tuotantokapasiteettia kaksinkertaistetaan, minkä osana Hiabin kokoonpanoyksikkö siirretään siellä sijaitsevan Kalmarin tehtaan yhteyteen. Vuonna 2007 ostetun Narvassa, Virossa sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteettia ja tuottavuutta on nostettu. Osana toimitusketjun kehittämistä Puolaan suunnitellaan lähinnä Kalmarin laitteiden kokoonpanoon keskittyvää tehdasta.
 
Yrityskaupat
 
Tammi-joulukuussa Cargotec teki kahdeksan yrityskauppaa, joista neljä Hiab-liiketoiminta-alueella.
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Cargotec osti 60 prosenttia Idea Designing & Consulting S.r.l:stä. Massan kaupungissa Italiassa sijaitseva yhtiö työllistää kymmenen tuotesuunnittelijaa.
 
Lokakuussa Kalmar osti 80 prosenttia kahdesta italialaisesta huoltoyhtiöstä, CVS Technoports S.r.l:stä ja CVS Service S.r.l:stä. Yrityskaupan jälkeen yritykset toimivat nimellä Officine Cargotec Ferrari ja ne keskittyvät kehittämään huoltopalveluiden tarjontaa kontin- ja lastinkäsittelyalojen asiakkaille Italiassa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 8 miljoonaa euroa, ja yhtiöt työllistävät 65 henkilöä.
 
Kalmar allekirjoitti elokuussa sopimuksen argentiinalaisen Equipos y Servicios para Terminales y Puertos SRL:n ostamisesta. Yhtiö on toiminut Kalmarin jälleenmyyjänä Argentiinassa, Uruguayssa ja Paraguayssa. Uusien laitteiden myynnin lisäksi yhtiö tarjoaa laitteiden loppukokoonpanoa, teknistä tukea ja varaosia sekä laitteiden korjausta ja kunnostusta Etelä-Amerikassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin miljoona euroa ja se työllistää 17 henkilöä.
 
Kesäkuussa Hiab allekirjoitti sopimuksen pitkäaikaisen takalaitanostimien jälleenmyyjänsä liiketoiminnan ostamisesta Uudessa-Seelannissa. Takalaitanostimien myynnin lisäksi yhtiön liiketoiminta koostuu niiden asennuksista, korjauksista, huollosta ja varaosamyynnistä.
 
Maaliskuun lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin liiketoiminnan hankkimisesta. Yhtiö on Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani alueella. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä.
 
Hiab allekirjoitti helmikuussa sopimuksen australialaisen O'Leary's Material Handling Services Pty Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Hiab hankki yritysostolla yhtiöstä 70 prosenttia. O'Leary's Material Handling Services on Länsi-Australian johtava takalaitanostimia toimittava yritys. Yhtiön palveluksessa työskentelee 24 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 2,6 miljoonaa euroa.
 
Helmikuussa Hiab allekirjoitti sopimukset takalaitanostimia Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa valmistavien englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corp:in hankkimisesta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 23 miljoonaa euroa, ja niiden palveluksessa työskentelee 164 henkilöä.
 
MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Service Inc:in (PCS) ostamisesta. PCS:n liikevaihto vuonna 2007 oli 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja yrityksessä työskentelee 105 henkilöä.
 
Henkilöstö
 
Cargotecissa työskenteli tilikauden lopussa 11 826 (11 187) henkilöä. Sopeuttamistoimenpiteiden takia henkilöstön määrä aleni 370 henkilöllä pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Tilikauden lopussa Hiabissa työskenteli 4 308 (4 418), Kalmarissa 4 766 (4 459) ja MacGREGORissa 2 577 (2 223) henkilöä. Koko vuoden keskimääräinen henkilömäärä oli 11 777 (10 276).
 
Konsernin henkilöstöstä 13 (14) prosenttia työskenteli Suomessa, 20 (22) prosenttia Ruotsissa ja 30 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 24 (22) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (1) prosenttia. Naisten osuus työntekijöistä oli 15 (15) prosenttia ja miesten 85 (85) prosenttia. Osa-aikaisen henkilöstön määrä oli 3 (3) prosenttia, ja täysaikaisesti työskenteli 97 (97) prosenttia henkilöstöstä.
 
Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli tilikaudella 387 (356) miljoonaa euroa.
 
Kysynnän ja kannattavuuden alenemisen takia Cargotec käynnisti syyskuussa pääosin Länsi-Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa koskevat tehostamistoimet. Tehostamistoimien tavoitteena on Hiabin kapasiteetin sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä Hiabin ja Kalmarin kannattavuuden parantaminen. Vuoden loppuun mennessä päättyneiden neuvottelujen tuloksena henkilömäärä vähenee 954 henkilöllä: Suomessa 271 henkilöllä, Ruotsissa 241, Yhdysvalloissa 117, Alankomaissa 91 ja muissa maissa yhteensä 234 henkilöllä. Hiabissa henkilövähennykset olivat 635, Kalmarissa 309 ja konsernitoiminnoissa 10 henkilöä.
 
Sopeuttamistoimet jatkuivat katsauskauden päätyttyä edelleen heikentyneen markkinatilanteen takia.
 
Cargotecin hallituksen vuonna 2007 hyväksymän uuden henkilöstöstrategian toteutusta vahvistettiin katsauskauden aikana. Erityisesti panostettiin henkilöstö- ja muutosjohtamisen tukemiseen, johtamistaitojen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä parhaiden osaajien sitouttamiseen. Osana On the Move -muutosohjelmaa henkilöstöhallinnolle luotiin katsauskauden aikana yhtenäinen toimintamalli ja globaali matriisiorganisaatio. Henkilöstöhallinnon yhteisten prosessien ja työkalujen kattavaa käyttöönottoa lujitettiin maailmanlaajuisesti. Lisäksi Cargotecin keskeisiä henkilöstöpolitiikkoja uudistettiin vuoden aikana.
 
Ympäristö
 
Ympäristöasioita koskevat toimintaperiaatteet on määritelty Cargotecin ympäristöpolitiikassa. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät, kun yhtiön tuotteita käytetään. Tämän vuoksi Cargotecissa on vuonna 2008 panostettu tuotelähtöisten ympäristönäkökulmien tunnistamiseen.
 
Vuonna 2008 kehitettiin uudet alihankkijakriteerit, joissa myös ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasiat huomioidaan entistä laaja-alaisemmin.
 
Cargotecin liiketoiminnan strategiset kehitystavoitteet tukevat kokonaisvaltaista, pitkäikäisten ja kestävien ratkaisujen rakentamista asiakkaille. Tuotekehityksessä ympäristönäkökulmien huomioiminen on osa suunnittelua sekä valmistamista. Huoltoliiketoiminnassa olennaista on pidentää tuotteiden elinkaarta ja ylläpitää tehokkaita käyttöominaisuuksia kattavan huoltoverkoston avulla. Tuotekehityksen ja huollon lisäksi tavoitteena on kouluttaa asiakkaat käyttämään Cargotecin laitteita niin, että turvallisuus- ja ympäristövaikutukset ovat optimaalisella tasolla.
 
Energiataloudellisuus, laitteiden öljyvuotojen estäminen ja turvallisuus ovat Cargotecin tuotekehityksen merkittäviä osa-alueita. Vuonna 2008 energiataloudellisuudelle asetettiin ympäristön näkökulmasta selkeä kriteeri, jonka mukaan Cargotec sitoutuu vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä laitteissaan 10 prosenttia seuraavien 6-10 vuoden aikana. Ympäristövaikutusten arvioinnissa otettiin suuri askel, kun Kalmar osittain tähän sitoumukseen liittyen määritteli Pro Future(TM) -ympäristökriteerit.
 
Merkittävimmät ympäristövaikutukset Cargotecin omissa prosesseissa liittyvät yksiköiden operatiivisen liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin, kuljetuksiin ja työmatkustukseen. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät ISO 9001 ja ISO 14001 muodostavat perustan Cargotecin ympäristöasioiden hallinnalle. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa sekä johdon katselmuksissa.
 
Cargotec jatkoi sertifioitujen johtamisjärjestelmien rakentamista tuotantoyksiköissään. Tavoitteena on luoda kaikkiin yksiköihin toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja reagoidaan niihin. ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä on käytössä kahdeksassa (8/16) Hiabin tuotantoyksikössä ja kahdessa myyntiyhtiössä. Sertifioidut järjestelmät kattavat noin 80 prosenttia Hiabin tuotantoyksiköiden myynnistä. Kalmarissa sertifioitu ympäristöjärjestelmä on käytössä kuudessa (6/7) tuotantoyksikössä. Sertifioidut järjestelmät kattavat noin 80 prosenttia Kalmarin tuotantoyksiköiden myynnistä. MacGREGORissa tuotteet teetetään suurimmaksi osaksi valikoiduilla alihankkijoilla, jotka vastaavat itsenäisesti tuotantoprosesseistaan. Ympäristöasioiden hallintaa koskevat toimintaohjeet sisältyvät MacGREGORissa useimpien yksiköiden laatujärjestelmiin.
 
Lisäksi vuonna 2007 laaditun ohjelman mukaisesti 14 tuotantoyksikössä tehtiin laaja-alainen ympäristöarviointi, jossa ympäristövaikutukset on arvioitu johtamisjärjestelmien, kiinteistön ja tuotannon ympäristövaikutusten sekä lähialueilla sijaitsevien toimintojen näkökulmasta. Kahdessa Cargotecin yksikössä oli vuonna 2008 käynnissä laajamittaiset maaperän puhdistustyöt, jotka liittyvät alueilla aikaisemmin harjoitettuun teolliseen toimintaan.
 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
 
Cargotecin toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta raportoiden edelleen hallitukselle. Konsernin riskienhallintatoiminnon vastuulla on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehitys, jonka tueksi luodaan konserninlaajuisia riskienhallintaperiaatteita, toimintatapoja ja riskiraportteja sekä kehitetään työkaluja ja tuetaan niiden soveltamista ja käyttöönottoa. Liiketoiminta-alueet ja yksiköt vastaavat omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Konsernirahoitus hoitaa keskitetysti konsernin rahoitusriskien hallinnan. Yhtiöllä on sisäinen tarkastus, joka vastaa sisäisen valvonnan ja liiketoimintariskien tarkastuksesta. Sisäinen tarkastus toimii toimitusjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan alaisuudessa ja se raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle toiminnastaan ja tarkastuksen tuloksista.
 
Sisäisen valvonnan systemaattinen kehitystyö aloitettiin Cargotecissa vuonna 2007. Cargotecin hallitus hyväksyi sisäisen valvonnan politiikan vuonna 2008. Sisäisen valvonnan vastuu on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukifunktiot, jotka määrittelevät politiikat sekä ohjeistavat ja valvovat riskienhallintaa. Sisäinen ja ulkoinen tarkastus muodostavat kolmannen tason sisäisestä valvonnasta, ja niiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti. Riskienhallinnan kehittämiselle ja toteutukselle on entistä paremmat mahdollisuudet, kun Cargotec kehittyy yhä yhtenäisemmäksi. Tavoitteena on, että Cargotecissa on yleisten riskienhallintaperiaatteiden ja ohjeiden ohella myös käytännön työtä helpottavia riskienhallintatyökaluja, joita sovelletaan koko konsernissa. Vuoden aikana on kehitetty riskienhallinnan perustyökalu, jonka soveltamista ja käyttöönottoa selvitetään jatkossa liiketoimintayksiköiden operatiivisessa toiminnassa, liiketoimintaprojekteissa ja riskiraportoinnissa.
 
Riskiksi on määritelty mikä tahansa sisäinen ja ulkoinen uhka tai epävarmuus, joka voi estää tai vaarantaa toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Riskit on luokiteltu strategisiin ja liiketoimintariskeihin, rahoitusriskeihin sekä toiminnallisiin ja vahinkoriskeihin.
 
Strategiset ja liiketoimintariskit liittyvät maailmantalouden ja Cargotecin asiakastoimialojen suhdannevaihteluihin, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintojen kehitykseen, yritysostoihin sekä jälleenmyyjien ja alihankkijoiden toimintaan. Riskeihin on varauduttu pyrkimällä tunnistamaan niitä ja valmistautumalla niihin etukäteen.
 
Konsernin rahoituspolitiikassa määritellään rahoituksen hoidon ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet. Liiketoimintaan liittyviin rahoitusriskeihin luetaan valuuttariskit, korkoriskit, rahoitus- ja maksuvalmiusriskit, vastapuoliriskit sekä operatiiviset luottoriskit. Tavoitteena on suojautua näitä riskejä vastaan niin, että liiketoiminnan kehittämiselle luodaan rahoituksellisesti vakaat edellytykset.
 
Toiminnalliset riskit liittyvät henkilöihin, omaisuuteen, prosesseihin, tuotteisiin, tietotekniikkaan sekä toimintatapoihin. Näiden riskien hallinnassa keskeiset toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea tuoteturvallisuuden lisäämiseen ja liiketoimintaprosesseihin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Avainhenkilöriskien osalta päivitetään vuosittain johto- ja avaintehtävien seuraajasuunnitelmat osana toiminnan jatkuvuuden varmistamista.
 
Merkittävimpiä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä logistiikkaan liittyvät riskit. Niitä vastaan suojautumisessa käytetään ennakoivien riskienkäsittelytoimenpiteiden lisäksi kaikki yksiköt kattavia maailmalaajuisia vakuutusohjelmia.
 
Osakkeet, osakepääoma ja optiot
 
Cargotecin osakepääoma 31.12.2008 oli 64 304 280 euroa. Osakepääoma kasvoi 83 907 eurolla tilikauden aikana, kun B-sarjan osakkeita merkittiin Cargotecin optio-oikeuksilla.
 
Noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä 31.12.2008 oli 54 778 191, ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä oli 9 526 089. B-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 85,2 (85,2) prosenttia ja äänimäärästä 36,5 (36,5) prosenttia. A-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 14,8 (14,8) prosenttia ja äänimäärästä 63,5 (63,5) prosenttia. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä vuoden lopussa oli 15 002 201 (14 994 074). Tilikauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 2 990 725 yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 4,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ja 2,0 prosenttia äänimäärästä.
 
Kaupankäynti 2005A-optio-oikeuksilla päättyi 20.3.2008. 2005B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 104 730 B-sarjan osaketta, joiden vaikutuksesta osakepääoma voi kasvaa 104 730 eurolla. Jäljellä olevilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä on 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,07 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
 
Markkina-arvo ja kaupankäynti
 
Cargotecin B-sarjan osakkeen päätöskurssi 31.12.2008 oli 8,09 euroa. Tammi-joulukuun keskikurssi oli 21,47 euroa. Ylin kurssi tammi-joulukuussa oli 36,49 euroa ja alin 7,63 euroa. Osakkeen arvo laski 74 prosenttia tilikauden aikana. Cargotecin B-sarjan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-joulukuussa noin 86 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 1 868 miljoonan euron vaihtoa. B-sarjan osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 338 722 kappaletta eli 7 381 727 euroa.
 
Cargotecin B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2008 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 419 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden tilikauden päätöspäivän keskikurssiin, oli tilikauden lopussa 495 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita.
 
Muutokset johdossa
 
Yhtiön hallitus nimitti 18. joulukuuta Pekka Vauramon varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtaja Mikael Mäkisen sijaiseksi. Vauramo vastaa jatkossakin Kalmarin liiketoiminta-alueesta. 
 
Axel Leijonhufvud nimitettiin Cargotecin tuotannosta vastaavaksi johtajaksi 1. tammikuuta 2009 alkaen. Leijonhufvud vastasi aikaisemmin Kalmarin tuotannosta ja toimi Kalmarin RTCH (Rough Terrain Container Handling) -johtoryhmän puheenjohtajana. Cargotecin tuotannosta ja ostoista aikaisemmin vastannut johtaja Lauri Björklund nimitettiin konsernin kehitysprojekteista vastaavaksi johtajaksi 1. tammikuuta 2009 alkaen.
 
Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö nimitettiin 1. helmikuuta 2008 vastaamaan On the Move -muutosohjelmasta. Heinistö jatkaa Cargotecin johtoryhmän jäsenenä sekä Cargotecin hallituksen sihteerinä. Eeva Sipilä nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Minna Karhu nimitettiin 1. helmikuuta 2008 alkaen Cargotecin viestintäjohtajaksi.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. helmikuuta Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,04 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa 52 789 559 B-sarjan osaketta kohden.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos.
 
Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6§:n mukaisesti suunnatusti. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä on 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa yhtiökokousajankohtana olleet vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan Cargotecin hallituksen puheenjohtajana sekä Henrik Ehrnroothin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
 
Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä työvaliokunta.
 
Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen ja Antti Lagerroosin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Karri Kaitue. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Työvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin.
 
Omien osakkeiden osto
 
Cargotec Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti B-sarjan osakkeita hankittiin markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Omia osakkeita hankittiin 25.3.-23.8.2008 välisenä aikana 1 086 000 kappaletta 21,73 euron keskihintaan. Cargotecin hallussa oli yhteensä 2 990 725 yhtiön B-sarjan osaketta tilikauden lopussa.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Maailmantalouden tilanne on finanssikriisin johdosta hyvin epävarma. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Cargotecin toiminnalle ovat huomattavat ja liittyvät nimenomaan tilanteen vaikutuksiin Cargotecin tuotteiden ja huoltopalveluiden kysynnälle ja Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuudelle. Riskianalyysin haastavuutta lisää se, että merkittävä osa epävarmuudesta aiheutuu asioista, joihin yhtiön omilla toimilla ei ole vaikutusta.
 
Pitkittynyt epävarmuus ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat lisäävät riskiä yleisen investointihalukkuuden vähenemisestä ja sitä kautta Cargotecin laitteiden kysyntä voi edelleen vähentyä. Erityisesti laivanrakennuksessa on tapahtunut huomattava määrä tilausten peruutuksia johtuen laivojen käyttöasteiden alenemisesta ja toisaalta rahoituskustannusten merkittävästä noususta. Rahoitusvaikeudet saattavat siirtää myös muissa asiakasryhmissä investointipäätöksiä tai johtaa tilausten peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden ja toimittajien rahoitustilanteella on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään.
 
Alentunut kysyntä lisää yhtiön tuotannonsopeuttamistarpeita. Mikäli kysyntä edelleen alenee nopeammin kuin tuotannonsopeuttamistoimenpiteiden läpivienti, on sillä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Henkilöstön sopeuttamistoimet jatkuivat tammikuussa markkinatilanteen edelleen heikentyessä. Takalaitanostimia valmistavassa yksikössä Bispgårdenissa Ruotsissa aloitettiin neuvottelut 75 henkilön vähentämisestä. Kalmarin Ljungbyn ja Lidhultin yksiköissä Ruotsissa aloitettiin neuvottelut 97 henkilön vähennystarpeesta. Cargotec suunnittelee toimintojensa tehostamista siirtämällä pääosan Ljungbyn yksikön toiminnoista Lidhultin yksikköön. Suomessa käynnistettiin neuvottelut suunnitelluista 900 ihmisen lomautuksista enimmillään 90 päiväksi Raisiossa ja Tampereella sekä 60 ihmisen vähennystarpeesta Tampereella.
 
Hallituksen ehdotus voitonjaosta
 
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2008 oli 959 964 211,07 euroa, josta tilikauden voitto on 158 536 423,21 euroa. Hallitus ehdottaa 5. maaliskuuta 2009 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,59 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan ja 0,60 euroa kutakin 51 787 466 ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden, eli yhteensä 36 692 872,11 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 923 271 338,96 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
 
Näkymät
 
Cargotecin tuotteiden kysyntää on vaikea ennakoida nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Haastavuutta lisäävät mahdolliset tilausten peruutukset ja siirtymät. Edellytyksiä liikevaihdon kasvulle on huoltoliiketoiminnassa ja MacGREGORissa. Hiabin ja Kalmarin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2008 päätettiin merkittävistä, kustannuksiltaan 35 miljoonan euron uudelleenjärjestelytoimista uuden tuotantorakenteen luomiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Cargotecissa. Painopiste on toimien nopeassa läpiviennissä. Noin 16 miljoonaa euroa näistä kustannuksista toteutuu vuonna 2009.
 
Vuoden 2009 kalenteri
Vuoden 2008 vuosikertomus yhtiön internet-sivuilla viikolla 7
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous torstaina 5.3.2009
Osingon täsmäytyspäivä tiistaina 10.3.2009
Osingonmaksu tiistaina 17.3.2009
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta tiistaina 28.4.2009
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta maanantaina 20.7.2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta torstaina 22.10.2009
 
 
Helsingissä 2. helmikuuta 2009
Cargotec Oyj
Hallitus

Cargotec Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2008
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Yrityshankinnat
 
Vuonna 2008 Cargotec teki kahdeksan yritysostoa, joista neljä Hiabin liiketoiminta-alueella.
 
Helmikuussa Cargotec osti 60 prosenttia italialaisesta Idea Designing & Consulting S.r.l. yhtiöstä Cargotecin tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Hankinnan käsittelyssä on otettu huomioon myös vähemmistön osuus, johon liittyy lunastusvelvollisuus. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa.
 
Helmikuussa Hiab sopi englantilaisen Del Equipment (UK) Limitedin ja yhdysvaltalaisen Ultron Lift Corporationin hankkimisesta. Yhtiöt valmistavat takalaitanostimia Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kaupat saatiin päätökseen maaliskuun lopussa. Hiab allekirjoitti helmikuussa myös sopimuksen australialaisen O'Leary's Material Handling Services Pty Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. Yhtiö on Länsi-Australian johtava takalaitanostimia toimittava yritys. Hiabin osuus hankitusta yhtiöstä on 70 prosenttia. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Maaliskuun lopussa Hiab allekirjoitti sopimuksen eteläafrikkalaisen Bowman Cranes (Pty) Limitedin liiketoiminnan enemmistön hankkimisesta. Yhtiö toimittaa, asentaa ja huoltaa lastinkäsittelylaitteita kuorma-autoihin. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Kesäkuussa Hiab allekirjoitti sopimuksen uusiseelantilaisen Zepro Tailgate (1987) Limitedin liiketoiminnan ostamisesta. Yhtiön liiketoiminta koostuu takalaitanostimien myynnistä, asennuksista, korjauksista, huollosta ja varaosamyynnistä. Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa.
 
MacGREGOR allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhdysvaltalaisen Platform Crane Service, Inc:in ostamisesta.
Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa.
 
Kalmar hankki elokuussa allekirjoitetulla sopimuksella argentiinalaisen Equipos y Servicios Terminales y Puertos SRL:n. Uusien laitteiden myynnin lisäksi yhtiö tarjoaa laitteiden loppukokoonpanoa, teknistä tukea ja varaosia sekä laitteiden korjausta ja kunnostusta Etelä-Amerikassa. Lokakuussa Kalmar hankki 80 prosenttia kahdesta italialaisesta huoltoyhtiöstä, CVS Technoports S.r.l.:stä ja CVS Service S.r.l:stä.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2008 olisi ollut 3 426 miljoonaa euroa, jos yrityskaupat olisi toteutettu 1.1.2008.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2008 yritysostot yhteenlaskettuna. Liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana Equipos y Servicios Terminales y Puertos SRL:n, CVS Technoports S.r.l.:n sekä CVS Service S.r.l:n osalta, koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
 
 
 
 
 
 
 
Laatimisperiaatteet
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2008 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
Uuden IFRS-tulkinnan soveltaminen 1.1.2008 alkaen
 
Konserni on soveltanut 1.1.2008 alkaen seuraavaa IASB:n vuonna 2007 julkistamaa uutta tulkintaa:
 
- IFRIC 14, IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their interaction
Uuden tulkinnan käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
 
Lisäksi konserni on soveltanut lokakuussa 2008 annettuja standardien "IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen" ja "IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot" muutoksia nimeltään "Reclassification of Financial Assets". Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilikauden 2008 tilinpäätökseen, sillä konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä taseessaan sellaisia standardimuutoksen tarkoittamia rahoitusvaroja, joiden uudelleenluokittelu olisi johdon arvion mukaan tarpeellista.

 
 

 
 
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?